ZÁRMUTEK A RODINNÉ VZORCE

Rodinné vzorce vycházejí ze vzorců duše a ze vzorců předků čili jinými slovy z toho, co nám naše duše dala za úkol se v tomhle životě naučit.

 

Naše zármutky zdánlivě začínají v rodině. Do jisté míry to opravdu platí, protože rodiče nereagují na naše potřeby – nežijí podle scénáře, který jsme pro ně napsali a podle kterého nám měli vnuknout pocit naprosté výjimečnosti. V určité základní rovině se všechny naše úkoly vracejí zpět k hybným silám rodiny. Příznačné je, že právě tyto skryté či ne tak moc skryté konflikty v rodině daly vzniknout vnějším zármutkům. Když například nejsou naplněny potřeby rodiny anebo se nevyřeší konflikty uvnitř, mohou snadno vyvolávat takové incidenty, jako je sexuální zneužívání, nehody či selhání.

Všichni rodiče samozřejmě opravdu chtějí uspokojit potřeby svých dětí. Místa, na nichž setrvale nedokážou svým dětem dávat, jsou jejich osobní slepé skvrny nebo porušená místa v nitru, způsobená jejich vlastním dávným zármutkem. Když v dětství trpíme nějakým zraněním, je to proto, že všichni lidé, jichž se situace týká (naši rodiče), cítí v nitru totéž (zármutek) – něco, co si přinesli z vlastního dětství.

Vrátíme-li se ke kořenům, odkud náš zármutek vyrůstá, a ukončíme-li odloučení láskou, vytvořením vazby, ochotou, dáváním, pochopením, přijetím, odpuštěním či překlenutím vzdálenosti, můžeme vyléčit tenhle konkrétní vzorec zármutku jak u sebe, tak u svých rodičů. Přišli jsme zachránit rodiče před zraněními, a skončili jsme tím, že jsme vinou svého nepochopení schytali jejich zármutek naplno. A přece jsme pořád tím, kdo má v sobě dar, a je mocen změnit situaci. Můžeme znovu vybudovat vazbu, ztracenou v minulosti, poněvadž s sebou tuhle část minulosti nosíme ve své mysli. Vzorec minulého zármutku je natolik silný, že dokáže zcela překrýt přítomnost, takže vlastně žijeme v minulosti – hledíme na minulost a reagujeme na ni, zatímco se snažíme zdolat přítomnost. Pokud nejsme šťastní ani necítíme lásku, vlastně ani nežijeme v přítomnosti, ale stále se potýkáme s nějakým vzorcem z minulosti.

 

* * *

 

Podstata zármutku

Negativní vztahové vzorce pramení z našich vzorců rodinných.

 

Podstata léčení

Své negativní vztahové vzorce transformujeme tehdy, když vyléčíme základní vzorec působící v naší rodině.

 

Léčivý návrh

Kořeny současné bolesti lze najít v rodině; například každý základní problém s přítelkyní či manželkou bude rovněž existovat ve tvém vztahu s matkou. Když muž vyléčí problém spjatý s matkou, jeho partnerský vztah poskočí výrazně kupředu. Když žena vyléčí problém spjatý s matkou, vyléčí problém se svým já a s vlastní sebedůvěrou. Pod bolestí, rozhořčením a vinou stále máš léčivý dar, jenž zbaví tvé rodiče vzorce zármutku a tebe zachrání před tím, abys ho nadále opakoval.

 

Rozhodnutí pro léčbu

„Jsem odhodlaný najít a vyléčit základní vzorce z dětství.“

 

Fotka: Šťastie začína tam, kde zabudneme na čas.Práve v tom momente sme šťastní.

 

Léčivá cvičení

Vyber si tři současné problémy. Každý z nich prozkoumej v souvislosti s tím, jak je spojen s nějakým vzorcem z dětství, fungujícím ve vaší rodině – tam někde jsi odsoudil jednoho z rodičů, popřípadě oba dva, a rozhořčil se na ně. Jaký dar skrává toto rozhořčení?

1. Současný problém:_____________________________

2. Vzorec z dětství: ______________________________

3. Rozhořčení na rodiče: __________________________

4. Dar: ________________________________________

 

Nyní si vyhraď pět minut na to, aby sis mohl představit sám sebe, jak se spojuješ od srdce k srdci se svými rodiči. Dej jim dary, které jim můžeš dát jen ty, abys je osvobodil. Jakmile jim tenhle dar dáš, bude jejich – a pořád bude součástí tebe. Neexistuje nikdo jiný, komu bys mohl tenhle dar dát. Vyléčení tohoto vzorce z dětství ti dává některé z darů, jež jsou nepostradatelné pro smysl tvého vlastního života. Nepodceňuj svou moc a změnit všelijaké situace, dokonce i ty z minulosti. Síla mysli a síla vnímání jsou velice hluboké, a ty zjistíš, že dary, které jsou ti dány, teď mohou změnit celé vzorce vrhající stín na tvůj život a na život tvých rodičů a dalších členů rodiny.

Jakmile tyto dary rodičům dáš, oni si je přivlastní a budou schopni se o ně dělit s tebou a s ostatními. Třeba tvoji rodiče potřebují dar lásky, odpuštění nebo přijetí. Pokud si nejsi jistý, jaký dar vlastně máš, prostě se rozhodni dát rodičům to, co si myslíš, že potřebují. Tohle bude dar ze tvého nitra, který byl pochován pod bolestí a rozhořčením. Až tyto dary dokážeš dát, rodiče si prožijí svou vlastní léčivou moc a budou mít dary zase pro tebe – dary, jež jsi od nich nebyl schopen přijmout kvůli bolesti či sebeobětování. Rodiče budou osvobozeni a ty s nimi. Díky tomu, že vyléčíš tyto vzorce z dětství, přijmeš některé z darů, které potřebuješ, aby ses mohl v životě hnout směrem kupředu.

 

* * *

– z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano

Prevzaté z: Svět zázraků

 

Zdroj: http://gaia2010.sk

Vaše komentáře

Reklama