SPOUŠTĚČ OD BOHA – „ŠTĚSTÍ“

foto.dama.cz

Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně.

Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence a vytvoříš ideální podmínky pro zakotvení energie “Štěstí” nejprve v sobě a pak v magnetickém poli Země.

Rámcový text zůstává beze změny a vytváří základ, na kterém se v Tobě šíří boží vibrace, aby byly následně účinné i pro všechny lidské bytosti.

Změníme naši Zemi a tady je nástroj pro to daný.

S láskou

Jahn Johannes

Spouštěč od Boha 

Štěstí v novém roce přinesou čtyřlístky

1. Celý život se řídí zákonem rezonance!

Rozdávám-li lásku, přijde láska ke mně, rozdávám-li nenávist,  i já sklízím nenávist. Podíváme-li se na svět takový, jaký v současné době je, pak mu chybí především láskyplné síly, které by vytvořily mír, jednotu, spravedlnost a poctivost.

Pokud však sami v sobě nemáme vlastnosti jako je tolerance, schopnost akceptovat, poctivost, mír, radost, soucit, láska apod., nemohou se tyto vlastnosti šířit po celé zeměkouli.

Protože každá změna začíná v srdci jednotlivce!

2. Každá buňka lidského těla je světlem! 

I naše věda již byla schopna odhalit, že fotony pod pozorováním mění své chování. To znamená, že prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů můžeme přímo zasáhnout do struktury, do chování našich buněk. A toto světlo, které jsme a co nás tvoří, je všude. Protože všechno je ve své nejmenší části – světlo. Stejně tak i každý člověk.

Pokud se nám podaří ovlivnit naše buňky a poskytnout jim požadované informace, můžeme je aktivovat, nově nahrát a zaměřit je na to, na co chceme!

A takto působí i tento spouštěcí email!

Můžeš se vědomě naladit na kvalitu dané vlastnosti a vytvořit novou realitu pro sebe tím, že přeneseš myšlenkové a emocionální podněty do svých buněk.

Tento dopis je protkán vysokou frekvencí světla ze zdroje existence, a pokud to dovolíš, bude toto světlo okamžitě doplněno i do Tvého tělního systému. Okamžitě pocítíš harmonii se životem a světlo lásky rezonuje s Tebou. To vše se děje na buněčné úrovni a vytváří v Tobě pocit spokojenosti a blaha.

Je to nová orientace, která v Tobě danou vlastnost zakotví. Tento Spouštěč od Boha je velmi účinný a vyžaduje vědomý obrat a jasné: Ano, já chci!

Jakmile 144.000 lidí (počet dokonalosti a stability) zakotví tuto novou kvalitu ve své buněčné úrovni, je tento atribut ustanoven také na planetární úrovni tím, že se usadí v mřížkovém systému planety Země. To znamená, že s ním mohou rezonovat všichni lidé. Tato mřížková síť Země objímá celou planetu a zahrnuje všechny kolektivně vytvořené záměry; ty temné, stejně jako i ty světelné.

Pokud tedy prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů nasytíme mřížkovou síť Země dostatkem pozitivních světelných záměrů, změní se realita na Zemi.

Pak je tu klid a mír, protože to bylo naším záměrem. Je na nás, co vytvoříme, protože tvoříme prostřednictvím našich myšlenek a emocí.

Čím více lidí si to uvědomí, se s tím seznámí a také to aplikuje, tím rychleji změníme podmínky na Zemi.

zdarma-blog.bloger.cz

Protože: 

My máme tuto moc tím, že se rozhodneme a uděláme to správné!

Jakmile si přečteš tento text a máš z něj dobrý pocit, pak můžeš mít okamžitý a přímý přístup k energii Světla.

„Ano, já chci!”

A světlo působí – sice neviditelně – ale ne nepozorovaně!

Budeš okamžitě povznesen a uveden do stavu harmonie sám se sebou. Kvalita světla dnešní vlastnosti bude nahrána a zakotvena v Tvých buňkách.

Potom pošli tento email pokud možno všem, kteří z Tvého pohledu jsou připraveni pomoci utvářet novou, spravedlivou a mírovou společnost tím, že jsou ochotni nejprve sami v sobě reorganizovat a nově nahrát své buňky.

Je to síla sebeurčení, která nyní může být uplatněna! Pokud dosáhneme počtu 144 000 lidí, kteří tuto vlastnost v sobě usídlí, změní se realita na Zemi v nové dynamice. Tento údaj odráží tzv. „kritické množství”, kterému se dle zákonu rezonance musí podřídit všechno.

Pokud chceš podpořit tento proces všemi svými silami a také ve své rodině, skupině přátel či známých vytvořit novou kvalitu života, pak pošli tuto informaci do 14 dnů 14-ti lidem. To vytvoří ve Tvém individuálním prostředí skupinovou energii, která vás v tomto záměru okamžitě utvrdí a stmelí dohromady. (14: Číslo pomoci a uzdravení, 1+4 = 5, pět: Číslo svobody.)

Takto bude ve Tvém bezprostředním okolí okamžitě vytvořena novou realita, protože každý je naladěn na tuto vibraci. Těšte se z ní!

Tento velmi silný nástroj mění podmínky na Zemi k lepšímu.

Měj důvěru ve svou moc a sílu! Ano, věř si.

Osmý atribut času: Štěstí 

Prosím, udělej si teď 15-ti minutovou přestávku. V klidu vyslovuj nahlas tento záměr a přehraješ si své buňky touto informací:

Můj život je ve štěstí. Jsem štěstí a každá buňka mého těla vibruje štěstím, kterým jsem. Pro všechny lidské bytosti je zřejmé: Já jsem štěstí.

Nařizuji mým buňkám teď přehrát zvonivou energií štěstí, tuto vlastnost ve mně zakotvit a v mých buňkách zapečetit.

Tak je to.

„ Ano, chci!“

profil.lide.cz

Pokud s tímto dopisem souhlasíš, předej ho dál co nejvíce lidem.

Změníme svět, nikdo jiný to za nás neudělá!

A tady je nástroj pro to daný.

V souladu s životem

Příští atribut času: Soucit – bude vyslán do 14 dnů.

JJK

www.lichtweltverlag.com

Díky čtenáři za následující meditaci!

Pozn. Orgonet: V různých poselstvích a zprávách se objevují údaje o tom, jaké je ono hraniční množství lidí, kteří musejí změnit svou mysl, aby se realita na Zemi přehoupla do nové kvality. A ta čísla nejsou nijak vysoká. Tenhle text uvádí 144 000. Jestli dobře počítám (opravte mě), tak při 6 000 000 000 obyvatel planety je to přibližně 1 člověk ze 40 000, pro Česko to vychází asi na 250 lidí! To přece dáme i několikanásobně!!!

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.com

Vaše komentáře

Reklama