MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA LEDEN 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (ryby-čápi-rakev-mraky-věž)

Pro Berany bude leden prvním měsícem ve znamení úplnosti, završování věcí, vyvrcholením, zlomem, vyvrcholením krizí, ale také transformací, vyjitím z krize, šokem nebo trápením, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Mohou se objevit povánoční starosti s financemi nebo city, nebo do jejich života začnou již vstupovat významné změny, na které čekali v roce 2015. Přicházet budou pozvolna finanční změny nebo se projeví jisté nejasnosti právě ohledně financí. Pozor by si měli dávat na vlastní samolibost, ne každá ze změn bude v jejich prospěch, některé přinesou zhoršení situací nebo vztahů kolem nich, měli by pamatovat, že změny mají své hranice, za které by neměli rozhodně jít. Pokud se vyskytne řešení nějakých úředních záležitostí, jednání s bankami nebo finančními institucemi, měli by posečkat až na únor, v lednu by vše kolem financí mohlo dopadnout v jejich neprospěch. Také budou mít tendence se stáhnout do své samoty a nitra, promyslet si všechny další kroky a cesty v roce 2016, které leden nastartuje. Stejně tak si mohou dělat starosti i ohledně zdraví, pokud se něco projevilo již před koncem roku 2015, může to naplno propuknout právě v lednu, a není vyloučen ani krátkodobý pobyt v nemocnici nebo na pohotovosti. Přechodně budou přicházet nepříznivé situace nebo okolnosti, které se ale rychle přeženou, začíná rok jejich transformace, završování uplynulých 3 let. Neměli by mít z toho strach, pokud jejich úmysly v minulosti byly čisté a ne jen ve vlastní prospěch. Nicméně změny se nebudou ptát na časový horizont, budou prostě přicházet, budou dávat o sobě vědět a ne všechny budou příznivé.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (kotva-čápi-hvězdy-jezdec-kniha)

Pro Býky bude leden prvním měsícem ve znamení uskutečňování předsevzetí i plánů, úspěchu, příznivých vyhlídek, pozitivního vývoje, myšlenek, nápadů, ale také romantiky, vyjasnění, srozumitelnosti a chápání, neboť jejich dvorní kartou budou „HVĚZDY“. Zavítá k nim i naděje a ukotvení toho, čeho budou chtít dosáhnout právě v roce 2016. Očekávat mohou příznivé zprávy, velmi pozitivní změny, ale i změny rychle a dynamicky nastupující. Studenti a studentky dosáhnou úspěchu u zkoušek, u pracujících se začnou projevovat pracovní změny, ale dosáhnutí jistého úspěchu nebo ocenění ještě z minulého roku. Ti, kteří se rozhodnout pro změnu zaměstnání celkově mohou využít leden k hledání nových pracovních příležitostí, brzy se dočkají prvních odezev a mohou se tak dál rozhodovat o svých krocích. Jiní se mohou dočkat povýšení nebo záležitostí souvisejících s finančním ohodnocením. Hýřit budou myšlenkami na změny nebo změnám sami pomáhat, nicméně o jistých změnách ale ještě budou tak trochu pochybovat nebo tápat či o nich nevědět, ty se projeví spíše až v únoru. Komunikace, rychlost a dynamika bude tématem u Býků a to prakticky ve všech oblastech, dozvědět se mohou jistá skrývaná tajemství nebo také důvěrná sdělení, která budou muset uchovat v tajnosti. Neměli by o sobě pochybovat, leden jim přináší nový start do nadcházejících událostí, situací i vztahů. Pokud vše pevně chytí do svých rukou hned v začátcích, jsou tu vyhlídky na velmi pozitivní změny, které jim přinesou později kýžený úspěch.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (jezdec-hora-květiny-kotva-kniha)

Pro Blížence bude leden prvním měsícem ve znamení pozornosti, pozvání, seznamování, lichocení, přívětivosti, ale také přízně, spokojenosti, šarmu, úspěchu, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Do ledna se vrátí s pozitivitou i optimismem, odpočatí, přicházet k nim budou dobré novinky nebo zprávy, nebo se dočkají pozvání či dodatečných dárků od těch, kteří jsou jim velmi blízcí. Obdrží ale i zprávy, které jim přidělí určitý podíl zodpovědnosti, ono celkově budou v lednu hodně komunikovat a řešit, vnímat by ale především měli zprávy, získané mezi řečí. Dočkají se i radostných překvapení nebo nečekaných pozvání či návštěv. Nicméně i v návrat do pracovního procesu pro ně bude takový odlehčení, i když je mohou přepadat jisté pocity o nepostupování nebo se stejně jako Býci mohou rozhodovat o změně zaměstnání a hledat nové příležitosti, což se už ale u vztahů příliš říci nedá. I když hádky z minulých dní, nesrovnalosti nebo spory budou zažehnány, neznamená to, že jsou uzavřeny. Ono se to totiž od středu měsíce může lehce pozměnit a přinést to Blížencům může zablokované myšlení, zahlcené myšlenky, nebo se projeví blokáda vzniklá ještě z minulého roku, ale projeví se až nyní. Nezaměstnaní nebo práci hledající mohou v lednu tak trochu zajásat, protože se k nim blíží něco, o čem sice ještě neví, ale přinese jim to zásadní změny, radost o které ještě nemají ani tušení nebo radostné překvapení, pokud jim vyjde to, čeho chtěli dosáhnout. Udobřování, návštěvy i pozvání je to, co čeká Blížence v lednu, možnost nalezení nového zaměstnání, na jejich straně je naděje, víra i ukotvení. Co bude zaseto v lednu, se projeví v plné síle v průběhu roku. Cokoliv nového započnou má tendenci vydržet po celý rok.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (slunce-ryby-srdce-kniha-dopis)

Pro Raky leden prvním měsícem ve znamení citů, pocitů, lásky, srdečních záležitostí, radosti, ale i možného zamilování se, hloubky citů, tajemství kolem lásky, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Právě v tomto měsíci se mohou raci, a to především ti nezadaní lehce zamilovat nebo podlehnout svodům lásky, či odkrýt někoho, kdo je již delší dobu tajně jejich ctitelem nebo ctitelkou. Naplno se tak projeví láska, do této doby skrývaná. Nicméně dařit se jim může prakticky v čemkoliv. Budou nalézat hloubky všude tam, kde se do té doby zdržovala povrchnost. Jejich plná síla se v tomto měsíci ještě ukáže a to všude tam, kde to bude právě potřeba. Obdržet navíc mohou i nějaké větší finanční ohodnocení nebo dar, či se jim podaří něco úspěšně uzavřít. Přicházet k nim mohou pozitivní zprávy nebo právě zprávy o finanční oblasti či na jejich účet může být něco ohledně financí převedeno. /spěch jim bude přát i v záležitostech v jednání s bankami nebo institucemi, pokud se rozhodnou vzít si nějakou půjčku nebo něco investovat. Láska i srdečnost vstoupí do jejich života, ale i oni sami budou muset vynaložit určitou sílu i odvahu k tomu, aby si vše nové udrželi. Ono se totiž vše následně projeví až v dalších měsících. Tam, kde se schyluje k rozchodům nebo dlouhotrvajícím problémům, které spějí ke svému vrcholu mohou Raci počítat s pozitivním výsledkem. Budou hodně komunikovat, usmiřovat se, odpouštět, ale také opouštět a uzavírat, bilancovat předchozí roky a sklízet to, co sami zaseli. Úspěšní budou i ve zkouškách, budou toužit zkoumat hloubku sebe samých nebo chtít nahlédnout pod povrch věcí, situací i událostí.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (medvěd-loď-rakev-důtky-srdce)

Pro Lvy bude leden stejně jako pro Berany prvním měsícem ve znamení úplnosti, završování věcí, vyvrcholením, zlomem, vyvrcholením krizí, ale také transformací, vyjitím z krize, šokem nebo trápením, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Čelit budou šokujícím situacím, ale také prudkým hádkám, či se budou potýkat s citovou oblastí a láskou. Projevit se mohou více starosti ohledně lásky z minulého roku, stejně tak jako zjištění pomalu umírající lásky u těch, kteří se cítí nespokojeni, více se může ukazovat skrytá žárlivost, závist nebo naopak vášeň tam, kde byla potlačována. Pozor by si měli dávat na nečekané hádky v rodině, především se staršími členy, nebudou chtít naslouchat tomu, co k nim bude přednášeno nebo se projeví staré vzorce i rodinné modely. V pracovní oblasti by se měli Lvi vyvarovat hádek nebo diskusí s kolegy nebo nadřízenými, toužit budou po větším klidu, ale ten jakoby je bude spíše míjet. Stejně tak se mohou sporů dočkat i v přátelských vazbách, v lásce nebo i v mezilidských vztazích, Více se budou odkrývat falešné masky, lži, podlost nebo zákeřnost, vyvyšování nebo arogance. Pokud se Lvi rozhodnou něco řešit úředně, měli by posečkat na další měsíce, leden těmto záležitostem příliš nepřeje, i tady by totiž mohlo docházet ke konfrontacím a nesrovnalostem. Kromě Beranů a Lvů se ještě témata završování a zlomů dotknou i znamení Panny. Jsou to první 3 znamení, u kterých se rok 2016 začne projevovat v plnější síle. U dalších znamení se vše začne odvíjet od dalších měsíců. Stejně tak by si Lvi měli rozmyslet zimní dovolenou nebo cestování, na poslední chvíli se totiž situace může zkomplikovat, nebo cesta zrušit či přerušit. Pokud se ale dlouhodobě v něčem vnitřně trápili, nastoupí s tímto měsícem proces jejich vnitřní transformace, nic už nebudou vnímat jako doposud, bude jakoby na vše nahlížet z jiného úhlu a navíc nejeden ze Lvů může být Vesmírem pozastaven nebo zastaven.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (had-kniha-rakev-květiny-hvězdy)

I pro Panny bude leden prvním měsícem ve znamení úplnosti, završování věcí, vyvrcholením, zlomem, vyvrcholením krizí, ale také transformací, vyjitím z krize, šokem nebo trápením, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Opatrné by měly být na prožití nečekaného šoku nebo zlomu ve svém životě. Jasno k nim jakoby bude přicházet oklikami, opatrní by měli být na rivalitu, zcestí nebo zradu, tížit je mohou jistá tajemství z minulých let, která zůstala nevyřčena. I v milostné či vztahové oblasti mohou počítat se zlomy nebo vyvrcholením krizí. Ne každá Panna to bude schopna ustát, pozor by si měli všechny Panny dát na vlastní kritičnost, nicméně stejně tak aby vše bylo v rovnováze mohou počítat s překvapeními, pozváními nebo radostí, o které nevěděli, může to být prakticky cokoliv. Pozorní by ale měly být k darům nebo pozváním, která budou náhlá a tak trochu zastřená tajemstvím, nebudou to chtít nikomu sdělit, ale ve výsledku se někdo postará o to, aby to způsobilo komplikace nebo starosti. Měly by se více rozhlížet ve svém okolí, v pracovní, přátelské i rodinné oblasti, skrývá se tady zákeřný had, kterého si milé Panny nevědomky hřejí na prsou. Ale i cokoliv nepříjemného se může obrátit v to pozitivní, spíše se to ale projeví ve druhé polovině měsíce. Něco nečekaného Pannám přinese úspěch, i když nevěřily tomu, že by ho mohly dosáhnout. Okliky pro ně budou záludné, co vypadalo jasně, je zastřeno nejistotou a závojem tajemství, co ale má být odkryto, odkryje se v pravém světle.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (pes-čápi-kotva-had-jezdec)

Pro Váhy bude leden prvním měsícem ve znamení zaměstnání, věrnosti, nadějí, jistoty i stability, rovnováhy, ale také možné nezdravé připoutanosti, závazků, pevných citů, dokonalého uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Především v pracovní oblasti budou řešit kolegiální vztahy, své vlastní pracovní pozice, ale i možné pracovní změny, ti kteří zatouží po výraznějších změnách mohou využít nabídek nebo možností nových příležitostí, projevit se nejen v pracovní oblasti, ale i v mezilidských vztazích mohou různé spletitosti, Váhy budou selektovat oblast svých přátelských vazeb, propouštět nebo ukončovat budou ty, které jim nic nepřinášejí a naopak do jejich života mohou vstupovat zcela noví lidé, v myšlenkách budou u těch, které delší dobu postrádají ve svém životě, budou upevňovat ty vazby, které jsou pro ně cenné. Více se budou potýkat s určitou nerozhodností, ale změny k nim budou přicházet rychle a dynamicky, formou konverzace, zpráv nebo novinek. Neměly by se nechat ničím rozhodit. Opatrné by Váhy měly bát ale na své myšlenky, může se jim tam vkrádat jistá žena nebo muž z minulosti, budou více žít v naději na dobré dořešení toho, co sami nestihly v minulých letech. Jisté změny jim ale také může přinést i někdo jiný, partner, partnerka, kamarád, kamarádka ale také i bývalý partner nebo partnerka. Některé změny naopak budou přicházet oklikami, aby to nebylo takové jednoduché, důvěryhodné zprávy o přátelích či někom blízkém také na sebe nenechají čekat. Váhy celkově budou uzavírat minulost ve všech oblastech, měnit své životy, postoje, vzorce chování. Odpojovat se budou od těch, kteří pro ně v životě již nejsou důležití a naopak budou dávat prostor těm, kteří je mají něčím zásadním nebo důležitým obohatit.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (sovy-čápi-květiny-kosa-měsíc)

Pro Štíry bude leden prvním měsícem ve znamení pozornosti, pozvání, seznamování, lichocení, přívětivosti, ale také přízně, spokojenosti, šarmu, úspěchu, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Pozvání jakéhokoliv druhu Štíry budou v tomto měsíci provázet, stejně tak jako i možné změny, související např. Se stěhováním, náhlými událostmi nebo situacemi, ale také s rozetnutím něčeho císařským řezem, co v minulosti stagnovalo. Sklízet ale také budou i to, co sami zaseli, neměli by se poddávat iluzím, nenaplněným snům, ale více naslouchat své intuici. Stejně tak se mohou dočkat nenadálých nebo nečekaných pozvání či návštěv nebo radostných překvapení, náhlého úspěchu nebo i uznání a to především tam, kde to absolutně neočekávali. Neznamená to ale, že i k nim nebude doléhat minulost, že se nebude náhle projevovat, stejně tak jako vstupovat osoby, které byly zapomenuty. Opatrní by měli být všichni Štíři na změny, které je mohou znervózňovat, projevovat se mohou napětím, stresem nebo příznaky psychické zátěže. Nicméně změny to budou spíše k lepšímu, přinesou radost ale také vlastní duševní proměny Štírů. Budou se chtít dívat na vše kolem sebe jinak, než do této doby, budou více vnímat to, co přehlíželi, budou schopni dokonce i odpouštět staré křivdy, ne ale všem a ne ve všem! Opatrní by měli být na rozkolísanost nálad, v něčem totiž budou muset unést tíhu minulosti, i přesto, že jim to ve výsledku přinese úspěch. Také je něco nečekaného může pozitivně rozrušit nebo naladit, co to ale bude, přinese leden samotný. Těšit se mohou na různá překvapení, hlavně tam, kde pochybovali sami o sobě nebo o tom, jací ve skutečnosti jsou nebo co přinášejí druhým.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (loď-kniha-dopis-důtky-sovy)

Pro Střelce bude leden prvním měsícem ve znamení zpráv, novinek, komunikace, zprostředkování, dočasnosti, povrchnosti, ale i nepřímé komunikace formou sms, e-mailů nebo chatů, budou se dozvídat něco důležitého a pro ně zásadního, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Opatrní by měli být na povrchnost citů, mohou doufat v zásadní zprávy, které rozhodnout o jejich dalším působení ve všech oblastech života. Potřebují posun, proto jim k dispozici budou všechny dostupné komunikační kanály, telefonáty nebo korespondence. Rozhodovat se budou i o cestách nebo cestování, rozhodovat se mohou pro náhle uskutečněné cesty, i když jejich cíl ještě nebude znám nebo aspoň budou o cestách či cestování hovořit. Připravit se mohou na sdělení jistého důvěrného tajemství týkající se někoho z jejich blízkosti, i když ne každá zpráva vyvolá radost. Více než osobně budou komunikovat prostřednictvím psané formy, budou řešit dokumenty, smlouvy, ale debatovat i o vztazích, rodině nebo úředně řešit jisté záležitosti. Budou navíc i hodně výřeční, pozor by si ale měli dát na rozhovory, které se lehce mohou svést do hádek nebo zbytečných diskusí. Také je tak trochu bude provázet vnitřní napětí, hektičnost nebo nervozita, neměli by příliš podléhat stresu, rodinné, partnerské i pracovní vztahy řešit pokud možno v klidu, nevystavovat se příliš velkému tlaku. Loď je symbolem naděje a naděje bude Střelce provázet po celý měsíc.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (lilie-pes-dítě-klíč-medvěd)

Pro Kozorohy bude leden prvním měsícem ve znamení dětinskosti, nových začátků, témat kolem dětí, lehkomyslnosti, ale také jemnosti, rozvernosti, hravosti, čistoty, pravdivosti a rodících se nových lásek, možného těhotenství, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Ke slovu se dostanou vztahy babička/dědeček a dítě, či životní situace matek či otců samoživitelů. Přicházet ale hlavně pro ty narozené v lednu budou nové začátky, ty budou jisté. Kozorozi by si měli uvědomit, že klíč ke všem problémům, potížím i úspěchům je ukryt v nich samotných. Jak oni se postaví k daným situacím, tak budou řešeny nebo zdárně uzavřeny. Do života se ale také Kozorohům a to především ženám mohou přimíchat 2 muži, buď v oblasti partnerství nebo rodiny. Stejně tak se milé Kozorožky mohou dočkat aféry s nějakým mužem či sexuálního dobrodružství. Stejně tak se ale ke slovu dostane i téma rodiny jako společenství, které poskytuje oporu, jistotu i stabilitu. Tady se zřejmě budou uzavírat staré vzorce chování či rodinné modely, stejně tak ale i mezigenerační vazby, nedávné spory, hádky či překážky. Kozorozi ale také budou v tomto měsíci upevňovat svou pozici moci a to ve všech oblastech. Budou se jakoby znovu rodit, procházet očistným procesem. A jako třešnička na dortu je pro Kozorohy přichystána možnost těhotenství nebo projevení se těhotenství v plné parádě. Hledat budou také spolehlivost a to především u přátel, ale oni sami se budou vůči druhým být spolehlivějšími, upřímnějšími. Je to proto, že další měsíce jim přinesou odpadání jejich vlastních masek a před druhými se budou projevovat ve svém skutečné podstatě a světle.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (prsten-měsíc-hvězdy-kříž-sovy)

Pro Vodnáře bude leden stejně jako pro Býky měsícem ve znamení uskutečňování předsevzetí i plánů, úspěchu, příznivých vyhlídek, pozitivního vývoje, myšlenek, nápadů, ale také romantiky, vyjasnění, srozumitelnosti a chápání, neboť jejich dvorní kartou budou „HVĚZDY“. Naplňovat by měli závazky a sliby či smlouvy dané v předcházejícím roce, pak se jejich úspěch dostaví. Stejně tak si ale budou ujasňovat vlastní postoje, názory či srdeční záležitosti. Dospět k mohou ke zjištění, že jejich partnerské vztahy jsou na jiné úrovni než jiné, že je tu silné spojení duší-duševní svázanost, ale také iluze, lekce a zkoušky. Setkat se tak právě v tomto měsíci mohou nezadaní Vodnáři se svých osudovým-duchovním partnerem. Budou oplývat vyšší citlivostí, ale vyvarovat by se měli iluzí, přílišných očekávání. Pokud si z roku 2015 přinesli déletrvající starosti, tak právě ty mohou zásahem osudu pomalu odeznívat, ale neměli by usnout na vavřínech, ony se totiž ještě časem projeví. Osud v lednu sehraje také svou roli, neježe dá pocítit novým vztahů, ale také zabředne do témat karmické minulosti, citových výkyvů či témat kolem vztahů. Vodnáři by si proto právě v těchto dnech měli stanovit své jasné životní úkoly, které chtějí uzavřít nebo uskutečnit. Vyvarovat by se měli rozkolísanosti nálad či citovým výkyvům, projevit se u nich může silnější citlivost nebo medialita, budou jakoby více viditelnější, ale také pod určitým napětím, tlakem nebo hektičností. Mnohým do života zasáhnou osudové telefonáty, ale i úspěch, který mají předurčený. Pokud ale budou chybovat nebo zneužívat něco ve svůj prospěch, úspěch se lehce zásahem osudu může rozplynout. Stále u nich bude platit ono staré moudro, že Boží mlýny melou pomalu, ale každému stejně. Pozor na projevování se minulosti, v něčem budou chtít zpytovat své svědomí. Jo a taky budou vyrovnávat karmu z minulosti, tak by měli být připraveni.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (ryby-slunce-cesty-hvězdy-strom)

Pro Ryby bude leden prvním měsícem ve znamení rozhodnutí, variant, cest, dilemat, alternativ i východisek, ale také nerozhodnosti, rozmýšlení, křižovatek, nových možností, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Pokud budou naslouchat své intuici, vlastní cestu uvidí jako jasně rozeznatelnou, plnou alternativ, možností i východisek nejen ze dnů, ale i týdnů či měsíců minulých. Budou hledat cestu, alternativy nebo možnosti ve finanční oblasti, ale i ve vztazích či zaměstnání. Nejedna z jejich cest i rozhodnutí bude správná, ale za předpokladu, že budou naslouchat tam, kde doposud bylo ukryto jen ticho. Budou mít také možnost vydat se vlastní spirituální cestou, měli by si stanovit jasný životní cíl, načerpat k tomu potřebnou životní energii i sílu a vykročit rázněji nejen do ledna, ale i do následujících měsíců. Pokud budou jejich rozhodnutí správná, přinesou jim stabilitu a budou pozitivními. Oproti jiným znamením se mohou těšit příznivému duševnímu stavu, rozhodovat by se měli především podle svých pocitů, naslouchat jen sami sobě, nevnímat falešné projevy okolí. Alternativy i východiska se objeví tam, kde by to nečekali, pokud byli skoleny nemocí, mohou se objevit jistá východiska z těchto stavů. Stejně tak ale budou čelit zásadním životním rozhodnutím, protože jaký bude pro Ryby start, tak se bude odvíjet jejich celý rok 2016. Rozhodně by se měly soustředit na vlastní životní cestu než na cestu druhých. Budou plní elánu i pozitivity s velkým dostatkem sil.

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama