Velká Merlinova mystická předpověď na listopad 2015 pro všechna znamení

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (jezdec-důtky-lilie-kříž-park)

Pro Berany bude listopad měsícem rodiny, rodinných příslušníků, harmonie, čistoty mysli, nevinnosti, upřímnosti, ale i sexuálních zájmů, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Listopad pro ně bude dynamickým a rychlým měsícem, vystavování budou osudovým zkouškám nebo lekcím a to především v oblasti rodiny a vztahů. Budou často komunikovat, vést diskuse, ale také se mohou častěji hádat s ostatními členy nebo partnery. Nicméně jsou tu k řešení vztahové osudové vazby, postoje, modely nebo vzorce chování, těšit se mohou na rodinná setkání, výlety nebo návštěvy. Stejně tak k nim ale po celý měsíc budou přicházet nejrůznější zprávy, osudové novinky, jejich život rozhodně nebude nutný, ale akční a aktivní. Dosáhnout mohou jistého společenského vzestupu nebo uznání, častěji se také budou ve společnosti druhých objevovat, bude se o nich vědět, ale také budou urovnávat spory, řešit zprávy nebo informace, které jim přidělí buď určitý pocit zodpovědnosti nebo přichystají starosti. V jistých vazbách nebo vztazích, kde to dlouhodobě vřelo, budou chtít něco urovnat, ale připravit by se měli na obtížné nové začátky, nepůjde vše tak hladce, jak si mohou myslet. Ke konci měsíce ale mohou počítat s určitým zklidněním napětí nebo hádek, opatrní by měli být při novoluní nebo úplňku, tady budou silněji emočně zatíženi.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (had-měsíc-strom-dům-myši)

Pro Býky bude listopad měsícem zdraví, životních cest, jistoty, energie, těžkopádnosti, stereotypu, lhostejnosti, ale také věrnosti, vytrvalosti, klidu nebo pohodlnosti, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Projevit se mohou přehlížené zdravotní komplikace, víc kolem novoluní a úplňku bude zatížena především jejich psychika, pozor by si měli dávat střevní potíže, depresivní stavy, duševní balast nebo možnost zhroucení, budou citlivěji reagovat na podněty druhých, ono totiž již něco pomalu jejich zdraví nahlodává, ale také se mohou objevit spánkové poruchy. Řešit ale budou i otázky ohledně bydlení, domů, bytů nebo domácností. Prožijí určité citové zápletky nebo budou svědky jiných situací a dějů. Vyvarovat by se měli iluzím, oklikám nebo stavění si vzdušných zámků, raději by měli zůstat při zemi. Ne vše totiž bude vycházet podle jejich plánu, mohli by spíše dojít jistému zklamání. Ohledně domácností nebo bydlení mohou zažít nepříjemné situace nebo události, dávat pozor by si měli na možnost ztráty nebo okradení ať už dokladů, financí nebo klíčů. Ale také při radikálním úklidu mohou naopak něco ztraceného najít. Ke konci měsíce se ale jakékoliv spletitosti nebo zápletky vyjasní, vše se jim odkryje v pravém světle právě kolem úplňku. Samozřejmě, že také budou řešit rodinné a vztahové vazby, pozor by si měli dát na intriky, mazanost nebo rafinovat či zradu od někoho jim blízkého, bude se jednat pravděpodobně o nějakou ženu.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (květiny-myši-kosa-rakev-jetel)

Pro Blížence bude listopad měsícem náhlých situací, zvratů, varování, ale také zlomů, naštvanosti, naježenosti, žárlivosti nebo šokujících situací, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Pozor by si měli obzvláště kolem novoluní nebo úplňku dát na nehody nebo úrazy či zranění, vyhýbat se negativní nebo špatné společnosti, na žaludeční potíže, způsobené nadměrným strachem, ale nic není a nebude pro ně tak horké. Pokud nebudou chtít, mohou odmítnout to, co jim nebude vyhovovat. Připravit by se ale měli na prožitý krátkého šoku, nemusí být jen negativní, ale i překvapivý nebo radostný v podobě náhlého pozvání, překvapení, daru nebo nečekané návštěvy. Budou ale také v listopadu sklízet to, co sami zaseli v minulosti. Přicházet k nim budou určitá znamení nebo varování, neměli by se pouštět do ničeho riskantního. V pracovní oblasti mohou počítat s náhlými událostmi, stejně tak jako i ve vztazích. Nicméně ale i když pro ně cokoliv bude vypadat nezáživně nebo nebezpečně či komplikovaně, půjde jen o něco krátkodobého a navíc štěstí bude stát na jejich straně. Nevyhnou se ale drobným nepříjemnostem, možnosti ztráty nebo krádeže.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (klíč-kniha-sovy-slunce-medvěd)

Pro Raky bude listopad měsícem malých komplikací, partnerských párů, hektičnosti, stresu, rychlosti, telefonování, ale také nervozity, napětí, nejistoty, změn, pohybu, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Budou muset prokázat více síly, odvahy i odhodlání, ve všech oblastech budou jakoby pod tlakem, v pracovní sféře se mohou dočkat stresu kvůli nadřízenému, jejich energie bude kolem novoluní a úplňku kolísavá, nicméně jejich plná síla se ještě projeví. Pro okolí mohou působit tajemně a nepřístupně, nicméně i kolem nich budou vyvstávat jistá tajemství, která se ale mohou dozvědět, budou o nich samotných nebo o někom, koho znají. Komunikace je dalším aspektem jejich měsíce, počítat mohou nejen z pracovními nebo úředními telefonáty, ale i těmi důvěryhodnými, určenými pouze pro ně. Nemusí ale podléhat žádné panice, co se týká jejich hmatatelných jistot, ty narušeny nebudou, naopak se mohou v tomto měsíci jakoby ještě více násobit ruku v ruce s úspěchem. Důležité pro ně ale bude jak své síly správně rozloží, do kterých oblastí je budou chtít investovat, nezadaným ženám se může ukázat jejich nový partner, ve vztazích, kde je tajnůstkaření, se naopak může něco projevit nebo zvrtnout. Raci by si celkově měli dávat pozor na svou citovost nebo přecitlivělost. Nicméně pokud bude něco jistého v jejich životech, neměli by to odsunovat, ale naopak plně přijmout do svého života. Bude to pro ně pozitivní a díky tomu jejich vnitřní nejistoty odezní.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (loď-pes-měsíc-medvěd-jetel)

Pro Lvy bude listopad měsícem citů, pocitů a emocí, vzdušných zámků, strachu, vnitřního napětí, ale také proměnlivých nálad, tužeb, snů nebo předtuch, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Zažívat budou především kolem novoluní a úplňku silné pocity, výkyvy nálad, zpráv prostřednictvím snů, touhy a přání dosáhnout něčeho, co jim může přinést splnění jejich přání. Budou toužit po úspěchu i uznání od druhých, ale čím víc to budou očekávat, tím víc se jim to může vzdalovat. Ve vztazích budou hledat věrnost, stabilitu a prohlubování, nic povrchního. V přátelstvích ale také pocítí jistou hloubku, duševní spřízněnost s někým, kdo je jim hodně blízký. Budou ale i cestovat nebo cesty plánovat, ať k rodině, s rodiči, k přátelům nebo s přáteli. Ne vše co je černé, je pro ně uzavřené nebo negativní, na konci se vždy objeví štěstí nebo světlo. Tam, kde přišlo nějaké zklamání, přijde naopak šťastné poznání nebo rozuzlení, pokud byli dostatečně vytrvalí, dosáhnout tak mohou úspěchu především v citových záležitostech, budou mít sílu vydobít si vlastní štěstí. V obchodní oblasti, v prodejích, nákupech nebo investicích mohou dosáhnout překvapivých úspěchů a dorazit k nim navíc může i určitá finanční odměna, bonus nebo vyšší suma peněz (nepočítaje výplatu).

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (jezdec-pes-čápi-park-jetel)

Pro panny bude listopad měsícem změn, možnosti stěhování, přesunů, cestování, těhotenství, ale také flexibility, proměnlivých citů, vlastních duševních proměn nebo cestován, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Sami ale také budou přemýšlet o změnách, které by mohly uskutečnit. Projdou společenskými změnami, ale i sami změní postoj ke svému okolí, ke druhým. Změny se jich dotknout všeobecně, budou většinou ale proměnlivé, dotknou se i okruhu jejich přátel, poznávat budou nové lidi, staré vazby budou ukončovat, naopak prohlubovat budou ty pevnější. Změny se dotknou i partnerských vztahů, je tu možnost očekávaného nebo spontánního otěhotnění, především kolem novoluní nebo úplňku, vyřešení starých problémů, ale také šťastných myšlenek nebo malých událostí. Panny se budou chtít také více bavit nejen s partnery, ale i s přáteli, budou pozvání nebo sami někoho pozvou, budou chtít být ve společnosti, být viditelnější a dosáhnout ve všech oblastech jistého vzestupu. Měsíc pro ně bude rychlým a dynamickým, rozhodně nebudou tvrdit, že se nudí, stejně tak jako se náhle mohou rozhodnout pro jiné bydlení, změnu pracovního místa nebo přestěhování se jinam, zahraničí nevyjímaje. Změny, změny, změny jsou ústředním tématem, přinesou štěstí, ale také krátkodobost.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (srdce-jezdec-sovy-ryby-medvěd)

Pro Váhy bude listopad stejně jako pro Raky měsícem malých komplikací, partnerských párů, hektičnosti, stresu, rychlosti, telefonování, ale také nervozity, napětí, nejistoty, změn, pohybu, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Vše se bude odvíjet prakticky v každé oblasti jejich života. Kolem novoluní a úplňku by ale měli být opatrní na svá slova, na svou psychiku nebo emoce. Budou hodně komunikovat, řešit hloubky vlastního bytí, ale i vše co se týká financí. Doléhat k nim bude minulost v podobě nedořešených záležitostí v citové oblasti, a aby toho neměli málo do života jim naopak může vstoupit láska nová, hluboká a cituplná. Nicméně to ale u jiných může vyvolat silné projevy žárlivosti nebo závisti, proto by se Váhy měli obrnit trpělivostí, něco jim bude vyčítáno. Očekávat mohou důležité zprávy od chytré osoby, ale také budou muset vynaložit a ukázat svou pravou sílu v dotáhnutí věcí nebo vztahů do úplného konce. Budou hodně váhavé, zda naslouchat rozumu nebo srdci, zda se vrátí tam, kde již jednou byli nebo dát přednost tomu, co jim právě vstoupilo do života. Nerozhodnost si s nimi může pěkně pohrávat. Připravit se mohou na náhlá rozčílení nebo starosti vyvolané zprávami nebo komunikací. Listopad pro ně bude také měsícem dynamiky a rychlosti, budou neustále něco řešit, prožívat jistá emocionální rozrušení ať už pozitivní nebo negativní, řešit budou vztahy a vazby v nich.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (věž-loď-důtky-pes-jezdec)

Pro Štíry bude listopad měsícem rozhovorů, debat, diskusí, mluvení, komunikace, ale také hádek, zbrklosti, výřečnosti, svárů nebo konfliktů, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Stejně tak ale budou hodně diskutovat o cestách, s přáteli, k přátelům, ohledně dovolených či pracovních cestách. Obrnit by se měli trpělivostí v úředních záležitostech nebo při řešení s jinými institucemi, netrpělivost je totiž může provázet celý měsíc. Obzvláště kolem novoluní nebo úplňku. I pro ně bude listopad rychlým a dynamickým, jakoby se snažili všechno stihnout předem stanovených plánů. Budou chtít více prorazit v pracovní oblasti, ale i v oblasti vztahů. Řešit budou svá přátelství a mohou se dočkat i pěkné hádky nebo výměny názorů. Pokud byli někým v minulosti ve vztazích v konfliktu, který vedl k osamělosti či odloučení, mohou zatoužit po návratu, budou v myšlenkách u těchto osob, připravit se ale také mohou na komunikaci skrze smsky nebo e-maily, budou o přátelích, o blízkých osobách, nicméně mohou vyvolat rozepře, pokud budou špatně pochopeny. Ve stálých partnerských vztazích budou řešit minulé problémy nebo naopak nové mohou přijít a povedou k myšlenkám na izolovanost nebo odloučení. Měli by si dávat pozor na svá slova, mohou být ostřejší, než protějšek bude očekávat. V pracovní oblasti se mohou dostat do sporů s nadřízenými, v případě cestování, pokud krachne komunikace nebo plány, mohou nakonec buď cestu zrušit nebo odcestovat sami.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (dům-strom-jezdec-prsten-slunce)

Pro Střelce bude listopad měsícem komunikace, poselství, zpráv, dynamiky, rychlosti, novinek, nápadů, ale také osudu, toužení, očekávání nebo plánování, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. V jejich životech se konečně začne probouzet pohyb, vstoupí do něj elán a pozitivita, znovu se probudí skrytá nebo zablokovaná síla a energie, dopomohou jim k tomu časté zprávy nebo novinky. Očekávat mohou četné návštěvy, nebo sami budou hojně druhé navštěvovat. Jejich myšlenky se ale také mohou ohledně vztahů točit v kruhu a to hlavně u těch, kteří do vztahu čerstvě vstoupí nebo prožívají určité vztahové odloučení nebo krize. Nezadaným naopak do cesty může vstoupit vztah nový, ať už partnerský nebo přátelský, může být spojením pro život. Ve stávajících vztazích může dojít k žádosti o ruku nebo k zasnoubení. Střelci ale také budou ctít a zvelebovat svůj domov, tady se totiž nejvíce cítí v bezpečí, mají k němu silné pouto. Starosti si ale mohou dělat ohledně svého zdraví, více by na něj měli dbát a nepodceňovat varovné signály těla. Opatrná by měli být hlavně na tlak nebo oběhový systém, či emoce a to kolem novoluní nebo úplňku. Vědí, že s energií budou dynamičtěji postupovat kupředu, jejich myšlení bude opět pozitivní. Listopad jim přinese jisté probuzení sebe samých na všech úrovních.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (pes-sovy-čápi-květiny-lilie)

Pro Kozorohy bude listopad stejně jako pro Panny měsícem změn, možnosti stěhování, přesunů, cestování, těhotenství, ale také flexibility, proměnlivých citů, citových výkyvů, vlastních duševních proměn nebo cestování, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Změny k nim dolehnou všeobecně, i když se jim v tu chvíli budou zdát šťastné, mohou být jen přechodné nebo proměnlivé a vystřídat tyto pocity může smutek, stres nebo napětí. Dolehnou na ně i změny v okruhu přátel, budou přetínat falešné vazby, střízlivět z toho, v kom měli dlouhodobě důvěru. Měli by si pamatovat, že vždy budou mít 2 volby, jak cokoliv změnit. Pokud se dlouho někomu nebudou ozývat, mohou si o ně druzí začít dělat starosti. Sice na jejich straně bude stát štěstí, ale měli by také pamatovat na to, že jim toto štěstí může přinést neklid, mrzutosti a starosti, pokud ho budou chtít využít jen ve svůj prospěch. Největší emoční rozrušení, žárlivost, smutek, trápení, zoufalství nebo napětí budou prožívat kolem novoluní nebo úplňku, tady mohou mít pocit, že se jim štěstí vzdaluje nebo hroutí. Očekávat mohou krátkou návštěvu nebo sami mohou někoho krátce navštívit, stejně tak jako se mohou dočkat určitého pozvání, které je aspoň na malou chvíli učiní šťastnými. Spoléhat by ve vztazích měli na věrnost, prohlubování a spolehlivost. Pokud se rozhodnou přestěhovat, měli by tak učinit, tento měsíc je na tyto změny nejvhodnější. Neměli by se ale pouštět do vícero činností najednou, hektičnost, stres nebo vyčerpání by je zastavilo.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (lilie-ryby-klíč-pes-myši)

Pro Vodnáře bude listopad měsícem jistot, spolehlivosti, rozřešení, bezpečí, ale také důvěry nebo rozklíčování jistých nedořešených záležitostí, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Na jednu stranu budou prožívat úspěch i jistotu, ale na druhou stranu je budou neustále provázet hlodavé myšlenky nebo postoje, a to hlavně kolem novoluní nebo úplňku. Nebudou si jistí, zda to, do čeho se pouštějí, nebo toho, čeho chtějí dosáhnout přinese zaručený úspěch. Hledat budou podporu u svých partnerů, rodiny nebo přátel. Budou spoléhat na jakýkoliv názor, postoj, krok či pomoc nebo nápad. Spolehlivost budou hledat u všech a všeho. Neměli by se ale spoléhat na každý vyjádřený názor, ale na svůj vlastní úsudek nebo intuici. Také je něco může hlodat na duši, budou chtít v sobě něco ukrývat, řešit budou i finanční oblast, pozor by si měli dát na přátelství, založená na půjčování peněz, na hrozící dluhy nebo finanční jistotu. Peníze v jejich životech v tomto měsíci budou hrát velkou roli, budou chtít zabezpečit sebe i druhé, ale neměli by se vrhat do neuvážených a lákavých půjček, výhodných nabídek či uzavírat pochybné smlouvy. V rodinných a partnerských vztazích budou spoléhat na jistotu a spolehlivost, nezadaní naopak mohou podlehnout pokušení nebo krátkému sexuálnímu dobrodružství.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (měsíc-hora-medvěd-mraky-pes)

Pro Ryby bude listopad měsícem starších osob v rodině nebo partnerství, o vlivu, moci, stabilitě, autoritě, diplomacii, ale také o vášni, silných pocitech, žárlivosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Budou se muset vypořádávat s problémy ve všech oblastech, ve vztazích i v životě. Jsou to lekce pro probuzení jejich uspané vnitřní síly a odhodlání, velkou měrou do jejich životů zasáhne novoluní a úplněk, projevit se to může citovou rozkolísaností, náladovostí, iluzemi nebo klamem. Budou se muset naučit zdolávat překážky, čelit zmatení nebo bezúspěšnosti, řešit problémy s přáteli, pokud se sami nebo druzí dostanou do svízelných situací. Ohledně přátelství mohou vystřízlivět, pokud se budou cítit omezování nebo odmítání, prožít mohou krátkodobé mrzutosti, ale stejného se mohou dočkat i v partnerských vztazích nebo v zaměstnání. Čelit mohou tvrdohlavosti a neústupnosti, ať už vlastní nebo od druhých. Mají světu ukázat svou stabilitu, nadhled a sílu, nenechat se zmást okolnostmi nebo situacemi či domnělými překážkami. Mají v sobě najít to, co delší dobu postrádali, jedině tak mohou šplhat krok za krokem na pomyslný vlastní vrchol hory.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

 

Vaše komentáře

Reklama