Duben 2013 – přehled

Mizí naše staré životy. Jsme extrémně ovlivněni rozdílnými realitami systémů až jsme úplně vytáhnuti z duality a ukotvení sebe v Ultra Větší realitě. Kolektivní turbulence, které se vyskytují na celém světě, na nás silně působí. Vzduch kolem nás je plný vířících proudů chaosu a znovuzrození. Může to být docela problém zůstat uzemněni a zůstat s čistou myslí.

Někteří lidé jsou smutní nebo mají pocit, že naše putování k bráně 11:11 je u konce. Tento smutek bude okamžitě pryč, jakmile si uvědomíme, že nejdůležitější součásti této velkolepé cesty právě začaly. Někteří se cítí nejistě a vyděšeně, protože nejsou vidět očekávané evoluční změny. Místo toho, vidíme pouze násilí a korupci, která roste na povrchu na celém světě. To způsobuje v některých jedincích pocit, že nevědí na koho se obrátit a tak mají snahy vrátit se do starých systémů víry, zatímco jiní se jednoduše mění nebo se momentálně nachází ve stavu šoku.

Právě teď se všichni střetáváme s mnoha různými typy zkušeností. Nezažíváme stejné věci všichni ve stejnou dobu. Některé jsou na koni tvůrčí vlny s velkým nadšením a vzrušením. Současně se mnozí z nás potýkají s plnou škálu emocí, které se mění okamžik za okamžikem. Některé z těchto emocí patří k nám, zatímco mnoho z nich patří do planetárního kolektivu. Celou tu dobu se intenzita s zvyšuje, úrovně napětí stoupá.

Duben začíná mnoha situacemi a prvky v našem životě na jedné řadě. Dosáhli jsme hlavní křižovatky. Křižovatka nám vždy ale předkládá možnost volby. Kterou cestou půjdeme? Některá zásadní rozhodnutí se uskuteční tento měsíc. Potřebujeme, aby tato rozhodnutí proběhla s otevřenýma očima přitom jsme naslouchali našemu srdci vědění. Tato rozhodnutí život změní. Tato rozhodnutí musí být uskutečněna námi a zcela na novou úroveň vnímání. V minulosti, když něco nevyšlo snadno, snažil jsem se události násilně tlačit před. Pokud tam bylo příliš mnoho překážek, které bránily v cestě, hledal jsem nový směr, který neměl překážky. Ale to není správná cesta.

Některé naše nové situace mají úžasnou správnost a hloubku. Hluboko v našem Srdci vědění. Ale na běžné vnější úrovni nám připadá, že do sebe události nezapadají tak jak si myslíme, že by měly. Dříve bychom hledali jiným směrem, pokud by nám něco nevyšlo. Ale teď víme,  že nemůžeme uvažovat o odchodu, protože jsme na absolutně správném místě nebo ve vztahu.

Je doba, kdy se jedná nekonat věci tak jak jsme je konali dříve. Jedná se o roztříštění některých našich zbývajících očekávání toho, jak by věci měly být. Situace nás nutí se spolehnout na své vnitřní vedení více  než na vnější události a znaky.

Učíme se, že je to v pořádku mít plány a cíle, ale že je také v pořádku, když se tak nestane, i když si myslíme, že by se něco stát nějak mělo. Situace nám ukazují, jak je plně přijmout, kde jsme a co máme, a to s nejhlubší vděčností. To vše  nás dělá více opravdové, pravé a svobodné než dříve.

Vaše srdce je vědění a bije dopředu jako zvon pravdy, i když cesta před vámi se podobá spíše skalnatému labyrintu než hladké silnici. Nezoufejte, je to tak v pořádku. Nezáleží na tom, zda je cesta kamenitá nebo není jasné, zda jsme na správné místě. Buďme rádi, že jsme tady. Nevzdávejte se a neberte hned nohy na ramena, i když se vám bude zdát, že byste byli šťastnější.. Poslechněte si volání svého srdce srdcí. Přijměte všechny okolnosti svého života s láskou a vděčností, protože víte, že je vše v pořádku. Přijímejte tyto situace s požehnáním právě teď v tomto okamžiku, buďte za ně vděční, a pak je použijte jako seznam stavebních kamenů pro něco většího. To je důležitou součástí procesu uzavírání našich starých světů.

Vše, co jsme zažili nám dalo novou vážnost. Naše bytosti jsou broušeny pro jemné špičky pravdivosti, poctivosti a závažnosti účelu. Dokonce i naše láska je mnohem vážnější, hlubší, reálnější a mnohem méně povrchní. Cítíme se pohodlněji a více v pohodě. Je čas ukázat, kdo jsme, mluvit pravdu s naprostou upřímností a bavit se.

Význam poctivosti ve všech našich jednáních je silně zdůrazněno tento měsíc. Integrita bytí je právě teď naprosto nezbytná. Někteří lidé jsou inteligentní, milující a laskavý, ale nemají integritu bytí. Upřímnost je jedním z nejvíce základních atributů v našem životě. Buďme upřímní sami sobě tak jako k ostatním.

V průběhu dubna, ale zejména během posledních dvou týdnů přijde nová smršť nových informací, nových příležitostí, nových připojení, významných objevů a nových chápání o tom, co jsme a co zde dělat. Jsme na to připraveni? Každý projev „A Mu’a povede k řadě rozkvětů a objevů. Naše Nové směry se konečně pro nás otevírají. My víme, že tu  jsme ve SPRÁVNÝ ČAS – na Správném místě a to nám dává velkou radost.

Přeložila: JŠ
Zdroj: www.nvisible.com

Duben není jednoduché popsat, protože je zde spousta věcí, které se ve spoustě odehrávají jak na úrovni osobní, tak planetární. Jsme uprostřed nebývalých dokončených a masivních nových začátků.

Fotka: To nejsem já :-)))

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama