Astrohoroskop na říjen 2018

 

 

Aktuální pohyby a vliv planet v říjnu 2018 na jednotlivá znamení.
Slunce se pohybuje Vahami do 23/10/2018. Po obědě se přesune do znamení Štíra.

 

Novoluní proběhne 9/10/2018 ve znamení Váhy.
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem tohoto novolunní budeme řešit vztahové záležitosti.  V době novoluní se spojí Slunce, Luna a planetka Ceres ve Vahách.  Merkur přechází 10/10/2018 do Štíra, kde se pohybuje i Venuše.

Úplněk v Býku nastane 24/10/2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Býka. V době úplňku se setká Luna s Uranem, planety změn, očekávejme neočekávané v oblasti hmotného zajištění.

Mars aktivuje Černou Lunu ve Vodnáři, kde se bude pohybovat do poloviny listopadu a Černá Luna do jara 2019.

 

BERAN

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní přináší vztahy, smlouvy a dohody. Berani budou podepisovat nová smluvní ujednání a nastavovat nová vztahová pravidla.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do majetku a financí. Přinese rychlé nečekané zprávy. Beranům Vesmír přináší do života lásku a hodnoty.

Mars aktivuje Černou Lunu. Černá Luna působí v oblasti přátel, čistí osoby blízké, společnost a přátelství. Berani mohou změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. Můžete o někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí do života. Přichází změna lidí v určitém společenství. Mohou toužit se přestěhovat, nebo se pracovně přesunout. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam Berani patří anebo nepatří. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

 

BÝK

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k novým pracovním partnerům, spolupracovníkům a přináší mnoho práce a pracovní aktivity.

Úplněk v Býku nastane 24/10/2018. Nejdůležitější úplněk roku je zde. Vnese jasno do všech vztahů a dohod. Před úplňkem je dobré nenechat sebou emočně cloumat, dát si pozor na svou osobu. Několik dní, zejména 23/10/2018, je kritický den, proto doporučuji být obezřetnější víc než jindy. Po úplňku se vše zklidní a najednou bude vše jasné. Býky čeká podepisování listin, zlepšená komunikace na téma smluv a dohod, kde Jupiter s Merkurem přináší dobré, překvapující zprávy.

Mars aktivuje oblast pracovních aktivit a profesního vzestupu. Mohou očekávat mnoho práce, také změnu spolupráce nebo spolupracovníků. Býci se pracovně nezastaví. Mars opět aktivuje Černou Lunu, která působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Mohou změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako by nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k partnerství, dětem, plodům a výtvorům. Blíženci, kteří chtějí partnera nebo potomka, mají příležitost. Mohou tvořit, plodit a vytvářet. Navštěvovat rodinu, chodit mezi lidi, neboť potkají spřízněnou duši.

Úplněk nastane 24/10/2018. Úplněk přinese rychlé zvraty plné tajností a tajemství. Blíženci mohou něco tajit, nebo se dozvědí určitá tajemství. Úplněk vnese jasno do pomluv a oblasti nepřátel, kteří jim nepřejí.

Mars se pohybuje u Černé Luny a opět působí v oblasti práva, úředních záležitostí a soudů, a to až do podzimu 2018.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna aktivovaná Martem otevře možné problémy s úřady, soudy, ezoterikou a vzděláním. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce, nebo ji zatratit. Je zde zaktivovaná forma spojená s filosofováním, církví a náboženstvím nebo duchovnem a uměním. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce v situacích spojených s cizinou a rozšiřováním vědomostí. Tento tranzit otevírá oblast rozšiřování vědomostí, úředních záležitostí, kdy nám může Černá Luna škodit, zdržovat nebo poňoukat.

 

RAK

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k pevnému rodinnému zázemí. Raci si upevní pracovní zázemí. Novoluním přináší zlepšení zdraví a kondice. Čekají je cesty, komunikace a hovory na téma rodina, ženy v rodině a domov. Kdo se chce stěhovat, nebo vylepšit své zázemí, je toto vhodné období.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti přátel, osob blízkých, společnosti a společenství, ve kterém žijí. Nastane rychlý, neočekávaný zvrat situací. Přichází nečekaná zpráva související s kolegou či spolupracovníkem. Raky čeká setkání se zajímavou osobou, která je důležitá pro budoucnost.

Mars opět aktivuje Černou Lunu a zapůsobí v tématu majetku a peněz, transformace a sexuality. Pod vlivem Černé Luny budou řešit majetek, který sdílí s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo-partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti.  Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči, ale i téma mateřství. Situace, které vyplují na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílí Raci s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Černá Luna přináší nepříjemné emoce. Rakům se vrací do života lidé, kterým dluží peníze nebo dluží oni jim. Důležité je hlídat si majetek, jelikož Černá Luna pohlcuje a bere, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Černá Luna přináší možné úmrtí někoho blízkého.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. 

 

LEV

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá oblast cest a cestování a dopravního prostředku. Úřady a úřední záležitosti jim dají zabrat. Vyřizování a zařizování na úřadech. Nové vzdělávání a cestování za vzděláním.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do života Lvů. Rychlý nečekaný obrat v pracovní a karierní záležitosti týkající se peněz. Merkur s Jupiterem přináší dobré zprávy ohledně bydlení a domova. Lvům přináší Venuše hodnoty, krásu a osvícení spojené s rodinou a domem. Merkur s Jupiterem přináší dobrou zprávu ve spojení s bydlením.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Černá Luna spolu s Martem přinese řešení vztahů pracovních i partnerských. Lvi zažijí přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti plné emocí. Situace se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Mohou se seznámit s důležitou osobou, např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. Vyplouvá na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout, nastavit pravidla. 

 

PANNA

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu ke zvýšení prestiže, přináší finance a majetek. Všude o nich uslyšíme. Panny budou telefonovat, hovořit a cestovat. Mohou si koupit nový vůz, nebo o koupi přemýšlet. V druhé polovině měsíce mohou očekávat příjemnou zprávu týkající se dopravního prostředku, cesty, studia a vzdělání.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší rychlý nečekaný zvrat na téma cizina a zahraničí, soudy a úřední záležitosti. Planety přejí veškerému cestování a komunikaci. Mluvenému a psanému slovu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vliv Černé Luny a Marta bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se mohou starat o někoho ve své blízkosti, nebo se někdo bude starat o ně. Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za nevyhovující mzdu. Nenechat se využívat.  Vyčistit si zdravotní záležitosti, zejména psychické tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo.  Panny čeká mnoho práce a povinností, možný problém se spolupracovníky. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. 

 

VÁHA

Novoluní ve Vahách proběhne 9/10/2018. Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Přináší novou životní cestu, ovšem planetka Ceres jim dá pořádně zabrat. Bude se o nich hodně hovořit a všude je uvidíme.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do tématu společného jmění, peněz, které vlastní s bankou nebo jiné závazky. Přichází rychlý neočekávaný obrat. Váhy mohou očekávat příznivou zprávu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Váhy si musí udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi.  Černá Luna přinese silné emoce právě do těchto oblastí. Vnese problémové situace do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo-partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

 

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 9/10/2018. Novoluní otevírá cestu do nitra duše. Štíři budou přemýšlet a rekapitulovat, jak dál naloží se svým životem. Za měsíc je čeká nová životní cesta, na které by neměly být staré a nefunkční situace. Budou ukončovat jednu životní kapitolu, aby mohli vykročit novou cestou. Venuše pluje ve vlastním znamení, a tak Štíři září a jsou nepřehlédnutelní. Venuše se pohybuje tam a zpět, její přízeň pocítí ještě celý prosinec a začátek ledna 2019.

Merkur se pohybuje od novoluní Štírem do konce měsíce. Štíři budou cestovat, komunikovat, telefonovat, podepisovat dokumenty. Hodně o nich uslyšíme.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší rychlý nečekaný zvrat ve všech dohodách, smlouvách a vztazích. Úplněk uzavře téma vztahů. Štíři dostanou velmi příznivou zprávu, která je posune v životě. Jupiter – Dobroděj hlídá, aby veškeré změny byly ku prospěchu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Situace, které přitahuje Černá Luna, se budou týkat rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde Štíři pobývají, tráví čas. Jako by s nimi šili ”všichni čerti”, Černá Luna je poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Pod Černou Lunou přichází pocit problémového nalezení vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život.

 

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu do společnosti, mezi přátele. Střelci se dostanou tam, kam touží. Přichází pozvání do společnosti, doporučuji se společensky angažovat, být vidět. Uvědomit si kam chci patřit, probrat přátelé a nepřátele. Pohybovat se mezi přáteli se kterými chcete být, pracovat a trávit svůj čas. Toto je období, kdy mohou využít své dobré konexe a přátele ke svým záměrům.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší neočekávaný obrat ve spojení se spolupracovníky a kolegy. Do úplňku by měli Střelci dokonat vše, co slíbili. Pozor na psychiku a zdraví. Toto je doba preventivních prohlídek. Mohou očekávat příznivou zprávu na téma peněz a sexuality.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Černá Luna přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy se sourozenci, a také s úřady. Pozor na to, co Střelci řeknou, napíší a podepíší. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednání.  Úředníci je mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a karierním postupem. Doporučuji hlídat si smlouvy a dohody. Mít vše doložené písemně. Opatrně nakládat s písemnostmi a slovy.  

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 9/10/2018. Novoluní otevírá cestu k nové práci, kariernímu a životnímu posunu.  Kolem Slunce se pohybuje i planetka Ceres, tedy Kozorozi dostanou zabrat, ale snaha se vyplatí.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší překvapivou, neočekávanou zprávu týkající se dětí nebo partnerů. Úplněk vnese jasno do oblasti potomků, partnerů. Mohou ukončit nebo uzavřít partnerství nebo pracovní vztah.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Zde Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi, majetkem a hodnotami. Situace přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší vlastní hodnoty. Může docházet k situacím, kdy si budou muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Černá Luna otevírá téma, na základě kterého nemusí Kozorozi dostat to, co si finančně zaslouží. Přináší touhu prosadit se, mít vysoké ambice. Je složitější stát se úspěšným, jelikož Kozorozi složili v minulých životech „slib chudoby“Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které nikoho nevyužívají, nesnižují nikomu jejich hodnotu. Obklopit se lidmi, kteří náležitě ocení odvedenou práci.  Je dobré se obklopit úspěšnými lidmi. Hlídat si výdaje.  Nakládat s majetkem a penězi opatrně. 

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k rozšiřování vědomostí, cestování a téma ciziny a zahraničí. Vodnáři mohou plánovat cestu za hranice, kurzy a školení. Budou telefonovat, hovořit, psát a podepisovat v souvislosti s prací.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do tématu bydlení, zázemí a domova. Přichází nečekaný zvrat. Mohou očekávat skvělou zprávu, posun v práci či kariéře.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Mars působí ve vlastním znamení, kde se pohybuje do podzimu 2018. Vodnáři budou v jednom kole.  Spolu s Černou Lunou přináší silné emoce, pocity z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budou nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“.  Vodnáře čeká boj o svůj úspěch. Životní zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnou na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Po dobu působení Černé Luny mohou mít pocit, že jsou brzděni.  Setkají se s lidmi a situacemi, které jim připomenou pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Černá Luna je připravuje na obrovskou proměnu, transformaci.  Mohou mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Měli by si věřit, že překonají veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří jim ukáží, kam mají směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy. Budou prožívat situace podobné jako konec 2009/2010.

 

 

RYBY

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k majetku a penězům, které sdílí s další osobou nebo bankou, jako je půjčka, hypotéka, společné výdělky s další osobou nebo firmou. Mohou podepisovat dokumenty a hovořit na toto téma. Ceres přináší období, kdy dostanou Ryby zabrat, čím více zaberou, tím více plodů jejich aktivita přinese.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti cest a cestování, dopravního prostředku. Uzavře se téma vzdělávání a úřední záležitosti. Přijde překvapivá zpráva.

Mars aktivuje tajnosti, tajemství, skryté nepřátele. Ryby by měly ukončit důležitou životní oblast. Něco nepříjemného se dozvědí, nebo se odtajní situace, která měla být dobře ukryta pod povrchem.  Mars aktivuje Černou Lunu. Ta se pohybuje v oblasti napojení na ”druhý břeh”, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená 13. komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz</p

Vaše komentáře

Reklama