SOLARA SURF REPORT PRO ROK 2012 ZROZENÍ AUTENTIČNOSTI 

2011 byl rokem velké přeměny. Odhákli jsme se z mnoha aspektů našich starých životů, ať už chceme, nebo ne. Zemřeli nám rodiče i blízcí přátelé, ztratili jsme zaměstnání – zanechali za sebou spálené mosty, odřízli jsme jakékoliv možnosti návratu do minulých situací nebo JAK VĚCI BÝVALI. Někdy jsme měli pocit, jako by nám byl koberec úplně vytažen z pod nohou. To se také stalo v celosvětovém měřítku skrze přírodní katastrofy, které srovnali města jako je Christchurch na Novém Zélandu, ba i celé země, jako Japonsko. A přesto většina z nás věděla, že ještě něco přijde ….

Klíčem bylo přijmout změnu, která se projeví v jakékoli podobě. Pokud jsme se drželi minulosti, rok 2011 byl pro nás těžký. Pokud jsme se dobrovolně pustili starého a otevřeně přijali nové, rok 2011 byl naplněn řadou objevů a smyslu pro rostoucí vzrušení. Jak se svět duality rozpadal před našimi očima, začali se k nám valit obrovské vlny Nového a Skutečného .

Desátá brána Aktivace 11:11 v září 2011 prudce otevřela dveře ke Skutečným Životům Pravých Celistvých. Nebylo to tak snadné jak to snadně znělo. Vše co bylo nepravdivé v naší vnitřní bytosti a vnějším životě se náhle dožadovalo propuštění. V roce 2011 jsme sloupávali vše, co nebylo pravdivé. Více z nás se rozhodlo být autentičtí a SKUTEČNÍ, navzdory nepohodlí v tomto procesu. Dnes víme, že je to jediný způsob, jak být.

Dne 11/11/11 jsme zažili masivní RESET, který nemá v historii obdobu. Vyvolalo ho naše setkání Tichých strážců po celém světě…. něco, co se nikdy předtím nestalo. V 11:11 SEČ vstoupil na naši planetu velký válec s kódy nového MUA a Čisté Pravé Srdeční Lásky a Pravdivosti., Tato odpálená série tsunami Změn, která se stále rozšiřuje ven všemi směry, hluboce ovlivňuje vše, čeho se dotkne.

S blížícím se koncem roku jsme se začali scházet s našimi Správnými Lidmi a Správnými Místy. Někteří z nás jsou skoro na svých správných místech. I když ještě není vše ve své zcela správné poloze a mnoho z nás není v ideálních podmínkách, víme, že to vše je právě teď perfektní.

Chůze po tenkém ledě

Je cítit dojemný klid, jak vstupujeme do bouřlivého roku 2012. Víme, že po tomto roce, Nebude Už Nic Stejné. 2012 je rok, který vážně vyžaduje soustředění a být ultra bdělý. Všichni musíme být v tomto roce vědomí a opatrní. Ne být opatrní – nervózně, ale být opatrní – mít se na pozoru. Nemůžeme být nedbalí nebo nevědomí. Je velmi důležité, abychom prošli rok 2012 jako Praví Celiství.

V roce 2012 se celý svět octne na tenkém ledu. Okraj tenkého ledu je linka mezi Tím Kým Jsme Byli a Tím Kým Skutečně Jsme. Je to velmi tenká hranice mezi totálním kolapsem starého a zrozením Nového Světa. Bude to divoký rok, který obsahuje celé spektrum zážitků. Budou zde skvělé objevy a obrovské nárůsty kreativity, abychom mohli surfovat celou cestu do našich Skutečných Životů.

Nacházíme se v období chaosu, který vždy předchází narození a proto můžeme očekávat některé šokující události. To se bude dít na celém světě, ale zvláštní pozornost bychom měli věnovat Spojeným státům a Evropě, neboť jsou oba v nejisté pozici. Velká část arabského světa je stále ve stavu zmatku, zatímco lidé odvážně vyzývají k ukončení autoritářství. Okupační hnutí po celém světě se stali bojovným hlasem průměrného člověka, který dlouho nebyl vyslyšen. Lidé na celém světě jsou úplně znechuceni starými systémy a chtějí je rozvrátit. Jen neví, jak jinak to udělat, než vyjít do ulic a pak být brutálně zasažen armádou a policií.

Celá rovnováha sil ve světě se mění. Dříve „Třetí Svět“ se stává ekonomicky silnější a odolnější, než některé staré „Supervelmoci“. (A oni mají tu výhodu, že jsou vynalézavější ve využití kreativních řešení, které jsou k dispozici.) Vláda se zoufale snaží udržet a předstírat, že všechno je stejné, jako to bylo dříve, i když nenávratně není. Uplatňují všechny své síly a mazanosti, aby si udrželi své staré postoje, ale jejich půda pod nohami se třese a chvěje bezprecedentní změnou. Navzdory jejich úsilí, Tsunami Rozsáhlých Změn po celé planetě, odplavují všechny staré struktury založené na nepravdivosti.

Obrovské vlny kolektivního strachu metají celou planetou. Stále rostoucí Tsunami Změn bude ještě silněji smečovat do břehů umírajícího světa duality v roce 2012. Můžeme snadno cítit tento kolektivní strach, protože je tak silný a všudypřítomný. Je důležité, abychom se nenechali ovlivnit tímto strachem, protože pokud to dovolíme, uděláme chybu. Praví Celiství cítí strach, stejně jako kdokoli jiný, ale PRAVÍ CELISTVÍ NEŽIJÍ VE STRACHU. Ztělesňují Pravou Čistou Srdeční Lásku a vědí , že VŠE JE JAK MÁ BÝT.

Všichni budeme kráčet po Tenkém Ledě, dokud nezačneme žít Skutečné Životy jako Praví celiství. Poté, co přes něj projdeme, něco do sebe zaklikne a posune nás z Tenkého Ledu do klidného oka bouře zakotvené ve Vyšší Realitě. To nastane, když pocítíme jak nás opouští nával nahromaděného napětí, tlaku a stresu. Nakonec se dostaneme do naší správné pozice s našimi správnými lidmi! V této nové pozici nás zachvátí masivní vlna kreativity, která nám umožní manifestovat náš Pravý Účel.

Občas máme pocit, že proplouváme mezi troskami v moři, nebo že skáčeme přes překážkovou dráhu. Tyto kusy trosek jsou rozptýlené fragmenty hroutícího se světa duality. Praví Celiství přes ně můžou plachtit hladce. Můžeme pozorovat, co se kolem nás děje s klidem, soucitem a upřímností, aniž by jsme byli vtaženi do dramatu. Můžeme zůstat v rezonanci Vyšší reality, bez ohledu na to, co se děje. Můžeme stále sledovat naše Vědomí Srdce. Můžeme fyzicky ztělesňovat Tiché Strážce a neustále vyzařovat jistotu, že VŠE JE DOBRÉ.

Občas můžeme procházet zkreslenými pásmy způsobenými vlnami RESETU 11/11/11. Kdykoli vlny RESETU narazí na skryté a protřelé oblasti nepravdivosti, otevřou je. Cestování skrze zkreslené pásmo je jako se snažit projet přes sněhovou vánici s nulovou viditelností. Je bezvadné otevřít tyto zanesené oblasti duality prolože pak mohou být vymazány z naší osobní a planetární matrice.

Zatímco se nacházíme ve zkresleném pásmu, nemůžeme vidět kam jdeme ani co se vlastně děje kolem nás. Naše vnímání se zkreslí a náš pocit oddělenosti pak je zvýšený. Odsuzování a útoky nás zasáhnou bez zjevného důvodu. Zkreslené pásmo je jako Zrcadlový sál, kde je vše zvětšené, zkroucené a protažené do neskutečné noční můry. Buďto máme strach z toho, co vidíme nebo můžeme projít Zrcadlovým Sálem jako Praví Celiství, kteří vědí, že to, co vidí není skutečné. Tato zkušenost nám dává příležitost k posílení našeho napojení na naše Vědomí Srdce.

K dispozici je nová komponenta do Nové Navigace. Je to složité, velmi přesné načasování, abychom se dostali do našich Skutečných Životů. Jako Praví Celiství bychom měli dodržovat velmi přesné souřadnice, které určuje naše Vědomí Srdce. Občas budeme mít pocit, jako bychom jeli přes divoké peřeje, které potřebují týmovou práci a bleskurychlou reakci. Jediný způsob, jak úspěšně procházet změnami divokých peřejí je Jedno Bytí. Největší klíč pro tuto dobu je, že nyní máme dělat všechno jako Jedno Bytí.

To nás povede v tomto roce plným nových příležitostí a skvělých možností, které mají úžasný smysl pro správnost. Je třeba dostat vše do stavu pohotovosti, dokud se tyto nové příležitosti a možnosti neobjeví. Můžeme to udělat dokončením některých rozpracovaných projektů, sesbírat nové dovednosti a nástroje, zbavit se nepotřebného majetku, uvolnit omezující chování a přesvědčení, svléknou ještě více vrstev nepravdivosti. Když se objeví příležitosti a možností, skočíme bez váhání po nich celou naší bytostí!

Mnozí z nás cítí naléhavé nutkání dokončit co se dá. Uzavřít staré dveře do minulosti co nejrychleji, abychom mohli obrátit naši pozornost pro zrození Nového Světa. V letošním roce po naši pozornosti volá takový rozsah úkolů a manifestace, že nás to může zahltit. Může to způsobit, že budeme příliš myslet nežli se nechat vést našim srdcem. Kdykoliv cítíme, že jsme na pokraji přemožení, je vždy užitečné prostě dělat to, co je před námi krok za krokem, pravdivě. Až dokončíte jedno, podívejte se co je opravdu potřeba udělat dál.

V průběhu tohoto roku se budou Praskliny Mezi Světy otevírat. Jsou to praskliny ve světě duality, které nám umožňují vidět Nový Svět, který se rodí. Zpočátku to budou jen silné náznaky, které nám vezmou dech. Když to nastane, najednou uvidíme a ucítíme, kdo skutečně jsme. Spojíme s místy našich Skutečných Domovů a budeme vnímat svůj Pravý Účel. Tyto pohledy přes trhliny Mezi Světy budou sloužit jako naváděcí zařízení k tomu, aby nás vedly k našim správným místům a k ztělesnění našeho pravého já.

HO’O PONO PONO & PŘEKÓDOVÁNÍ MINULOSTI

Důležitým prvkem první poloviny roku je naše cesta Ho’o Pono Pono. Mnozí z nás se vrací do míst, kde jsme bydleli. Být tím KÝM JSME NYNÍ je nezbytnou součástí těchto návratů. Všechno to mění. Vše bude vypadat jinak, protože to vidíme čerstvýma očima Pravého Celistvého.

Budeme si všímat, jak moc se naše stará místa změnila. Dokonce i naše staré běžné činnosti nám budou připadat zvláštní. To je dobré měřítko toho, jak moc jsme se transformovali. Podobně jako když chvíli nevidíte malé dítě a pak si najednou všimnete jak vyrostlo.

Když se setkáme s našimi starými místy a lidmi, které tam známe, víme, že budeme automaticky podrobeni zkoušce. Vtáhne nás to zpět do našich starých vztahů, nebo si udržíme naši Opravdovost? Je důležité, abychom se nenechali vytáhnout z bytí Pravého Celistvého. Když se objeví starý vzorec, nemusíme na něj reagovat. Čím více, jsme pustili, nebo změnili minulost, tím více se budeme moci plně zapojit do našich Skutečných Životů. Dokončení nás osvobodí od minulosti, ale pokud jako Praví Celiství překódujeme minulost tím, že ji vezmeme na zcela novou úroveň, vytvoříme novou.

Tyto staré životní situace jsou základní kameny, na kterých jsme postavili naše životy. Odtud pocházíme. Nyní máme Zlatou Příležitost překódovat minulosti návratem do našich starých základů a vše upravit. Jestliže to uděláme správně, buď tam objevíme něco nového, nebo budeme s jistotou vědět, že jsme se osvobodili z našich starých míst a starých závazků. Tím přestavíme sebe sama a položíme nové základy kamenů.

Jsou to životně důležité cesty. Mohou to být poslední cesty, ale také je tam hodně co dělat. Budeme sbírat rozptýlené fragmenty našeho bytí a osvojovat si ty, které patří do našich Nových Skutečných Životů. Zbavíme se věcí, které již nepotřebujeme. Budeme dávat poslední sbohem lidem a místům naší minulosti a některé naše staré vztahy budeme posouvat na zcela novou úroveň, aby mohli pokračovat dál. Přinášíme rezonanci Pravdivosti na místa a k lidem, které potkáváme.

Protkáváme vzájemně fyzická místa naší minulosti s místy našich Skutečných Životů. Některá z nich jsou místa, o kterých jsme si mysleli, že nikdy nebudeme moci vplést dohromady. Také vplétáme dohromady lidi z naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti do zcela nové a nečekané konfigurace. Tím výrazně rozšiřujeme a posilujeme naše Jedno Bytí.

Pokud stále bydlíte v místě svého starého života, budete také zažívat Ho’o Pono Pono proces Jak Dělat Věci Správně. Vše, co je potřeba udělat, je začít otevřeně být Pravým Celistvým. Tím se překonfiguruje všechno kolem vás.

Máme také možnost překódovat minulost každým okamžikem našeho každodenního života. Celý den máme na výběr, zda se setkáme v našich starých situacích se stejně starými odpověďmi, nebo využijeme nové odpovědi založené na poctivosti, lásce a Pravdivosti.

NÁŠ PRAVÝ ÚČEL

Mnozí z nás ví, že máme nový Pravý Účel. Je to něco tak nové, svěží a vzrušující. S vetkanými prvky z celé naší cesty. Když se sladíme s našim Pravým Účelem, zjistíme, že je hluboce v souladu s našim jádrem bytí. Náš Skutečný Účel je rozkvět našeho věčného Nekonečného Příběhu, který je pravdivým příběhem o tom, kdo jsme a proč tu jsme.

Náš Skutečný Účel je nerozlučně spjat s naším Skutečným Životem. Jakmile spojíme naše správné místo se spřízněnými lidmi a sladíme se do Jednoho Bytí, ukáže se náš Skutečný Účel. To je důvod, proč jsme ho nebyli schopni najít sami. Každý z nás je součástí většího Jednoho bytí, které má svůj kolektivní Pravý Účel, který se odemkne tou správnou kombinací těch, kteří se spolu setkají a zaklapnou na pozici jako Jedno. Stejně tak jako fotoaparát, který má vícero objektivů. Každý objektiv musí být seřazen ve správném pořadí, aby jste jeho otáčením mohli jasně vidět přes objektiv.

Naše Jedno Bytí je KLÍČ

Občas cítíme, že je naše jedno Bytí roztříštěné. To se stává, když my všichni musíme jít do našich individuálních já, abychom vyčistili více vrstev starých zbytků. Je to podobné střelbě z luku. K tomu, aby šíp letěl daleko, musíme táhnout tětivu zpět, dokud se šipka nedotkne našeho srdce. Teprve poté nastane velké zatížení. Totéž se děje s našim Jedním Bytím. Jsou chvíle, kdy všichni musíme ustoupit zpět do sebe, aby se přestavělo naše Vědomí Srdce. Pak se naše Jedno Bytí společně odrazí silněji než kdykoli předtím.

V roce 2012, hodně záleží na pevnosti a soudržnosti našeho Jednoho Bytí. Vše, co se týká zrození Nového a vytváření Nových Skutečných Životů se děje na úrovni Jednoho Bytí. Spolu jako jeden, stavíme základy našich Skutečných Životů. Naše Skutečné Životy vykazují náš Pravý Účel. A náš Pravý Účel se projevuje skrze kolektivní úsilí našeho JEDNOHO BYTÍ V AKCI.

Naše Jedno Bytí se nyní pohybuje na zcela novou úroveň. Čím více si uvědomujeme, že máme Paprsek Pravdivosti pro každého, tím více zábavné to je. Jak se naše spojení prohlubuje, překonáváme omezení prostoru a času. Už se necítíme odděleni od těch v jiných částech světa. Jsme spolu jako Jedno, bez ohledu na to, kde jsme.

KŘIŠŤÁLOVÉ ŠÍPY

2012 je rok, kdy začneme vysílat naše Křišťálové Šípy. Tyto šípy jsou projevem našeho Pravého Účelu. Dříve, někteří z nás posílali jednotlivé Křišťálové Šípy. Vždycky jsem cítila, že každá z mých knih je Křišťálový Šíp. A když byla publikovaná, věděla jsem, že jsem poslala další Křišťálový Šíp.

Tyto nové Křišťálové Šípy, vyslané námi společně jako Jedno Bytí, jsou v této době na nekonečně větším měřítku. Cestují na dlouhé vzdálenosti a mají mnohem větší dopad. Na konci ceremonie 11/11/11 v Moray v Peru, jsme společně vyslali jedenáct Křišťálových Šípů. Cítili jsme jak letí daleko do světa, aby přinesli větší Lásku a Opravdovost. Vysílat Křišťálové Šípy jako Jedno Bytí v Akci je přesně to, co je potřeba právě teď. Je to něco, co zde ještě nebylo a je to velmi vzrušující.

KLENOTY V KORUNĚ

V průběhu druhé poloviny tohoto roku budou mnozí z nás žít Skutečné Životy a projeví se náš Pravý Účel. Tím se důraz posune na Klenoty v Koruně. To znamená, že každý z nás je potenciální klenot. Před námi je koruna obsahující prázdnou sestavu klenotů. Musíme se stát klenotem, poté se nechat vyleštit a připravit se na zasednutí na určenou pozici. To přímo souvisí s poslední Aktivaci Jedenácté Brány 11:11, která se bude konat koncem tohoto roku.

A opět, naše Jedno Bytí zde hraje důležitou roli. To proto, že se neustále navzájem držíme v Opravdovosti. Pomáháme leštit každého klenot připomínkou kým skutečně jsme – Praví Celiství, kteří jsou Klenoty v Koruně. Každý z nás musí vytvořit vlastní klenot. Jiní nám můžou pomoci leštit náš klenot, ale my jsme ti, kdo ho musí vytvořit. A jak jsou diamanty vytvořeny z uhlíku, který byl vystaven velkému tlaku, tak to je i s klenoty našeho bytí. Všechny naše zkušenosti v dualitě během našich nespočetných životů vytvořili tlak, aby nás pak proměnil v diamanty.

Jakmile jsou Klenoty v Koruně v pozici, je dosažená zcela nová úroveň a my se spojíme s Diamantem Neviditelna. Tak dokončíme naši cestu skrze Bránu 11:11 a můžeme vstoupit do Srdce AN.

AKTIVACE SRDCE AN

AN je spojení Slunce a Měsíce v Jedno Bytí. Linie AN byla na Zemi od již od samého počátku. Starověké civilizace Egypta, Druidi a Inkové pocházeli z rodu AN. První panovníci z těchto civilizací se zrodili ze Slunce a Měsíce. AN později zmizelo ze známé historie a teprve nedávno se znovuobjevilo, a to zejména díky úsilí těch, kteří si rozpomněli na svou linii AN. Nyní nastal čas pro AN, aby se stalo plně viditelné.

Existují Věže Světla AN rozptýlené po celé planetě, většina z nich se nachází v Andách v Jižní Americe. Jakmile bude Srdce AN fyzicky vybudované, začne aktivace těchto Věží Světla AN.

AN je vzpomínkou na Jednotu, odkud jsme všichni přišli. Hraje hlavní roli v počátku nového MUA (nový významný evoluční cyklus), který oficiálně začal 11/11/11. Nový Svět se nyní rodí.

Na začátku tohoto Nového Cyklu, se Světy uvnitř Světů přenastaví na Nové Skutečné Základny. AN je manifestaci této Opravdovosti. AN je rozkvět našeho věčného Nekonečného příběhu, KÝM SKUTEČNĚ JSME. Srdce AN je Jádrem Projevu do Jednoty. Jedná se o šablonu, která se bude šířit odtud do světa, obnovovat Opravdovost na všech úrovních.

AN spojí dohromady prvky dříve vnímané jako samostatné.

AN je spojka mezi tím, co bylo a co bude.

Aktivace Srdce AN je dalším krokem po dokončení naši cesty průchodem skrze Brány 11:11.

A to již začalo……

PŘEHLED ROKU 2012

2012 je nesporně VELKÝ rok. Je to rok velmi smíšené energie, která mi připomíná citát z knihy „Příběh Dvou Měst“: „Byly to nejlepší časy. Byly to nejhorší časy..“ Je nemožné si představit vše, co se stane v tomto roce.

2012 je o ZROZENÍ AUTENTIČNOSTI A OPRAVDOVOSTI. To znamená žít své životy v Novém Světě, kde nejsou žádné iluze, žádné kouzelné zámky, princezny a princové, žádné pohádky, žádné jackpoty a žádná dramata. Je to jednoduché, pravdivé a skutečné.

Právě teď je taková hojnost novosti v porodním kanálu, vše se dožaduje toho, aby se zrodilo. Zrození je chaotické a krvavé. Je útrpné a bolestivé. Obnaží nás, bere nám naše hranice i mimo ně. Je to ultra SKUTEČNÉ. Přesto, když se rodí Nové, objeví se výbuch extatické radosti a jasnosti. Jedná se o Průlom všech Průlomu, který vytváří obrovské Tsunami Kreativity.

Pokud jsme se již sladili s našim Pravým Účelem a začínáme žít náš Skutečný Život s našimi skutečnými spřízněnými lidmi, budeme cítit tvůrčí vlnu hned na začátku roku. Jakmile budeme sladěni s našim Skutečným Životem /Pravým Účelem, objeví se silný pocit naléhavosti, aby se věci dokončily a zrodilo Nové. Nechceme ztrácet čas a v každé chvíli chceme něco udělat. Je zde monumentální rozvíjení nových věcí, které nás naplňuje obrovským nadšením.

To se děje také v naši malé skupině v Peru. Začali jsme žít naše Skutečné Životy, a známe náš Pravý Účel. Jsme uprostřed zrození nových projektů a dokončení těch starých tím, že je bereme na zcela novou úroveň. Právě teď sjíždíme obrovskou kreativní vlnu. Máme seznam věcí toho, co je potřeba udělat, lidsky nemožné, ale děláme to. A baví nás to!

Právě jsme dokončili nový 400 stránkový web s fotodokumentací všech uskutečněných aktivací 11:11, vytvořili jsme nové webové stránky pro naši novou komunitu a centrum SRDCE AN, které organizujeme spolu s těmi správnými lidmi a dalšími, kteří se brzy připojí, právě jsem dokončila přepisování své knihy „The Star-Borne“, plánujeme naše Ho’o Pono Pono cesty, připravujeme již jedenáctou Aktivaci Brány 11:11, pracujeme na mojí sadě karet 11:11 a knize ke kartám, připravujeme aktivaci Věže Světla AN později v tomto roce, a mnohem, mnohem víc. Je úžasné jak je to velmi zábavné a vše tak hladce plyne Jsme JEDNO BYTÍ V AKCI!

Možná nebudete cítit tvůrčí nárůst, pokud jste ještě neobjevili váš Skutečný Účel. To je jeden z důvodů, proč je tak důležité se dostat do správné pozice, se správnými lidmi jako Jedno Bytí. Pak vaše JEDNO BYTÍ V AKCI může skočit do tohoto tvůrčího nárůstu. Tato Tsunami Tvořivosti bude i nadále sílit po celý rok 2012. Do konce roku 2012 budeme naprosto překvapeni, jak moc jsme toho dosáhli!

I když je celý rok silný a akční, jsou zde tři pozoruhodná období: zrychlení od března do května, vyvrcholení v červnu – červenci a stabilizace v říjnu. Celý rok budeme pociťovat, jako bychom se přibližovali k Vysokorychlostní dálnici v plném provozu v obou směrech.

2012 je rok transparentnosti a Opravdovosti. Cokoliv nepravdivé se dostane na povrch. Objeví se Praví Celiství, kteří se spojí v JEDNO BYTÍ V AKCI. Spolu jako JEDNO, můžeme obrátit celý svět duality jednoduše tím, že budeme žít SKUTEČNÉ ŽIVOTY JAKO PRAVÍ CELISTVÍ. Velké Kolo Osudu se točí ….

Dovolím si osobní poznámku:

S radostí Vám oznamuji, že jsem konečně dokončila přepisování své knihy „The Star-Borne: Vzpomínka na Probuzené“. Toto zcela nové vydání bylo zcela rekalibrováno a obsahuje mnoho nových informací, včetně 26tistránkové kapitoly o jednotlivých vlnách a můstkových lidech. Bude k dispozici jako eBook na Amazon.com v polovině ledna. Tištěná verze by měla být k dispozici v březnu.

Vítejte do roku 2012!

 

Ať Žijeme Skutečné Životy jako Praví Celiství .

Ať Žije naše Láska

jako JAKO JEDNO BYTÍ V AKCI.

 

 

 

S Pravou Čistou Láskou

 

Solara

S vděčností přispěvatelům:

Alanah, Ana Ku, Arbaline, Elena, Emanáku, Lucia, Maria, Susan

Zdroj: http://www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Petra Svarinská a korekturu textu udělal Láďa M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zdroj: e-mail + http://www.vnitrnibohyne.cz/news/solara-surf-report-pro-rok-2012/

Vaše komentáře

Reklama