MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ZÁŘÍ 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

 

Září svou 9 vibrací představuje naplnění a zakončení cyklů a pohotovost postoupit v nadcházejícím měsíci do vyšší roviny. Někdy může mít člověk v téhle době pocit, že se mu majetek, situace i lidi „vymykají z rukou“, a to může v těch, kteří nijak netouží po změně ani pokroku, vyvolat úzkost a neklid. Je v lidské přirozenosti držet se toho, co máme, a jsou lidé, kterým vlastní nejistota nedovolí se toho pustit ani tehdy, když není žádná naděje na úspěch. Vibrace devítky mohou způsobit mnoho potíží i zmatků, ale důležitý význam to má pro vzrůst osobní odpovědnosti. V tomto období mohou zanikat přátelské a milostné vztahy. Lidé se mohou stěhovat, měnit zaměstnání, podnikat daleké cesty, měnit směr svého snažení nebo ztratit něco, co má pro ně velkou cenu. Získávání a předávání vědomostí nabývá v tomto období na významu, protože devítka s sebou vždycky nese hlad po poznání a vede lidi k tomu, aby se zamysleli nad hlubším smyslem své existence. V tomto období bývají lidé nuceni znovu si uspořádat svůj žebříček hodnot, a právě to v člověku podnítí mnoho myšlenek, které s sebou potom přenáší do dalšího cyklu, v němž je rozvine a rozšíří. Vibrace devítky může sice patřit k nejobtížnějším, ale nejdůležitějším zároveň…

 

BERAN (21.3. – 20.4.): 

(hvězdy-pes-myši-věž-jetel)
Pro Berany bude ZÁŘÍ ve znamení ztrát, pochybností, nedůvěry, ale také nahlodávání, užírání se, podřadnosti, oddálení nebo zdržení. Ve vztazích znamením citové chudoby, pochybností či pocitů méněcennosti či narušování vztahu někým dalším. V kariéře potom ve znamení trápení se pro něco, hrozících ztrát či možné podřadnosti, neboť jim náleží karta „MYŠI“. Berani tak v devítkovém září mohou spíše pochybovat sami o sobě, projeví se nedůvěra v sebe samé i ve vlastní štěstí nebo úspěšnost či spolehlivost. V jednu chvíli dokonce mohou mít pocit, že je někdo nebo něco až příliš ovlivňuje natolik, že neuškodí si od toho na chvíli dát pauzu. Výhodou pro ně v tomto devítkovém měsíci bude prospěšnější samota, nahlédnutí do vlastní retrospekce a to bez jakéhokoliv vlivu druhých. Jedině tak mohou odhalit a zjistit, kde jsou jejich slabiny. Jistým způsobem se v září také na scéně objeví spřízněné duše, aby díky nim Berani prošli důležitými vztahovými lekcemi. Sice to může přinést menší ztráty, ale spíše dočasného charakteru. Úkolem spřízněné duše bude něco Beranům ukázat, takže i jinak šťastné vztahy se najednou mohou projevit jako nejisté, plné pochybností nebo vnitřních obav, ale… To ale spočívá a týká se samotných Beranů, protože i přes jejich nejistotu je v konečném důsledku čeká návrat štěstí a prakticky se zviditelní i tam, kde by to ani v nejmenším nečekali. Hlavním principem září je, aby začali Berani více věřit v sami sebe, nebrali se tak příliš vážně nebo se příliš neizolovali od druhých, i když to na nich prakticky není takřka viditelné. Úspěch se totiž ukrývá v jejich nitru, v tom, jak oni sami sobě věří, a i když budou ohledné tohoto tématu v září zkoušeni, svou zkoušku mohou zvládnout na výbornou. Neměli by ale čekat na to, že někdo bude stejný jako oni, svou spolehlivost a cestu k úspěchu i štěstí musí hledat jinde, než tam, kde ji hledají – u druhých. Rada a doporučení pro Berany: „Víra tvá je naděje na úspěch, který se jeví jako nejistý. Štěstí máš totiž jen ve svých rukou…“

 

BÝK (21.4. – 21.5.): 

(čáp-mraky-dopis-dům-pes)
Pro Býky bude ZÁŘÍ ve znamení zpráv, novinek, dokumentů, ale i četnější korespondence či o dočasnosti, přechodnosti nebo povrchnosti. Ve vztazích znamením povrchnějších citů i pocitů, komunikace či o sdělování. V kariéře potom ve znamení dozvědění se něčeho důležitého, papírování či vyřizování dokumentů, ale také nových kontaktů, schůzek nebo jednání, neboť jim náleží karta „DOPIS“. Devítkové září ale nebude jen o komunikaci, informacích nebo zprávách, ale také o důležitých změnách, které mohou leccos posunout, rozběhnout nebo naopak povedou k uzavření či završení. A právě příčinou těchto změn mohou být zprávy, novinky, dokumenty, listiny nebo smlouvy, stejně tak jako rozhovory či diskuse, jenže… Jenže ty se mohou ukázat nebo projevit ve svém průběhu jako značně nejasné, polopatické nebo se naopak nemusí obejít i bez menších ztrát. Změny projeví nejvíce ohledně bydlení nebo zázemí domova či přátel nebo kolegů, ale zasáhnout stejně tak mohou i vztahy partnerské či rodinné. Něco se ale určitým způsobem rozpohybuje, nabere zcela jiný směr a dané změny tak mohou vyvést Býky z jejich letní letargie. Ne že by se zrovna v září nudili, ale proměňovat se budou u nich zejména vztahy, dozvědět se mohou něco ohledně přátel nebo známých, či ohledně členů rodiny. Ti odvážnější se díky změnám mohou dočkat možného přesunu či změny místa nebo bydliště, ale stejně tak je mohou čekat opravy, rekonstrukce nebo vylepšení domácnosti něčím zcela novým, vyloučené není ani pořízení si nového bydlení či realizování jistých plánů. Možná se i projeví změny ve vztazích, kde byla nepřehlednost buď dojde k přerušení nebo se naopak v tomto devítkovém měsíci více projeví náladovost vztahů a to všeobecně. Býkům tím pádem vše jakoby půjde na ruku, změny jim v mnohém otevřou oči, protože právě letošní rok přináší témata vztahů, takže vztahy kolem nich se nejen budou vytvářet, ale také více projevovat jejich skutečná tvář nebo se mohou bortit. Rada a doporučení pro Býky: „Nechte věcem volný průběh, ve změnách nezmatkujte, jejich pravý význam uvidíte později…“

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): 

(květiny-slunce-hora-klíč-jezdec)
Pro Blížence bude ZÁŘÍ ve znamení odporu, soupeření, překážek i tvrdohlavosti nebo neústupnosti či stavění se do opozice, stejně tak umíněnosti či nepohyblivosti. Ve vztazích znamením stagnace, tiché domácnosti, větších problémů či krize. V kariéře potom ve znamení protivenství či nadlidských úkolů, neboť jim náleží karta „HORA“. Blíženci se v devítkovém září mohou potýkat s větším množstvím překážek, jistých blokád, ale také s vlastní tvrdohlavostí, neústupností nebo zablokovanými myšlenkami. Problémem pro ně samotné bude zejména to, že i když budou schopni dané překážky nakonec zvládnout a překonat, bude je to stát více úsilí i snahy a do značné míry jim to může ubrat na radosti. Ale neměli by rozhodně podléhat daným situacím, protože každá z nich ať už se projeví jakkoliv bude mít své konečné řešení. Dalším úskalím Blíženců je to, že právě v září si ale také mohou i oni sami zbytečně blokovat své myšlenky nebo si sami vytvářet překážky a to díky vlastním chybám nebo vině, čímž si i oni sami tak trochu mohou zakalit jinak vcelku pozitivní měsíc. Důležité bude, že pokud to ve svých náladách nebo tvrdohlavosti přeženou, mohou si danou stagnaci nebo blokádu zajistit i na delší dobu a mimo jiné mohou zbytečně vzdorovat tam, kde klíč k řešení bude takřka na dosah, protože mnohé z odpovědí mají ukryty Blíženci sami v sobě. Jenže nic není nekonečné, každá situace se ukáže jako řešitelná, jen by bezdůvodně neměli právě Blíženci tvrdošíjně trvat na svém, protože mohou mít pocit, že jen oni mají pravdu, za kterou si mohou stát bez možnosti ústupu a to i v případech, že se nakonec ukáže pravda i na odvrácené straně barikády. Rada a doporučení pro Blížence: „Nic se nejí tak horké, jak to na první pohled vypadá a moudřejší ví, kdy má ustoupit…“

 

RAK (22.6. – 22.7.): 

(medvěd-kotva-strom-věž-kosa)
Pro Raky bude ZÁŘÍ ve znamení zdraví, životní síly i vůle, ale také o lhostejnosti, stereotypu, zatvrzelosti nebo naopak spokojenosti či radosti ze života. Ve vztazích znamením životních a dlouhodobých pevných citů, ale také těžkopádnosti, zakořeněnosti nebo nudou. V kariéře potom ve znamení stability, solidnosti či možného profesního růstu, ale také o neustále stejné stereotypní práci, neboť jim náleží karta „STROM“. Pro Raky samotné ale bude devítkové září měsícem hledání vlastního smyslu života, hledání vlastní životní cesty, ale také o nadějích, posilování vůle nebo vnitřní síle, stejně tak jako o egoistickém postoji k životu nebo přílišné moci dosáhnout všeho sám. Ukazovat jim to zejména budou nečekané a náhlé životní situace, které něco vynoří na povrch a jiné naopak spláchnout. Mnozí Raci tak mohou dospět k poznání, že je potřeba něco v jejich životě razantnější formou změnit, že je tu stále stejná stabilita, stále stejný nudný a stereotypní životní směr. To samo o sobě může vést k novým nadějím nebo alespoň jiskřičkám, že je možné se někam dál posunout, něco ve svém životě udělat jinak a mohou věřit tomu, že na své cestě a v tomto měsíci budou mít řadu podporovatelů, kteří jim všechno budou krásně servírovat na stříbrném podnose. Raci patří totiž mezi tak trochu ty lenivější znamení, proto právě z této své letargie mohou být i trochu násilnější cestou v září vyvedeni. Rozhodně se nedá tvrdit, že se budou v tomto měsíci nudit. Postarají se o to náhlé okolnosti, události i záležitosti prakticky ve všech životních oblastech, ale pro každého Raka třeba jinak nebo jiným způsobem. Ale může to být pro ně těžší boj než se ve skutečnosti na začátku může zdát. Opatrnější by měli být i v úředních záležitostech nebo s úředními osobami, stejně tak jako na překážky zapříčiněné vlastní vinou. Rada a doporučení pro Raky: „Otevřete své oči a více se dívejte kolem sebe, uvidíte i to, co jste doposud vidět nechtěli nebo co jste přehlíželi…“

 

LEV (23.7. – 23.8.): 

(hvězdy-myši-ptáci-medvěd-klíč)
Pro Lvy bude ZÁŘÍ ve znamení párů, příbuzných, ale také trápení, stresu či nervozitu. Stejně tak i neklidu, rozčílení a vypětí. Ve vztazích znamením roztěkaných citů, nejistoty, přelétavosti nebo výpadků zájmu. V kariéře potom ve znamení stresu nebo nervového vypětí, stejně tak jako shonu, neboť jim náleží karta „PTÁCI“. Devítkové září tak bude pro Lvy rušnějším měsícem, neklidným, nespokojeným a podrážděným. Objevit se může vlivem událostí nebo situací zádumčivost, častá zamyšlenost nebo smutek. Září samo o sobě bude pro Lvy o ukončování, o nejistotě z výsledků, ale také o úspěšnosti, pokud uchopí jisté záležitosti nebo situace za správný konec. Na scénu vystoupí něco, co bylo dlouhodobě potlačováno, setkat se tak mohou se starostmi nebo problémy s úřady nebo se starostmi, které budou stát značnou dávku sil nebo naopak velké diplomacie. Ale ani v těchto případech nebudou mít vyhráno, protože výsledek bude zatím s nejistým otazníkem. Nicméně přesto mohou nalézt klíč k řešení, ale za cenu velkého vypětí, protože s tím bude spojena i ohroženost jejich dosavadních vybudovaných jistot. Starosti si tak mohou dělat i kvůli materiálním nebo finančním záležitostem či budoucnosti. Sice na jednu stranu dosáhnou určitého úspěchu i vítězství, ale za cenu větších ztrát. Navíc je tu v jejich případě i jistá rezignace v určitých záležitostech, ve kterých jim mohou dojít síly nebo další varianty k řešení. Příklon mohou mít v podobě nějaké osoby, která se objeví v jejich blízkosti. Rada a doporučení pro Lvy na září: „Šetřete své síly i energii, zejména od poloviny měsíce obojí budete potřebovat víc, než je třeba…“

 

PANNA (24.8. – 23.9.): 

(důtky-prsten-myši-dítě-květiny)
Pro Panny bude ZÁŘÍ ve znamení ztráty, úbytku, pochybností nebo nedůvěry, ale také nahlodání, lítosti nebo užírání se. Ve vztazích znamením rozpadajících se citů, nespokojenosti či pocitů méněcennosti či odmítnutí. V kariéře potom ve znamení trápení se, pochybností nebo nejistoty či případné ztráty pozice nebo zaměstnání, neboť jim náleží karta „MYŠI“. Devítkové září tak Pannám přinese určitou ztrátu prázdninového klidu a pohody a s tím jakoby skončí jejich dobrá nálada. Naopak v něčem mohou nastoupit pochybnosti, nejistota i strach a to i přesto, že může přijít něco zcela nového nebo se nakonec to, na co Panny dlouhou dobu čekaly ukáže jako podřadným. Sice na jednu stranu v lecčems mohou zaznamenat radost i veselost, ale i ta může být záhy vystřídána nejistotou z dalšího pokračování. Tím, že se v září něco uzavírá aby se postupně otevřelo druhé se ještě u Pannen může něco opakovat z minulosti. Samy sobě příliš nemusí věřit a jisté si nebudou ani ve vztazích a to ať už těch nově vzniklých nebo těch stabilních. Sice budou stejně komunikativní jako dřív, ale tady se pravděpodobně nic nevyřeší, i když půjde o něco důležitého. Pro Panny je tak září pokračováním a zúčtováním srpna, kde zasahoval osud se svými záměry. V září bude tak ve větší míře bude u Pannen prověřována právě vlastní víra a sebevědomí. Některých starostí nebo menších ztrát se mohou dočkat i v případě potomků, buď s definitivní platností vylétnou z hnízda vstříc svému vlastnímu životu nebo se naopak mohou v něčem vzdalovat představám, které o nich Panny měly vytvořeny. Rada a doporučení pro Panny. „Nic není takové, jaké se na první pohled může zdát. Každá pochybnost má své řešení…“

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): 

(kniha-květiny-pes-slunce-měsíc)
Pro Váhy bude ZÁŘÍ ve znamení přátelství, milenek a milenců, poctivosti, upřímné povahy, ale stejně tak ve znamení ochrany, podpory, opory nebo důvěry. Ve vztazích znamením oddanosti, stálosti, náklonnosti i věrnosti či spolehlivosti. V kariéře potom ve znamení dlouhodobých uplatnění, dobrých kolektivů, ale i férovosti či většího klidu a bezpečí, neboť jim náleží karta „PES“. Pro Váhy bude devítkové září nejen o spolehlivosti, důvěře či věrnosti, ale především o vztazích, ať už o těch stávajících nebo nově vzniklých. I když je září z části věnováno Pannám a konec Váhám, jsou tu důležité vazby, na které by právě Váhy měli myslet. Jde o nalezení něčeho nebo někoho, co pro ně bude mít hlubší duševnější i duchovnější význam. Seznámit se tak mohou s někým ojedinělým, což může přerůst nejen v hlubší a pozitivně dobíjející duševní vztah, ale může to přerůst i do skutečného partnerství se vším všudy. Jakoby se Váhám splnil jejich tajný sen, protože danou osobu ještě neznají. Respektive neznají ze současného života. Stejně tak je v něčem důležitém, o čem již pochybovaly najednou probleskne splněné přání, radost, energičnost i velký a pro ně zcela nečekaný úspěch. Jediné, čemu by se měly Váhy vyvarovat jsou vzdušné zámky, které si tak rády ve svých fantaziích tvoří. Spíše by se právě v tomto měsíci měly držet nohama pevně na zemi. Bude jim ale přáno prakticky ve všem, nebude nic, čeho by se nemohly dotknout, co by se jim nemělo podařit. Čekají na ně úspěchy i překvapení, o kterých nemají nejmenšího tušení, nicméně neuškodí, pokud zůstanou ostražité. Je veřejně známé, že právě Váhy většinou doplácí na svou romantickou důvěřivost a nejinak tomu může být i v tomto měsíci. Rada a doporučení pro Váhy: „Laskejte a radujte se úspěchem i uznáním či radostí, ale nenechte se jimi příliš ukolébat…“

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): 

(cesty-srdce-prsten-jezdec-ryby) 
Pro Štíry bude ZÁŘÍ ve znamení svazků, závazků, slibů, spojení i sjednocení, ale také ve znamení splnění či naplnění. Ve vztazích znamením závazků, pout nebo zodpovědnosti. V kariéře potom ve znamení smluv, jednání, úkolů nebo něčeho se opakujícího, neboť jim náleží karta „PRSTEN“. Devítkové září ale nebude jen o opakujících se stejných situacích, událostech či vztahových záležitostí. Tento měsíc bude završovat a ukončovat či naopak obnovovat a posouvat vztahy všeobecně. Důležitým krédem pro Štíry je jejich vlastní zodpovědnost či vztahové hodnoty, na kterých jsou vztahy stavěny. Mnozí Štíři tak mohou stát na své jedinečné křižovatce, aby si ve vztazích uvědomili, co je prioritnější, zda láska a city nebo materiální a finanční hodnoty, jestli právě tyto dva aspekty mají v rovnováze. Nicméně ale budou i Štíři, kteří se budou sami v sobě rozhodovat, zda má smysl setrvávat v současném vztahu nebo zda nebude lepší se vydat raději cestou za hlasem svého srdce. Svým způsobem půjde o rozhodnutí osudová, protože právě září osudu jako měsíc náleží. I životní události, situace nebo okolnosti kolem nich naberou rychlejší tempo i dynamiku. Zabývat se budou mnoha myšlenkami, hledat či se rozhodovat ohledně nových příležitostí, variant nebo východisek. Prostě a jednoduše to pro ně bude trochu víc dynamičtější měsíc a není se čemu divit, konec října totiž v jejich znameních odhalí to, co bude právě září předznamenávat. Rada a doporučení pro Štíry: Se vztahy nakládejte tak, aby se něco nemuselo neustále opakovat, jsou to tytéž chyby, které vás nutí nad vztahy se zamýšlet…“

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): 

(měsíc-dítě-medvěd-důtky-jetel)
Pro Střelce bude ZÁŘÍ ve znamení starších členů rodiny, ale také nadřízených, úředních osob, vlivu, stability nebo moci či diplomacie. Ve vztazích potom znamením vášně či pevných a silných citů, stejně tak žárlivosti nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení stabilní pozice, či možnosti povýšení či vlastní síly, neboť jim náleží karta „MEDVĚD“. Devítkové září přinese Střelcům sice na jednu stranu něco nového a šťastného, ale neměli by si díky tomu příliš stavět možné vzdušné zámky, ale spíše se pevně držet nohama na zemi. Sice pro ně bude tento měsíc bez výjimky šťastnějším v mnoha směrech, ale i přesto by měli být ostražití, aby v lecčems nebyli naopak až příliš důvěřiví, ne-li naivní. Na jejich cestě zářím mohou narazit i na někoho velmi úspěšného, svým způsobem to bude starší osoba, ale pro ně jakoby důležitá osobnost, protože je podpoří, uklidní i nasměruje a to četnějším diskusím, rozhovorům i debatám, ale také díky šťastnému zásahu nebo pomoci od někoho, od koho by to rozhodně nečekali. Více by ale měli důvěřovat svým citům a pocitům nebo intuici, pomůže jim rozpoznat to, v čem jim hrozí komplikace nebo naopak, kde na ně číhá štěstí a díky tomu se mohou právě v tomto měsíci stát úspěšnějšími nebo v nich bude úspěch podporován. Spolehnout se mohou i na své sny nebo náhlé vize, které jim také pomohou něco objasnit nebo vyhnout se případně kolizím či ztrátám. Rozhodně by tyto intuicí seslané informace neměli brát na lehkou váhu. Ale i sami Střelci budou více vnímavější a senzitivnější ke druhým, v diskusích či debatách mohou přispět k vyřešení či se u nich bude více rozšiřovat naslouchání, protože i díky tomu mohou nalézt vlastní odpovědi na otázky, které je dlouhodobě provázejí a tak trochu jim nedávají spát. Díky okolnostem i událostem září se sice něco naplní, ukončí nebo završí, ale zároveň to nastartuje i nové a šťastnější začátky, které se mohou projevit ještě do konce září nebo nastoupí s říjnem. Rada a doporučení pro Střelce: „Vaše intuice je dar, kterým byste neměli plýtvat ale naopak se naučte ji více vnímat…“

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): 

(dítě-medvěd-prsten-had-důtky)
Pro Kozorohy bude ZÁŘÍ ve znamení vztahů, smluv, slibu, ale i závazků či sjednocení, naplnění nebo splnění. Ve vztazích znamením závazků, pout, toužení či zodpovědnosti. V kariéře potom ve znamení nových úkolů, nových smluv či se něco může i znovu opakovat, neboť jim náleží karta „PRSTEN“. V lecčems se něco pro Kozorohy bude v první polovině devítkového září něco uzavírat a jen proto, aby v jeho druhé polovině nastoupilo něco nového a neotřelého. Něco je na obzoru a netrpělivě přešlapuje a čeká, až to bude moci Kozorohům vstoupit do života. Stejně tak se v tomto měsíci ještě může něco znovu opakovat, co už tu kdysi bylo, ale… Všeobecně se u tohoto znamení budou zviditelňovat zejména vztahy a to nejen partnerské, ale i k rodině, přátelům, kolegům nebo dětem. Mohou se objevit komplikované situace, které se vracejí s notnou dávkou pravidelnosti, ale také četnější diskuse na téma „vztahy a my“. Důležitou součástí září bude i to, že i sami Kozorozi budou muset dostát svých slibů, závazků, budou sjednocovat namísto toho, aby rozdělovali. V tomto případě by měli dát na rady někoho staršího a zkušenějšího. Také pro ně ale tento měsíc bude hojný na četnější diskuse, rozhovory i debaty, které se tu a tam mohou zvrtnout i v drobnější rozepře, výměny názorů nebo konfrontace. Možná se i sami Kozorozi budou zamýšlet nad vztahovými otázkami, budou chtít upevňovat a stabilizovat své vztahy nebo v nich naopak budou hledat svou vlastní sílu a jistotu. Jedno je jisté, vztahy pro ně možná budou víc komplikovanější nebo respektive se v nich bude opakovat něco z minulosti, v čem Kozorozi neobstáli a co zůstalo nedořešené. Také je to ale může navést i k tomu chtít něco změnit, posunout, vypilovat. Nicméně spoléhat by neměli na to, že lusknou prsty a hned bude vše vyřešeno, naopak nové začátky si mohou dát na čas až na konec měsíce, nikam totiž spěchat nebudou. Rada a doporučení pro Kozorohy: „Pokud chcete něčeho dosáhnout, stačí když budete pozorně naslouchat, nesnažte se jen diskutovat…“

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): 

(medvěd-rakev-kotva-liška-dopis)
Pro Vodnáře bude ZÁŘÍ ve znamení kariéry, zkušeností, pracoviště, ale také věrnosti, stálosti nebo nadějí, opor či jistoty, stejně tak jako připoutanosti. Ve vztazích znamením láskyplné opory i jistoty, ale také závislosti, nezdravé připoutanosti nebo neschopnosti se něčeho pustit. V kariéře potom ve znamení jistot, životní základny nebo možného naplnění,, neboť jim náleží karta „KOTVA“. I Vodnáři budou v devítkovém září leccos uzavírat, možná pro některé bolestně, pro jiné naopak s radostí a osvobozením. Uzavírat tak budou předchozích devět měsíců, ale je to pro ně důležitý proces proto, aby se sami posunuli v tom, v čem stagnovali nebo se dlouhodobě falešně udržovali nebo si něco vnucovali přesvědčeni o tom, že právě tohle je pro ně to skutečně pravé. Září pro mnohé Vodnáře není špatným měsíce, naopak je donutí díky nepředvídatelným okolnostem, problémům i nepříznivým situacím s konečnou platností převzít zodpovědnost a pravdivě se podívat na ně samotné. Ústředním tématem tohoto měsíce je naděje, ale také falešná stabilita, polopravdy, přetvářka i vlastní prospěch. Prakticky jen docílí toho, co sami způsobovali v předchozích osmi měsících, a právě v září přijde jejich zúčtování. Vygradovat to může rozpadem něčeho nefunkčního, opuštěním starého a nepotřebného, výpověď ale také setkávání se s iluzemi, falší či zákeřností. Nejde ale o nic jiného, než o to, aby Vodnáři změnili svůj vlastní často zkreslený pohled na okolní svět, přestali lpět na něčem, co je již dávno ztracené, ale dokázali poodstoupit stranou a uvidět věci, lidi i situace z jiného zorného úhlu pohledu. Možná pro ně právě září bude zlomovým měsíce, ale zároveň měsícem, který je posune dál, ukáže jim nové cesty, donutí je vystoupit z vlastního bludného kruhu a najít zcela jiný směr. Opatrná by měli být nejen na faleš i nepravdivé informace z vnějšku, ale také na to, co oni sami druhým budou sdělovat nebo jak se oni sami ke druhým budou chovat. Rada a doporučení pro Vodnáře: „Nic není takové, jaké to vidíte, ale všechno je takové, jaké to vnímáte…“

 

RYBY (19.2. -20.3.): 

(slunce-had-kniha-kříž-dítě)
Pro Ryby bude ZÁŘÍ ve znamení neznámého, tajemství, skrytých záležitostí, ale také o vlastním sebevzdělání či uzavřenosti. Ve vztazích znamením nedozrálého času k řešení, mlčení nebo zatajování. V kariéře potom ve znamení dozvědění se něčeho důležitého, zkoušek či úspěchu, o kterém ještě neví nebo také o uchovávání informací, neboť jim náleží karta „KNIHA“. Devítkové září přinese tajemství i jeho postupné odhalování. Přijít tak Ryby mohou na něco, co před nimi bylo skrýváno. Ale i ony samy mohou odhalit nebo zviditelnit druhým vlastní tajemství, která před nimi ukrývaly. Svou prioritou v uzavírání i v nových začátcích ale sehraje ve většině případů i osud a jeho záměry. Ten může do života Ryb přinést i velmi významný a velký úspěch, o kterém neměly nejmenšího tušení. Ale i ryby budou něco dokončovat a osudově naplňovat. Projeví se hlubší témata ve spojitosti s dětmi, ale také se mohou i v lecčems sami prokousávat a to i obtížnější formou k něčemu novému či obtížnější cestou mohou dosáhnout kýžených úspěchů a uznání. Jisté je, že se naplní i téma s nějakou ženou, kterou znají z minulosti či minulých životů. Ale i tato osoba jim přinese cenné poznatky, které do sebe zapadnou jak střípky polosložené mozaiky. Významnou podporou jim ale bude i ochrana osudu a jeho podpora v tom, aby právě ryby v sobě našly svou skrytou sílu, bojovnost, kuráž i odvahu. Září je tak může nutit i k větší přemýšlivosti nebo ponoření se do vlastních neprobádaných hlubin duše, ale neuškodí i to, pokud před druhými něco zásadního zamlčí. Vyhnou se tak zbytečné závisti nebo nepřejícnosti. Možná se i ony samotné dozvědí nebo odhalí jistý tajemství, která se jim budou hodit v dalších měsících, očekávat ale mohou radost nebo úspěch tam, kde by to ale ani v nejmenším nečekali. Přesto ale neuškodí, pokud budou ostražité na cokoliv nově příchozího, v něčem totiž mohou být naopak až příliš důvěřivé, ne-li naivní. Rada a doporučení pro Ryby: „Mějte srdce otevřené, jedině tak vás nemůže minout to, co je pro vás nejlepší…“

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Vaše komentáře

Reklama