MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA LISTOPAD 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Listopad svou 11 vibrací představuje inspiraci, rozvíjení vztahů i snadnější seznamování či navazování kontaktů. Přicházet s touto vibrací ale může i bouřlivější období či svéráznější situace. V tomto období dochází ke zlomům, které rozvíří usazený prach, což může nápadně připomínat právě vibraci č. 2. Podstatný rozdíl mezi těmito dvěma vibracemi je právě v bouřlivosti probíhajících situací i ve zlomech samotných. V 11 vibraci má tak člověk možnost sám sebe duchovněji posouvat či rozvíjet nebo působit na jemnější, skrytější city každého, s kým přijde do styku. Může více posílit nebo rozvinout svou intuici až do té míry, že dokáže odhalit a vynést na povrch city, které druzí nebyli sto vyjádřit. Naskýtat se ale také mohou v tomto období i příležitosti pomáhat druhým a to trpělivě i chápavě vzhledem k daným okolnostem nebo životním příběhům. Ten, kdo dokáže uplatnit intuitivní vlastnosti 11 k tomu, aby druhým pomáhal a projevoval přátelství či jim nabízel pomocnou ruku, může dojít velkého vnitřního naplnění i ocenění od druhých, aniž by to jakoukoliv formou očekával…

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (cesty-medvěd-strom-park-mraky

Pro Berany bude LISTOPAD ve znamení energie, růstu, vitality, stereotypu, ale také o pohodlnosti, vytrvalosti, dozrávání či pevného zázemí. Ve vtazích potom ve znamení životních vztahů, pevnosti a stability či hlubší zakořeněnosti. V kariéře ve znamení dlouhodobé a stálé pozice s možností dalšího růstu, neboť jim náleží karta „STROM“. Karmický listopad se tak ponese pro Berany v duchu jejich vlastní životní cesty, životních křižovatek nebo rozhodnutí. A právě rozhodnutí budou mít vliv na další vývoj a cestu. Oni tak trochu uvízli v každodenním stereotypu a šedi, i když se to snaží omlouvat tím, že je to vlastně v pořádku a jejich život je stabilní. Pořád jim ale chybí určitý impuls na vystoupení z tohoto fádního stereotypu, no a ten může rozpohybovat nebo nastartovat právě tento měsíc. Takže, než se Berani pořádně rozkoukají, budou toho najednou mít k řešení i rozhodování víc než dost. To může v některých momentech vyústit i v životní nepřehlednost a tápání. Ale pokud se nerozhodnou v tomto měsíci, tak kdy jindy? Pokud budou chtít něčeho v budoucnu dosáhnout, něco posunout nebo nastartovat, nic jiného jim nezbude. I když pro ně jejich křižovatky nebo rozhodnutí nemusí být v danou chvíli příjemné, vynesou na světlo nejedno překvapení, které bude mít vliv i na ostatní. Pro co se v listopadu rozhodnou, jaké podniknou kroky, to pro ně do budoucna bude přínosné. Takže to budou zejména oni, kdo budou určovat tempo, budou to oni sami, kdo se bude rozhodovat s kým a za jakých okolností chtít trávit svůj čas a není vyloučené, že se právě Berani mohou i hlasitě ozývat ohledně toho, s čím jsou nespokojeni, ale zatím neměli odvahu se více projevit. Uvědomit by si měli, že jsou to oni, kdo si budují stabilitu životní cesty, ale určitě ne tím, že se nechají ovlivňovat druhými, namísto toho, aby si sami nastavili životní priority a limity. Ony totiž i ty nepřehledné a nečekaně vznikající životní situace mohou Berany přinutit k ráznějším a drsnějším krokům, kdy se budou chtít více prosadit a ku jejich prospěchu bude nahrávat i fakt, že nebudou nuceni chtít za každou cenu prorazit zeď. Rada a doporučení pro Berany na listopad: „Jste to vy, kdo určuje vlastní životní tempo, tak proč ještě otálíte a váháte, zda je to to správné…“

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (měsíc-čáp-myši-kniha-cesty)

Pro Býky bude LISTOPAD ve znamení ztráty, úbytku, pochybností nebo nedůvěry, ale také nahlodání, lítosti nebo užírání se. Ve vztazích znamením rozpadajících se citů, nespokojenosti či pocitů méněcennosti či odmítnutí. V kariéře potom ve znamení trápení se, pochybností nebo nejistoty či případné ztráty pozice nebo zaměstnání, neboť jim náleží karta „MYŠI“. Hlavním důvodem nejistoty, nahlodanosti, obav nebo strachu mohou být u Býků změny, které se v karmickém listopadu mohou hlásit o slovo nebo budou a to i nechtěně klepat na dveře. Důležité je, aby se nenechali ničím a nikým vykolejit, potom průběh i výsledek daných změn a to nejen v tomto měsíci, ale i do budoucna budou úspěšné. Záležet ale v plné míře bude především na jejich rozhodnutích, alternativách, krocích i východiscích. K jejich prospěchu bude hrát i to, že nejenže budou mít v daných změnách i rozhodnutích vícero otevřených možností, ale také to, že pokud se vyhnou ukvapenosti a zbrklosti a naopak si dopřejí určitý čas k dozrání nemohou se splést, natož dosáhnout něčeho ne zcela pozitivního. Čeká na ně úspěšnost, o které nemají nejmenšího tušení, ale pouze za předpokladu, že se skutečně nenechají rozhodit a na jejich straně bude odhodlanost a vytrvalost. V opačném případě by jim to přineslo určitou vnitřní nejistotu, zklamání nebo pocity bezúspěšnosti. V určité fázi dokonce mohou tápat, zda jejich kroky jsou skutečně těmi, které chtěli učinit, ale vcelku je pro ně listopad příznivým měsíce. Možná je některé změny překvapení, jiné vpadnou bez varování. Jisté ale je, že přinesou něco, na co Býci již delší dobu čekají, respektive to, co si dříve přáli, ale stále se neobjevila žádná výraznější změna k cíli. Rada a doporučení pro Býky na listopad: „Důvěřujte své intuici, nebojte se změn a úspěch vás může mile překvapit…“

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (srdce-měsíc-pes-dopis-liška)

Pro Blížence bude LISTOPAD ve znamení přátel, věrnosti, pomoci i ochrany, ale také trpělivosti nebo vytrvalosti. Ve vztazích potom ve znamení oddanosti, náklonnosti, spolehlivosti, respektu a úcty. V kariéře ve znamení dlouhodobého uplatnění či podřízené pozice, neboť právě jim náleží karta „PES“. Karmický listopad tak pro Blížence přinášet témata spojená s city, přátelstvím, spolehlivostí i věrností. A právě v citech mohou být pokoušeni nebo zkoušeni. Nemusí se jednat jen o ty, kteří jsou v pevném svazku, ale i o ty, které s druhými pojí např. Dlouhodobější hlubší přátelství, protože právě v tomto měsíci mohou pochopit, že city i náklonnost je hlubší, než by se mohlo zdát. Vše může být perfektně nalajnované, pevně plánové, ale… Ale může se to vymknout kontrole. Nejedno takové přátelství může přerůst i v hlubší city, vše se najednou jakoby promění a vzniknout mohou nové, pevnější a dá se říci i dlouhodobější spojení. Tato láskyplná atmosféra ale přece jen může mít jeden háček. A to závist jiných. Zejména potom v případě, pokud jsou Blíženci v pevném vztahu a někoho blízkého z přátel kolem sebe mají. Sklouznout by mohly i do ne příliš chtěné šlamastyky. Témata spojená především s přátelstvím ale nebudou jen o citech,a le objevovat se mohou i přátelé, u kterých se projeví falešné záměry, vlastní prospěch nebo možnost zneužití či využití dobrotivosti Blíženců. Opatrnější by proto měli být i na zprávy nebo informace, které mohou zavánět polopravdami, ale i oni sami se mohou v případě jiných tak trochu potácet ve vlastních iluzích a to většinou sebeklamných. Platí to ale spíše pro Blížence, kteří se např. Nedávno čerstvě s někým seznámili, navázali přátelství a mylně se tak mohou domnívat, že by z toho mohlo vzniknout i něco víc. Pro Blížence je toho připraveno na listopad mnohem víc, ale nejzásadnějším aspektem je, že hlavní roli sehrají city a pocity srdce. Od toho se totiž bude odvíjet řada událostí, situací, ať už těch příjemných nebo naopak těch negativních. Rada a doporučení pro Blížence na listopad: „Naslouchejte sice svému srdci, ale přesto stůjte pevně nohama na zemi… “

 

RAK (22.6. – 22.7.): (loď-park-kosa-rakev-mraky)

Pro Raky bude LISTOPAD ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekaných situací či okolností. Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V profesní oblasti potom ve znamení ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jim náleží karta „KOSA“. Karmický listopad ani Raky nenechá v klidu. Naopak svěží cestou do jejich životů bude vnášet mírný chaos, nečekanost a náhlost v okolnostech i situacích. To si samo o sobě může vyžádat nečekané cesty, odcestování nebo společenské aktivity či pozvání, kterým nebude možno se vyhnout. Určitým varovným prstem je, aby se Raci snažili vyvarovat negativní společnosti, negativním lidem. Protože to se na ně můžete odkudkoliv vynořit bez varování. Náhlost okolností v nich ale může vyvolávat i nepřehlednost, jisté situace tápání nebo nejasnosti. Nelze přímo říci, že si s nimi osud bude pohrávat, ale jistou špetkou přesto může přispět do mlýna. V tomto měsíci se navíc raci mohou nechat snadno někým nebo něčím vyprovokovat, takže by měli myslet na to, že jakékoliv odvedení pozornosti může přinést zastavení. Proto by měli být opatrnější na úrazy, nehody či zranění z vlastní nepozornosti, ukvapenosti nebo zbrklosti, pokud se za každou cenu budou snažit toho stihnout co nejvíc. Měsíc pro ně bude veskrze spíše neutrální, protože hodně budete záležet na Racích samotných, zda budou nebo nebudou být zataženi do společenských událostí a to ne zcela příjemných či negativity. Neměli by se nechat ničím a nikým ovlivňovat, ale naopak se snažit cokoliv kolem nich brát s nadhledem, klidem a trpělivostí. Rada a doporučení pro Raky na listopad: „Ať už se kolem vás bude dít cokoliv, neberte si to osobně a nesnažte se řešit to, co vám k řešení nenáleží. Vyhnete se tak zbytečným problémům…“

 

LEV (23.7. – 23.8.): (prsten-jetel-ryby-hvězdy-kříž)

Pro Lvy bude LISTOPAD ve znamení vlastnění, peněz, zisků či majetku, ale také závislostí, pocitů či citů. Ve vztazích potom ve znamení nestálosti, nechuti se vázat, chladnosti, ale i vypočítavosti nebo obohacení. V kariéře ve znamení dobrých výdělků či příjmů, neboť jim náleží karta „RYBY“. Celý listopad se kolem nich budou točit majetkové i finanční záležitosti, témata i otázky. Jak s nimi naložit, jak je získat či rozmnožit. Vše bude souviset s úspěchem, vztahy i štěstím, ale… Ale opět bude tento měsíc karmický, takže Lvi nebudou jen získávat, ale mohou i něco karmicky naplnit, což se může projevit v nečekaných investicích či výdajích. Vzhledem k financím, ale i pocitům nebo citům se mohou objevovat i karmická zatížení z minulých životů, na kterých byly a i v současném životě jsou postaveny partnerské vztahy. To se může zejména zviditelňovat jistými zkouškami i lekcemi, kterými Lvi budou v tomto měsíci procházet. Nemusí vše vycházet tak jak by si přáli, ale je docela možné, že úspěch i štěstí nakonec přece jen bude na jejich straně. O finance se ale mohou i přetahovat, diskutovat či dokonce hádat a to v případech, pokud tato témata hlouběji zasáhnou do jejich finančního rozpočtu. Mnozí Lvi totiž udržují své vztahy právě pouze na majetkových a finančních stabilitách a nelze se divit tomu, že právě osudem tady ještě mohou docílit nějakých zkoušek, které je mohou rozhodit. V jistém slova smyslu ale přece jen mohou být v něčem odměněni a to po zásluze, ale ne všichni. Jen ti, kteří byli schopni s financemi schopni správně nakládat a dodržovali finanční rovnováhu mezi braním a dáváním. Rada a doporučení pro Lvy na listopad: „nelpěte tolik na materiálních a finančních hodnotách, ztrácí tím víc, než můžete získat…“

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (myši-klíč-jezdec-medvěd-pes)

Pro Panny bude LISTOPAD opět ve znamení zpráv, informací, představ, myšlenek, nápadů i větší dynamiky, nestálosti nebo menších překvapení. Ve vztazích potom ve znamení sympatií, náklonnosti, myšlenek na někoho, ale také očekávání nebo jiskření. V kariéře ve znamení lehce pozitivního vývoje, příjemných aktivit, ale také impulsů nebo nápadů, neboť jim náleží karta „JEZDEC“. Listopad sám o sobě tak může být více rychlejší a dynamičtější, než by Panny očekávali. To je sice v lecčem může vystřelit jako šíp něčemu novému, ale na druhou stranu je to v jiném naopak může přibrzdit. Hledat tak v tomto měsíci mohou i vlastní stabilitu a jistotu v životě, i když tyto aspekty mohou být plné obav, nejistoty i vlastního tápání. Důležité pro ně bude stabilita s lidmi, které mají rádi. Protože právě na ně se mohou v mnohém spolehnout, ať už se bude jednat o pomoc, radu nebo nasměrování. Jisté informace nebo zprávy mohou u Pannen vzbudit větší sebedůvěru nebo sílu, ta navíc v tomto karmickém měsíci bude pro ně důležitou součástí. Ostatně to budou do budoucna i více potřebovat. Pozor by si jen měly dávat na vlastní hlodající nebo negativní myšlenky, protože právě to by mohlo rozkolísat jejich energii, což by zapříčinilo ztrátu nadějí i úspěchu na jakékoliv zlepšení a pocitu, že se ztratili v bludném víru vlastního myšlení. Vzpruhou pro ně může být důležité setkání či obrat v jejich plánech, pokud i přes nejistotu a obavy vydrží. Klíč k úspěchu i většímu klidu je v nich samotných. Panny samy o sobě jsou komunikativní a komunikaci či blízkost někoho ve svém životě potřebují. Povzbudit je může i spolehlivá zpráva, vedoucí k jejich dalším úspěchům. Stejně tak oporou pro ně může být nějaká starší osoba, které důvěřují. Rada a doporučení pro Panny na listopad: „Nic není černo-bílé, sebedůvěra je základem vaší hnací síly…“

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (jetel-kotva-dům-kosa-dopis)

Pro Váhy bude LISTOPAD ve znamení domova, bydlení, každodenního života, ale také starostlivosti, harmonie, vřelosti, štědrosti nebo dobrotivosti. Ve vztazích potom ve znamení jistot a stability, pevnosti, ale stejně tak neměnnosti či nepružnosti. V kariéře ve znamení dobré a jisté práce, neboť jim náleží karta „DŮM“. Karmický listopad se náhlostí a nečekaností u Vah nebude lišit od října, ale spíše v tom lepším a pozitivnějším slova smyslu. Rozrušit nebo přinést štěstí jim mohou nečekaně příznivé zprávy a informace a to nejen z jejich osobního, ale také profesního života. Kde byl útlum, najednou svitne naděje na lepší zítřky. Užívat si tak mohou náhlého štěstí plnými doušky prakticky v jakékoliv životní oblasti, jen by neměly pozapomínat na to, že štěstí je potřeba si udržet, protože vlivem mnoha okolností je sice zázračné, ale také vrtkavé a nestálé. Aniž by to čekaly, mohou k nim zavítat i nečekané nabídky, které půjde jen stěží odmítnout. Dařit se jim prakticky bude cokoliv, do čeho se pustí. Ty odvážnější Váhy mohou navíc zaznamenat i vlastní průlom ze své nerozhodnosti, vyjádřit, co skutečně cítí a aspoň na chvíli si vychutnávat šťastné opojení. Překvapí je v tomto měsíci cokoliv, ale vychutnávat si budou každičký moment svého života. Na vlastní kůži tak mohou pocítit chuť štěstí, které je nemůže minout. Nejšťastněji se ale v tomto měsíci mohou cítit doma, v kruhu rodiny či ve vlastním zázemí domova. To je pro ně tím hřejivým aspektem. Obdržet mohou i nějaké to finanční ohodnocení nebo odměnu, pozor by si jen měli dávat na výstřednost a zábavu, která by se tak trochu mohla zvrtnout jinak, než jak Váhy očekávaly. Listopad jim ale bude přát v tom, dohnat to, o co byly předchozí měsíce ochuzeni. Rada a doporučení pro Váhy na listopad: „Radujte se a užívejte svého štěstí, ale také se snažte si ho udržet co nejdéle…“

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (pes-čáp-lilie-rakev-strom) 

Pro Štíry bude LISTOPAD ve znamení rodiny a jejich členů, upřímnosti nebo intimity. Ve vztazích potom ve znamení přitažlivosti, fyzického nebo mileneckého zájmu, ale také upřímnosti. V kariéře ve znamení pohody a harmonie na pracovišti, neboť jim náleží karta „LILIE“. Přesto ale pro Štíry nemusí být karmický listopad jen tím příjemným měsícem. Zejména potom, pokud se to bude týkat rodiny, rodinných členů nebo přátel. Obě tyto oblasti mohou totiž provázet nepředvídatelné situace, záležitosti nebo okolnosti, které si pravděpodobně vyberou svou daň. S tím souvisí i výraznější změny a to radikálnějšího charakteru, nutící Štíry k přehodnocení jejich dosavadního způsobu života, jejich myšlení, postojů i názorů. Protože právě tyto situace je mohou donutit k zamyšlení o váze a ceně, kterou je jejich úspěch vykoupen. Nemusí se zákonitě jednat o nic tragického, přesto to ale zamíchá jejich životními kartami. Možná se budou muset s někým rozloučit, někoho nechat odejít či sami mohou podléhat okolnostem, ve kterých dojde k zásadním zlomům, bolestným zakončením nebo zraňujícímu průběhu. Stejné se ale může týkat i jejich zdraví, životní cesty, spolehlivosti nebo věrnosti. Každá z těchto oblastí tak může být prověřována a to, do jaké míry jsou Štíři ochotni slevit ze svých nároků. Objevit se mohou problémy nebo starosti ve vztazích, ale také mohou být sami Štíři možnou cestou zastaveni ve svém až příliš hektickém tempu. Opatrnější by tak měli být na nehody, úrazy nebo zlomeniny. Listopad je částečně jejich měsícem, proto by neměli cokoliv varovného podceňovat, i obyčejné nachlazení se může ukázat jako pozdější závažnější zdravotní problém, který byl na svém začátku podceňován. Rada a doporučení pro Štíry na listopad: bez zdraví nedosáhnete na to, čeho byste chtěli. Proto na sebe víc myslete…“

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (prsten-srdce-liška-mraky-kosa)

Pro Střelce bude LISTOPAD ve znamení ohrožení, lstivosti, zrady nebo falše, ale i zákeřných či neupřímných osob. Stejně tak jako intrik, vychytralosti nebo nepříjemností. Ve vztazích potom ve znamení klamavých citů, nedůvěry, kořistnictví nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení intrik, podrazů nebo rafinovanosti, neboť právě jim náleží karta „LIŠKA“. Na Střelce si karmický listopad připravil určité konfrontace i lekce spojené s pomluvami a odolností, jakou jsou schopni na všechno s nadhledem nahlížet. Zamotaný kruh se může objevit zejména ve vztazích a to všeobecně, potažmo ale nejvíce v těch partnerských. Právě tady se může starostmi, nepřehledností v daných situacích či pomluvami docílit rozkolu, lží ale také také se na povrch může vynořit vše skryté, včetně projevů majetnictví, podezíravosti nebo žárlivosti. Chybkou může být i zcela na první pohled neškodná informace nebo se střelcům donese něco, co je okamžitě může zvednout ze židle. Neměli by ale hned vyskočit a danou situaci řešit, protože by mohly sami zapříčinit nejednu komplikacemi nebo svízel. Naopak by si měli nejdříve pravdivost informací ověřit a najít důkazy, aby měli případné trumfy proti všem nepřejícníkům. Zbytečné náhlé starosti tak mohou nejeden vztah vystavit zbytečným problémům, ale pozor milí Střelci!! O jistý vztahový rozruch se můžete postarat i vy sami, pokud se do něčeho vrhnete po hlavě a nebudete koukat napravo ani nalevo. Stejné platí i pro nové vztahy, nespěchejte, ale nechte okolnostem volný průběh. Výmysly, přetvářka, faleš nikam nevede a nic dobrého nemůže přinést. Je zbytečné někoho vodit za nos nebo ho držet v mylné naději na nějaké zlepšení či posun. Na faleš nemusí narážet jen Střelci sami, ale ani oni nemusí být zrovna za všech okolností ke druhým upřímní či si sami mohou falešné iluze vytvářet, i když skutečnost může být nakonec zcela jiná a odlišná od jejich představ. Rada a doporučení pro Střelce na listopad: „Nevěřte všemu, co slyšíte nebo vidíte. Riskujete víc, než můžete vytěžit…“

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (dopis-jezdec-medvěd-klíč-kotva)

Pro Kozorohy bude LISTOPAD ve znamení starších osob, úředníků, šéfů či starších příbuzných, ale také respektu, houževnatosti, moci či síly. Ve vztazích potom ve znamení vášnivých a pevně silných citů, ochranitelství či dominantnosti, stejně tak žárlivosti nebo majetnictví. V kariéře ve znamení posílení vlastní pozice či povýšení, neboť jim náleží karta „MEDVĚD“. Kozorohům tak karmický listopad přinese upevňování jejich vlastních stabilních životních jistot které i nadále budou budovat. Sami se ale také mohou cítit více stabilnější ve všem, do čeho se pustí, podporou jim ale budou i zprávy zaručující úspěch nebo podporu. Pod ochranou vesmírných rádců mohou i oni sami dosáhnout svých stanovených cílů, ale sami i druhé mohou podporovat vlastní silou či houževnatostí v jejich úspěších. Posilovat se bude zejména jejich kariérní oblast, kde mohou s koncem roku dosahovat nebývalé úspěšnosti, což ještě více upevní jejich moc a postavení. Jestliže byla oblast, kde Kozorozi zakolísali, je tu pro tento měsíc naděje na výrazné zlepšení. Podpořit je může i nějaká ta starší osoba, která udá správný směr. V případě nadřízených či šéfů se tak mohou Kozorozi dočkat i větší spolehlivosti a vstřícnosti. Jisté je, že hodnoty, které budují mohou mít do budoucna pevnější místo v jejich životě, i když na druhou stranu by se neměli příliš za něčím hnát. On už tak pro ně bude listopad značně dynamickým a rychlým měsícem a to díky zprávám nebo novinkám, které k nim pravděpodobně budou ve větší míře přicházet. Pokud sami usilovali o něco stabilnější a neřku-li o vyšší post, není vyloučené, že se jim právě tohoto místa podaří nakonec dosáhnout. Rada a doporučení pro Kozorohy na listopad: „Síla je jen ve vás, uplatněte ji tam, kde bude potřeba a nemrhejte ji do zbytečností, vyplatí se to…“

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (jetel-slunce-kniha-dům-kříž)

Pro Vodnáře bude LISTOPAD ve znamení tajemství, skrytých záležitostí, málomluvnosti nebo uzavřenosti. Ve vztazích potom znamením nedozrálého načasovaní, nedostatečné komunikace nebo tajností či zatajování. V kariéře znamením dozvědění se něčeho důležitého, o čem není tušení, stejně tak jako rekvalifikace nebo kurzů, neboť jim náleží karta „KNIHA“. Karmický listopad tak nejen pro Vodnáře samotné může chtít něco skrývat, něco zatajovat nebo zkoušet v trpělivosti tím, co před nimi může chtít skrývat. Pro Vodnáře ale tento měsíc může být šťastným, silně pozitivním i energickým, protože a to nejen díky osudu na ně číhá prakticky kdekoliv úspěch i uznání, o kterém nemají oni sami nejmenšího tušení. Nicméně do jejich životů ale i osud sám bude šťastně chtít zasahovat, jakoby jim chtěl zúročit to, co sami investovali v předchozích měsících. Možná sami Vodnáři odhalí nejedno tajemství nebo skrytou záležitost ve spojitosti s vlastními minulými životy, přicházet k nim tak mohou odpovědi na jejich otázky či zpětná pochopení všech dosavadních pochopení i nepochopení. Jisté je, že pro Vodnáře bude listopad skýtat i nejedno překvapení, ale spíše v dobrém slova smyslu, vyloučené není ani to, že se jim podaří jisté věci dotáhnout do konce, v případě životních oblastí jsou jim nabízeny možnosti, přesuny, pohyb i dynamika, takže se může stát, že si ze dne na den sbalí své kufry a přesunou se přesně tam, kde mají být. Možná o tom druzí nemusí ani vědět, pokud to sami Vodnáři nesdělí, ale i tak jde možná o karmickou spojitost přesně s tím místem, s tou profesí nebo s těmi lidmi, kteří mají zásadním způsobem Vodnáře navést k naplnění osudu. Rada a doporučení pro Vodnáře na listopad: „Nechte se vést intuicí a najdete přesně to, co se snažíte již dlouho najít…“

 

RYBY (19.2. -20.3.): (myši-medvěd-věž-prsten-dítě)

Pro Ryby bude LISTOPAD ve znamení způsobu života, ambicí, odloučení či izolace, ale také o osamělosti, úřadech a institucích či o nadřazenosti nebo neústupnosti. Ve vztazích potom znamením odtažitosti, odstupu či rozluk nebo hrozby rozchodu. V kariéře ve znamení vyšších postů, samostatnosti či autoritářství, neboť jim náleží karta „VĚŽ“. Karmický listopad může přinést nejeden nový začátek, tak kde bylo něco přerušeno či dočasně izolováno. Pro Ryby ale může tento měsíc znamenat i zásadnější kroky v jejich životě. Nové začátky sice budou přicházet takřka do všech životních oblastí, ale ve svém průběhu mohou zavánět nejistotou nebo obavami či v nich Ryby samotné nemusí pod sebou cítit pevnější a stabilnější půdu. Opatrnější by měly být na možnost menších překážek zapříčiněných ale jakoby vlastní vinou, což by mohla na jednu stranu vyvolat žárlivost nebo ego. Nejistí si mohou ale být i v případech úředních, právních či finančních záležitostech, ve styku s úřady nebo úředními osobami. Pokud budou chtít dosáhnout slibnějších výsledků, měly by raději dané záležitosti buď odložit nebo poposunout až na konec měsíce. Nezadané ryby mají šanci potkat někoho zajímavého, i když začátky nemusí vypadat tak, jako pozdější samotný průběh. Naopak Ryby v pevnějších vztazích by měly zbystřit, protože vztahy se mohou ukázat jako nepevné nebo nejisté, a i když tu mohou být pokusy o znovuobnovení toho, kde něco bylo přerušeno, mohou se setkat s izolovaností nebo neústupností. Spojit se ale po nějaké pauze může i to, co bylo rozděleno, ale ani tady není zaručena jistota, že co už jednou padlo znovu povstane. Důležitost ale v listopadu bude kladena především na samostatnosti Ryb, na jejich úsilí i snaze dokázat druhým, že jsou hodny toho, aby si je druzí uznávali. Znejistěna ale celkově může být stabilita v každodenním životě a o to se postará svými situacemi osud. Půjde ale jen o prozkoušení Ryb, jak jsou odhodlané, co chtějí a nechtějí a jak jsou schopny si nastavit vlastní priority. Rada a doporučení pro Ryby na listopad: „Nenechte se zviklat a zaskočit, síly máte dost a dokážete víc, než si myslíte…“

 

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama