Kategorie Alternativní metody

Moxováním neboli využíváním tepla hořícího pelyňku se dociluje prohřátí, zklidnění a uvolnění vybraných míst těla - postižených ploch nebo akupunkturních bodů.

Čím dál častěji lidé vyhledávají metody, kterými by upevnili svoje zdraví, harmonizovali duši a zbavili se lpění na materiálních formách života. To spoustu z nich přivede k zájmu o půst.

Tento rozsáhlý článek je skvělým pomocníkem, který nám může být nápomocen při zmírňování či odstraňování bolesti. Níže uvedené podkapitoly jsou aktivní odkazy, které vás po rozkliknutí převedou na další čtení.