Astrohoroskop na září 2018

 

 

Slunce se pohybuje v Panně do 23/09/2018. Ráno před 4 hodinou se přesune do znamení Vah.

Novoluní proběhne 9/09/2018 ve znamení Panny
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Panny. Co řešíme pod vlivem tohoto novolunní? Téma zdraví, služba druhým, spolupráce, spolupracovníků, mnoho povinností, které musíme splnit do úplňku.

Úplněk v Beranu nastane 25/09/2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Berana. V době úplňku se ocitne Mars a sestupný uzel spolu s Černou Lunou ve Vodnáři. Další zajímavá skupina planet je Slunce a Merkur s Ceres, které spojí své síly a budou ovlivňovat druhou půlku měsíce. Vliv tohoto úplňku pocítíme v oblasti práce. Ukončíme nějakou životní kapitolu.

Mars, planeta aktivity, se vrátila zpět do Kozoroha, abychom si dali do pořádku svůj život. 11/09/2018 se opět přesune do Vodnáře, kde se Mars pohyboval od května 2018 až do poloviny listopadu 2018.

Saturn byl v retrográdní fázi 141 dní, kdy nám připravil leckdy nemilé životní zkoušky. 6/9/2018 se otáčí a opět se rozběhne kupředu Kozorohem.

BERAN

Novoluní proběhne 9/09/2018
Při novoluní asistuje Merkur, planeta pohybu a komunikace. Berani mohou očekávat novou spolupráci, nebo spolupracovníka. Novoluní otevírá nové možnosti spojené s lidmi z oblasti práce. Merkur přináší nové podepisování smluv a dohod.

Úplněk v Beranu nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí a vnese jasno do vztahových témat. Ukončení, dokončení a uzavření všech smluv a dohod. Partnerských, pracovních, sousedských. Úplněk spolu s Ceres přinese napjaté mezilidské vztahy.

Mars aktivuje Černou Lunu. Černá Luna působí v oblasti přátel, čistí osoby blízké, společnost a přátelství. Berani mohou změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. Můžete o někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí do života. Přichází změna lidí v určitém společenství. Mohou toužit se přestěhovat se, nebo se pracovně přesunout. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam Berani patří anebo nepatří. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

 

BÝK

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti v partnerské rovině. Býci mohou očekávat nové pracovní partnerství. Naleznou cestu k životnímu partnerovi nebo potomstvu. Kdo touží po dítěti nebo partnerovi, má šanci jej naleznout. Na téma děti a partneři budou komunikovat, budou cestovat nebo podepisovat dokumenty.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk otevírá pomyslnou 13. komnatu. Tajemství, tajnosti, pomluvy, skryté záležitosti vyjdou na povrch. Období je vhodné na životní rekapitulaci. Býci se budou připravovat na svůj úplněk, který proběhne za měsíc.

Mars aktivuje vše, co se týká úřadů, vzdělávání a tématu zahraničí. V druhé polovině měsíce aktivuje oblast pracovních aktivit a profesního vzestupu. Mohou očekávat mnoho práce, také změnu spolupráce nebo spolupracovníků. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Mohou změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako by nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti bydlení, domova a pracovního zázemí. Kdo se chce přestěhovat nebo zkvalitnit svůj domov, dostane příležitost. Blíženci na toto téma budou hovořit, psát a podepisovat dokumenty.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí přátelství s určitou osobou, uzavře působení ve společenství. Je na čase změnit prostředí, ve kterém Blíženci pracují nebo pobývají.

Mars působí na začátku měsíce v oblasti financí, vrací se k nám situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce začne působit v oblasti práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a  školení. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019 a otevře možné problémy s úřady, soudy,  ezoterikou a vzděláním. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce, nebo ji zatratit. Je zde zaktivovaná forma spojená s filosofováním, církví a náboženstvím nebo duchovnem a uměním. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce v situacích spojených s cizinou a rozšiřováním vědomostí. Tento tranzit otevírá oblast rozšiřování vědomostí, úředních záležitostí, kdy nám může Černá Luna škodit, zdržovat nebo poňoukat.  Můžeme zakusit v těchto tématech hořkost jablka ”Poznání”.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

RAK

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní přinese nové možnosti do tématu vzdělávání, cest a cestování, zejména v souvislosti se vzděláním. Mohou si pořídit auto, nebo jiný dopravní prostředek. Čeká je komunikace, psaní, hovoření, telefonování a také vyřizování dokumentů na úřadech.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situaci spojenou s prací nebo kariérou. Do úplňku je dobré mít veškerou práci hotovou. Raci, kteří touží po nové práci, ji mohou po úplňku získat. Ukončí jednu důležitou životní kapitolu.

Mars začátkem měsíce zaktivuje vztahy a smlouvy, které je nutné dořešit. V druhé polovině Mars působí v tématu majetku a peněz. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019. Pod vlivem Černé Luny budou řešit majetek, který sdílí s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti.  Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči, ale i téma mateřství. Situace, které vyplují na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílí Raci  s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo  banky. Černá Luna přináší nepříjemné emoce. Rakům se vrací do života lidé, kterým dluží peníze nebo dluží oni jim. Důležité je hlídat si majetek, jelikož Černá Luna pohlcuje a bere, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Černá Luna přináší možné úmrtí někoho blízkého.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

LEV

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní přináší Lvům zvýšení prestiže. Otevírá nové možnosti k lepším výdělkům. Penízky jim jdou do života. Lvíci budou vyzdvižení do popředí. Mohou hovořit a podepisovat listiny na téma peněz a majetku.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situace související s úřady. Uzavře se téma ciziny a zahraničí. Vnese jasno do oblasti vzdělávání.

Mars aktivuje spolupráci a spolupracovníky, vrací se téma z jara 2018. V druhém polovině měsíce Mars aktivuje smlouvy, dohody a veškeré vztahové záležitosti. Zde bude aktivně působit do podzimu. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019. Černá Luna přinese řešení vztahů pracovních i partnerských. Lvi zažijí přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti plné emocí. Situace se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Mohou se seznámit s důležitou osobou, např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. Vyplouvá na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout, nastavit pravidla. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu, pokušení a emoce.

PANNA

Novoluní proběhne 9/09/2018 ve znamení Panny
Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Pannám se otevírá nová životní cesta. Dostanou příležitost zrealizovat své projekty. Panny budou velmi hovořit, psát a podepisovat.  Všude o nich uslyšíme. Čeká je mnoho cestování a komunikace s ostatními.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast společného majetku s bankou nebo další osobou. Vnese jasno do oblasti peněz. Do úplňku je potřeba mít zaplacené veškerém pohledávky.

Mars působí v souvislosti s pracovními nebo životními partnery a také dětmi.  Vrací se k dořešení situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje oblast spolupráce, ale také zdraví a nemoci. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vliv Černé Luny bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se mohou starat o někoho ve své blízkosti, nebo se někdo bude starat o ně. Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za nevyhovující mzdu. Nenechat se využívat.  Vyčistit si zdravotní záležitosti, zejména psychické tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo.  Panny čeká mnoho práce a povinností, možný problém se spolupracovníky. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

VÁHA

Novoluní proběhne 9/09/201
Novoluní otevírá naší třináctou komnatu. Váhy budou rekapitulovat, jak dál. Přemýšlet co ukončit a kam se nasměrovat. Aktivují se skrytí nepřátelé, pomluvy a tajemství. Něco tajného vypluje na povrch.

 

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí vztahovou situaci. Vnese jasnější světlo do všech dohod a smluv. Do úplňku budou prožívat velmi napjatou atmosféru, kdy s nimi budou cloumat emoce. Po úplňku již bude vše jasné.

Mars aktivuje téma zdraví, domova, bydlení a situace spojené se ženou v rodině. Vytahuje k dořešení toto téma z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje téma plodnosti a partnerů.  Mars aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Váhy si musí udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi.  Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Vnese problémové situace do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

ŠTÍR

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá cestu mezi nové přátele, do nové společnosti, společenství. Toto novoluní splní Štírům jejich přání. Je čas změnit práci nebo zázemí. Do života jim vstoupí osoba, která je důležitá pro budoucnost. Venuše se přesunula do Štíra a Štíři budou zářit. Bude se o nich hovořit. Toto období je pouze jednou za rok, a proto je dobré tento pozitivní vliv využít.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí spolupráci v pracovní rovině. Do úplňku je nutné dokončit vše, co Štíři slíbili udělat. Období, kdy mohou řešit zdraví a psychiku. Samota, izolace a rozjímání je téma příštích dnů.

Mars aktivuje téma komunikace s úřady, vzdělávání a dopravního prostředku. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje vše související s bydlením a zdravím. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Situace, které přitahuje Černá Luna, se budou týkat rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde Štíři  pobývají, tráví čas. Jako by s nimi šili ”všichni čerti”, Černá Luna je poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Její vliv nutí k oddělení od rodiny, domova, oddělení od kořenů našeho života. Symbolizuje vyhnání z ráje, pocit jako “černá ovce“ domova nebo rodiny. Mohou pod jejím vlivem přijímat roli obětního beránka. Pod Černou Lunou přichází pocit problémového nalezení vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život.

STŘELEC

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevře životní cestu ke kariéře. Přináší novou práci a aktivitu. Mohou se zúčastnit pohovoru nebo pomýšlet na vzestup kariéry. Střelce čeká komunikace, psaní a telefonování v souvislosti s pracovní aktivitou.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast partnerství, vnese jasnější světlo do tématu potomků, plodů a výtvorů. Nevhodný partnerský svazek se ukončí, naopak souznící vztah se upevní.

Mars aktivuje finance a majetek. Střelci dořeší situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje úřední záležitosti, cesty a cestování. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Černá Luna přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy se sourozenci, a také s úřady. Pozor na to, co Střelci řeknou, napíší a podepíší. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednání.  Úředníci je mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a karierním postupem. Doporučuji hlídat si smlouvy a dohody. Mít vše doložené písemně. Opatrně nakládat s písemnostmi a slovy.

KOZOROH

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá cestu ke vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Přináší cestu spojenou se zahraničím. Úřední záležitosti se s lehkostí vyřeší. Kozorozi mohou očekávat komunikaci, telefonování, vyřizování, písemnosti a podepisování dokumentů.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situaci na téma domova, rodiny nebo žen v rodině. Vnese jasno do oblasti zdraví.

Mars  se pohybuje ve vlastním znamení, Kozorozi jsou v jednom kole a řeší situaci z jara 2018. V druhém polovině měsíce Mars aktivuje finanční oblast. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Zde Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi, majetkem a hodnotami. Situace přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší vlastní hodnoty. Může docházet k situacím, kdy si budou muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Černá Luna otevírá téma, na základě kterého nemusí Kozorozi dostat to, co si finančně zaslouží. Přináší touhu prosadit se, mít vysoké ambice. Je složitější stát se úspěšným.

Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které nikoho nevyužívají, nesnižují nikomu jejich hodnotu. Obklopit se lidmi, kteří náležitě ocení odvedenou práci.  Je dobré se obklopit úspěšnými lidmi. Hlídat si výdaje.  Nakládat s majetkem a penězi opatrně.

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá možnost získat peníze, které sdílí s další osobou nebo bankou, jako je hypotéka nebo půjčka. Společná aktivita přináší zisky. Vodnáři budou na toto téma komunikovat, hovořit, podepisovat písemnosti.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí úřední situaci. Vnese jasno do oblasti vzdělávání, cest a cestování, včetně dopravního prostředku. Uzavře určitou věs spojenou se sourozencem.

Mars aktivuje pomluvy, nepřátele, tajnosti a lži. Vodnáři budou něco tajit nebo se dozví tajné informace. V druhé polovině měsíce se Mars přesune do vlastního znamení, kde bude působit do podzimu 2018. Vodnáři budou v jednom kole. Mars také aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna bude působit ve vlastním znamení. Přináší silné emoce, pocity z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budou nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“.  Vodnáře čeká boj o svůj úspěch. Životné zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnou na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Po dobu působení Černé Luny mohou mít pocit, že jsou brzděni, nelze se posunout.  Setkají se s lidmi a situacemi, které jim připomenou pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Černá Luna je připravuje na obrovskou proměnu, transformaci.  Mohou mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Měli by si věřit, že překonají veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří jim ukáží, kam mají směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy. Budou prožívat situace podobné jako konec 2009/2010.

RYBY

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti ve vztahové oblasti. Pracovní a partnerské dohody, nastavení nových pravidel a podepisování smluv a listin. Ryby si uvědomí, s kým chtějí pracovat a žít.

Úplněk 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast majetku a financí. Do úplňku je potřeba doplatit veškeré závazky. Úplněk vnese jasné světlo do oblasti peněz. Uzavře se toto téma.

Mars aktivuje přátelé a společnost, kde se Ryby nacházejí. Od poloviny měsíce Mars aktivuje tajnosti, tajemství, skryté nepřátele. Ryby by měly ukončit důležitou životní oblast. Něco nepříjemného se dozvědí, nebo se odtajní situace, která měla být dobře ukryta pod povrchem.

Mars také aktivuje Černou Lunu. Ta se pohybuje v oblasti napojení na ”druhý břeh”, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená 13. komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz</p

Vaše komentáře

Reklama