MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA BŘEZEN 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Březen jako třetí měsíc v pořadí bude navíc pod silnou vibrací č. 3 (Osobní vibrace trojky s sebou přináší myšlenkovou činorodost a vyvolává potřebu uvolnit energii společenskými kontakty, studiem a různými koníčky. Komunikace nabývá v tomto roce na důležitosti, s důrazem na sebevyjádření ve všech oblastech. V tomto měsíci budou možná lidé nuceni vyrovnat se s minulostí, s různými dosud nedořešenými vztahy a situacemi. Je až k nevíře, jak často se lidé v této době setkávají s příbuznými či bývalými milenci, které už dávno neviděli, a snaží se vyřešit zasuté problémy, na které se jim do té doby nechtělo myslet. Je přirozené, že když lidé překonávají své problémy racionální komunikací, emocionální trauma situace se vytrácí.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (lilie-strom-kotva-kosa-měsíc)

Pro Berany bude BŘEZEN měsícem ve znamení povolání, práce, věrnosti, stálosti a stability, ale také opory, jistoty, nadějí i klidného přístavu. Ve vztazích znamením stability poskytující jistotu a oporu, ale také nezdrav připoutanosti či pevných a stálých citů. V profesní sféře potom ve znamení práce, podnikatelských záměrů, spolehlivosti, ale také možnosti dokonalého uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Pro mnohé berany tak březen bude naplno rozjezdovým měsícem a to zejména v profesní oblasti či v podnikání. Nejeden z nich tak docílí svého životního naplnění, ale i nečekané úspěšnosti nebo uznání. Přicházet k nim mohou nadějné a neotřelé nabídky, možnosti jak dosáhnout svých vlastních kvalit, což jim vnese do profesní oblasti i více harmonii a vlastního pevnějšího ukotvení. Nicméně tyto zázraky se nebudou dít jen ohledně práce, ale tak trochu budou souviset s životem Beranů celkově. Jakoby konečně našli sami sebe, ale i oni budou prožívat náhlé a nečekané situace v rodině, životě samotném nebo právě ohledně práce i vztahů. Vybřednou z určité letargie a najdou to správné vykročení na své životní cestě. Jen by měli být opatrní na psychiku, protože nejedna nečekaná a náhlá situace, událost nebo záležitost je s notnou dávkou překvapení může vykolejit nebo rozhodit: Oni totiž na takovou porci nebudou připraveni. Počítat ale mohou s velkou podporou blízkých a to zejména v záměrech, ve kterých si příliš nedůvěřovali, protože i ostatní budou společně s Berany vnímat přicházející úspěšnost. Kde byly spory nebo nesrovnalosti bude docházet k usmíření i většímu klidu, ale také k prohloubení větší harmonie. Stejně tak si Berani budou uvědomovat i hlubší kořeny a propojenost v tom, co prožívají, protože každý, kdo se vyskytne v jejich životě, je pro ně něčím důležitý. A oni sami tak najdou cestu k vlastní tvorbě své životní cesty…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (loď-kříž-jezdec-kniha-věž)

Pro Býky bude BŘEZEN měsícem ve znamení zpráv, informací, myšlenek, představ, ale i novinek či nápadů, stejně tak jako pohybu, cest, návštěv, dynamičnosti i zvýšené aktivity. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, flirtování, ale myšlenek na někoho, o jiskření či plánování. V profesní sféře potom ve znamení lehce pozitivního vývoje, které přinesou změny, ale možné cestování v rámci práce, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Tak trochu bude březen pro Býky aktivnějším měsícem, ať už budou cestovat, cesty plánovat nebo vymýšlet. Nicméně čekají na ně i cesty, o kterých ještě nemají nejmenšího tušení a na jejichž pozadí může figurovat osud, který se je bude snažit vmanévrovat do určitých situací, které podléhají jejich vlastní duševní cestě. On tak trochu víc stejně jako u Vah osud bude sehrávat výraznější roli. Ale v pozitivním slova smyslu. Pokud se Býci ve svém nitru cítili nepochopení, osamělí nebo málokdo rozuměl jejich citových rozpoložením, tak se blýská na lepší časy. Tato osamělost, trápení nebo izolovanost bude pozvolna ustupovat až pravděpodobně vymizí docela. Stejnou měrou jim ale osud může také v tomto měsíci odhalovat svá tajemství nebo poodkrýt jejich roušku. Na Býky, i když ne na všechny ale také v březnu čekají možné cesty na úřady nebo za úředními záležitostmi, více se s nadcházejícím jarem mohou začít chtít věnovat aktivnějšímu pohybu nebo sporu, nicméně celý měsíc a to i díky osudovým zásahům bude nabitý dynamičností i akčností, takže na konci měsíce a zejména kolem Velikonoc si nejeden Býk může připadat jak hrdina z akčních filmů, co všechno bylo toto znamení schopno zvládnout. A pokud si Býci budou myslet, že stačí utéct do své samoty, aby si odpočinuli, budou tak trochu na omylu. Jejich klid bude jen zdánlivý, nicméně oni sami nebudou schopni občas setrvat na jednom místě. Co je ale samotné může překvapit, bude jejich komunikativnost, budou vyřizovat korespondenci, zprávy a telefonáty, budou domlouvat, plánovat, chystat i podnikat, no prostě se naplno rozjede jejich aktivnější část jich samých, dost totiž bylo zimního spánku…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (lilie-kosa-květiny-dítě-měsíc)

Pro Blížence bude BŘEZEN měsícem ve znamení pozorností, pozvání, setkání i seznámení, ale i spokojenosti, koketérie či lichocení. Ve vztazích znamením zalíbení, sympatií, příjemných pocitů i náklonnosti či počáteční zamilovanosti nebo usmíření. V pracovní sféře potom ve znamení milejší atmosféry, pochval nebo radosti i chuti do práce, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Březen Blížencům slibuje rodinnou pohodu, harmonii, ale i usmíření, náhlá pozvání, setkání nebo návštěvy. Ne ale všechna musí být zákonitě příjemná. Tak trochu se budou i témata stáčet k potomkům, k jejich problémům nebo náhlým nepříjemnostem, což může Blížence i hlouběji duševně zranit. Náhlá a nepředvídatelná témata v souvislosti s rodinou tak trochu Blížencům zahýbají životem. Na druhou stranu to ale budou právě oni, kdo v těchto situacích může dosáhnout uznání díky svým rozhodnutím, krokům nebo zásahům. Blíženci se tak snadno mohou pasovat i do rolí zachránců, podporovatelů a mecenášů. Stejně jako u Lvů, tak i u nich bude docházet k náhlým zvratům a to i v jinak klidných situacích a doslova ze dne na den může být všechno jinak. Veskrze ale pro ně Březen bude radostným i překvapujícím měsícem, náhlá radost, náhlá překvapení, náhlá uznání. Na druhou stranu jsou tu stejně jako u Lvů menší varování, jen s tím rozdílem, že Blíženci sice uznávaní druhými ale mohou občas přestřelit, takže pravidlo číslo jedna. V jakékoliv situaci zachovejte chladnou hlavu. Něco stěžejního a to jak s rodinou nebo potomky totiž prožijete v časný podvečer nebo večer. V případě jakýchkoliv situací či záležitostí se min. Do druhého dne dozvíte konečný výsledek. Pro blížence tak březen bude o trochu víc akčnější, ale spíše v tom pozitivnějším slova smyslu, nikdy totiž nebudou vědět, co náhlého jim přinese den, do kterého se probudí. Jisté je, že po většinu měsíce na ně bude radost číhat doslova na každém kroku, a jestli si myslí, že budou mít klid, jsou na omylu, spíše naopak budou tak trochu centrem veškerého dění a zejména potom toho rodinného…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (dům-pes-kosa-srdce-kotva)

Pro Raky bude BŘEZEN měsícem ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekanosti, Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V pracovní sféře potom znamením ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Prakticky nebude jediná oblast, kde by se neprojevila náhlost a nečekanost ať už v situacích, záležitostech nebo událostech. Takže by se Raci měli obrnit dostatečnou dávkou trpělivosti, protože to co bude přicházet bude prověřovat jejich odolnost zvládat a postavit se této náhlosti. Ta se může dotýkat bydlení, zázemí domova i majetku, ale stejně tak i profesní oblasti, citů a lásky, ale i přátelství. V lásce a citech to, co vypadlo nadějně může dojít ke zlomu či k citovým zraněním, protože to, co budou cítit Raci, druzí už cítit nemusí. Stejné je to i v profesní oblasti, ať už na jednu stranu budou přicházet nečekané nabídky či možnosti, na stranu druhou jsou tu i chyby nebo nečekaná ohroženost pracovního místa, v přátelství zase budou vznikat nová, což bude na jednu stranu prospěšné v tom, že se mohou stát dlouhodobými, na druhou stranu ale jiná naopak mohou být v ohrožení, to co bylo přátelstvím se může změnit v lásku a kde byla očekávána láska zůstane přátelstvím. Přesto všechno ale nad raky září hvězda naděje, že i když budou do jejich života zasahovat náhlé zlomy, zvraty a prakticky každou chvíli bude něco jinak je tu pozdější ukotvení prakticky ve všem. Tak trochu já osobně mám pocit, že březen má být pro Raky tak trochu zkouškovým obdobím pevnosti jejich víry, protože to co si budou plánovat nebo co očekávali najednou dostane zcela jiný průběh, jiný sled nebo každý den u nich může být všechno jinak, než v den předešlý. Inu takt trochu to budou mít jako jarní počasí. Jiná předpověď a jiný výsledek…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (hvězdy-kniha-květiny-lilie-myši)

Pro Lvy bude BŘEZEN opět měsícem ve znamení pozorností, pozvání, setkání i seznámení, ale i spokojenosti, koketérie či lichocení. Ve vztazích znamením zalíbení, sympatií, příjemných pocitů i náklonnosti či počáteční zamilovanosti nebo usmíření. V pracovní sféře potom ve znamení milejší atmosféry, pochval nebo radosti i chuti do práce, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Radostní jízda pokračuje, i když s trochu menšími odchylkami oproti únoru. Tu a atm se sice objeví menší ztráta klidu, ale nepůjde o nic závažného, fungovat to bude prakticky všude, včetně rodiny nebo vztahů, nicméně Lvi by se neměli příliš spoléhat na plánování, protože to v jistých okamžicích nemusí vyjít. Takže ať už si naplánují setkání, návštěvy nebo pozvání, může se stát že to bude na poslední chvíli zrušeno nebo přeloženo, ale „carpe diem“. Proč se kvůli tomu vzrušovat. Naopak i díky těmto situacím mohou Lvům do života přicházet okamžiky, které je doslova vyvedou z míry, tudíž na ně čekají úspěchy, či radostná překvapení, o kterých zatím ještě nemají nejmenší potuchy. Nicméně pro Lvi právě březen může být také obestřen rouškou tajemství, ty mohou souviset s rodinou, ale prakticky se vším, co má Lvům přinést úspěšnost i radost a to zejména tam, kde by to vůbec nečekali. Neměli by se nechat zaskočit nebo vykolejit pochybnostmi, protože ač se to nemusí zdát, právě oni pro druhé budou určitou studnicí i zárukou mlčenlivosti a to v případech, pokud jim někdo svěří něco důležitého. Domácí radost i pohoda ale i hlubší duševní provázanost čeká na Lvy i ve vztazích, pokud se nenechají ničím znejistět nebo zahnat do kouta, bude se jim právě v tomto měsíci neskonale dařit a jeden úspěch bude střídat druhý. A jak by ne, když právě březen je pokračováním jejich pobytu pod šťastnými hvězdami…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (loď-ryby-kniha-měsíc-dům)

Pro Panny bude BŘEZEN měsícem ve znamení tajemství, skrytých záležitostí, ale také možné uzavřenosti nebo mlčenlivosti. Ve vztazích znamením mlčení nebo nedozrálého času k vyjádření, ale také o nedostatku komunikace nebo o tajnostech či utajování. V profesní sféře potom ve znamení něčeho důležitého, co se mohou dozvědět, ale také úkolů nebo úspěchů, o kterých nemají nejmenšího tušení, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Pro mnohé Panny bude březen zahalen tajemstvím, ale i nečekanou radostí nebo úspěchy, o kterých nebudou mít nejmenšího tušení. Mnohá tajemství budou spojena s financemi nebo cestováním, kde buď nebudou znát detaily nebo cíl, ale také nemusí vědět o případném zvýšení platu nebo o výdajích spojených právě s cestováním a to pokud zrovna plánují dovolenou nebo jarní prázdniny s dětmi. Dozvědět se mohou i něco skrývaného ohledně zázemí domova, bydlení nebo nějaké nemovitosti či majetku. Možná ale i samy Panny budou chtít před druhými něco tajit, budou chtít skrývat své skutečné pocity nebo podléhat určitému vnitřnímu napětí či myšlenkám, které se v nich mohou hromadit. Důvěřovat by ale v tomto měsíci měly své intuici, protože je bude schopna vždy navést tím správným směrem. Ke slovu se ale ještě dostanou i tajemství nebo utajování informací ohledně financí nebo majetku, která se náhle mohou odkrýt. Podléhat ale častěji také mohou vlastním snům nebo budou muset ještě něco opětovně zvážit, a to i když snad doslova probraly všechny dostupné možnosti. Tématem března ale také bude jejich duše, duševní rozpoložení či hlubší duševní vazby ke druhým. Dočkají se ale úspěchů, o kterým ještě v únoru neměly nejmenšího tušení a právě tyto úspěchy mohou souviset i s překvapeními ohledně financí. Takže se dokonce může stát, že se nejedna Panna dočká i zlepšení svých finančních příjmů nebo bude řešit finanční záležitosti spojené s domovem. Objevovat ale budou i hlubší duševní vazby ve vztazích a to všeobecně, záležet bude jen na nich, ve kterých se tyto hlubší vazby projeví nejvíce…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (hora-mraky-kříž-ptáci-lilie)

Pro Váhy bude BŘEZEN měsícem ve znamení karmy a osudu, ukončování, víry i osudových zkoušek. Ve vztazích znamením osudových zásahů, propojení i lekcí a utrpení či zlomů. V profesní sféře potom znamením možných těžkostí, osudových naplnění i prožitků, ale také osudového poslání, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Březen bude pro Váhy osudovým měsícem, ale ne zrovna ve špatném slova smyslu, tedy pokud vynecháme oblast rodiny. Nicméně jakoby utrápené osudové těžkosti postupně odeznívaly, odcházely ze života a docházelo k jejich zmírňování, zlehčení situací i osudových zkoušek. Váhy si tak aspoň na chvíli budou moci vydechnout a dopřát si více klidu. Pokud se ještě z loňského roku či ze začátku toho současného potýkaly s osudovými překážkami, bude docházet k jejich postupnému rozpadu, stejně tak jako i starosti či těžší lekce budou pozvolna odeznívat, i když ty menší ještě mohou nějakou dobu přetrvat. Rozpadat se tak bude vše, co mohlo Váhy rozkolísávat nebo nutit do pozice těch, kteří neustále něčemu čelí. I blokovanost, těžkosti či problémy nebo spory budou jakoby odcházet a osud spíše bude vahám příznivěji nakloněn. Dokonce se vyjasní i tam, kde snad byly i problémy nebo těžkosti neřešitelné nebo se tak jevily. Přesto ale osud nenechá Váhy jen tak usnout na vavřínech. Sice přijdou důležitá objasnění toho, v čem mohly tápat, ale spíše se situace budou zklidňovat až od poloviny měsíce. V té první ještě mohou být Váhy konfrontovány z rozhovory, diskusemi, spory i telefonáty, které by je mohly do značné míry vykolejit a to zejména, pokud se budou týkat rodiny. Letošní rok je o vztazích, ale ne jen těch partnerských, ale i o ostatních a zejména nevíce se karmické a osudové lekce projevují v rodině a ve vzájemných vazbách. Březen tak bude pro mnohé Váhy osudový, karmický ale i zkouškový, prokázat budou muset svůj důvtip, charisma i selský rozum nebo chladnou hlavu. Protože ještě to, co se ze začátku měsíce bude zdát jako nejasné a blokované přinese náhlé osudové rozuzlení…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (ptáci-slunce-hvězdy-důtky-srdce) 

Pro Štíry bude BŘEZEN měsícem ve znamení uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, čistoty úmyslů, ale stejně tak ve znamení myšlenek, nápadů i inspirací, ale i nadchnutí se pro něco. Ve vztazích znamením pozitivních citů, ideálů, ale i možné platoničnosti. V profesní sféře potom ve znamení úspěchů, úspěšnosti, uznání i důvtipných nápadů a výrazného posunu, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Úspěch, úspěch a zase úspěch. Takový bude pro Štíry březen. Úspěšní budou prakticky v čemkoliv, do čeho se s vervou pustí, nápomocny jim k tomu budou i nápady nebi vnuknutí. Ale i časté diskuse nebo rozhovory, které pomohou objasnit cokoliv, s čím si nebudou vědět rady. Oni Štíři celkově budou i více komunikativnější než se začátkem roku, i když se tak mohou občas dostat do napětí nebo starostí, a to zejména v citech. Jenže tato období budou přechodná, oni ale budou chtít znát pravý a skutečný důvod. Není to proto, že by Štíři byli příliš zvědaví, ale proto, že v sobě hledají vyjasnění i ujasnění čehokoliv, než se do toho pustí. Nejsilnější oblastí pro ně v březnu bude láska a city, v tom bude figurovat síla, vitalita i energie, ale také díky lásce a citům dojde k pochopení toho, co dříve nemuselo být zrovna ideální, jakoby si Štíři budou uvědomovat, kde je jejich pevné místo. Trochu to sice může vyvolat nervozitu v nich samotných. Nezadaní Štíři nebo Štírky navíc mají velkou šanci právě v březnu potkat někoho velmi zajímavého, z čehož se nakonec může vyklubat i velká a šťastná láska. Ideálně se potom ve stávajících vztazích bude současná láska více projevovat a sílit, prostě s jarním sluncem všechno poroste. I Štíři sami budou do značné míry k nezastavení, budou doslova všude a bude jich plno, přesto by ale neuškodilo, pokud by lehce zvolnili tempo, protože jinak se mohou dostat pod větší tlak, napětí i stres a mohlo by to přinést jisté mrzutosti, starosti nebo podrážděnost. To by už potom bylo lepší se Štírům aspoň na chvíli vyhnout z cesty. Na druhou stranu ale budou přicházet i pozitivní a radostná rozrušení a úspěchy. Březen tak nastartuje po zimním spánku vše, v čem mohou Štíři vyniknout a ukázat, co se v nich vlastně ukrývá…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (důtky-slunce-prsten-lilie-dopis)

Pro Střelce bude BŘEZEN stejně jako pro Kozorohy měsícem ve znamení závazků, slibů, sjednocení, naplnění i splnění, ale také opakování či stálosti. Ve vztazích znamením pout, zodpovědnosti, závazků i smluv. V profesní sféře potom ve znamení úkolů, smluv, nových závazků či pracovních vztahů, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Nicméně oproti Kozorohům budou Střelci více o vztazích rozmlouvat, rozebírat je, diskutovat o nich, ale také si hájit svoji pravdu, pokud se ji bude snažit někdo napadnout. Mnohé vztahové záležitosti i vztahy všeobecně ale projdou určitou proměnou, bude se v nich diskutovat o nejvhodnějších alternativách harmonie i přitažlivosti, ale vztahy Střelců jakoby budou protkány větší spokojeností, pohodou i energičností. Na druhou stranu ale mohou tak trochu pomíjivě vnímat, zda je skutečně vztahy dobíjejí pozitivitou nebo zda jsou jen „na oko“ pro okolí pozitivně laděné a spolehlivé. Na ruku jim v březnu ale půjdou i smlouvy, vztahy všeho druhu, včasné plnění závazků i celkově budou s přicházejícím jarem sílit na své energii a síle. K nějakému zázračnému průlomu dojde i v oblasti rodinných vztahů, kde se také leccos ustálí a zklidní, důležité tak pro ně budou především novinky i zprávy rodiny se dotýkající, i když tu a tam ještě může dojít k menším nesrovnalostem nebo dokonce rozporuplným názorům. Celkově ale bude pro Střelce po vztahové stránce víc než úspěšný a kladný, leckdy i dobíjející. Vyčistí se nahromaděné emoce z předešlých měsíců a do vztahů, ale i celkově do života Střelců se navrátí radost, spokojenost a přicházet jim budou v tomto měsíci i významné a pozitivní zprávy, nejen o jejich vlastním úspěchu. Připravit se ale mohou i na notnou dávku radostnějších a pozitivnějších rozhovorů, diskusí nebo veselejší komunikace. Oni sami totiž budou i vůči okolí více otevřenější a jejich slova pro druhé budou mít do značné míry i důležitou vážnost…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (hvězdy-srdce-prsten-cesty-rakev)

Pro Kozorohy bude BŘEZEN měsícem ve znamení závazků, slibů, sjednocení, naplnění i splnění, ale také opakování či stálosti. Ve vztazích znamením pout, zodpovědnosti, závazků i smluv. V profesní sféře potom ve znamení úkolů, smluv, nových závazků či pracovních vztahů, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Pro Kozorohy bude březen měsíce, kdy častěji víc než svůj úsudek budou mít jako trumf v rukávu příslib šťastných hvězd. Takže budou mít více „štěstí v neštěstí“. Ač se to nezdá, ale budou procházet i zásadními vztahovými problémy nebo tématy, které později povedou nejen k rozhodnutím, ale i k hledání alternativ, východisek nebo nových cest. Zapomněl jsem říci, že Kozorohy právě vztahy, závazky, smlouvy budou v tomto měsíci zaměstnávat nejvíce. Není ani vyloučené, že se ještě znovu bude opakovat něco, co už jednou proběhlo v minulosti, ale co nebylo dořešeno nebo uzavřeno. Budou se muset rozhodovat i v citech a pravděpodobně si sami v sobě vyjasňovat i své srdeční záležitosti. Nechci tvrdit, že se mnohé vztahy Kozorohů mohou rozpadnout, ale spíše je víc než pravděpodobné, že se jim na poslední chvíli podaří něco zachránit, ukotvit nebo najdou správné řešení v rozhodnutí, protože prostě nad nimi budou bdít šťastné hvězdy. Ve vztazích budou ale i analyzovat, protože buď mohou hledat nové možné cesty nebo naopak mohou leccos opustit a vydat se za hlasem svého srdce. Ale pozor, to stejné může Kozorohy potkat i z druhé strany, kdy oni sami budou v pozici, kdy nad nimi může viset Damoklův meč rozchodu nebo vztahových problémů či citových trápení. Ale právě v tomto případě nakonec bude úspěch na jejich straně, buď budou schopni ze všeho vybruslit nebo prostě bude štěstí na jejich straně. Stejně tak se to bude týkat i jejich závazků, slibů nebo smluv. Kde to bude na hraně zlomu nebo zvratu jakoby zázrakem dojde k nečekanému dalšímu průběhu, kdy se vše obrátí ve prospěch Kozorohů. Budou sice řešit, budou analyzovat, ale svým logickým zdůvodněním budou schopni v březnu prakticky vše obhájit…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (lilie-had-pes-ptáci-ryby)

Pro Vodnáře bude BŘEZEN měsícem ve znamení přátel, příbuzných, poctivosti, spolehlivosti, ale také upřímné povahy, pomoci nebo ochrany. Ve vztazích znamením věrnosti, spolehlivosti, ohleduplnosti, ale i důvěry nebo prohloubení ve vztahu. V pracovní sféře potom ve znamení dlouhodobého uplatnění, dobrého kolektivu i férovosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Březen bude nejen o přátelství, ale i o vlastní spolehlivosti a o tom, komu lze důvěřovat a komu ne. Objeví se menší starosti, ale i podrážděnost nebo spěch, pokud nebude Vodnářům něco vycházet tak, jak by si přáli. Je také možné, že i přátelství, která dlouhodobě stagnují nebo vykazují určité nedostatky se mohou pozvolna rozpadat. On ale celkově bude březen kolem Vodnářů rušnější, ke slovu se dostane řešení financí i rodinných záležitostí, ale i větší starostlivost o sourozence nebo blízké osoby. Vodnáři budou i více citlivější k potřebám druhým, nicméně právě v citech se projeví jejich skutečná hloubka. Tento měsíc ale bude i o financích, finančních možnostech, ale i o pomoci, nervozitě nebo náhlých starostech. Na jednu stranu se budou sice otevírat nové finanční možnosti, ale na stranu druhou finance tak trochu potrápí a to v případech, pokud bude potřeba něco opravit, něco investovat do zázemí domova nebo se objeví náhlé a nečekané platby či výdaje. Ne, že by Vodnáři trpěli nedostatkem peněz, ale mohou se objevit menší komplikace nebo se objeví s polovinou měsíce i menší zoufalost, pokud něco nepůjde dost rychle. I v rodině se mohou objevit spory, nervozita nebo napětí, ale i silnější vazby, protože příčinou mohou být menší rodinné problémy a to zejména s nějakou ženou. Vodnáři sami o sobě, ale budou stát nebo budou nápomocni, pokud se u jejich přátel objeví nějaké problémy nebo potíže. Budou jakoby vždy ve správný čas na správném místě, ale i oni se mohou spolehnout na to, že ve své blízkosti mají někoho, o koho se mohou opřít. Prověřována ale bude jejich spolehlivost, v pevných vztazích potom ještě i věrnost, protože některé Vodnáře může svádět pokušení k flirtu nebo nějakému dobrodružství. Včas by měli postřehnout, kam až mohou zajít, čemu mají odolat nebo naopak, do čeho se mohou bez větších obav pustit…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (důtky-dopis-dům-kotva-slunce)

Pro Ryby bude BŘEZEN měsícem ve znamení každodenního života, rodinných plánů, bydlení, dění v domě, ale i domácího krbu, péče, starostlivosti, pevnosti i jistoty. Ve vztazích znamením stabilního zázemí, nechuti ke změnám, ale i společného soužití. V profesní sféře potom ve znamení důvěryhodnosti, ale i o pracovním nasazení, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. S větší vervou se tak ryby mohou v březnu pustiti do pracovních aktivit, ale řešit budou i zkrášlování domova, jarní úklid i další záležitosti, které souvisejí s domovem a jeho zázemím. Ony totiž celkově budou pracovně energičtější než jiná znamení, ale je to pro s přicházejícím jarem typické. Co není již potřeba vysmejčí, vyčistí, vyklidí a to se týká nejen domova a pracovních záležitostí, ale i vztahů. Nicméně ryby také budou v tomto měsíci značné výřečné, komunikativní, diskutující ale i lehce hádavé, ale to by jim nikdo neměl mít za zlé. Naopak budou jako „turbomyši“, protože jejich energie bude neukojitelná a užívat si tak budou nejen svou vlastní kreativitu a tvořivost, ale budou ji energicky vnášet i ke druhým. Očekávat mohou jak ohledně bydlení, tak i profesní sféry důležité, ale přesto uspokojivé, šťastné a úspěšné zprávy nebo informace. Nejedna ryba tak bude mít zaděláno na větší úspěšnost i uznání, než se jim mohlo zdát na začátku roku. I doma se blízkosti těch co mají rádi budou cítit šťastně a spokojeně a není vyloučené, že i v blízkém okolí přispějí k utužování vzájemných vztahů. Nicméně tak troch ty hodně pracovité ryby se mohou lehce ocitnout pod tíhou povinností, takže se může zdát že si budou práci brát i domů, naopak jiným se třeba poštěstí získat nabídku pracovat z domu, tzv. „home office“, ve větší míře si ale ryby především budou užívat pozitivity a spokojenosti, měsíc pro ně bude energický a doslova zalitý sluncem, aby ne, když jejich doménou je právě březen a jaro. Probuzená ryba ze zimního spánku je totiž nepřekonatelnou nezřízenou střelou, takže práce doma, ohledně domova, zahrady či rodinného krbu není pro ně s jarním úklidem ničím výjimečným….

 

UPOZORNĚNÍ:

Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama