Velká Merlinova mystická předpověď na červenec 2015 pro všechna znamení

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (kříž-kosa-lilie-hora-rakev)

Pro berany bude červenec měsícem rodiny, nevinnosti, upřímnosti, ale také sexuální přitažlivosti, harmonie a pohody, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Také se ale budou muset připravit na občasné hádky v rodině, na určité starosti nebo i to, že občas solu tak trochu vzájemně nebudou mluvit. Nicméně se také berani budou učit pokoře a vděčnosti, v jisté situaci nebo ohledně něčeho bude jejich vnitřní žal náhle pryč. Mají za úkol propustit ze svého života to, co je nepotřebné proto, aby mohlo přijít něco nového. Pohraje si s nimi osud a budu si muset uvědomit a pochopit vzájemné vztahové vazby v rodině, objeví se náhlé překážky nebo drobné nebezpečí. Opatrní by měli by být při sportu nebo aktivitách, hrozí drobné zranění, ale neměli by podceňovat určitá varovná znamení nebo signály. Jakoby se k nim blížili jisté zastavení, související s rodinou, aby si něco zásadního uvědomili. Měli by trochu zpomalit po náročném červnu, jinak si vyslouží nucenou pauzu a překážky vzniklé v červenci jim tak trochu mohou tu pauzu prodloužit.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (srdce-ryby-hora-prsten-měsíc)

Pro býky bude červenec měsícem překážek, soupeření, opozice, těžkostí, zábran, ale i umíněnosti, tuhosti a nepoddajnosti, neboť jejich dvorní kartou je „HORA“. Hlavně v lásce a vztazích se tyto překážky budou více projevovat. Pozor by si tedy měli dát na tvrdohlavost v lásce, vztahové krize nebo blokovanou lásku, stejně tak jako na citovou poušť a je vcelku jedno že začaly prázdniny a období dovolených. Mají se více naučit projevovat svoje city nebo pocity. Potýkat se také budou se svojí psychikou. Mají si uvědomit váhu a sílu lásky i vztahů, že nejen peníze jsou tím, co je vzájemně s partnerem stmeluje. Mezi mnohými je duševní spojení s partnerem, aniž to tuší. Další oblastí, kterou budou řešit, budou finance ohledně dovolených. Opatrní by měli být na nerozvážná rozhodnutí, později by tok financí mohl být přerušen, na druhou stranu jim ale nečekané uznání také může přinést nemalý peníz, přijít k nim mohou nečekané peníze formou nějaké odměny nebo náhrady.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kosa-květiny-liška-klíč-rakev)

Pro blížence bude červenec měsícem lstivosti, vychytralosti, falše, závisti, nedůvěry, neupřímnosti, ale také majetnictví kořistnictví nebo žárlivosti, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Pozor by si měli dávat na podvody nebo lži, vyrojit se kolem nich mohou jak houby po dešti. Stejně tak se mohou stát součástí jisté falešné hry nebo vůči nim někdo projeví předstíranou radost nebo veselost. Ale ani sami blíženci nebudou výjimkou vůči druhým. Překvapit je může náhlá a nečekaná nepříjemná návštěva nebo pozvání, nebo se dočkají odmítnutí, či někoho budou muset sami odmítnout. Něco do jejich života vstoupí náhle a s jistotou, jakoby budou sklízet to, co dříve zaseli, ale neznamená to nic špatného, mohou se dočkat i překvapivé radosti nebo odměny. Neměli by ale příliš spoléhat na druhé, tady hrozí falešná jistota, i přátelé se mohou na oko projevit falešně a závistivě. Stejně jako u beranu, i k blížencům budou přicházet varovné signály a znamení, že jim do života může vstoupit náhlá událost nebo zastavení v podobě úrazu či krátkodobé nemoci. Náhlé události, situace je prakticky budou provázet po celý měsíc, nejvíce opatrní by měli být kolem úplňku.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (strom-kniha-věž-mraky-slunce)

Pro raky bude červenec měsícem životní cesty, způsobu života, autorit, vnitřní osamělosti, egoismu, hranic, ale stejně tak i ustrnutí, neústupnosti, odtažitosti, borcení starých názorů, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Měli by vystoupit ze své skryté vnitřní izolovanosti, nebýt příliš zpátečničtí, setkat se mohou se samolibostí nebo mrzutostmi s úřady. Rakům především samostatnost může přinést kýžený úspěch, pozor na změny nálad nebo jejich rozkolísanost, může to vést až k depresivním stavům i přesto, že léto je v plném proudu. Vše je u raků ukryto kdesi v hloubi, nebudou schopni jakoby zvládat nepřehledné životní situace, stejně tak je může vnitřně sžírat jisté tajemství, pro druhé jsou totiž nevyzpytatelným znamením. Pokud se do něčeho zásadního pustí, mohou o sobě pochybovat, jejich hranice jsou nejasné, nicméně v půli měsíce jakoby se u nich znovu naplno probudila jejich životní síla i energie a díky tomu se jejich skutečná síla teprve ukáže, zbytek měsíce by pro ně měl být už klidnější. Budou se odprošťovat od všeho zažitého, budou vystupovat ze svých skořápek a ulit a naplno teprve začnou prožívat to, co jim do posud blokovalo rozlet.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (hora-kotva-dopis-prsten-had)

Pro lvy bude červenec měsícem zpráv, komunikace, novinek, telefonátů, korespondence, ale také povrchních citů a pocitů, nabídek nebo dokumentů a úředních záležitostí, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Kolem lvů se bude točit vše co má co společného s dokumenty a zprávami. Zprávy pro ženy lvice nebo pro muže lvy od jiných žen, svatební oznámení, pracovní smlouvy, důležité dokumenty nebo i zprávy o odmítnutí z pozvání či návštěvy. Budou řešit vztahy se svými matkami, v zaměstnání se budou projevovat drobnější komplikace, mrzutost šéfa nebo nadřízených , zjištění, že vlastně nikam člověk nepostupuje, stejně tak jako i malé překážky. Nejvyšší čas pro lvy vzít si dovolenou. Ve vztazích to také bude trochu skřípat, stále dokola se mohou objevovat ty stejné komplikace nebo nedorozumění, i přesto, že se nedokáží s partnery od sebe oprostit. Opatrní by měli být na povrchnost citů, především ženy lvice budou vystaveny jistým zkouškám, objevit se mohou určité překážky nebo problémy ve vztazích. Pozor jen na to, aby lvům příliš do života nezasahovaly jiné ženy a to především matky, tady hrozí mezigenerační nesoulad, postoje i názory vedoucí častěji k hádkám a konfliktům a to hlavně kolem dětí a jejich způsoby výchovy.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (dopis-rakev-kříž-jezdec-medvěd)

Pro panny bude červenec měsícem ukončování, osudu, karmy, zkoušek a lekcí, určitých obětí nebo krátkých utrpení. Ve vztazích může docházet k odloučení nebo k rozchodům či jistému trápení. V zaměstnání pak k určitým těžkostem nebo velkým zkouškám, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Navíc do jejich života vstoupí dynamika a rychlost, komunikace, řešení dokumentů, zpráv, korespondence či telefonátů. Starší osoby mohou prodělat krátký šok, řešit se také bude nemoc nebo úraz staršího člena rodiny, do života pannám zasáhne důležitá osudová zpráva nebo úřední dopis, ale může přichystat drobnější starosti. I osud přichystá nejedno překvapení v podobě toho, aby se osvobodily od starých a dogmatických postojů a názor,, aby opustily to, co je už nenaplňuje a vpustily do svého života něco nového. Jistá zpráva totiž přinese velké změny. Pokud budou cestovat, měli by si pozor dát na rychlost, hrozí pokuty za překročení rychlosti. Ve vztazích se budou řešit postoje a matka-dcera, nicméně ale v pracovní a obchodní oblasti se pannám bude dařit, dosáhnout jistých úspěchů. To co panny dlouhodobě trápilo, bude v měsíci červenci definitivně uzavřeno a ukončeno.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (jezdec-dopis-klíč-cesty-kniha)

Pro váhy bude červenec měsícem jistot a spolehlivosti, zabezpečení, rozřešení, důvěry, ale i rozklíčování situací nebo toho, co pro ně bylo dlouhodobě nerozřešitelné, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Do života jim zasáhne významná pozitivní zpráva, budou vědět, že si zvolili jistou a správnou cestu, ale také se mohou dočkat toho, že jim bude odhaleno jisté tajemství, které kolem nich bylo dlouho skryto. V jisté situaci bude jejich rozhodnutí nevyhnutelné, nicméně se mohou plnou parou pustit vpřed, jejich postup bude dynamickým a rychlým. Lehce budou zvládat drobnější obtíže, ale také budou řešit záležitosti ohledně zaměstnání nebo vztahů. Uvědomí si, že ten pravý klíč je v nich samotných. Hned z kraje měsíce se dočkají důležité zprávy, dostane se k nim jistého důvěrného sdělení a to především v pracovní oblasti, nicméně v jiných situacích by měli být více rozvážní a dopřát si čas na vyslovení svého rozhodnutí, jinak by hrozila ukvapenost nebo zbrklost. Ať už se váhy dostanou kamkoliv nebo budou postaveni před určité problémy, vždy se jim objeví několik možných variant nebo alternativ, ale ten pomyslný klíč mají především v sobě. Stejně tak by při cestování měli dát předpisů, jinak i tady hrozí pokuty za překročení rychlosti, není potřeba si přece zkazit dovolenou. V něčem ale budou mít váhy možnost se vyhnout a zvolit si trochu jinou cestu, než která je zavedla do dané situace. Dozvědět se díky své důvěryhodnosti mohou hned 2 tajemství, bude jen na nich zda ho udrží pod pokličkou.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (klíč-liška-květiny-důtky-park)

Pro štíry bude červenec měsícem pozvání, setkání, radosti, přátelství, spokojenosti, koketérie, lichocení, ale stejně tak i seznamování, šarmu, půvabu, užíváni si, úspěchu nebo zalíbení, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Po dlouhých týdnech si budou užívat radosti a smíchu, ale jisté informace budou muset druhým sdělovat šetrně. Opatrní by jen měli být na falešné pozvání a předstíranou veselost. Nicméně po celý měsíc je bude provázet štěstí i radost, vše co si stanoví, jim bude vycházet. Nicméně se také setkají častěji ve svém okolí nebo zaměstnání či vztazích s falší a závistí, pozor na falešnou hru, faleš v rozhovorech nebo na falešnou společnost. Pokud se dříve štíři rozhodli o změně zaměstnání a rozesílali poctivě nabídky, v červenci se mohou dočkat úspěšných přijímacích pohovorů. V jistých situacích by si ale měli dávat pozor, aby se s řešením svých drobných problémů nebo starostí neobrátili na nesprávnou sobu, otočilo by se to proti nim. Tento měsíc by měli štíři věnovat zábavě, akcím, dovoleným, zaslouží si konečně pořádný relax a odpočinek. Příliš dřeli na úkor sebe samých, opomíjeli se a potřebují zasloužený čas věnovat něčemu jinému než jen práci a řešení problémů.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (dům-cesty-důtky-kniha-sovy)

Pro střelce bude červenec měsícem rozhovorů, komunikace, mluvení, jednání, ale také svárů a konfliktů, partnerského nesouladu nebo hádek. Ve vztazích může převládat jisté napětí, podrážděnost nebo vnitřní rozpor v tom co vlastně chtějí. V zaměstnání pak budou probíhat jednání, konflikty nebo spory, nebo i určitá forma výtek, neboť jejich dvorní kartou budou „DŮTKY“. Červenec se bude u střelců točit také hlavně kolem bydlení a rodiny. Tam, kde dlouhodobě převládaly nějaké problémy bude nastoupena cesta k jejich propuštění. Pro mnohé rozhovory ukáží jistá východiska, povedou se četné diskuse v rodinách o dovolených nebo jiných aktivitách. Pokud se střelci rozhodli o změněn bydlení nebo o letní zkrášlování, rekonstrukce nebo přestavby je pro ně nejvhodnější doba k realizaci, pozor by si jen měli dávat na určitý neklid a starosti, na způsobený rozruch ohledně vyřizování a zařizování. Jakákoliv jejich rozhodnutí budou mít dopad i na jejich bydlení či rodiny. Po pracovní a vztahové stránce si i v těchto oblastech problémy najdou cestu ven. Pro střelce bude červenec měsícem jakéhosi zklidnění po uplynulém půlroce. V rozhovorech budou schopni najít vždy určité řešení, pokud se rozhodnou kupovat nemovitost, nebo cokoliv hmotného či si pořizovat půjčky nebo hypotéky, čekají je jisté podpisy pod smlouvami, neměli by ale opomenout zkontrolovat všechny náležitosti a přesné údaje, vyhnou se tak pozdějším reklamacím nebo těžkostem se splácením.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (věž-dům-dítě-klíč-měsíc)

Pro kozorohy bude červenec měsícem bezstarostnosti, důvěry, nových začátků, ale také dětí a vším s nimi spojeným. Stejně tak budou zažívat jemnost, něžnost, ale také nestálost, přelétavost, hravost nebo sympatie, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Zjistit tak nečekaně mohou rané jisté těhotenství, nebo mohou v tomto měsíci otěhotnět anebo se rozhodnou s partnery pro nové bydlení. Nový začátek pro kozorohy je zcela jistý a je jedno v jaké to bude oblasti. V určité situaci, ve které tápali nebo šli hlavou proti zdi dojde k jistému ústupu, pochopí, že tudy pravděpodobná cesta nepovede, stáhnou se jakoby ze světa zmatků do klidu a pohody. Dočkají se ale malého úspěchu a to pravděpodobně v časný podvečer. Řešit ale budou i otázky bydlení a to buď již stávajícího nebo nového. Dojde k utvrzení vlastnictví jako zaručeného a pevného smlouvu, to v případě nového bydlení, v případě stávajícího se jakoby více semknou a pochopí stabilitu domova. Ale také mohou v rodině řešit s ostatními členy další možnosti ohledně bydlení, dědictví, domů, domovů, výchovy dětí, přemýšlení kam na prázdniny, prostě vše co souvisí s bydlením a rodinou, jeho zkrášlováním, malováním, rekonstrukcemi, renovacemi nebo opravami. Pokud kozorozi budou chtít více rozvíjet své podnikatelské aktivity, červenec je pro ně příhodnou dobou, přinese jim nejen pro tento měsíc, ale i později úspěch a uznání. Více by se ale vůči druhým měli naučit projevovat svoje skutečné pocity, zbytoečně je kozoroží povaha v tomto směru brzdí a činí chladnými.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (prsten-liška-cesty-hvězdy-lilie)

Pro vodnáře bude červenec měsícem rozhodnutí, východisek, křižovatek, alternativ, variant, dilemat, ale také nerozhodnosti, rozmýšlení nebo odkládání, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Opatrní by měli být na nesprávná rozhodnutí nebo směr, ve vztazích hrozí tak trochu větší snaha o znovunalezení určité cesty, jak a kam vztah posunout. Vyvarovat by se ale měli určitých úletů, sexuálních dobrodružství nebo flirtů, nic významného nebo prospěšného jim to nepřinese. Pokud se bude více dívat a naslouchat intuici, jejich správná cesta bude vždy jasně rozeznatelná. Vyplout na povrch ve vztazích může skrytá nevěra nebo lži, či jiná forma podvádění, prostě nic se neutají. Také vodnáři pochopí, jak silné je jejich pouto k partnerovi nebo rodině, budou čelit rodinnému rozhodnutí, ohledně prázdnin nebo dovolených. Pokud se rozhodnou cokoliv výhodně nakoupit, měli by být opatrní na podvodné obchodníky, více by si ale měli všímat svých chytrých vnuknutí nebo důvtipným nápadům. Pozor by si také měli dávat na vzájemnou faleš v rodině, úmyslné lichocení, nebo neupřímnost. V některých situacích budou doslova přešlapovat na místě než se rozhodnou jak dál postupovat. Pokud ale budou naslouchat své intuici, nemohou se splést ve svých rozhodnutích nebo postupech, vždy se jim ukáží jisté alternativy nebo východiska.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (loď-jezdec-kosa-pes-strom)

Pro ryby bude červenec měsícem nečekaných situací, zlomů, zvratů, šoků, radikálních řezů, ale také zbrklosti, možných nehod nebo zranění a strachu, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Opatrní by proto měli být především na cestách a při cestování, sportovních aktivitách nebo dovolených, stejně tak mohou počítat s případnou bolestí zubů, nevolnostmi nebo zdravotním ohrožením. Pokud se přece jen vydají na cesty, bude je provázet řada překvapení ať už s rodinou nebo přáteli. Měsíc pro ně bude rychlým a dynamickým, ženy ryby se lehce mohou seznámit s nějakým mužem, ale pozor na případné obtíže později, buďte opatrné a obezřetné, léto svádí a následky bývají horší než se předpokládá. Pro ryby se s létem a prázdninami probouzí k životu pohyb, pokud budou cestovat do zahraničí, měli by být opatrné na potraviny, nebo místní delikatesy. Dočkají se významné a zásadní zprávy, prožívat budou příjemné chvíle se svými přáteli, ale také pro ně budou dobrými rádci a pomocníky, pokud se ocitnou v nesnázích a budou potřebovat pomoc. Ryby si budou léto i prázdniny doslova užívat, ale měly by pamatovat, že všeho raději s mírou….

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama