LÉČENÍ PODLE LOUISE L. HAY

nebylo divu, že se u mě vyvinula rakovina právě v této vaginální oblasti. V tu dobu jsem již několik let učila ostatní lidi, jak se mají léčit, a bylo mi tedy jasné, že se tu naskýtá možnost vyzkoušet své léčebné metody v praxi na sobě.

Léčení podle Louise L. Hay

Stejně jako každý jiný člověk, kterému bylo oznámeno, že má rakovinu, i já jsem zpočátku podlehla panice. Přesto jsem však věděla, že psychické léčení funguje. Byla jsem si vědoma toho, že rakovina vzniká z pocitu odporu a zlosti, který v sobě člověk dlouhou dobu potlačuje a který nakonec doslova rozežírá celé jeho tělo, a věděla jsem tedy, že mě čeká mnoho psychické práce.

Uvědomila jsem si, že pokud bych nechala svůj nádor odstranit chirurgicky, aniž bych se přitom zbavila myšlenkových stereotypů, které ho vyvolaly, lékaři by byly nuceni odřezávat další a další kousky Louisy, až by žádná Louisa nezbyla. Pokud bych ale podstoupila operaci a zároveň očistila svou mysl od příčin rakovinného bujení, pak už by se nádor nevrátil. Když se rakovina nebo nějaká jiná choroba vrací znovu a znovu, nevěřím, že to bylo kvůli tomu, že lékaři „nedali pryč všechno“. Spíše je to tím, že pacient nezměnil svoje myšlenkové návyky, a proto u něj propukla tatáž nemoc. Věděla jsem také, že kdybych mohla změnit svoje myšlení, které mou rakovinu způsobilo, nepotřebovala bych už další lékařskou pomoc. Smlouvala jsem tedy o čas. Lékaři mi zdráhavě oznámili, že mi dávají 3 měsíce života a současně mě varovali, že jakákoliv prodleva můj život dále ohrozí.

Bezodkladným způsobem jsem začala pracovat se svým učitelem na očištění potlačovaných pocitech odporu a hněvu. Až do této doby jsem o těchto myšlenkách neměla ani tušení. Čekalo mě mnoho práce v oblasti odpuštění. Kromě toho jsem si zašla k dobrému dietologovi a zbavilo své tělo všech škodlivých látek. Po šesti měsících intenzivní psychické i fyzické očisty jsem konečně dosáhla toho, že lékaři uznali, co jsem již nějakou dobu sama věděla – totiž že už nemám žádný typ rakoviny. Stále mám schovanou výslednou laboratorní zprávu jako připomínku toho, jak závažné důsledky může negativní myšlení mít.

Když teď ke mně přijde nějaký pacient, VÍM, bez ohledu na to, jak hrozně jeho situace vypadá, že pokud opravdu CHCE podstoupit mentální uvolnění a odpuštění, může tím vyléčit téměř cokoliv. Termín „ nevyléčitelná nemoc „ kterého se bojí tolik lidí, ve skutečnosti znamená pouze tolik, že daná choroba není vyléčitelná „ vnějšími „ metodami, a že se musíme ponořit do svého nitra, abychom dosáhli uzdravení.

Nemoc přišla z nicoty a do nicoty se také navrátí. 

Základ síly je v právě přítomném okamžiku.

Přímo tady a přímo těď v naší vlastní mysli. Nezaleží na tom, jak dlouhé období negativních myšlenkových stereotypů, nebo nějaké nemoci, nebo nějakého nefungujícího vztahu, nedostatku peněz, či sebenenávisti jsme prožili. Právě dnes můžeme začít svou situaci měnit. Naše dosavadní myšlenky a slova, které jsme opakovaně pronášeli, formovali náš život až do tohoto okamžiku. Ovšem to všechno je již minulost. . To, co si budeme myslet a budeme říkat dnes, právě teď, vytvoří náš zítřek, příští týden, příští měsíc, příští rok atd. Základ síly je vždy v přítomném okamžiku. Právě teď můžeme začít se změnami. Jak osvobozující myšlenka! Můžeme začít o odstraňováním starých nesmyslů. Právě teď. V budoucnu se projeví i sebemenší změna.

Když jsme byli malým dítětem, byli jsme plni radosti a lásky. Věděli jste, jak jste důležití a měli jste pocit, že jste středem celého vesmíru. Měli jste odvahu žádat o všechno, co jste chtěli a otevřeně jste hovořili o svých pocitech. Bezvýhradně jste se milovali, každou část svého těla, včetně stolice. Věděli jste, že jste dokonalí. A taková je pravá podstata vašeho bytí. Všechno ostatní jsou jen naučené nesmysly, které se zase můžete odnaučit.

Říkáme velice často: „ Takový prostě jsem „ nebo „ Tak to chodí „. Ve skutečnosti tím ovšem říkáme jen to, co si „ myslíme, že je pro nás pravdivé „. To, čemu věříme, jsou obvykle názory někoho jiného, které jsme přijali za své a včlenili je do svých myšlenkových schémat. Tyto názory jsou v souladu s ostatními věcmi, kterým věříme. Jestliže nás jako malé dítě naučili, že svět je nebezpečný a že je třeba se ho bát, pak vše co uslyšíme a bude ve shodě s touto naší vírou, přijmeme za své. „ Nevěř cizím lidem „, „ V noci nikam nechoď„, „ Lidi tě budou podvádět „ a podobně. Pokud nás ale v mládí učili, že svět je bezpečný a krásný, pak budeme věřit úplně jiným věcem. „ Láska je všude kolem nás „, „ Lidé jsou přátelští „, „ Snadno vydělám peníze „, a tak dále. Životní zkušenosti jsou odrazem našeho přesvědčení.

Zřídkakdy si sedneme a zapochybujeme o nějakém svém hlubokém přesvědčení. Měla bych se například zeptat sama sebe: „ Proč si myslím, že mi učení jde těžce ? Je to skutečně pravda? A platí to i teď? Jak jsem přišla k tomuto přesvědčení? Věřím tomu pořád jenom proto, že mně to neustále říkala učitelka na prvním stupni? Nebyla bych na tom lépe, kdybych se tohoto svého přesvědčení zbavila?

Na chvilku se zastavte a zachyťte své myšlenky. Co si myslíte právě teď? Jestliže myšlenky formují váš život a vaše prožitky, chtěli byste, chtěli byste aby tato myšlenka byla pro vás pravdivá? Jestliže myslíte na strach, zlost, bolest, nebo pomstu, jak byste řekli, že se vám tato myšlenka vrátí? Chceme-li žít radostný život, musíme mít radostné myšlenky.

Cokoliv ze sebe vyzařujeme, ať už psychicky nebo verbálně,
se nám ve stejné podobě zase vrátí.

Najděte si trochu času na to, abyste poslouchali, co říkáte. Jestliže zjistíte, že jste nějaká slova pronesli již třikrát, zapište si je. Tato myšlenka se již stala vaším návykem. Po týdnu si přečtěte seznam, který jste takto udělali a uvidíte, jak vaše slova souhlasí s vašimi prožitky. Chtějte změnit svá slova i myšlenky a pak pozorujte, jak se vám mění celý váš život. Nejlepší způsob, jak kontrolovat svůj život, je kontrolovat svoje slova a myšlenky.

Vaši mysl ovládáte pouze Vy!

Zdroj: http://eft-terapeut.webnode.cz/products/leceni-podle-louise-l-hay/

Před lety mně lékaři sdělili, že mám rakovinu vagíny. S mými životními zkušenostmi, kdy jsem byla ve věku pěti let znásilněna a po celé dětství jsem byla týrána,

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama