Kategorie O osudu a karmě


Déjà vu (francouzsky„již viděno“, vyslovováno [deʒa vy]) označuje v psychologii jev (také nazývaný paramnésie), kdy má člověk z ničeho nic intenzivní pocit něčeho už dříve prožitého, viděného nebo slyšeného

Louise Hay - Heart Thoughts

Dnes mi přišel e-mail a když jsem si četla slova, která za chvilinku budete číst, tak se mi okamžitě vybavil hlas pana Josefa Kořenka (nádherný hlas, který vám vštípí tato slova do vašeho podvědomí)….ano jsou to slova a afirmace Louise L. Hay….


Při přečtení slova osud každého z nás asi napadnou různé příměry – nezvratný, osud je dán, osud nelze změnit, osudová věc, osudu neutečeš...atd.

MUSÍM NEBO CHCI?

V našem dětství jsme, nejčastěji od svých autorit slýchávali slovíčka „musíš – nesmíš“ a tak není divu, že se nám hezky zavrtala do podvědomí a že je užíváme,