ZÁPIS Z PŘEDNÁŠKY HENRIHO V BRNĚ

Henri Monfort

Předmětem dnešní debaty je pránická výživa. První věc, kterou bych chtěl říct je, že po nikom nežádám, aby to dělal jako já. Přináším pouze svědectví. Nejsem žádný duchovní vůdce nebo guru. Cesta pranické výživy je podle mě cestou do neznámé země a každý den, když vstávám, tak si říkám, že jestli to půjde, tak budu pokračovat. A stejně tak, jako kolonizátoři, když přijeli do Ameriky, tak dobývali území více a více, a každý den naráželi na novou hranici, takže já spolu s dalšími 30ti, 40ceti tisícemi lidmi, kteří podstupují stejnou zkušenost každý den, máme záměr nebo ambici něco předat ne vaší hlavě, ale vašemu tělu.

Komunikace, která tady dneska večer proběhne je komunikací mezi mými a vašimi buňkami. A proto se stává, že po těchto přednáškách lidé několik dní nejedí. Protože na základní úrovni, o které se budeme bavit, máme tady společné kvantové pole a to, co moje buňky pochopily před devíti lety, tak to ty vaše pochopí a chápou také. Proto se o tuto cestu zajímá čím dál více lidí. A čím více lidí se dává na pranickou výživu, tím je to pro další jednodušší. Takže vám tady neudělám didaktickou mentální přednášku, ale podělím se o moji zkušenost. Myslím, že na zemi je 7 miliard lidí a na světě je také 7 miliard různých cest. Každý jde tou svojí. Takže nemůže být žádný mistr, ani guru. Každý má svou zkušenost. A je to cesta svobody. A nedokážeme si představit, jak nás to osvobodí, když se osvobodíme od jídla a změní se nám celý život.

Nejdříve bych vám vysvětlil, co je to prána. Slovo prána pochází z hinduistické tradice a nacházíme tento pojem i včínském taoismu, jako Čchi a překládají to jako energii. V japonštině je to Ki. V Polynésii a Jižní Americe se tomu říká Mana. Takže prána je jednoduše životní energie. Zeptáte-li se vědce nebo lékaře, co je to život, tak vám popíše všechny nezbytné podmínky k tomu, aby život existoval, ale tajemství života vám neřekne. Jak může takto malé semínko vyrůst do stromu, který má 25 metrů. Je to nekonečná síla. Je to síla, která je ve vzduchu, v tekutinách i v pevné hmotně. Je to ta stejná substance, ale na různých vibračních úrovních. Pokud je ve vzduchu, tak je nazývána prána – malé částečky ve vzduchu, které se pohybují velkou rychlostí. V tekutém stavu je to něco, co je sladké jako med, a této tekutině říkáme soma. Na úrovni pevné hmoty je to prach, ze kterého všechno vzniká a říká se jí vibuty. Duchovní mistři jako Sajbába, těm vibuty prýští z rukou, takže dokáží materializovat pevnou pránu. A z této hmoty vzniká všechno, veškeré stvoření. Mohou jim dokonce z rukou vznikat šperky, zlato, drahé kameny, takže všechno je možné.

Takže jak se budeme živit touto životní energií. Je tady ta možnost, kterou používáte vy a vaši předkové. Vyrazit ven pro potravu a tu pozřít. Možná to nevíte, ale v ní je pouze 15 procent, které slouží vašemu tělu a zbytek jsou odpady a toxiny. Hmotnou stravou do sebe samozřejmě do sebe dostáváte také pránu, ale zároveň toxiny, které se hromadí ve vašem těle. A proč se ty toxiny hromadí? Protože zpravidla toho jíme moc vzhledem k tomu, kolik aktivit máme v našem současném životě. Pro mě je představa jíst 3x denně úplné bláznovství. Pokud jíte, tak musíte nejdřív žvýkat, potom vám potrava sejde do žaludku, musíte jí trávit, pak jde do střev, odkud se vstřebávají výživné látky, pak se zbavíte zbytků a poslední fází je detoxikace. Pokud se v této fázi opět najíte, tak nedáte prostor této detoxikaci. Takže pokud např. sníte steak, tak ho musíte trávit 4 – 6 hodin. Toxiny, které nemohou být vyloučeny, se budou hromadit ve vašem těle, ve svalech, tucích a také ve vašich kloubech. A toto vede časem k opotřebení těla, nemocem, stárnutí a smrti. Takže pokud přestanete jíst a budete se živit pouze pránou, odpadnou vám všechny tyto problémy.

Proč už se to nestalo dřív? V historii už byli tací lidé, kteří žili bez toho, aby jedli, ale byli to pouze svatí nebo asketové nebo mystici, takže jedineční duchové. Ale musíme si uvědomit, že vibrační stav planety je teď pokročilý. Od roku 1983, kdy na planetu přišla zvláštní síla, které říkáme nadmentální, tuto sílu popsal hindský mistr, který žil na začátku 20. století a napsal o tom čtyřdílnou knihu, která se jmenuje Božský život. A v této knize je předposlední kapitola, kde popisuje gnostickou bytost, která popisuje tuto nadmentální sílu, takže je potřeba připomenout, že v roce 83 se svět 3x dostal na hranici nukleární války a když to viděly světelné bytosti, tak si řekly, že je potřeba okamžitě zasáhnout a seslaly tuto nadmentální energii. V tuto chvíli sestoupila a výsledkem bylo ukončení studené války, pád Berlínské zdi a změna sil, které jsou přítomné. Říkáme tomu vibrační zrychlení a momentálně se to děje každý den. Takže toto se stalo i v roce 83 a to umožnilo, že všichni mohou žít pranickou výživou. Těch 30 – 40 tisíc lidí, kteří už tak žijí, jsou svým způsobem prototypy. Je to jako když se tvoří nové auto, tak se nejprve vytvoří prototyp, a když je prototyp dostatečně vyvinutý, tak přechází do výrobních linek. V evoluci to vždycky takhle bylo, že se postupovalo metodou pokusů a my jsme, dá se říct, novým prototypem lidstva.

Takže jaké jsou předpoklady k tomu, abychom mohli žít z prány. Nejdříve je nutné říct, že je potřeba rozlišovat půst a pránickou výživu. Půst má začátek a konec. Nemůžeme držet půst déle než 4 měsíce, protože jinak člověk potom umírá. Takoví atleti půstu, jako třeba Ghándí, ho drželi 4 měsíce a chudák, po čtyřech měsících ho museli 3 lidé nosit, protože byl skoro mrtvý. V Irsku drželi protestní hladovku a po 4řech měsících zemřeli. Takže při půstu využíváte své rezervy a když už nemáte rezervy, tak spadnete na zem a zemřete, což je totálně dualistická vize, kdy na jedné straně existuje já a na druhé straně vesmír. A pokud mám už slabé síly, tak potom postupně už nemám žádné. Pokud se bavíme o pránické výživě, tak tam je to slovo výživaMy nepřestáváme jíst, jen měníme způsob, jakým se živíme. A to je velice důležité pochopit, protože tím naprogramujeme naše buňky. Místo toho, abychom řekli od toho a toho dne přestávám jíst, řekneme svým buňkám, že se budeme živit pránou. Rozumíte tomu rozdílu? Je to velmi důležité, protože vaše buňky poslouchají všechno, co říkáte. Když jim řeknete pozor, dostanu za chvíli chřipku, tak ji za chvíli dostanete. Ty buňky jsou strašně hodné. Oni udělají přesně to, co jim řeknete. Je velice důležité, aby to, co po nich chceme, to poselství, bylo jasné, jednoduché a přesné. Takže se nebudeme bavit o obecných pravidlech, kromě toho mého.

Jde to i ze dne na den, což je i můj případ, ale to se netýká každého. Obecně je nutná předběžná příprava, potom je potřeba proces zavedení pranické výživydo našeho života. A po 21 dnech jsou 3 kritéria, která nám ukáží, že jsme skutečně přešli na pranickou výživu. A pokud je splníme, pak můžeme žít tak dlouho, jak budeme chtít. Příprava musí být velmi pečlivá a trvat tak dlouho, jak je nutné. Je absolutně nutné, abychom byli sladěni na všech čtyřech úrovních, tzn. fyzické, emocionální, mentální a duchovní. A všechny tyto čtyři úrovně naší bytosti musí být v souladu. V žádném případě se do toho nesmíme nutit násilím, protože jednak by to nefungovalo a jednak by to mohlo být nebezpečné.

Povím vám svůj příběh. Živím se pránou 9 let a dva roky před tím jsem vážil 120 kilo. …krátké půsty, 1, 2 nebo 3 dny, mezi tím jsem normálně jedl a za 2 roky jsem zhubnul 30 kilo. …kniha od Jashmueen… a následující ráno jsem se začal živit pránou a od té doby jsem nepřestal.

Pránu vidím od děctví a léčím lidi magnetismem. Magnetismem nazývám pránu, kterou používám přes své ruce, ale nikdy mi nenapadlo, že bych se s ní mohl živit, ale najednou to udělalo v hlavě cvak a viděl jsem, že je to možné.

S Jashmueen ve dvou věcech nesouhlasím…

Pokud nebudete první týden pít, budete se detoxikovat velice intenzivně a můžou se vám vytvořit ledvinové a jaterní kameny a to je velmi bolestivé, takže nemůžete přejít na pránu…to nedává smysl. Tzn. pijeme hodně a hodně, zejména první dny. Během těch 21 dnů nikdy nepřestaneme pít.

Třetí týden žádné ovocné šťávy nepijeme, protože je to jídlo a buňky nechápou, o co jde, a tím pádem se z toho stane půst.

Já jsem to udělal tak, že jsem nikomu nic neřekl a bylo to zrovna koncem roku, tzn. Vánoce, Nový rok, byl jsem pozván ke svým dětem a vnukům, ale i přesto jsem je navštívil a řekl jsem svým dětem, prostě jsem přestal jíst, takže to bylo první překvapení a také jsem udělal svojí první přednášku. A pak jsem o tom 6 let s nikým nemluvil, kromě přátel a rodiny. A pak jsem si jednou takhle v klidu meditoval a během toho jsem uslyšel hlas svého průvodce, který říkal napiš knihu. Tak jsem mu říkal já neumím napsat knihu. On mi ale řekl ne, ne, ne, napiš knihu. Tak jsem se vrátil zpět 6 let a popsal v té knize zkušenosti z těch šesti let. Udělal jsem všechno, abych ten rukopis mohl poslat vydavateli, kterého jsem náhodou našel na internetu a poslal jsem mu ho. A jeden rukopis jsem poslal i příteli, který je doktor. Věnuje se alternativní medicíně a napsal spoustu knih a on mi řekl, že ta moje kniha je úžasná a že by chtěl napsat předmluvu, tak jsem si říkal, že to je dobré znamení. Ptal se mě, kdo je můj vydavatel, tak jsem mu řekl, že je to vydavatelství Lanor v Paříži a on mi řekl, že je to opravdu vtipné, protože to je zároveň i jeho vydavatel. Normálně se kniha prodává 4 měsíce. Je potřeba vědět, že vychází 30 – 40 tisíc knih za rok. A moje se prodává už 2,5 roku a je 3. nejprodávanější na Amazonu, což ukazuje, že kolektivní vědomí je připravené na pránickou výživu.

Máte nějaké otázky?

Pijete něco jiného kromě vody?
Ano piju i kávu. Káva je pro mě šamanská rostlina.

Když se budeme bavit o tom, jak se to normálně děje, tak příprava 1 – 2 roky a nejdřív zjemníme kvalitu a kvantitu potravy. Nebudu dávat konkrétní rady, neexistuje žádná horší či lepší dieta a dokonce i lidé, kteří jí maso, mohou přecházet na pránickou stravu. Ale jde o to, aby ta výživa byla vědomá. Je potřeba o tom začít mluvit. Ze začátku vkládáme krátké půsty a využijeme jich k pročištění těla. Ne déle než 3 dny, pak už je to o ničem. Nemusí to být jenom půst, může to být dieta, tzn. že budete jíst jeden den jen ovoce nebo rozmixované polévky a to vám umožní zušlechtit tu výživu. Když se cítíte připraveni, můžete přistoupit na pránickou výživu.

Pokud se začnete živit pránou, je důležité to číslo 21, jako číslo zasvěcení, a každý týden je jiný. První se pracuje na fyzické rovině a odstranění tzv. buněčné paměti. Buněčná paměť je taková stopa, která zůstává na vašich buňkách a po všech stresech a nemocech, které jste kdy měli a díky těmto stopám se stává, že se ta nemoc vrací. Prána má schopnost tyto stopy buněčné paměti odstranit. Je to jako čistit rýhy na CD. První týden budeme používat to, co tělo zná. Ve chvílích, kdy jste zvyklí jíst, vám bude kručet v břiše a tomu říkáme neurovegetativní systém. Nachází se v reptiliánské části mozku. Automatický proces našeho těla, který říká mám hlad, pošli mi nějaké jídlo a to se děje těsně před tím, než se najíme. A my tyto momenty, tzn. v poledne a večer se věnujeme vizualizaci, během níž necháme klesat pránu svým tělem. Díky tomu naše buňky pochopí, že ta výživa, kterou jim budeme dávat je ta prána. Pocit hladu okamžitě mizí a tělo je nasycené. Od té chvíle, kdy to buňky pochopí, je to velice jednoduché a naše smysly se velice zbystří.

Abych vám dal nějaký příklad. Když položím ruku na zem, cítím, jak klíčí semena. Když jdu do obchodu a přejedu rukou na ovocem nebo zeleninou, tak cítím chuť a vůni toho ovoce a poznám, jestli bylo ošetřováno chemicky nebo ne. Po určité době se vašich pět smyslů tak zbystří, že nám tu pránu přinesou prostřednictvím všeho, co existuje. Pak dojde k určitému fenoménu na úrovni aury a to, že zesílí a bude koncentrovat a shromážďovat pránu. Pak už nemusíme nic dělat. Každým našim pórem si buňky vezmou, co potřebují.

První týden se tedy bavíme čištění buněk na fyzické úrovni…závodník na kole…

Buněčné vzpomínky jdou čím dál tím hlouběji. Projdete jimi až do fáze, kdy jste byli plodem v břiše vaší matky. Projdete i buněčnými vzpomínkami z minulých životů, buněčnými vzpomínkami, které se vážou k vaší rodině. Stává se, že lidé v určitém věku onemocní určitými nemocemi, kterými ve stejném věku trpěli jejich rodiče a potom během druhého týdne se dostanete ke vzpomínkám, které jsou mnohem hlouběji, což jsou vzpomínky, které se vážou ke vzpomínkám celého lidstva. Tzn. vzpomínky na doby, kdy bylo sucho a hladomor a tyto vzpomínky jsou znovuaktivovány, protože i dnes jsou na světě lidé, kteří trpí hlady.

Nejhorší vzpomínkou, která je dost silná až násilná, je ta, která se týká stěny, která je kolem buněk. Když máte dvě buňky, tak každá má svojí stěnu, ale to je jen váš mentální koncept a to je dualita. Na úrovni jednotného kvantového pole existuje pouze energie. Takže projdete touto zkušeností, která trvá 3 dny, kdy ztratíte všechny své záchytné body a na tělesné a mentální úrovni dojde k totální dezorganizaci. Což mi připomíná to, co prožil Ježíš, když ho dali do hrobu a je to rozdíl mezi housenkou a motýlem. Housenka a motýl jsou dva rozliční tvorové a přitom jde o jednoho a toho samého tvora. Housenka kráčí po zemi a celý den jí a nemiluje se. Motýl létá, nejí a miluje se celý den. A mezi tím je kukla. Vědci si řekli, že se do kukly podívají, aby pochopili, co se děje, jak se z housenky stane motýl, otevřeli kuklu a našli tam kašičku. Úplně beztvará kašička, rozhodně žádná živá bytost. Takže tyto tři dny budeme žít na úrovni této kašičky. A po třech dnech najednou bum a ocitneme se v jednotném kvantovém poli. A uvidíme jenom světlo a energii. Cítíme mír, pokoj, lásku a to tak intenzivně, že naše buňky pochopí, že jsou věčné a nekonečné a dosáhneme vnitřního stavu blaženosti tzn. že jste šťastní, úplně šťastní a naplnění, úplně naplnění. A vaše buňky se radují a jsou úplně okouzlené tím, že to můžou zažívat. A tím najíždíte definitivně na pránickou výživu. Takže takhle se to děje.

Během posledního týdne bilancujeme situaci, kterou jsme přešli a definujeme si tři kritéria, podle kterých poznáme, jestli jsme zahájili pranickou výživu dobře.Prvním kritériem je váha. Pranickou výživou váhu stabilizujeme a můžeme i dokonce trochu přibrat. Během půstu pouze ztrácíme, ztrácíme, ztrácíme, dostaneme se na tzv. limitní váhu a pokud se dostaneme pod ní, tak už jen ztrácíme až do smrti. Takže já už 9 let mám 75 kilo a tato váha se nehla.

Druhé kriterium je energie. Pokud najedeme na pranickou výživu, najedeme na univerzální energii, už nepoznáme opotřebování, únavu a čím víc budeme pracovat, tím víc budeme mít energie. Zatímco při půstu, čím víc se postíme, tím méně máme energie.

Třetím kriteriem je spánek. Na pránické výživě se nám podaří snížit dobu spánku na polovinu. Já po devíti letech spávám hodinu, hodinu a půl a po té hodině se budím stejně odpočatý, jako bych spal 10 hodin. Pokud člověk drží půst, tak spí celý den.

Podle těchto tří kriterií poznáme, že jsme najeli na pránickou výživu. Pokud jsou naplněna, můžeme pokračovat bez jakýchkoli problémů. Pokud jedno z toho chybí, můžeme počkat jeden, dva měsíce, abychom viděli. A pokud splňujeme pouze jedno kritérium, tak musíme začít zase jíst, protože nějaká část našeho těla nepochopila.

Dá se to použít v normálním životě, když se chodí do práce nebo tak?
Myslíte ten 21 denní proces nebo vůbec… Můžete to dělat úplně v klidu a přitom dělat vše jako obvykle, ale myslím si, že je přece jen lepší to dělat někde v izolaci, v klidu, bez stresu, na krásném místě někde v přírodě a nejlépe ve skupině, protože můžete využít energii té skupiny. A potom až přejdete na pránickou výživu, tak můžete fungovat úplně normálně. Máte dokonce víc energie, než jste měli před tím. S fyzickými silami také není problém. Můžete se podívat na SuprememasterTV, která každý týden vysílá svědectví lidí, jako jsem já a je tam Jericho Sunfire, nejí a nepije 40 let a je trenér rugby. A uvidíte jeho trénink, když dělá kliky, a můžu vám říct, že to je teda něco. Já chodím rád na procházky. Ze začátku chodíte normálně s ostatními a pak zrychlujete až chodíte neuvěřitelnou rychlostí, aniž byste byli unaveni.

Žena, která žila v 19. století, navštívila Tibet a říkala, že mezi budhistickými kláštery bývali poslové a pohybovali se takovou rychlostí, že to vypadalo, že létají. Přesně tak se cítíte, když přejdete na pránu.

Může breathariánství provozovat těhotná žena a zda je dítě potom také breatharián?
Na SuprememasterTV uvidíte… těhotenství bez problémů, porod jednoduchý, po odstavení to dítě nejí.
…film Světlo… jogín 80 let, 70 let na práně…

Nikdo nemá zájem na tom, abyste byli úplně zdraví. Zemědělsko-potravinářské lobby má zájem na tom, abyste byli nemocní a farmaceutický průmysl vám pak řekne, že vás vyléčí. Nemoci z jídla jsou pro farmaceutický průmysl velice zajímavé, protože jde o celoživotní nemoci. Všechny výzkumy ohledně pránické výživy jsou cenzurovány, což se stalo u Jasmueen a Marka Wernera (2 výzkumy Německo a ČR…oba ututlány i přes sliby, že budou výsledky publikovány).

Mohou být lidé sexuálně aktivní během 21 denního procesu a následovně, a zejména muži?
Je potřeba si uvědomit, že dva základní instinkty, sexuální a potřeba potravy, fungují souběžně. Jestliže ovládnete jeden, ovládnete zároveň i druhý. Takže už nebudete závislí na svém instinktu, ale budete mistrem. Jako tarotová karta – vůz. Tam sedí vozataj a řídí to sám. To je výživa a sexualita. Ovládnete to a budete to řešit mnohem rozvinutějšími formami sexuality než před tím. Co se týká mužů, tak místo aby to trvalo 5 minut, bude to trvat hodiny. Budete moci ovládnout svoji ejakulaci. Vaše spermie se promění v odžas a můžete se tím i živit, protože je to také prána. Transmutace, při které se spermie promění v odžas je jako v tantrické józe. Pokaždé, když muž ejakuluje, tak to znamená o 1 hodinu života méně.

I když se živíme pránou?
Ne. V případě ovládnuté sexuality se zbavíme instinktivního, impulzivního jednání na úrovni králíků.

Celibát s tím nemá co dělat. Nejsme osvobozeni od sexuality, ale ovládneme ji.

Ale je to sexualita na duchovní úrovni?
Pokud chcete, tak ano :DDD
Takže už to není jako dříve, kdy nám bylo tvrzeno, že ty tělesné věci jsou špatné. V současné době nám světelní průvodci říkají, že to shora živí to zdola.

Jsem na začátku pránické cesty a zajímá mě, jestli bych na to mohla jít pozvolna, tzn. dovolit si určité kompromisy, jako ne 21 dní, ale třeba 40 dní a jestli by se to pránické osvojení tím narušilo…?
Proces nastolování trvá 21 dnů. Pokud se bavíme o 40ti dnech, už je to žití z prány.

A pokud tento proces přeruším, tzn. něco sním?
Jestliže se najíte, tak proces přerušíte. Někteří lidé po tom 21 denním procesu začnou jíst a většinou jsou příčinou společenské tlaky…děti, rodiče, přátelé, kteří na vás budou projektovat svůj strach. Toto může zajít hodně daleko. V jedné skupině jsem měl pár, který byl 75 a 78 let. Pán byl architekt a paní univerzitní profesorka, takže nebyli z nějaké nižší kulturní vrstvy. Po 21denním procesu vyšli vyléčení ze svých nemocí, oba byli na práně, splňovali všechny tři kritéria. Vrátili se domů, pozvali dceru, aby jí oznámili tu šťastnou zprávu, a jejich dcera vzala telefon a zavolala do blázince.
Byli dost intelingentní na to, aby se dokázali za sebe postavit, ale byl to takový příklad pro vás. Cesta k pránické výživě je cesta svobody. Vy jste svým jediným pánem. Nemůžete se nechat na této cestě nechat nikým omezovat a nemusíte se také nikomu zodpovídat. Záchytným bodem jste vy sami sobě. Také jste soběstační. Pokud jsou na vás vyvíjeny nějaké tlaky, tak byste to neměli říkat každému. Je potřeba to sdílet jen s lidmi, kteří jsou schopni to pochopit. A není třeba to vykládat lidem, kteří to nechtějí nebo nemohou pochopit. Nemusíte také sobě ani nikomu jinému nic dokazovat.

Když tu cestu nastoupíte, tak už není cesty zpátky?
Můžete se vrátit kdykoli.

Máte takovou zkušenost, že se někdo vrátil a třeba zase onemocněl, nebo něco takového?
Ano, samozřejmě.

Pro mě je největší problém s pranickou výživou, jak zrušit své limity. Využíváme jen 15 – 20 procent svých možností. Takže co se děje s tím zbytkem. Naše těla mají schopnosti, které si nedovedeme ani představit. A jediné, co vás omezuje je vaše mentální stránka. Strachy a to, čemu věříte. To, co vám bylo vštěpováno od dětství. Výchovou, školou, odborníky. Pokud se zeptáte třech různých odborníků na výživu, řeknou vám vždy tři různé odpovědi. Nikdy vám neřeknou to stejné.

Mají smysl dlouhodobé půsty, pokud nepřecházíme na pránu. Jestli by se to po 21 dnech nepovedlo, za jak dlouho můžu dělat další pokus.
Jestliže se postíte 21 dnů, můžete se klidně postit i 40. Je to jedno, jen je to nebezpečné. Maximum jsou ty 4 měsíce.

Pokud se to nepovede a nějaká vaše část to nepochopí, tak holt počkáte a někdy to zkusíte znovu. Ale nemusíte projít všech těch 21 dnů, protože budete už přeprogramovaní. Pokud jste už jednou prošli procesem 21 dnů, pak se můžete stát breathariánem kdykoli. Stává se velmi často, že lidé potřebují určitou dobu, které se říká integrace, tzn. že na určitou dobu začnou znovu jíst, ale když to znovu naskočí, tak se začnou živit pránou. V každém případě je potřeba poslouchat to, co vám tělo říká.

…zase maník se sexem?
Samozřejmě, bez problémů. Žádný problém :DDD

To, že se živíte pránou, to znamená, že to můžete ovládat a to zároveň znamená, že tu ejakulaci můžete mít kdykoli chcete.

Francie vyniká dobrým jídlem, tak není chuť prány jaksi slabší než něco jiného?
Když jdu s přáteli do restaurace, nebo vařím svým dětem nějaké jídlo, tak se živím jednak tím, že to jídlo připravuji a jednak tím, že ho ti lidé jedí. A všechny mé smysly mi nabízejí ty vjemy, které z toho jídla jsou a nepotřebuji do toho kousnout.

Já mám malou holčičku, osmiletou, a když jsme spolu několik dní, tak jí jednou denně. Občas si vezme něco malého, ale jinak jí 1x denně. Nehubne a má plno energie. Ze stran maminek je spousta keců…?
V každém případě jí prosím do toho jídla nenuťte. Vaše dcera je indigové dítě. Indigové děti jsou duše různých mistrů a vtělují se sem, aby umožnily přechod, který nás teď čeká. Tyto velké duše ví, co je to prána a živí se jí úplně přirozeně. Pokud má energii, tak není žádný důvod, aby jedla, tzn. že se živí pránou. A kdyby přestala jíst úplně, bude to ještě lepší. Vaše svědectví je velmi zajímavé, protože jste dobrý příklad toho, jak je člověk konfrontován se svým okolím. Musíte mít hodně odvahy, abyste zůstal věrný svojí osobní integritě a poslouchat, co vám ta integrita říká. Takže jsou děti, které nejí a rodiče jsou z toho mrtví strachy, ale je to také určitá duchovní cesta. Vzpomeňte si na 3 kritéria a pokud vaše dcera splňuje tato 3 kritéria, tak to znamená, že se živí pránou.

Je potřeba vnímat nebo cítit pránu, abych se jí mohl začít živit?
Ne nutně. Ještě také záleží, jak to myslíte. Není nutné ji vidět, ale je nutné dělat tu vizualizaci, kdy si představujete pránu jako to bílé světlo. Jako velmi intenzivní bílé světlo. Pokud jste viděl film Avatar, tak je tam ta scéna, kdy meditují kolem toho stromu a tam je ta prána.

Jsou toho schopné všechny bytosti, nebo je to záležitost pouze lidí?
Zvířata nemohou, protože nejsou schopná ovládnout svůj instinkt. A to je také to, co rozlišuje člověka od zvířat. Ale tím, že přejdete na pránickou výživu, tak těm zvířatům pomůžete. I rostlinám, i kamenům a celé Zemi.

Abych se vrátil k těm zvířatům, pro člověka, který žije z prány je velmi uspokojující, že neškodí ani zvířatům ani rostlinám.

Jak je možné, že holčička jí a zároveň se živí pránou?
Protože ji nutí jíst a to je strach těch rodičů. To, že se znovu najíte neznamená, že se neživíte pránou…viz bigů.

A jsou schopni živit se pránou všechny bytosti? Mě trápí děti, které umírají hlady v Africe?
Když Jasmuheen pracovala pro OSN, tak to navrhla a její projekt byl zamítnut. Celý ten problém v zemích, kde je hladomor vzniká uměle a zakrývá to, že v těch zemích jsou nerozstné zdroje.

Jak umírají lidé, kteří se živí pránou?
Já je ještě neznám, takže nevím. Děje se to tak, že v prvním stádiu je vám dáno dokonalé zdraví. Žijeme ve společnosti, kde se má za to, že normální je být nemocný. Taoisti neplatili doktora, pokud byl člověk nemocný…znamenalo to, že je to špatný doktor. Nemoc je anomálie, takže to není nic zvláštního být zdravý. Pokud už nemám v sobě toxiny, tak se tělo začne znova regenerovat.
Pokud jsme za jedno s vesmírem, nemůžeme znovu onemocnět. Jak to, že tedy neonemocníme? Protože viry a bakterie jsou také prána.
Druhá etapa je tedy regenerace těla a dochází ke zvláštnímu jevu a to, že člověk místo toho, aby stárnul, tak mládne. Třeba v mém případě se mi neuvěřitelně zlepšila pleť, narostly mně vlasy…byl jsem skoro plešatý, zuby se mi čistí zevnitř, nemusím si je čistit z venku a nepotím se, takže ušetřím. A já jsem v 35ti letech měl artritidu jako dědeček a dnes dělám asany, jako jsem dělal v 25ti.

Vy jste mluvil o tom štěstí neustálém a jak potom člověk, který se živí pránou snáší v rodině tragédii?
Pro mě smrt není tragédie. To je jen váš strach z umírání. A když vezmete všechny svoje malinké strachy, tak v konečném součtu je to jen strach ze smrti. A je potřeba pracovat tady na tom strachu ze smrti a jakmile se ho zbavíte, tak to nemůžete považovat za tragédii. Čínské přísloví říká, že to co housenka považuje za konec světa je pro motýla svoboda.

To je osud a vy máte svůj osud a to, co si vybraly vaše děti, vaši partneři, vaši rodiče, tak…
Než se narodíte, tak vždycky je u toho váš světelný průvodce, když si vybíráte ty zkušenosti a ty děti a rodiče si také vybírají, ale zodpovědná jste pouze za jediného člověka na světě a to jste vy sama. A pokud se dožijete určitého věku v dobrém zdraví, tak je to pořád… Pro mě je nepochopitelné, že ještě existují nemoci, utrpení a smrt. Že jsou stále tady.

K čemu vám slouží joginská cvičení, když jste dosáhl vyrovnanosti atd…?
Pro mě je to potěšení a tyto meditace jsou také důležité pro planetu.

Jak probíhá tvůj den a jak piješ?
Dá se přestat jíst i pít. Já cítím potřebu pít, protože léčím lidi. Stejně jako když si dám sprchu, tak když piju, vlastně se osprchuju zevnitř. Když jezdím za synem do Itálie, tak přestávám pít.

Mezi druhy vody nerozlišuji a často se mi lidé ptají, jak mohu žít uprostřed města, které je tak znečištěné. Pokud žijete v jednotě se vším, co je kolem vás, neexistuje nic, co by na vás útočilo a vy nemůžete být obětí útoku. To, co vytváří ten útok je ten strach. Když byla shozena bomba na Hirošimu, tak celý tamní klášter meditoval a ani jedna z žen potom netrpěla následky ozáření.

Takže spím tak hodinu a půl. Chodím spát se slepicemi kolem deváté a kolem jedenácté vstávám a začíná můj den. Pracuju na internetu. Mám 60 až 100 mailů denně, což zabere čas, než odpovím. Potom provádím šamanské léčení s lidmi, kteří jsou daleko. Potom cvičím čchi-kung a potom dělám šamanské rituály pro planetu. A od osmi od rána léčím lidi a to dělám až do doby, kdy jdu spát. To je můj obvyklý den.

Podílel jste se se svým kolegou z Německa na tom výzkumu v Praze?
Ne

Hodláte spolupracovat s nějakým výzkumným střediskem?
Ne, nejsem pokusný králík. Vím, že by to k ničemu nebylo. Nemůžete přesvědčovat lidi, kteří nechtějí nebo nemohou pochopit. U nás ve Francii je lékařská komora takovým fašistickým řádem, která vznikla po druhé světové válce a nikdy se jí nepovedlo rozpustit. Je to moc ve státě a jsou úplně uzavření jakýmkoli alternativním přístupům léčby. Teď například zakázali byliny. V supermarketech zakázali prodej produktů jako Veleda – přírodních olejů. A všechny léčivé rostliny se musejí vykupovat v lékárnách. Ve Francii panuje stav totální uzavřenosti. A navíc za vlády současného prezidenta se Francie vrátila o 20 let zpátky. Dokonce mám štěstí, že jsem se nedostal do vězení. Mohl bych být obviněn například z podněcování anorexií.

V poslední době se zmiňuje konec mayského kalendáře a transformace lidského vědomí…?
Minulost ani budoucnost neexistují. Jediné, co existuje je přítomný okamžik. Takže ti, co vidí, říkají, že pokud neuděláme nic, tak se může stát to a to, ale to neznamená, že se to stane. Je to kolektivní vědomí, co rozhoduje, co se stane. Jsou miliardy možností. Skutečně dojde k přechodu, ale až tehdy, kdy kolektivní vědomí bude připraveno. Co se děje je, že nadmentální rovina stále více sestupuje k mentální. A kolektivní vědomí stoupá. A v určitém okamžiku dojde ke kontaktu. Až 98 procent lidí bude schopno přejít, tak pak se to uskuteční. Takže můžete říct, že se to může stát každým okamžikem. Jenom co mrknete víčky.

Ještě k těm věštcům. Někdo předpovídal, že na Paříž spadne něco a dojde k takové katastrofě, že Paříž bude zničená a v ten den, co to předpověděl, desítka lidí spáchala sebevraždu. Je potřeba dávat pozor na to, co říkáme. Je v pořádku mít nějaké vize, ale je potřeba mít na paměti, že budoucnost ani minulost neexistují. Když se podíváte na to, co věštci předpovídají na začátku roku, tak na konci zjistíte, že se třeba nic z toho nestalo. Kdyby bylo všechno dáno, tak by to znamenalo, že nemáme žádnou svobodu. Ať je politická nebo ekonomická situace jakákoli, tak se můžeme vždycky změnit a nic není psáno.

Jak určit ideální váhu?
To záleží na věku a tělesné konstituci. Většinou, když se dostaneme na tu spodní váhovou hranici, tak už bývá pozdě. Pokud během toho třetího týdne vidíme, že váha stále klesá, tak doporučuji začít hned jíst. Limitní váhy se během těch 21 dnů nikdy nedosahuje, ale pokud byste pokračovali, bylo by to šílenství.
Když má člověk nadváhu, tak určitě zhubne, ale ten váhový úbytek není to, co nás zajímá. To, co nás zajímá je stabilizace té váhy. Když se tělo dostane na svoji ideální váhu, tak se zastaví samo od sebe.

Jak probíhá látková výměna, co je produktem vyměšování, existuje vůbec?
Když člověk nejí, tak už nechodí na záchod, ale trvá to, než se střeva vyčistí, takže jsem byl sám velmi překvapený, když jsem zjistil, že ještě po 4řech měsících ze mě něco vychází. Ty toxiny a odpad se lepí na stěny střev, takže to potom trvá, než se to vyloučí a já nejsem pro to, aby se tento proces nějak urychloval. Existují techniky, jak si vyčistit střeva, ale já to nezastávám. Myslím, že tělo ví, co dělá a dělá to přesně v tu chvíli, kdy je potřeba, aby to dělalo. Co se týká močení, tak pokud člověk pije, močí, pokud nepije, nemočí. Co se týká pocení, tak člověk se přestane potit. Když zkoumali toho jogína, který 70 let nejí, tak zjistili, že se mu močový měchýř během dne naplní a pak se mu zevnitř vyprázdní. Je to voda těla, která je znovu použita.

Dá se naplánovat fáze kašičky?
Ta se neděje během těch 21 dnů, ale potom. Může to být třeba 4 – 5 měsíců potom. 21denní proces je stejný pro všechny, ale zbytek přichází k různým lidem různě.

Jak reagovalo vaše tělo během procesu na teplo a chlad?
Velmi dobrá otázka. Je to dualita jako každá jiná. Teplo a zimu cítíte pořád, ale už to na vás neútočí. A intenzivní chlad nebo intenzivní horko je jako pohlazení.

Je možné, aby se osvícený člověk neživil pránou, jinými slovy jestli se ho dá dosáhnout bez živení pránou?
Samozřejmě, že ano, ale myslím si, že cesta pranické výživy je pěknou cestou k osvícení.

Když se člověk začne živit pránou, je možné se vyléčit z bechtěreva nebo diabetu?
Lidé se vyléčí z čehokoli.

Partner mé dcery se teď vrátil z Afganistánu s velkými fyzickými i psychickými potížemi, tak se chci zeptat, zda by se mohl někde u vás léčit?
Ano, a protože bydlíte v ČR, tak by bylo ideální poslat fotku. Já s tím pracuji celý měsíc a za to chci 30 Euro. Na konci měsíce se uvidí, jestli to pomohlo, jak to probíhá, a nebo jestli se nic nestalo.

 

Zdroj: http://www.pranicka-vyziva.cz/brno.html stránka, kterou doporučuju navštívit…je tam spousta zajímavého…..

Vaše komentáře

Reklama