Astrohoroskop na listopad 2018

 

Slunce se pohybuje Štírem, 22/11/2018 v 10:01 hodin vstoupí do znamení Střelce, kde bude působit až do 21/12/2018, poté před půlnocí vstoupí do Kozoroha.

Novoluní proběhne 7/11/2018 ve znamení Štíra. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem tohoto novoluní budeme řešit záležitosti lásky, sexu a peněz.

Úplněk v Blížencích nastane 23/11/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Blíženců. Téma Blíženců jsou dohody, smlouvy a úřední záležitosti. V době úplňku se pohybuje u Slunce Jupiter spolu s Merkurem. Úspěšně se dovrší veškerá úřední jednání.

Jupiter se přesune 8/11/2018 do Střelce. Dosud se pohyboval  ve Štíru, a to od podzimu 2017 a nyní jej opouští. Jupiter nám vzal všechny neideální situace a nahradil je příznivými.
Venuše přebíhá přes Ceres ve Vahách. Dostaneme zabrat ve vztazích, smlouvách a dohodách. 

Merkur  se bude pohybovat od 17/11/2018 Střelcem zpět do Štíra, ve Štíru působí ještě v prosinci. 16/12/2018 se otočí a bude opět směřovat ze Štíra do Střelce.  V době zpětného chodu nedoporučuji podepisovat nové smlouvy, naopak nedořešené záležitosti se dořeší.

Mars působil nezvykle dlouho ve Vodnáři, už od poloviny května. 16/11/2018 se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku 2018.

 

BERAN

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá Beranům oblast sexuality. Sex a peníze jim jdou do života. Měli by si uvědomit s kým se stýkají, v jaké společnosti chtějí žít a fungovat.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře úřední jednání, vnese jasno do situací spojenými s dopravním prostředkem nebo cestou. Vyřeší vše, co souvisí se vzděláváním, školením a učením.

Mars se pohybuje do konce roku tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může aktivovat nepřátelé a také nepříjemné pomluvy.  Nyní se dostávají na světlo světa staré nevědomé vzorce a začínají působit, aniž by to Berani vůbec tušili.  Úkolem je nyní odstranit z cesty ego, nedopustit se toho, aby došlo k probuzení kontraproduktivní energie proti vlastní osobnosti.

V listopadu se přesune Jupiter do oblasti ciziny, zahraničí, vzdělávání a učení. Díky Jupiteru Berany čeká rozšiřování vědomostí a pozitivně se odrazí v oblasti spojené se zahraničím, téma soudů a úředních záležitostí. Tato témata budou Berani řešit do konce roku 2019.

 

 

BÝK

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novolunní se otevírá nová cesta ke všem dohodám, smlouvám a vztahům. Býci mohou podepisovat, dohodnout si nová pravidla spojená s financemi.

Úplněk nastane 23/11/2018 . Úplněk uzavře finanční oblast. Vnese jasno do veškerých záležitostí spojených s majetkem a financemi.

Do konce roku by si měli Býci ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za nimi svojí aktivitou. Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto k naplnění cílů je nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Býci se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba do Vaší budoucnost.

Jupiter bude celý rok působit v oblasti společných financích, jako jsou půjčky, hypotéky nebo prodej či koupě. Býkům bude přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Tento přesun pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace a zvýší se prestiž Býků. Přichází láska do života. Ovšem láska má mnoho podob. Pozor na mimo-partnerské lásky.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novoluní otevírá nové možnosti ve spolupráci se spolupracovníky. Mohou podepisovat nové smlouvy. Nová pracovní nabídka, smluvní ujednání a mnoho práce. Blíženci by měli udělat něco pro své zdraví.

Úplněk nastane 23/11/2018 . Úplněk v Blížencích je nejdůležitější úplněk roku,  uzavře  a vnese jasno do všech dohod a smluv. Vztahy vygradují a emoce budou cloumat egem Blíženců. Čeká je komunikace, psaní a telefonování, podpisy dokumentů.

Mars aktivuje do konce roku vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Blíženci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

Jupiter ovlivní vztahové záležitosti. Blížencům vstoupí  do života důležitá osoba. Zde mohou využít vlivu Jupiteru a zkvalitnit partnerské i pracovní vztahy. Budou opouštět staré nevyhovující a nefunkční svazky, aby je nahradili novými. Čekají je nové dohody a smlouvy

 

RAK

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novolunní otevírá cestu dětem a partnerství. Raci budou tvořit a plodit. Rodinné oslavy, aktivita kolem dětí a potomků v rodině. Začíná velmi plodné období. Možnost potkat životního nebo pracovního partnera.

Úplněk nastane 23/11/2018 . Úplněk otevírá 13. komnatu Raků. Ti budou rekapitulovat svůj život. Přemýšlet, pohrouženi sami do sebe, v klidu a ústraní. Řešení zdraví, péče a starost o někoho blízkého. Náročné období na psychiku.

Svoji energii je dobré vkládat do rozvoje myšlení. Hledaje zážitky se jim rozšíří obzory a otevřou se nové rozměry skutečnosti. Aktivně mohou cestovat nebo být ve spojení se zahraničím.  Mars se pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce. Je aktivovaná forma spojená s ezoterikou.

Jupiter pozitivně ovlivní zlepšení psychiky a  zdravotního stavu. Přinese novou spolupráci. V zimě ukončí nějakou spolupráci, aby mohli začít nově a jinak. Mohou očekávat změnu spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnou věnovat svému zdraví a životnímu stylu. 

 

LEV

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá možnost ke kvalitnějšímu bydlení. Nový domov nebo pracovní zázemí. Cesta za lepším bydlením.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk vnese jasno mezi přátele, do společnosti, kde se Lvi pohybují. Úplněk uzavře působení v určitém společenství. Mohou změnit okruh lidí, kde působí. S úplňkem si splní své sny. Slunce, Merkur a Jupiter spojí své působení. Lvům se vrací do života osoba z minulosti. Může se jednat o partnerství, potomka, nebo pracovní spojení. Budou tvořit, plodit a vytvářet. Vracet se do minulosti na téma rodina a domov.

 Mars se pohybuje do konce roku oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje Lvů.  V manželství a partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů. Mars nutí k jakékoli investici, nákupu nebo prodeji. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

Jupiter dlouhodobě má vliv na zlepšení vztahů s druhými. Jupiter napomáhá zlepšení vztahů, nebo vzniknu nového vztahu. Aktivuje oblast kreativity, plodů, uměleckého vyjádření v případě řemesla, umělecké práce nebo umění, či partnerských vztahů. Přichází láska. V této době se častěji rodí děti, nebo můžeme vytvořit velké dílo, vypracovat se. Mohou se rozezvonit svatební zvony, nebo mohou navázat novou spolupráci s někým zajímavým. Jupiter poskytne příležitosti k osobnímu růstu, větší moudrosti, k větší svobodě i sebevyjádření. Lvi začnou ztrácet potřebu skrývat se před světem. Lze očekávat zdravé zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

 

PANNA

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novoluní otevírá téma dopravního prostředku. Koupě nového automobilu nebo jiného dopravního prostředku. Cesty a cestování, učení a rozšiřování vědomostí. Zlepší se vyřizování na úřadech a situace spojená s listinami a dokumenty.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře pracovní aktivitu. Do úplňku by měly Panny dokončit vše, co slíbily. Uzavírá se jedna životní kapitola. Současně se otevírá možnost upevnit své pozice v práci i v životě.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Panny budou pociťovat vztahové napětí, je to období neshod, zvlášť s nejbližšími lidmi. Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.   Panny by se měly vyhýbat zbytečným sporům  s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Při hledání kompromisů se vyhnou zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

Jupiter pomůže zlepšit životní podmínky. Panny mohou koupit dům/byt, nebo se stěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepší své pracovní zázemí.

 

 

VÁHA

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá možnost si zvýšit prestiž, ukáže cestu k lepším výdělkům. Dostanou přidáno, zvýší cenu za své služby. Uvědomí si svou hodnotu.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře situace spojené s úřady a soudy. Vnese jasno do tématu spojeným s cizinou a zahraničím. Díky úplňku dokončí oblast vzdělávání a rozšiřování vědomostí.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Plnění povinností a s chutí do práce. Mars zde přechází přes oblast zdraví. Váhy mohou zaznamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Měly by se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Mars řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. Nové spolupracovníky nebo novou práci.

Jupiter dlouhodobě pozitivně ovlivní oblast komunikace, pohybu a cestování, psaného a mluveného slova, učení, rozšiřování vědomostí a vzdělávání. Jupiter bude přát vyjednávání na úřadech, zlepší sourozenecké vztahy

Venuše se pohybuje tam a zpět VahamiVáhy  musí přehodnotit své priority, ujasnit si, co v životě chtějí. Hodnoty a láska se jim vrací do života.

 

 

ŠTÍR  

Novoluní ve Štíru proběhne 7/11/2018. Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Přináší Štírům novou životní cestu. Zrealizování projektů a vizí. Celý rok si čistili svůj život od neharmonických situací a nyní nastává cesta za štěstím.  

Úplněk nastane 23/11/2018. Tento úplněk ukončí finanční závazky, uzavře téma a vnese jasno do oblasti sexu a majetku. Otevírá se jim cesta k získání prestiže a lepším výdělkům. Ceres se pohybuje Štírem, a tak je jasné, že to zadarmo nebude, dostanou zabrat a výsledek bude záviset na tom, jak se ke všemu postaví. Čím více zaberou, tím přijde lepší výsledek.

Mars aktivuje období, v němž jde nejvíce o to být sám sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars povzbuzuje sex jako formu sebevyjádření. Jenom sex však nestačí na to, aby přivolal nový milostný vztah. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Nyní Štíři mají zaktivovány vztahy partnerské a také i pracovní.

Jupiter dlouhodobě ovlivní váš finanční posun a bude přát majetku a zlepšení majetkových a finančních poměrů.  Očekávejte zvýšení prestiže, zlepšení finanční situace.

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novoluní otevírá Střelcům rekapitulaci roční aktivity. Budou přemýšlet co se povedlo a co nepovedlo. Doporučuji nevymýšlet nic nového, přemýšlet v klidu a pohodě. Nechat odejít to, co nemá budoucnost. Toto je období, kdy přemýšlíme o svém životě víc, než jindy. Dozví se tajemství, které vyplave na povrch. Skrytí nepřátelé mohou šířit pomluvy.

Merkur se pohybuje tam a zpět Střelcem. Vrací se jim k dořešení záležitosti spjaté s jejich osobou. Čeká je komunikace, cestování, podepisování smluv a telefonování, Střelci budou v jednom kole. Je třeba dořešit nedořešené, nebo situaci vyřešit jinak a lépe.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk vnese jasno do všech smluv a dohod. Dokončí se veškeré pracovní a partnerské vztahové záležitosti. Uzavřou se dohody a písemnosti. Slunce, Jupiter a Merkur se setkají v domovském znamení Střelce. Bude jim přáno.  

Jupiter působí do konce roku 2019.  Toto je začátek významného cyklu  životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Nyní se bude objevovat hlavně v oblastech života, které přinášejí rozmach osoby a ega. Tento pozitivní vliv vnáší do života situace, které posunou Střelce blíže štěstí. Pocítí dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy.  Měli by být činorodí a využít působení Jupitera ve svůj prospěch. Pozitivní proměna osobnosti se projeví zvýšením prestiže, i zlepšení financí, majetkových poměrů.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Mars se projeví tendencí působení energií nejhlubšího podvědomí. Spouští podvědomé způsoby chování, reakce související s minulostí. Značné aktivity v místech, kde Střelci žijí. Práce na vylepšování místa, kde bydlí, bytu, domu apod. Je možná domácí hádka. Mars bude tlačit do aktivit souvisejích se soukromím. Budou řešit ženy rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá vaše aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím. Mohou se objevit spory o vlastnictví, půdu či o pozemky. V tomto období také řešíme zdraví.

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá cesta do společnosti, mezi lidi, kam chtějí zapadnout a patřit. Kozorozi by měli navštívit své známé, využít pozvání do společnosti. Mohou potkat zajímavou osobu.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře téma péče a starosti o další osobu. Do úplňku je potřeba dokončit vše, co slíbili. Mohou ukončit spolupráci. Úplněk vnese jasno mezi spolupracovníky.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Přichází zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, učení a cestování. Období je výborné k návštěvám. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí. Mohou skvěle komunikovat, vést úspěšná obchodní jednání. Řeší se automobil.

Jupiter do konce 2019 začne pomalu ukončovat a uzavírat určité situace. Kozorozi by měli začít přemýšlet o tom, co ve svém životě ukončit a postupně během roku 2019 realizovat životní proměnu. Přichází ukončení aktivity z minulosti. Vše, co bude odcházet a ukončovat se, je pro budoucí štěstí. Přichází posun na duši a duchovní úrovni. Mohou prožít odloučení nebo pocit samoty., někoho opustit, nebo ztratit.  Kozorozi si počkají na konec roku 2019, kdy se Jupiter přesune do vlastního znamení a přinese velký životní posun.

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá posun v kariéře, nové pracovní nasměrování. Vodnáře čeká nová úspěšná cesta. Tato cesta je brzděna emocemi, které v nich rozdmýchává Černá Luna. Je nutné si srovnat své vnitřní pocity a poté mohou směřovat do úspěchu.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře oblast pracovních nebo partnerských vztahů. Vnese jasno do oblasti dětí, plodů a výtvorů.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Vodnáři mohou nakupovat, utrácet, vydělávat peníze. Kupovat a prodávat nemovitost. Peníze jsou v akci.

Jupiter od 11/2018 a celý rok 2019 působí v oblasti naděje, ideálů, snů, přání a touhy týkající se budoucnosti Vodnářů. Skupinové cíle. Nemá cenu zkoušet věci zvládat sami, ani pouze s jednou osobou. Přátelé jej mohou podporovat víc než kdykoli jindy. Vodnáři naváží nová přátelství a ta se časem projeví jako mimořádně cenná. Budou zlepšovat své okolí, svět lidí kolem nich. Usilovat o pozitivní změny nejen u sebe a pro sebe, ale i pro jiné. Povaha Jupitera je taková, že pokud se zlepšení života Vodnářů nedotkne i druhých, tyto změny nebudou příliš významné a ani dlouhodobě. Cokoliv ze sebe vydají, v budoucnosti se jim to vrátí znásobeno.

 

RYBY

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novoluní otevírá oblast rozšiřování vědomostí, ciziny a zahraničí. Ryby mohou cestovat, plánovat vzdělávání a kurzy. Zlepšení při vyřizování úředních záležitostí.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře  téma domova, zdraví, rodiny. Ukončí se rodinná situace, problém se ženou v okolí.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Tranzit vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Ryby budou velmi usilovně pracovat na tom, aby dosáhly toho, co chtějí prosadit. Mají šanci lidem ukázat co umí, co je v nich ukryto. Budou více než jindy bojovat za svá práva. Nyní dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Tento čas je obdobím pozitivním. Mars dodá mnoho energie, zaměří se sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars Rybám neponechá mnoho času pro odpočinek.  Většina situací bude zaměřena na vlastní osobu.  Pozor na horlivost a plýtvání energií. Doporučuji využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem.

Jupiter ovlivní pozitivně životní posun v pracovní a karierní oblasti. Pozornost nyní bude věnována povolání, kariéře, společenskému postavení i dobré pověsti. Snaha posunout se kupředu bude korunována úspěchem.  Lze čekat povýšení v zaměstnání, veřejný respekt, nebo uznání od lidí kolem. Mohou v průběhu roku také změnit práci.

 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz</p

Vaše komentáře

Reklama