MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA Únor 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (myši-liška-dítě-prsten-dům)

Pro Berany bude únor měsícem ve znamení bezstarostnosti, důvěřivosti, rozvernosti, hravosti, ale i nestálosti, nových začátků, upřímnosti, jemnosti nebo dětí, neboť jejich dvorní kartou je právě „DÍTĚ“. Pozor by si v tomto měsíci měli dávat na záludnosti, faleš, vypočítavost nebo manipulaci, ne vše, co si naplánovali nebo naplánují jim vyjde, řešit mohou lži a podvádění ve vztazích, stejně tak jako odhalení flirtů nebo dlouho skrývané nevěry. Projevit se mohou více i dlouhodobě narušené vztahy, ať už z vnějšku nebo z nitra vztahu. Lži ale budou odhaleny a dopad to může mít větší, než berani mohou předpokládat. U nestálých, nepevných nebo vrtkavých vztahů tak může dojít ke zlomu a k jejich definitivnímu ukončení, odloučení nebo rozpadu. Tématem ale pro ně budou i děti, ať už jejich početí, plánování těhotenství, nebo ohledně již narozených. Některé děti navíc mohou utrpět drobnější ztrátu nebo se také mohou uchýlit ke lžím či výmluvám. Nicméně všeobecně se bude v únoru jednat o nové začátky, ne však ale vždy tou čestnou cestou, pozor by si Berani měli dávat na okliky, smlouvy či dokumenty. Tady je na místě varování v podobě nějaké falše nebo podvodu. Nicméně stejně tak se ale Berani budou vypořádávat s vlastní lží, vlastními iluzemi, falší nebo vypočítavostí, neměli by spoléhat na to, že tentokrát by jim to mohlo projít. Budou čelit sami sobě, ale i svým názorům, postojům či krokům. Častěji se mohou navíc setkat s intrikami a falší a to nejen v rodině a partnerských vztazích, ale ve vztazích s druhými celkově.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (hora-rakev-čápi-kříž-myši)

Pro Býky bude únor měsícem ve znamení změn, možnosti stěhování, rekonstrukce, renovace, pořízení si něčeho nového, ale také posunem, pohybem, cestováním, flexibilitou, nestálostí, proměnlivými city, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Z části budou tyto změny dány osudem jako nevyhnutelné a karmické, ale stejně tak mohou tyto změny do života Býků přinášet překážky nebo naopak překážky měnit. Procházet budou cestou vlastní transformace, vycházení z krizí, proto mnoho změn pro ně může být významnými, i když ve svých začátcích nebo průběhu se mohou jevit jako nepříjemné, negativní nebo bolestné. Počítat by ale měli s tím, že některé změny s sebou přinesou jisté ztráty nebo v danou chvíli ještě nebudou možnými. Po celý měsíc je bude provázet osud, jeho zkoušky i lekce a to ve všech oblastech a hlavně tam, kde něco dlouhodobě stagnovalo, projít si tak mohou vlastní krizí víry, kdy budou zpochybňovat všechny a všechno, ale především sami sebe. Kde se objeví překážky nebo nepřátelé ale svitá naděje, že překážky budou nakonec odstraněny a nepřátelé ztratí svou sílu. Opatrnější a připravenější by měli být Býci na častější bolesti hlavy nebo zažívací potíže, protože jejich mysl bude příliš přetížená strachem a nejistotami nebo budou trpět pocitem, že už to takhle dál nejde a změny jsou v těchto případech nevyhnutelné a nezbytné. Připravit by se ale také měli na určitou těžkou ztrátu něčeho, na čem až příliš lpěli, stejně tak na možnost krádeže, odpadat u nich bude vše zastaralé a nepotřebné, budou se bortit vlastní dogmata, předsudky i názory či postoje, je to proto, aby mohlo pozvolna přicházet něco nového, nicméně ne vše si ale Býci budou chtít připustit, především však ale své vlastní chyby. Tento měsíc pro ně bude takovou nucenou pauzou a zastavením.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (loď-liška-dům-důtky-sovy)

Pro Blížence bude únor měsícem ve znamení především domova a rodiny, domácího krbu, bydlení, dění v domě, soukromí, stability, ale také každodenních starostí, ochrany, jistoty, dobrých výsledků, neměnnosti ve vztazích, starostlivosti, neboť jejich dovrní kartou je „DŮM“. Přesto ale i k nim může dolehnout podvádění, faleš, vypočítavost nebo závist, možnost podvodu, falše nebo intrik. Stejně tak ale i rodinných, sousedských nebo mezilidských sporů, hádek, hektičnosti, nervozity nebo se o sobě mohou dozvědět nějaké pomluvy, klepy nebo drby, protože každý o o nich přece bude vědět víc, než oni sami. Nicméně pro Blížence bude únor i měsícem cest nebo cestování, ať už za zábavou, ke zkouškám, k důležitým jednáním nebo za novými láskami či rodinou. Budou v souvislosti s těmito cestami řešit veškeré podrobnosti, cíle, plány, ale také podléhat nervozitě, napětí nebo cestovní horečce, to podle toho, kam pojedou. Stejně tak ale mohou být připraveni na návštěvy či nečekaná pozvání, opatrná by ale měli být na faleš v rozhovorech, na neklid a starosti v rodinách, domácnostech nebo domech, na falešné povídačky nebo by měli být opatrní a na pozoru před tím, komu se s čím svěřují nebo na koho se v případě pomoci nebo rady obrátit, mohou snadnou narazit na falešné, i když důvěryhodně působící osoby. Nicméně ani oni sami by o nikom neměli nic šířit, karma a osud se jim může v brzké době vrátit jako bumerang. Pozor na možnost nějakých podvodů nebo podvodných jednání. Po celý únor ale budou velmi, velmi komunikativní, možná někdy až přespříliš, pak bude důležité aspoň an chvíli ubrat plyn.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (dům-květiny-strom-liška-jetel)

Pro Raky únor měsícem ve znamení zdraví, energie, životní síly, stereotypu, stability, spokojenosti, životních zúčtování, ale také zakořeněnosti, pevných citů, jistot, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Únor především prověří jejich zdraví, ale donutí i k přehodnocení životních jistot, jejich možný zkreslený pohled na život i vztahy v něm nebo na postavení životních priorit. Budou se také snažit hledat své životní štěstí a naplnění, ale také uvědomovat si pravou a skutečnou váhu sebe samých, více se zaměřování do svého nitra, než ke svému okolí. Podléhat ale budou určitým iluzím nebo životním falším či lžím, ale hlavně těm, ve kterých se až do této doby pohybovali. Setkat se mohou s určitým zastavením v podobě krátkodobých nemocí nebo zdravotních problémů, ale také mohou podléhat falešné veselosti nebo srdečnosti či předstírané radosti a to nejen u sebe, ale hlavně od druhých z okolí. Budou jim nastavovány zrcadla či nezpracované lekce nebo zkoušky. Budou se snažit znovu si vydobít své vlastní štěstí, vyvarovat by se měli ale dosažení jistého štěstí díky mazanosti nebo vypočítavosti, tady jim hrozí zpětná a rychlá reakce zásahem osudu. Absolvovat mohou krátká pozvání nebo návštěvy, zaobírat se štěstím druhým, pozor na závist, ale mnozí si také budou plně vychutnávat svůj šťastný věk a po prvním měsíci roku 2016 také mohou mít konečně znovu chuť do života díky vyřešeným záležitostem, situacím nebo vyjasněním okolo sebe ve všech oblastech.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (jetel-medvěd-kotva-kniha-rakev)

Pro Lvy bude únor měsícem ve znamení nadějí, opory, jistoty, stability, spojení, pevného ukotvení, bezpečí, ale i ve znamení povolání a zaměstnání, pracovního kolektivu, nezdravé připoutanosti, neboť jejich dovrní kartou je „KOTVA“. Hlavně ohledně zaměstnání budou lvi upevňovat své pracovní pozice, navrátit nebo projevit se kolem nich může štěstí nebo pro ty, co práci hledají se usměje štěstí v tom, že k nim směřuje zaměstnání nebo práce, o které zatím ještě neví. Nicméně na druhou stranu se mohou výrazněji projevit určité problémy, které mohou mít za následek rozhodnutí o ukončení zaměstnání nebo o přesunu zcela někam jinam, protože mohou čím dál více trpět pocitem, že v tom současném nebo nynějším není zase až tak vše v pořádku, jak se mohlo zdát. Stejné je to i v případě, pokud se Lvi rozhodnou pro podnikatelskou dráhu nebo zaměstnání hledají, je tu totiž naděje a pevné ukotvení na další vývoj, úspěch i štěstí. Začátkem měsíce může být pro Lvi ještě štěstí jakoby skryto, ale již kolem poloviny se výrazněji přihlásí o slovo, navíc nezadaní Lvi mohou kolem Valentýna nebo bezprostředně po něm potkat někoho velmi zajímavého a není vyloučené, že se může stát i jejich partnerem do budoucna. Projevit by měli více síly pro to, aby si také vydobili své vlastní štěstí, nicméně i oni budou procházet jistým znovuzrozením a transformací, budou vcházet ze svých krizí, ale také mohou prožít krátkodobý šok ať už v souvislosti se zaměstnáním či vztahy nebo kvůli nějakému tajemství, které se mohou dozvědět nebo sami mohou nějaké tajemství skrývat, přesto ale nebudou mít možnost nikomu ho svěřit.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (klíč-slunce-věž-srdce-kotva)

Pro Panny bude únor měsícem ve znamení způsobu života, rozchodů, odloučení, ustrnutí, hranic, borcení předsudků a dosavadních názorů, ale také odtažitosti, chladu, izolovanosti, oddělenosti, rozchodů, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Opatrní by v tomto měsíci měly být především v lásce a citech, tady hrozí možnost citové závislosti, přílišného egoismu nebo naopak určitých omezení, nicméně hledat budou jistotu a stabilitu, ale také naději na pevnější ukotvení. Jisté Panny mohou čelit izolovanosti či osamělosti ve svém srdci nebo příliš nebudou ukazovat své skutečné pocity. Nicméně ve všech dalších oblastech života může docházet k borcení starých a přežitých názorů, jistot nebo pochybností. Budou muset více projevit svou samostatnost, v úředních záležitostech či jednáních ale mohou dosáhnout úspěchu. V zaměstnání budou upevňovat své pozice, hýřit budou enormní energií, ale spoléhat mohou i na to, že je jejich pracovní místo stále ještě jistým či dosáhnou určité úspěšnosti na pracovním poli. To samé platí, pokud zaměstnání budou chtít změnit nebo ho hledají, úspěch tentokrát bude stát na jejich straně. Po celý měsíc je bude provázet tvořivost, energičnost i kreativita, bude se jim dařit všude dam, kde bude manuální zručnost a navíc bude něco v jejich životě velmi pozitivní a jisté, je tu silná kombinace na dosáhnutí úspěchu nebo zdárného dotažení věcí do svých konců. Bude pro ně nutné rozpad všeho, co je nenaplňuje, protože jim to ve výsledku otevře nové cesty a nové směry. Budou mít dostatek síly k vytváření nových cílů a naplnění jejich nadějí na pevnější ukotvení, ať už v oblasti lásky, vztahů, zaměstnání či financí, ale prakticky ve všech oblastech zaznamenají jistý posun.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (myši-park-mraky-rakev-květiny)

Pro Váhy bude únor měsícem ve znamení určitých překážek , starostí, mrzutostí, nepříjemností, neklidu, ale také nejasností, proměnlivých nálad, nepřehlednosti nebo rozčarování, neboť jejich ústřední kartou jsou „MRAKY“. Setkat se mohou s nepříjemným pozváním či návštěvou, s negativní společností, jistými těžkými ztrátami, nejasnostmi na veřejnosti, ale také s vlastní náladovostí a proměnlivostí jako ve špatném filmu probíhající počasí. Nicméně to se může dít zkraje měsíce a občas vstoupit i během něj, ale vždy půjde jen o krátkodobé či snad několikahodinové rozčarování, které vystřídá útlum, odeznění problémů či pominutí starostí nebo nejasností. Všechny tyto události či situace stejně tak jak rychle přijdou i rychle odezní a Váhy budou schopny se z toho rychle oklepat. Opatrné by ale měly být na svou nerozhodnost, ta je může úspěšně brzdit. Setkat se také mohou s jistými odmítnutími nebo sami budou někoho muset odmítnut nebo nevpustit do svého života. Pokud si cokoliv naplánují, nemusí jim to vyjít nebo z akcí, pozvání či plánů může na poslední chvíli sejít. Ale i Váhy samotné v lecčems vyjdou ze svých krizí, otřepou se, projdou transformací a budou schopny do svých životů vpustit něco nového. Pokud se potýkají v tomto měsíci s nemoci nebo zdravotními obtížemi, mohou být klidné, protože ty odezní, starosti se rozplynou a potíže ustoupí. Radost bude střídat náladovost a mrzutosti, ale vždy se vše nakonec ukáže v tom jasnějším a klidnějším světle, než jak to bude na začátku vypadat. Mnohá pozvání se budou ze začátku zdát nejasnější než ve svém výsledku.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (důtky-park-loď-cesty-pes)

Pro Štíry bude únor měsícem ve znamení myšlenek, cest, cestování, plánování, příležitostech, úspěchu, vnitřního růstu, přátel a přátelství, ale také o vývoji, posunů kupředu, toužení, odstupu nebo změn, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Povedou častější diskuse a rozhovory o cestách nebo cestování, či je budou chtít plánovat a je jedno zda půjde o dovolené, pracovní cesty či cesty za zábavou s přáteli nebo s rodinou. V tomto měsíci budou mít Štíři zelenou a plnou parou by se měli vydat vpřed. V telefonátech, v rozhovorech ale i ve zprávách budou objevovat východiska i nové možné cesty, budou hýřit dobrými a pevnými rozhodnutími, či k nim budou přicházet jistá východiska nebo alternativy. Sami ale také mohou toužit a snít o východiscích ze situacích, které jim dlouhodobě komplikují život, zaměří se na vlastní růst, ale také budou mít mnoho příležitostí setkávat se nejen s přáteli, ale i se známými či rodinou, rozhodovat se budou pro nějaké společenské akce, budou nápomocní při rozhodování svých přátel nebo blízkých osob. Hodně budou komunikovat, diskutovat, plánovat a rozhodovat se pro další budoucí měsíce, čeho chtějí dosáhnout nebo naopak čemu se mohou vyhnout, nebo co mohou odložit na pozdější období. Nezadaní Štíři budou také stát před rozhodnutím ohledně nabídek nebo seznámení, vyvarovat by se ale měli v tomto měsíci zbytečných hádek, konfrontací nebo výčitek, nepřineslo by jim to kýžené ovoce. Naopak díky svým rozhodnutím mohou najít mnohá východiska a cesta a nebo i jejich vlastní postoj či názor bude vyžadovat určitá rozhodnutí druhých.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (dopis-medvěd-klíč-čápi-jetel)

Pro Střelce bude únor měsícem ve znamení jistot, stability, bezpečí, naplněnosti, řešení a rozřešení, uzavírání, úspěšných zakončení, ale také důvěry či nalezení vlastního klíče ke svým problémům nebo situacím či událostem, neboť jejich dvorní kartou je právě „KLÍČ“. Po celý měsíc k nim budou přicházet jisté, spolehlivé a důvěryhodné zprávy, jejich jistota i stabilita bude zaručena a není vyloučeno, že díky nadcházejícím změnám v únoru ji budou ještě nadále upevňovat či povede určitým způsobem k rozmnožení majetku nebo financí. Také to pro ně bude měsíc nevyhnutelných a jistých změn, do života jim budou vcházet noví lidé, nebo se např. V zaměstnání mohou dočkat výrazné změny na šéfovském postu. Přicházet k nim budou radostné a šťastné zprávy, něco v jejich životech, co je dlouhodobě svazovalo dobře dopadne a jejich úspěch v těchto záležitostech bude jistým a pevným. Oni sami v sobě budou schopni nalézt klíč k vyřešením dosavadních komplikací nebo nepříjemností, budou schopni odemknout pomyslný zámek nových dveří, ale také budou mít dostatek síly vydobít si vlastní štěstí. V únoru kolem jeho půlky se navíc jakoby zpětně do jejich života navrátí pravé štěstí, upevňovat budou svou pozici moci, ale počítat by měli i s tím, že některé změny budou pouze krátkodobé a proměnlivé, ty další už ale budou trvalejšího rázu. Řešit ale budou i zásadní životní témata jako jsou vztahy, láska, zaměstnání nebo finance, nicméně přicházející změny zasáhnou prakticky do všech oblastí života, nicméně pro Střelce se vydaří na celé čáře. Neměli příliš úspěšné období posledních měsíců, proto s únorem přichází začátek něčeho nového a pro Střelce opětovně šťastného.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (liška-kříž-pes-prsten-klíč)

Pro Kozorohy bude únor měsícem ve znamení přátel, kamarádů, milenců, poctivosti, upřímnosti, opory, ale i důvěry, spolehlivosti, trpělivosti, vlastní čestnosti, vytrvalosti, dlouhodobosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Projevit se nebo objevit se může přítel s karmické minulosti, se kterým Kozorohy pojí silné pouto přátelství z několika životů nebo naopak tato přátelství mohou právě v únoru definitivně zaniknout a završit tak svůj minulý děj. Nicméně vystaveni ale také budou špatnému vlivu přátel, setkávat se budou s falší, zradou, scestím či přetvářkou a to buď právě od těchto lidí, kterým důvěřují nebo naopak sami toto vše mohou vůči daným lidem praktikovat. Sami se mohou stát nebo naopak sami mohou rozehrát jistou falešnou hru, plnou lží, manipulace či domnělých pravd a polopravd. Řešit ale budou karmické a osudové vztahy celkově, nejen s přáteli, budou hledat ztracenou jistotu, čelit osudovým a karmickým lekcím, budou muset pochopit, že s jistotou jde o jejich karmický úděl z minulosti, že nic netrvá věčně a že se vše jednou může rozplynout. Stávající vztahy u Kozorohů projdou zásadními zkouškami, osud si s nimi bude nelehce pohrávat, mohou se více projevovat lži a podvádění, sklony k intrikám nebo nevěrám. Rozpadat se tak mohou i pro jiné jinak stabilní vazby, ukončovat přátelství, vyvstávat může nepochybná faleš a vypočítavost, odpadat budou masky líbeznosti a falešné srdečnosti. Něco se totiž díky osudu bude chýlit ke svému konci, je tu totiž něco, co se po několik životů bez možnosti řešení a rozklíčování neustále točí ve stejném kruhu. Pro Kozorohy to bude nutné jednou provždy ukončit a uzavřít. Pokud to neudělají sami, nebudou muset počítat s tím, že to za ně udělají právě ti, kterých se to nejvíc dotýká. Únor je totiž završením a zakončením předchozích závazků a slibů.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (kosa-klíč-prsten-lilie-srdce)

Pro Vodnáře bude únor měsícem ve znamení svazků, vztahů, smluv, spojení, sjednocení, naplnění, opakování, spolehlivosti, zodpovědnosti, ale i závazků, slibů či uzavření, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Ke slovu se tento měsíc dostane hlavně téma vztahů a lásky, ale také harmonie, či náhlosti a nečekanosti, zlomových událostí i situací. Procházet se budou témata milostných vzplanutí, ale i vztahů z lásky, sexuální přitažlivosti, či krátkodobých flirtů nebo přehmatů, ale také citové raněnosti a to hlavně kolem Valentýna, který může přinést nečekané zvraty či citová zranění nebo ohroženost ve vztazích. Nezadaní Vodnáři mohou zajásat, protože právě v tomto měsíci mohou potkat někoho nového a zajímavého, vztah k s určitou jistotou může dorazit. Stejně tak ale v citové oblasti budou hledat stálost, stabilitu nebo jistotu, ale také budou čelit žárlivosti nebo jim osud sešle zkoušku v podobě přesně toho, co ve vztazích a v životě nechtějí. Ale i v ostatních oblastech jim nečekaně, náhle a s jistotou mohou vstupovat nenadálé události nebo situace, které jim mohou přinést radost, ale také je mohou snadno vykolejit. Ke slovu se ale dostane i oblast rodiny, kde se buď bude projevovat silné pouto nebo se budou řešit náhlé a nečekané, mnohdy i nebezpečné situace či záležitosti. Vodnáři tak budou přicházet k pochopením, že rodina je silnou a poskytuje velmi vysokou oporu a jistotu, odpadat budou staré rodinné vzorce a modely chování, nicméně ale také budou Vodnáři sami sklízet to, co bylo zaseto v minulých obdobích, budou spoléhat na jistoty, znovu obnovovat ztracenou harmonii i pouta. Kde to ale vážně skřípe mělo by být připraveno na jakékoliv náhlé konfrontace či spory, nicméně právě u Vodnářů stejně jako u Střelců je klíč k řešení ukryt právě v nich samotných. Pozor by si měly dávat na jedno noční známosti či vztahy na týden nebo měsíc, přineslo by jim to jen zklamání a citová poranění z lásky, počítat by ale také měli s možností odmítnutí, ať už ze své strany nebo strany druhých.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (dopis-sovy-cesty-park-kotva)

Pro Ryby bude únor měsícem ve znamení rozhodnutí, variant, cest, dilemat, alternativ i východisek, ale také nerozhodnosti, rozmýšlení, křižovatek, nových možností, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Pokud budou naslouchat své intuici, vlastní cestu uvidí jako jasně rozeznatelnou, plnou alternativ, možností i východisek nejen ze dnů, ale i týdnů či měsíců minulých. Odpovědi k nim mohou přicházet formou rozhovorů nebo telefonátů, stejně tak jako rozhodující pro ně budou i zprávy formou sms nebo e-mailů. Do cesty jim budou přicházet východiska i alternativy a vlastně tak budou pokračovat dál ještě z ledna. Řešit ale také budou jisté dokumenty, smlouvy, ale i pozvání nebo budou čelit jistému rozruchu na veřejnosti nebo ve svém blízkém okolí. Přicházet k nim budou rozhodující zprávy, ale také sami budou nuceny se rozhodovat, provázet to může navíc určitá nejistota nebo nervozita, mohou také něco očekávat, co je má posunout k dalším krokům nebo řešením. Rozhodnutí, východiska i alternativy se dotknou všech oblastí života ale nejvíce té pracovní, tady se mohou ke slovu dostat nové pracovní nabídky, příležitosti, ale i nové smlouvy, změna stávajících podmínek, ale také se mohou dočkat jistého rozruchu, větší hektičnosti nebo napětí v souvislosti právě s pracovní nebo finanční oblastí. Pamatovat by ale měly Ryby na to, že vždy budou mít na výběr ze 2 rozhodnutí nebo možností. Pokud v minulosti kráčely cestou píle, bude v únoru zúročena, pozor by si jen měly dát na povrchní rozhodnutí, nicméně po celý měsíc je bude provázet určitá naděje na splnění jejich přání. Jejich rozhodnutí ale budou mít celkový dopad na jejich život, vztahy i okolí. Jejich postup únorem bude dynamický, ale stejně tak budou mít možnost se i něčemu vyhnout.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama