MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ŘÍJEN 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Říjen svou 1 vibrací představuje osamělost. Jednička představuje nezávislost, nové začátky a příležitosti, a lidé mají sklon dělat věci více po svém. Pro partnera zvyklého dělat všechno „společně“ může být těžké, když zjistí, že se jeho protějšek začíná osamostatňovat a chce být v některých ohledech nezávislejší. Může ho začít podezírat a dožadovat se vysvětlení, nebo si může začít připadat odstrčený a marně si láme hlavu, kde udělal chybu. Lidé mohou tuto vibraci prožívat různě, podle toho, jaká ponaučení tou dobou potřebují získat. Jestliže mají například potíže s tím, jak se prosadit, a jsou si vědomi, že by měli být silnější (aby je ostatní tak často nevyužívali), naskytnou se jim v různých oblastech života příležitosti k tomu, aby se odhodlali projevit více síly a nezávislosti. Ocitnou se v situaci, kdy se buď musí ozvat, nebo ztratí něco, na čem jim velmi záleží, ať už je to partner, přítel nebo zaměstnání. Když k tomu dojde, pociťují osamělost, která je v období osobní roční vibrace jedničky velmi častá. Kladnou stránkou je skutečnost, že takový měsíc může být plný nových začátků a nových plánů a poskytuje určitý oddech od přemíry odpovědnosti. Někdy může v průběhu této vibrace dojít k setkání s někým, kdo pro vás bude mnoho znamenat, zvlášť pokud se taková osoba objeví ve vašem životě, aby vám dala příležitost se prosadit…

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (hora-hvězdy-rakev-kytice-had)

Pro Berany bude ŘÍJEN ve znamení úplnosti, vyvrcholení, transformací, ale i zániku, zlomů nebo nepředvídatelnosti. Ve vztazích znamením vyprchávajících citů, zásadních proměn či ukončení problémů. V kariéře potom ve znamení nemoci, ztráty nebo vyčerpání či větších nebo menších problémů, neboť jim náleží karta „RAKEV“. Tak trochu právě v tomto měsíci mohou berani jakoby ztratit svůj vnitřní klid, pohodu i pevnou půdu pod nohama. Setkat se mohou s odmítnutím nebo se zjištěním, že něco s nimi nebo kolem nich není zase až tak v pořádku, jak se jeví. Tento stav ale nebude pro ně tragický, naopak může je to navést k radikálním změnám, ke kterým se dlouho odhodlávali, ale chyběla jim potřebná jistota. Stejně tak ale bude v říjnu štěstěna stát na jejich straně, takže i když se objeví cokoliv nepříznivého, něco vyeskaluje nebo se sami ocitnout v nepříjemné situaci čeká je nečekané rozuzlení, východisko i šťastný zásah zhůry nebo v případě nějaké osoby. To znamená, že berani budou neskuteční klikaři a budou tak mít „štěstí v neštěstí“ a to i za situací, které si mohou svou ohnivostí přivodit sami. Něco jim ale jakoby nedá spát, což může nahlodat jejich radost ze života a týkat se to dokonce může i nějaké ženy z jejich blízkosti. Nicméně i oni sami mohou být svědky nějakých událostí nebo nepředvídatelných situací, kdy po nich bude a to doslova vyžadován určitý zásah nebo vstup do centra dění. Pozitivní pro Berany je ale i to, že právě říjen jim ukáže mnohá řešení, uvědomění, že každý problém nebo překážka se dá překonat a díky těmto pochopením mohou s konečnou platností do svého života vpustit onen blokovaný úspěch. Zaskočit je ale může i nejedna překvapivá událost nebo okolnost, u které mohou doslova stát s pusou dokořán a nebudou věřit vlastním očím. Ale i v takové situaci by měli zachovat klidnou tvář a rozvahu. Ne vždy se to totiž bude týkat jich samotných. Rada a doporučení pro Berany na říjen: „Každá překážka může být zdolána, a každý konec je vlastně dalším začátkem…“

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (srdce-rakev-prsten-dopis-ryby)

Pro Býky bude ŘÍJEN ve znamení svazků, závazků, slibů, spojení i sjednocení, ale také ve znamení splnění či naplnění. Ve vztazích znamením závazků, pout nebo zodpovědnosti. V kariéře potom ve znamení smluv, jednání, úkolů nebo něčeho se opakujícího, neboť jim náleží karta „PRSTEN“. Říjen se tak nejvíce bude odvíjet právě od vztahových záležitostí, ve kterých mnozí Býci mohou nepříjemně procitnout. V citech i vztazích se tak najednou mohou objevit dlouhodobě neřešené nebo skrývané problémy a to zejména v rozdílnosti povah, názorů nebo může jít i o mocenský boj. Rozseknout se tak může nejeden vztah. Důvodem je fakt, že mnozí Býci neustojí tlak, ve kterém se ohledně právě lásky a vztahů mohou ocitnout. Na vině ale nebudou jen oni, ale všeobecná tendence, s jakou jsou jejich vztahy budovány nebo udržovány. Kde chybí láska a vztah je zaměřen na potřebu materiálního a finančního zabezpečení zákonitě dojde k problémům. Září leccos odkrylo a uzavřelo, říjen potom už jen bude dočišťovat kalné vody vztahů. Mnozí Býci ale také mohou pochopit, že dlouhodobě žili ve vztazích, kde jim byla ubírána svoboda a bylo více trápení než radosti. Proto pro některé tento krok může být zásadním krokem k vlastní svobodě. Připravit by se ale měli na to, že ne každý a za všech okolností k nim bude upřímný, dozvědět se o rozchodu nebo ukončení mohou případně i formou zprávy nebo z úst někoho třetího. Říjen tedy povede k novým možným začátků a to zejména u těch Býků, kteří svou lásku ještě nepotkali. Právě v tomto měsíci budou mít naopak více možností, jak se s někým seznámit, i když jejich prvotní krůčky mohou být nejisté. Druhou oblastí, která může Býky zaměstnat, budou hlubší pocity nebo finanční sféra. I tady mohou něco přepísknout, něco zbytečně investovat nebo naopak je čekají nutné a ne příliš chtěné výdaje. Své finance by měli mít v tomto měsíci pod kontrolou, stejně tak jako by měli včas plnit své závazky. Vyhnou se tak případně pozdějším problémům. Rada a doporučení pro Býky na říjen: „Neztrácejte naději, pokud se vám zrovna nebude dařit. Nic ve vašem životě není jen špatné anebo jen dobré…“

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kniha-hora-liška-kosa-had)

Pro Blížence bude ŘÍJEN ve znamení ohrožení, lstivosti, zrady nebo falše, ale i zákeřných či neupřímných osob. Stejně tak jako intrik, vychytralosti nebo nepříjemností. Ve vztazích potom ve znamení klamavých citů, nedůvěry, kořistnictví nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení intrik, podrazů nebo rafinovanosti, neboť právě jim náleží karta „LIŠKA“. Říjen pro Blížence přinese nejedno procitnutí, ale i prokouknutí falešných úmyslů, lstivých překážek nebo náhlých lží či intrik. Neznamená to ale, že sami Blíženci budou bez chyby, protože i oni mohou mít v tomto měsíci tendence něčeho manipulativně nebo vypočítavě dosáhnout. Nebude to ale z jejich vlastního popudu, nýbrž jako možná reakce a vtažení do vlastních falešných her. Jednoduše a prostě si Blíženci nenechají leccos líbit a budou se chtít bránit, nicméně to mohou ale uchopit za špatný konec, takže jejich jednání může mít nakonec i fatální následky a více jim tak může uškodit než skutečně prospět. Pozor by si ale měli dávat i na intrikování, faleš a falešné úmysly důmyslně utajované za líbivými úsměvy, opatrnější by potom měli být na nějakou ženu z blízkého okolí. Sami si ale mohou zapříčinit i vlastní ne zcela příjemné, ale o to důsledné náhlé komplikace či se mohou tváří v tvář potkat se svým „zrcadlem“ v podobě někoho, kdo bude tvrdošíjně a neústupně trvat na svém. Nicméně právě toto zrcadlení může Blížencům ukázat jejich vlastní opomíjené nedostatky. Rada a doporučení pro Blížence na říjen: „Než se necháte do něčeho vtáhnout, ujistěte se, že skutečnost je taková, jakou vidíte…“

 

RAK (22.6. – 22.7.): (měsíc-dítě-hvězdy-pes-rakev)

Pro Raky bude ŘÍJEN ve znamení uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, pozitivního vývoje, ale i myšlenek nebo nápadů či nadchnutí se pro něco. Ve vztazích znamením pozitivních citů, ale i platoničnosti, ideálů či nedosažitelných partnerů. V kariéře potom ve znamení vyjasnění, nápadů nebo úspěšnosti, neboť jim náleží karta „HVĚZDY“. V říjnu se tak budou setkávat se situacemi, ve kterých může něco vypadat beznadějně nebo ztracené, nicméně přesto se to ale může nakonec obrátit v jejich prospěch. Provázet je budou myšlenky, nápady, ale i plány jak něco zrealizovat, posunout nebo jak docílit jistých radikálních změn. Září leccos uzavřelo, říjen naopak bude otevírat. Vstupovat ale právě v říjnu do životů Raků mohou jejich spřízněné duše, ve kterých mohou nalézt důležité podporovatele, ale i učitele, protože mnohé z těchto spřízněných duší se objeví na scéně v podobě přátel ať už nově vzniklých nebo znovuobnovených z minulosti. Jenže tyto spřízněné duše přišly proto, aby formou situací, lekcí nebo okolností uštědřily nějakou tu ránu nebo šrám. Ale proč? Protože jedině tak mohou Raky posunout v jejich růstu. Pokud Raci tuto duši ve své blízkosti mají, mohou se připravit na nějakou menší či větší tržnou ránu, na pocity ohroženosti, problémů nebo se jim bude leccos zdát beznadějné, marné nebo bezúspěšné. Ale osud a hvězdy jim přesto budou nakloněny v podobě konečného úspěchu i uznání, protože budou schopni si mnohé vyjasnit, posunout nebo vyřešit. Neměli by ale podléhat skepsi nebo smutku, pokud nebude všechno vycházet tak jak má nebo pokud se v někom spletou. Důležité souvislosti uvidí až s odstupem času, ne ihned. Celkově pro ně sice může být říjen lehce zátěžový, ale aby dosáhli toho, čeho skutečně chtějí, budou muset zvládnout nejednu překážku, konfrontaci, protože úspěch samotný jim sám od sebe do klína nespadne. Možná se budou muset i s někým rozloučit nebo hi propustit ze svého života. Je to proto, aby uvolnili cestu někomu dalšímu nebo něčemu novému. Rada a doporučení pro Raky na říjen: „Štěstí i úspěch je na vaší straně, ale budete se muset lecčeho vzdát, abyste si ho ve svém životě udrželi. Nesnažte se nic držet násilím, co má odejít stejně odejde…“

 

LEV (23.7. – 23.8.): (hvězdy-cesty-myši-květiny-pes)

Pro Lvy bude ŘÍJEN ve znamení ztráty, úbytku, pochybností nebo nedůvěry, ale také nahlodání, lítosti nebo užírání se. Ve vztazích znamením rozpadajících se citů, nespokojenosti či pocitů méněcennosti či odmítnutí. V kariéře potom ve znamení trápení se, pochybností nebo nejistoty či případné ztráty pozice nebo zaměstnání, neboť jim náleží karta „MYŠI“. Sice se v září podařilo Lvům leccos ustát a zvládnout, ale říjen bude prověřovat jejich vlastní víru v sebe, vlastní sebevědomí i sebejistotu. Tento podzimní měsíc tak bude o Lvech samotných. I když kolem nich bude úspěch, radost nebudou to schopni vnímat naplno. Namísto úspěchu mohou prožívat vnitřní zmatek, namísto radosti ztrátu klidu a pohody. Pozor by si měli dávat také na nesoustředěnost, zbytečně by si tak mohli přivodit zastavení v pohodě úrazu, nehody nebo nějaké té menší ztráty. Podezřívaví ale mohou být i k okolí či přátelům, partnerům nebo kolegům. Problémem ale nebudou druzí, ale jejich vlastní vnitřní nejistota, obavy i pochybnosti, často umně skrývané za masku sebevědomí a lví hrdosti. Pochybovat ale také mohou i o svých rozhodnutích, zda byla správná nebo chybná, přemítat tak mohou sami v sobě smysl toho, co udělali nebo co ještě mají udělat. Pokud se pro něco nebo někoho rozhodnout, nebudou tomu příliš věřit, bohužel věřit nebudou ani druhým. Mohou si myslet, že je druzí chtějí jen využít, zneužít nebo obalamutit. Přesto je ale může někdo radostně překvapit nebo s koncem měsíce najdou onu potřebnou sebedůvěru i sebejistotu. Jestliže se naučí Lvi v tomto měsíci více naslouchat své intuici, ukáží se jim najednou nové a jasněji rozeznatelné cesty. Oni sami totiž tak trochu pod nátlakem vlastní vzdorovitosti a tvrdohlavosti přehlížejí nebo neslyší hlas své intuice, která se dlouhodobě hlásí o slovo. V říjnu tak může být všechno úplně jinak, než jak to Lvi budou vnímat ještě s doznívajícího září. Rada a doporučení pro Lvy na říjen: „Více si věřte a budou se vám dít zázraky. Zbytečně se podceňujete…“

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (kniha-strom-myši-jezdec-ptáci)

Pro Panny bude ŘÍJEN opět ve znamení ztráty, úbytku, pochybností nebo nedůvěry, ale také nahlodání, lítosti nebo užírání se. Ve vztazích znamením rozpadajících se citů, nespokojenosti či pocitů méněcennosti či odmítnutí. V kariéře potom ve znamení trápení se, pochybností nebo nejistoty či případné ztráty pozice nebo zaměstnání, neboť jim náleží karta „MYŠI“. Pannám jakoby bude pokračovat to, co je potkávalo v září, ale co nestačily uzavřít, dokončit nebo vyřešit. Tentokrát se témata budou zaměřovat na jejich vlastní vnitřní obavy, pochybnosti nebo strach. Na jednu stranu budou chtít být bezmyšlenkovité a provázet je může nechuť cokoliv řešit, na stranu druhou k nim ale mohou doléhat informace nebo zprávy, které vyvolají pochybnosti nebo zbytečné starosti či napětí. Více je mohou zaměstnávat myšlenky o jejich vlastní životní cestě, o jejich bytí či nebytí. Zaobírat s ale také mohou i vlastním zdravím nebo způsobem života, v něčem jakoby ztratí sílu a může je to dokonce v krajním případě přivést i k určité rezignaci. To může mít za následek oddalování řešení nebo nedořešených věcí. Chvílemi se tak mohou cítit Panny i pod větší hektičností nebo tlakem. Dobrou zprávou je, že od poloviny měsíce se karty obrátí, starosti budou odeznívat nebo pomíjet, ale přesto to může přinést určité ztráty. Záležet ale také bude na tom, jak se samy Panny nechají pohltiti situacemi, okolnostmi nebo lidmi kolem sebe. Zdůrazněný je ale říjen také na jejich zdraví a zdravotní stav. Projevit se může oslabení či nahlodanost zdravotního stavu. I to může zapříčinit drobnější kolize, úrazy nebo nehody a zejména potom pohybového aparátu. Zamyslet by se tak Panny měly nad tím, z jakého důvodu a proč tak trochu mají strach z toho, co jim přinese budoucnost. Rada a doporučení pro Panny na říjen: „Přesto, že vám docházejí síly, nevzdávejte se. Nic netrvá věčně…“

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (pes-jezdec-kosa-prsten-květiny)

Pro Váhy bude ŘÍJEN ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekaných situací či okolností. Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V profesní oblasti potom ve znamení ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jim náleží karta „KOSA“. Váhy se tak v tomto říjnovém (vlastním) měsíci dostanou do víru nepředvídatelnosti, náhlosti kdy se na jednu stranu bude vzájemně tlouct náhlá radost s ne zcela příjemným procitnutím. Váhy budou mít tendence si leccos zkresleně malovat, plést si přátelství se začínající láskou, což může mít za následek ohroženost i jinak stabilních přátelských vztahů. V tomto měsíci bude více zaměřena pozornost i na důvěřivost a naivitu Vah, proto ne všechno bude takové, jaké to budou Váhy vidět. Připravit se sice mohou na záplavu nečekané radosti, štěstí či dárků, ale mnohé z toho se může ukázat jako „danajské“, takže i náhlý úspěch, společenský vzestup může přinést pozdější neklid nebo dokonce nebezpečné myšlenky. Určitě si Ale Váhy nemusí v říjnu stěžovat na nedostatek pozornost, min. Až do poslední dekády budou naopak tak trochu víc pod palbou nečekaných situací, událostí nebo momentů u kterých to může přinést nejedno překvápko. Budou se ale i více zaměřovat na vztahy, na jejich podstatu, na to, co jim působí radost a co naopak může přinášet větší starosti. Takže i cokoliv příjemného se může během pouhé vteřiny pozměnit na nepříjemné nebo rozčarované. Váhy by se tak v říjnu měli spíše držet při zemi, ono i tak toho náhlého a překvapivého bude víc než dost. Bude to ale prověrkou jejich trpělivosti, vnitřního odhodlání a nalezení či ukázání odpovědí tam, kde by je nejméně čekali. Leccos a leckdo je může překvapit a to jak příjemnou, tak i nepříjemnou formou. Rada a doporučení pro Váhy na říjen: „Nic si neberte osobně, i když budete mít pocit, že se vás to až příliš dotýká. Skutečnost totiž bude nakonec zcela jiná…“

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (měsíc-park-věž-kniha-dům) 

Pro Štíry bude ŘÍJEN ve znamení způsobu života, životního průběhu, ale i o osamělosti, úřadech a institucích, stejně tak jako o povýšenosti nebo ustrnutí. Ve vztazích znamením odtažitosti, odstupu, oddělenosti nebo zábran. V profesní sféře potom ve znamení vyšších postů, samostatnosti nebo o úspěchu, vykoupeném osamělostí, neboť jim náleží karta „VĚŽ“. Sice daná karta nevypadá zrovna pozitivně, ale ve skutečnosti může Štírům přinést říjen netušené možnosti i úspěch, o kterém nemají ještě v tuto chvíli nejmenšího tušení. Tento skrývaný úspěch na ně prakticky může číhat kdekoliv, ať už se pustí do záležitostí ohledně kariéry, vztahů či rodiny nebo zázemí domova. Navíc, pokud právě v tomto měsíci budou Štíři úředně ohledně bydlení, majetku či zázemí domova řešit, úspěch bude na jejich straně a nenechá na sebe příliš dlouho čekat. Pravděpodobné ale je i to, že se možná Štíři dozvědí nějaké to tajemství nebo se kolem nich bude rýsovat něco, čeho dlouhodobě chtěli dosáhnout, ale nebyla k tomu ještě vhodná doma. Jediným varováním je, aby si Štíři nevytvářeli příliš krásné vzdušné zámky, ale spíše se praktičností drželi při zemi. Čeká je i větší společenské zviditelnění, uznání nebo společenská aktivita. Nicméně ti Štíři, kteří jsou s něčím dlouhodobě nespokojeni mohou v sobě najít větší razanci i odvahu to ukončit nebo naopak v jiných případech začít znovu. Určitě by se ale neměli uzavírat do své vnitřní samoty, příliš by jim to v návalu myšlenek a přemýšlení nepomohlo. Sice jejich uznání nebo úspěch přijde nečekaně a překvapivě, o to víc jim to ale může zvednout náladu a někam dál je to významněji posunout. 
Rada a doporučení pro Štíry na říjen: Úspěch je jen ve vás. Dopřejte mu proto prostor, aby se zviditelnil a projevil. Bude to stát za to…“

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (klíč-ryby-kříž-liška-pes)

Pro Střelce bude ŘÍJEN ve znamení zlomů, ukončování, smrti i znovuzrození, ale také karmy, víry či završování. Ve vztazích potom znamením bolestných zkoušek, trápení, osudových záležitostí i možných definitivních rozchodů. V profesní oblasti ve znamení těžkostí, trápení, nezdarů či velkých zkoušek, neboť právě jim náleží karta „KŘÍŽ“. Pro mnohé Střelce tak právě říjen bude osudovým měsícem, kde právě osud bude mít za úkol Střelcům otevřít oči, kým se obklopují nebo komu důvěřují. Je to jednoduché. Objevovat se budou situace a v nich zkoušky, které Střelcům odhalí leccos z jejich minulých jednání, minulých životů ohledně toho, jak je lehké si něco nastavit, něco zažít a něčemu podlehnout. Proto se možná nejvíce budou záležitosti týkat přátelství či financí. Opatrní by Střelci měli být na to, komu důvěřují, komu se svěřují a kdo s nimi má nečestné úmysly. Kdo proti nim zbrojí a na oko se tváří jako skutečný přítel. Stejně tak by měli být v tomto měsíci opatrní i na své finance, může totiž dojít k něčemu nepředvídatelnému, k možné ztrátě nebo jiné finanční újmě. Možná si oni sami vytváří falešné iluze ohledně svých jistot a proto se budou tváří v tvář setkávat s konfrontacemi, s možnými nečekanými investicemi nebo výdaji, ale také s vypočítavostí, protřelostí nebo závistí od druhých. Nemusí ale těmto lekcím podlehnout, pokud budou ostražití, naopak najít v nich mohou cenné ponaučení i pochopení toho, co ve svém životě nechtějí. Že je zbytečné na něčem falešně lpět nebo snažit něco neudržitelného udržet. Pravdou je, že kolem nich budou v říjnu odpadat masky, objevovat se budou skutečné tváře, což může Střelce sice rozčarovat, ale pomůže jim to více otevřít své oči. Rada a doporučení pro Střelce na říjen: „Nevěřte všemu., co slyšíte nebo vidíte. Mnohdy se to má jinak, než jaká je skutečná realita…“

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (kotva-důtky-hora-slunce-pes)

Pro Kozorohy bude ŘÍJEN ve znamení soupeření, neústupnosti, opozice, těžkostí nebo překážek, ale i nepohyblivosti nebo přílišné námahy. Ve vztazích znamením antipatií, tvrdosti či nepřístupnosti, ale i větších problémů. V kariéře potom ve znamení protivenství, stagnace, úkolů nad dané síly nebo překážek, neboť jim náleží karta „HORA“. I když se říjen ponese ve znamení možných překážek nebo stagnace ať už v přátelství, ve vztazích, v rozhovorech nebo ohledně kariéry je důležité pochopit, že každá překážka má své řešení a dá se při troše vůle odstranit nebo překonat. Nicméně si za dané překážky budou Kozorozi tak trochu moci i samy, ať už vlastními chybami, tvrdohlavostí nebo vinou. Možná nebudou mít chuť příliš komunikovat nebo se svěřovat, ale také mohou nabít dojmu, že i v práci či ve vztazích se nikam dál zásadně neposouvají. Vinu by ale neměly hledat u druhých. Tak trochu bude spíše na jejich straně. Je to díky tomu, že vůči druhým působí nepřístupně nebo odtažitě, potažmo až rezervovaně. Jenže… jenže po ruce budou mít někoho, kdo jim bude schopen ukázat i to pozitivní, kdo bude na jejich straně a bude je dobíjet energičností a popohánět dál. Díky tomu uvidí, že mnohé z překážek jsou vlastně malichernými záležitostmi a že je vždy naděje na posun, i když to tak vypadat zprvu nemusí. Vyloučené ale není ani to, že některá přátelství budou jakoby přerušena nebo odmítána a to zejména ta, která se projeví jako vypočítavá nebo falešná. Rada a doporučení pro Kozorohy na říjen: „Nic se nejí tak horké, jak se zdá. Všechno se dá překonat, jen stačí víc komunikovat a mluvit o svých pocitech …“

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (důtky-čáp-klíč-hora-strom)

Pro Vodnáře bude ve znamení jistot, spolehlivosti, pevnosti, řešení, ale i bezpečí nebo důvěry. Ve vzatzích znamením spolehlivosti, jistého spojení nebo větší důvěry. V kariéře potom ve znamení profesionálního růstu i větší úspěšnosti na profesním poli,, neboť jim náleží karta „KLÍČ“. Prakticky celý říjen se tak ponese ve znamení jistot, ať už těch životních nebo ostatních, Kladen na ně může být tak obzvlášť větší důraz, na jejich posilování i hledání. Díky změnám a to možná i tak trochu radikálním ale u Vodnářů dojde k zásadnímu průlomu ve stávající stagnaci. Klíč k řešení totiž mají sami v sobě. Dopomohou k nim i častější diskuse nebo rozhovory s druhými. Kde byly bariéry, najednou nebudou. Kde byla stagnace, začne se dařit. Jen by ale Vodnáři měli být opatrní na určitou vlastní tvrdohlavost, vzdorovitost nebo vlastní chyby či ukvapenost. Právě tyto aspekty by i nechtěnou formou mohly zapříčinit to, že by se naopak nové překážky i stagnace mohly vynořovat nebo projevovat. To, co jim ubíralo dlouhodobě energii se změní v pozitivnější přístup. Takže milí Vodnáři. Sice se bude u vás v říjnu něco radikalizovat a měnit se tak vás dosavadní životní přístup, ale je to jen a jen o vás. Protože máte možnost se vyloupnout z toho, co vás tak dlouho svazovalo. Máte nakročeno k něčemu zcela novému a díky životním změnám se může objevit i něco ztraceného nebo to, v co jste přestali již věřit. Klíčem k další cestě jste vy sami, ne vždy je vše ve váš prospěch, ale jsou to příležitosti něco udělat jinak, nebýt zase až tak příliš tvrdohlavými ve svých postojích nebo názorech. Prolomí se ledy, které vás sužovaly, a i když se vám to ze začátku nemusí příliš líbit, věřte, že na konci měsíce vše uvidíte ve zcela jiném světla než na jeho začátku. Rada a doporučení pro Vodnáře na říjen: „Máte šanci vyjít ze svého stínu. Klíč máte, stačí jen najít ten správný zámek…“

 

RYBY (19.2. -20.3.): (park-kniha-lilie-dopis-dítě)

Pro Ryby bude ŘÍJEN ve znamení rodiny, intimnosti, harmonie, ale i nevinnosti nebo upřímnosti. Ve vztazích znamením sexuální přitažlivosti, fyzického zájmu nebo harmonického partnerství. V kariéře potom ve znamení naprosté pohody či harmonie, neboť jim náleží karta „LILIE“. Říjen se tak u Ryb bude odvíjet ve znamení rodiny, rodinných členů, ale i fyzických zájmů, touhy po dobrodružství, stejně tak jako ohledně těhotenství nebo tajností či tajných tužeb. Bude to takřka pestrý měsíc zaměřený na zjištěních nebo poznáních. Především ty Ryby, které mají v plánu založení rodiny by měly zbystřit. Právě říjen nejen že bude příhodný k početí, ale také se i nějaké to těhotenství může zjistit nebo se nevědomky podaří. Tento měsíc ale také bude svádět ke společenským aktivitám, setkáním i akcím. Také ale do rodiny nebo k rybám mohou přicházet nebo doléhat zprávy nebo novinky, které se „na oko“ mohou tvářit jako tajemné, i když následně budou odhaleny nebo odtajněny. Nicméně i Ryby samotné mohou chtít tajnůstkařit, převládat u nich mohou mnohočetné touhy po dobrodružstvích a to nejen těch životních. Prioritně sice bude pro Ryby říjen znamením nových začátků nebo řešení potomků či rodinné pohodové atmosféry, ale neměly by opomíjet i jiné životní oblasti, které se budou hlásit o slovo. I ony samy mohou být ohledně druhých až příliš naivní nebo důvěřivé a ne všechno, s čím se setkají nebo budou chtít setkat jim do následujících týdnů nebo měsíců musí zákonitě přinést jen to pozitivní. Pokud se Ryby rozhodnou v něčem zariskovat, může je to nejen stát bezmyšlenkovitá období, ale také si mohou např. odnést i památku, kterou rozhodně nechtěly. Rada a doporučení pro Ryby na říjen: „Věnujte rodině svůj čas, ale nic nepřehánějte, najděte si čas i samy pro sebe..“

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama