Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – listopad 2021

Otevře se brána našich snů, vizí, tužeb i přání, ale ne vždy a za všech okolností to bude po našem… Na listopad spadá rovněž i mistrovské číslo 11, což značí vysokou ochranu i vedení v situacích, ve kterých bychom si sami o sobě nevěděli rady a proto nejeden z nás přivítá pomoc shůry… Listopad ale bude rovněž měsícem náhlosti, nečekaných událostí i situací, které ale ne vždy budeme mít pod kontrolou, což u některých jedinců dokonce může způsobovat až nebezpečnou hektičnost, zvýšenou nervozitu, napětí i stres… Stejně tak ale tento měsíc bude o komunikaci, o médiích i o tom, do jaké míry jsme ochotni věřit věcem i slovům, která nám budou předkládána… V listopadu také nepodceňujte své sny, intuitivní vnuknutí i předtuchy, mohou vám odpovědět na spoustu vašich otázek… Nicméně protipólem ale mohou být tendence si něco iluzorně vytvářet, stavět si vzdušné zámky či si něco nalhávat, i když pravda bude do očí bijící, přesto ale někteří nebudou chtít uvěřit tomu, že by něco mohlo být i jinak, než jak to oni vnímají sami… Nesnažte se uvěřit každému a všemu, co se k vám dostane, ale vsaďte spíše na vlastní intuici či zdravý selský rozum, protože mohou narůstat tendence si něco idealizovat, ale posléze nechtěně také spadnout tvrdě na zem… Více se ale na přetřes mohou dostávat v listopadu vztahy, ideály i představy, nahony vzdálené skutečné realitě, což by později mohlo přinést nejedno zklamání nebo rozčarování… I díky typickému podzimnímu počasí mohou narůstat silnější citové výkyvy či změny nálad, nedůvěra i podezíravost a symbolicky se bude oddělovat zrno od plev, tedy co má zůstat, zůstane a co má skončit prostě skončí… Listopad se tak řadí mezi nejméně oblíbené měsíce, ale přesto je důležitý v tom, ujasnit si vlastní pocity, priority i žebříček hodnot, vytvořených v předchozích měsících… Je symbolikou propojení světa živých a neživých, dovolí nahlédnout za bránu toho, co jsme schopni rozumem chápat a ukazuje zároveň i tu křehkou hranici mezi bytím a nebytím a zároveň je malou přípravou na nastávající zimu, tedy na období, kdy tma převažuje nad světlem, ale také navádí do vlastní retrospekce, co jsme zvládli a co ještě chceme zvládnout… Je to takové malé resumé toho, co jsme nasbírali za posledních deset měsíců a zároveň poukazuje a připravuje na to, dotáhnout vše do konce…
BERANŮM a VÁHÁM pomůže listopad na povrch dostat to, co v sobě obě znamení dlouhodobě potlačují a otevřou situace či záležitosti, kde dříve nastávaly pochybnosti, obavy, nejistota i strach… Karta MYŠI ale není jednoznačně jen negativní kartou, ale odhaluje slabiny, kterými obě znamení disponují a zároveň prověří i to, v čem si jak Berani, tak i Váhy skutečně věří a naopak, kde kolísá jejich sebevědomí… Měla by se tak obě znamení naučit, že nic netrvá věčně, a že každá situace je něčím přínosná, nicméně přesto je mohou v listopadu přepadat starosti, kterými se budou zaobírat, i když za to ve skutečnosti stát nebudou… Trápit se trochu mohou kvůli vztahům, ale i např. kvůli financím… Listopad bude pro obě znamení takovou malou prověrkou, respektive některé jeho části, protože ony starosti pominou, i když přinesou menší ztráty… Pozor by si obě znamení ale měla dát na rezignaci, protože i vlivem proměnlivých nálad, ne zrovna příznivého počasí je to může o trochu víc semlet, než ostatní znamení a dokonce jim to může přinést i menší duševní zranění, pokud se přihodí něco, s čím nepočítali, respektive se do něčeho zakousnou a ono to nakonec dopadne jinak, než sami chtěli… Listopad je tak pro obě znamení zkouškou vlastní důvěry, naděje i odhodlanosti se postavit čelem těm aspektům, se kterými se již dříve potýkali, ale nedokázali je dotáhnout do konce… Opatrnější by měli být na náhlé diskuse, rozhovory či debaty, které i nechtěně mohou skončit hádkami či spory o to, kdo má skutečně pravdu… Ne nadarmo se říká, že moudřejší ustoupí a toho by se v listopadu obě znamení měla pevně držet…
BÝCI a RACI v listopadu mohou narážet na nečekané a náhlé komplikace, zdlouhavost či okliky, což ostatně prověří jejich trpělivost a mohou být zkouškou toho, zda to budou chtít řešit nebo nad tím jen mávnou rukou… O rozruch se může totiž postarat jistá osoba, pravděpodobně žena, kde bude mít tak trochu ostrý jazyk a nabourá poklidnou hladinu obou znamení, na které se unáší ještě z října… Rovněž se mohou setkávat s nečekanými intrikami, zákeřností i falší, ale výjimkou nemusí být ani zrada od někoho, komu důvěřovali… Ani domov nebude úplně poklidným přístavem, protože na světlo mohou vylézt dlouho zametané problémy pod koberec a ostrá hádka vznikne i z obyčejné malichernosti… Na druhou stranu ale bude naplno fungovat jejich intuice, takže budou obě znamení schopna rozklíčovat faleš a intriky ještě dřív, než jim to někdo jiný potvrdí… Větší dardou pro obě znamení ale mohou být vztahy, kde se nečekaně otevřou témata nebo otázky, u kterých si už mysleli, že jsou dávno vyřešena… Vyvarovat by se ale obě znamení měla určitému zoufalství, které ale může pramenit z netrpělivosti, protože ne všechno půjde dostatečně rychle… Zbytečně by mohla začít panikařit a spíše by toho víc pokazili, než aby dosáhli zdárného výsledku… Neuškodí spíše listopadem proplouvat opatrně a zvážit každý krůček… Stejně tak bude ale důležité mít oči na stopkách, protože i díky tomu mohou odhalit nepravost, podlost nebo zákeřnost namířenou proti nim… Předejdou tak silnému zklamání nebo duševnímu zranění a budou schopni se s tím lépe popasovat, než kdyby je to přepadlo ze zálohy…
BLÍŽENCE listopad zasype nečekanými a náhlými osudovými lekcemi i zkouškami, které dost možná budou mít za cíl vrátit toto znamení na jeho předurčenou cestu, ze které tak trochu mohli sejít… I proto se jim listopad může zdát neklidným a nestabilním měsícem, ale bude to pouze zdání, protože se bude jednat o nutné procesy, aby si Blíženci uvědomili vlastní místo, vlastní sílu, víru, odvahu i odhodlanost… Provázet je tak částečně listopadem mohou náhlé a nečekané osudové zlomy, zvraty i možné osudové rány, které ale mají ve scénáři své duše pro danou cestu současným životem… Přinese to ale s sebou i četnější osudové rozhovory a hlubší duševní pochopení toho, proč se vše děje… Ve skrze ale půjde o důležité životní zkoušky a také o to, s jakou razancí se tomu budou schopni Blíženci postavit… Pozitivním aspektem na tom všem je, že to přinese konec dlouhodobých hádek, starostí nebo problémů, ale také ukončení nefunkčních vztahů a jako zadostiučinění i spravedlivý trest pro ty, kdo Blížencům v minulosti ublížil… Pro listopad by se ale měli obrnit trpělivostí, protože snadno nepůjde ihned nic, i když se postupně nahromaděné starosti budou rozpadat… Připravit by se ale také měli na osudové telefonáty a to od osob, které buď dlouho neviděli nebo s nimi v minulosti přerušili kontakt… I tyto osoby totiž mají ještě něco důležitého k předání a Blížencům to pomůže odhalit či potvrdit si své intuitivní pocity, takže není vyloučené, že nakonec přece jen získají to, co v minulosti ztratili… I když jim ale osud může nadělit rozporuplnější období, bude ale i jejich ochráncem, takže nedovolí, aby toho na sebe přetáhli víc, než budou moci unést…
Pro LVY a VODNÁŘE bude listopad pravděpodobně tzv. „ukončovacím měsícem“, kdy se v nich něco s konečnou platností zlomí a dají vale tomu, co je z dlouhodobého hlediska přežité, ale stále uměle udržované při životě… Ano, píši především o vztazích či o pracovním zařazení, tedy o oblastech, kde jsou Lvi i Vodnáři dlouhodobě nespokojeni… Pokud ale sami něco v listopadu neuzavřou a neukončí, je víc než pravděpodobné, že jim k tomu dopomůže osud, náhlost či razance, s jakou daná situace nastoupí, protože jinak by se Lvi k tomuto kroku neodhodlali… Menším varováním je, že pokud se Lvi i Vodnáři sami nepustí do těchto ozdravných procesů, budou zastaveni, proto není v listopadu vyloučena možnost nehody, úrazu či nemoci, aby si srovnali v čase pauzy své skutečné priority a ostřihli se od všeho, co už v jejich životech pozbývá platnost… Sice se to může zdát jako razantní krok, ale nakonec čeká na Lvy i Vodnáře vysvobození z pout, ze kterých se nedokázali sami vysmeknout… Sice se u některých jedinců může objevit nejistota ve vyjadřování, ale i tak nakonec dosáhnou toho, co zamýšleli… Vyvarovat by se ale měli pesimistických rozhovorů nebo diskusí, do kterých mohou být zataženi, stejně tak jako by se měli vyvarovat hádek… Snadno totiž z rozčílení by mohli šlápnout vedle a nakonec by svého jednání litovali… Svědčit jim nebude ani podrážděnost, střídání nálad nebo vlastní vnitřní rozporuplnost, což ale na svědomí bude mít bitva mezi rozumem a srdcem či nechtěné odmítnutí od někoho, komu důvěřovali a koho považovali za velmi blízkou osobu…
PANNÁM listopad přinese životní zlom a to zejména ve vztazích či v profesi a kariéře, kdy budou postaveni před nutnost volby zda v dosavadním pokračovat dál nebo to ukončit a vydat se novým životním směrem a cestou… Jako jasným vodítkem jim budou dlouhodobější vleklé problémy, které právě v listopadu budou o sobě čím dál víc dávat vědět, takže Panenkám nakonec nezbude nic jiného, než tento „Gordický uzel“ rozetnout a postavit se tváří v tvář realitě, kterou mohly v minulých měsících jakoby přehlížet… Důležité pro ně ale bude netahat si problémy z jednoho místa na druhé a naopak, ani v jednom případě by to pro ně nebylo přínosné… Bohužel není ale vyloučené, že i zcela nečekaně a neplánovaně může některé Panenky postihnout konec, zlom či zvrat, aniž by to samy dopředu zamýšlely… V listopadu by taktéž neměly být příliš kritické a sebekritické, protože by jim to nic pozitivního nepřineslo, ale spíše by častěji podléhaly stresu, nervozitě i napětí, čímž by nakonec buď obviňovaly sebe nebi druhé za vzniklé situace… Důležitým mottem pro ně v tomto měsíci platí, že „naděje umírá poslední“, takže i když bude cokoliv vypadat beznadějně, pozitivní přínos nakonec uvidí již s koncem měsíce nebo v následujících týdnech… Sice je to v daný moment může vnitřně potrápit nebo zasadit nějaké zklamání, ale na druhou stranu jim to otevře nové příležitosti i možnosti, jak dál kráčet svou životní cestou a pozor!!! Konec měsíce může přinést i nečekané a slibné šance, které by Panenky neměly nechat bez povšimnutí…
ŠTÍŘI ve valné části svého měsíce mohou náhle a nečekaně narážet na nepředvídatelné překážky či stagnace, ale není to nutným zlem, jen malým zastavením nebo zpomalením před možným pádem, nárazem a padnutím na prdelku… Nicméně potýkat se ale mohou ohledně druhých i s vlastní tvrdohlavostí či neústupností, což je rovněž mohlo v krajních přídech postavit před nebezpečné překážky, nedorozumění, hádky či konfrontace… Ne vždy a za všech okolností bude nutné, aby měli Štíři pravdu a rozhodit či rozladit je může i jinak vcelku malá zbytečnost nebo malichernost… Ne tedy všechno půjde hladce, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale zároveň je to jistá zkouška toho, jak jsou schopni se Štíři popasovat s dočasnou nepřízní nebo naopak s nečekanými výzvami… Svým způsobem to budou malé, i když ne zrovna zanedbatelné signály k tomu, aby Štíři změnili něco, v čem nepostupují a neposouvají se vpřed… Aby s konečnou platností překonali nástrahy i překážky, které si ale nevědomky mohli vytvořit v minulých obdobích i oni sami… Listopad je pro ně jednou velkou výzvou i šancí, kde mohou pokořit sami sebe, ukázat světu svou sílu a vymanit se z něčeho, v čem byli dlouhodobě svázáni… Ostatně listopad je především jejich narozeninovým měsícem, který zahrnuje vše, co mají vyřešit, v čem se posunout a zda jsou ochotni sáhnout si až na samé dno, kde se teprve ukáže jejich skutečná síla…
STŘELCE listopad postaví před vlastní spolehlivost, ale také před nečekané krize či náhlé události týkající se osob, které Střelce obklopují… V nejednom případě jim tak mohou ohledně přátel, partnerů či kolegů odpadnout pomyslné klapky z očí nebo nasazené růžové brýle… Nicméně svým způsobem ale i oni sami budou postaveni před nečekané lekce a zkoušky, kde bude nutné prokázat svou spolehlivost, upřímnost i zájem o druhé… I díky tomu se odhalí skutečné a pravé tváře přátelských, partnerských nebo kolegiálních vazeb, které se tak nepřímo mohou ocitnout v ohrožení či v napěťových aspektech… Listopad ale Střelcům může přinést i zbytečné výbuchy emocí i občasné vystřelení šípů do prázdna… Týká se to ale především listopadových Střelců, i když ani ti prosincoví nemusí být výjimkami… Opatrnější by tak měli být na své emoce, slova i jednání, protože se i nechtěně mohou dostat do náhlých a nečekaných hádek, sporů či diskusí, které ale nakonec stejně nikam nepovedou, jen zbytečně rozjitří emoce a přinesou více nervozity, vzteku i silné výkyvy nálad… Pokud se budou Střelci spíše držet v pozadí, než přílišně vynikat, může pro ně být listopad vcelku poklidný měsíc… Za jiných okolností spíše ale mohou docílit opačného efektu a je zbytečné se trápit emocemi či nehodou nebo úrazem z nepozornosti… Pozitivním aspektem ale je, že do života Střelců mohou náhle a nečekaně vplouvat osoby, které pro ne budou mít důležitý význam, i když se tyto vztahy budou rodit pozvolna, už listopad může předznamenat, že s konečnou platností půjde o dlouhodobý a prospěšný či přínosný vztah…
KOZOROHŮM přinese listopad proměnlivé nálady i atmosféru, ve které se mohou pohybovat… Ne všechno bude prvoplánově vycházet a bude to občas vyžadovat u hodně úsilí vše dotáhnout do konce… Stejně tak je mohou přepadat i náhlá rozčílení či nepřehlednost nebo nejasnosti a to zejména v kruhu rodiny či ohledně domova… Neměli by ale podléhat splínu ani špatným náladám a ventilovat to přes okolí, protože by jim to stejně nic přínosného nepřineslo… Pozitivní pro ně nebudou ani diskuse, pokud se do nich budou chtít pustit, místo zdárného rozuzlení mohou spíše dosáhnout rozporuplnosti i zbytečné nervózní hektičnosti a stejně se žádného výsledku nedoberou… Důležitým krédem pro ně bude trpělivost a to za všech možných okolností, protože tím dosáhnout víc, než když se budou pouštět do zcela zbytečných konfrontací… Důležitý pro ně bude i jejich vlastní vnitřní klid a povznesení se nad malichernostmi, protože budou tendence, aby je to stahovalo do negativních emocí… Pokud je bude něco trápit, neměli by to v sobě dlouho držet, ale spíše vypustit ven, podepsalo by se to později na jejich zdraví a nucené pauze, kterou by si mohli vykoledovat… Listopad pro ně není přímo příznivým měsícem, ale na druhou stranu ani ne příliš negativním, ono totiž bude záležet na tom, do jaké míry se tím nechají sami ovlivňovat a s nadhledem i chladnou hlavou jim půjde všechno daleko lépe, než pod palbou emocí a proměnlivostí nálad…
RYBÁM listopad přinese občasné ohrožení vybudovaných jistot, tedy pochybnosti, zda všechno, co dělají je správné a zda má smysl se některými věcmi zabývat víc, než je nechat volněji plynout… Stejně tak se ale mohou nechat unášet na obláčcích pomyslných vzdušných zámků a jistot, ze kterých by ale celkem rychle mohly vystřízlivět… Ne každá situace nebo záležitost přinese úspěch, spíše naopak mohou pociťovat určitou nejistotu i rozčarování nad tím, že do něčeho vkládali téměř 100% jistotou a ono se to nakonec vyvrbí zcela jinak, než byly jejich představy… Klíčem k jejich úspěchu bude spíše to, najít způsob, jak se s dočasnou nepřízní popasovat a zvládnout ji, protože mnohé odpovědi, světe div se, najdou Rybky samy v sobě a to i bez přičinění dobré rady druhých… Mnohé se pro ně bude skrývat pod povrchem, neviditelné a skryté, aby se to v tu nejneočekávanější chvíli vynořilo a Rybky utvrdilo v tom, že jejich úsudek byl nakonec správný… Pokud budou chtít něco získat, vlastnit nebo něčeho dosáhnout smlouvami, měly by tyto záležitosti odložit na jindy, listopad totiž nepřeje tomu, aby se tyto záležitosti neobešly bez průtahů, pozdržení nebo dočasného zastavení… Ono by to nebylo viditelné ihned, ale později by jim to mohlo jejich nabité jistoty ohrozit… Se stejnou vervou by se neměly pouštět ani do vážných rozhovorů nebo diskusí, protože by se mohlo stát, že by se to nakonec nikam nepohnulo a spíše by to ranilo, než aby to přineslo dlouho očekávanou jistotu a stabilitu… Listopadem by tak spíše měly kráčet pozvolnými krůčky, než rychlým tempem, protože trpělivost jim může přinést ne jen jednu růži, ale rovnou celou kytici…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Listopad nám otevírá pomyslnou bránu mezi naším vědomím a podvědomím, ale stejně tak jako letošní únor, i listopad se ponese v otázkách a tématech, zaměřených na city, cituplnost, lásku i vztahy…

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama