MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA únor 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Únor jako druhý měsíc v pořadí bude navíc pod silnou citovou vibrací č. 2 (Osobní vibrace dvojky se výborně hodí k navazování vztahů. Je to vibrace, kdy se lidé nejsnáze přátelí a se všemi lépe vycházejí. Je to doba, kdy se potřebují podělit o své pocity a každodenní zážitky, které považují za důležité. Stres by zasáhl lidi v průběhu této vibrace velmi hluboce, proto je důležité žít v klidném prostředí, kde si mohou udržet životní rovnováhu, jinak jim hrozí onemocnění. V průběhu vibrace jedničky byla zaseta semínka, která teď, ve vibraci dvojky, mohou vyklíčit a vykvést. Lidé se budou cítit líp, když jim budou druzí pomáhat a když se s nimi budou moci podělit o své nápady.

BERAN (21.3. – 20.4.): (čápi-mraky-srdce-jezdec-prsten)

Pro Berany bude ÚNOR měsícem ve znamení lásky, zamilovanosti, srdečnosti, ale i radosti a všeho, co dokáže potěšit srdce. Ve vztazích znamením naplněnosti v citech, štěstí ve vztahu, ale i v porozumění a pochopení, že to co mají je pravá láska. V pracovní sféře potom ve znamení dělaní toho, co milují a co naplňuje jejich srdce radostí, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Změny, změny a zase změny… Že je to v únoru nemožné… Omyl, bude tomu tak, a mnozí berani se tak dostanou do víru událostí i situací, které mnohdy i když v pozitivním slova smyslu nebudou mít pod kontrolou. Jenže změny pro ně jsou důležité, možná se ze začátku měsíce bude zdát, že příliš nespěchají, ale hned v dalším týdnu naberou na dynamice i rychlosti. Než se berani budou stačit rozkoukat, už v nich budou naplno. Budou si uvědomovat hloubku vztahů a to nejen rodinných, přátelských nebo pracovních, ale především těch partnerských. Nezadaní navíc budou mít velké šance projít milostnými změnami a potkat někoho, na koho už delší dobu čekají. Některé z nich může ale láska trochu potrápit, ale no co „carpe diem“. I změny mohou zapříčinit nejedno překvapení. Vrtkavé vztahy a vztahy v delší stagnaci nebo uvízlé na mrtvém bodě také projdou změnami, nicméně ty si mohou vyžádat i nemalé ztráty nebo nejasnosti, což se ale zase opětovně rychleji vrátí do normálu. Spíše by ale berani měli být opatrná na unáhlenost a zbrklost, občas se může stát, že v návalu emocí mohou něco přepísknout, což jim přinese posléze tíživé myšlenky, že se raději měli držet zkrátka. Nicméně dvojkový měsíc, dvojková vibrace udělá své. Láska bude všude kam se Berani podívají, ono to ale ostatně bude platiti i pro další znamení zvěrokruhu…

 


BÝK (21.4. – 21.5.): (liška-hora-strom-kosa-pes)

Pro Býky bude ÚNOR měsícem ve znamení zdraví, životní síly, vitality i vytrvalosti nebo trpělivosti, stejně tak jako ve znamení upevňování vlastní životní pozice. Ve vztazích znamením dlouhodobých vztahů, pevných citů, stability i jistoty, ale i určité těžkopádnosti. V pracovní sféře potom ve znamení stability, solidnosti či možného profesního růstu, stejně tak jako v pomalém a pozvolném zlepšování, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Pro Býky nebude únor vůbec špatným měsícem, jen je bude nutit tak trochu jinak pohlédnout na vlastní prožívaný život a to z většího objektivního náhledu. Často si totiž oni samy kladou do cesty určité překážky, které jim následně ubírají energii v jejich překonávání. Pozitivní zprávou je, že únor nabízí bezmezné množství nových a nečekaných seznámení i setkání, což Býkům může do budoucna přinést nejeden zajímavý kontakt. Nicméně přesto se ale budou rozlišovat lidi upřímné od těch falešných, protože ne každý, kdo vstoupí do jejich života bude upřímným a spolehlivým. Nicméně to souvisí ale právě s Býky a jejich srovnáváním se z vlastním zkresleným pohledem na život. Měli by pochopit, že v jejich životě nejsou oběti, nejsou viníci, ale jsou učitelé a podporovatelé. Náhlé situace i události či seznámení ale významněji ovlivní jejich další cestu a pokud aspoň trochu zapojí svou intuici, mohou mezi mnoha novými lidmi najít někoho, kdo se pro ně může stát celoživotním přítelem, který je podpoří ať už v dobrém nebo zlém. Sami ale vůči druhým budou zkoušeni ohledně vlastní spolehlivosti, věrnosti nebo upřímnosti, ale nemusejí se ničeho bát, zvládnou to na jedničku. Malé upozornění pro všechny Býky, buďte upřímní i sami k sobě, uvidíte, co se kolem vás začne dít… Ať už budete chtít nebo ne, zázraky vás v tomto měsíci neminou…

 


BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kříž-dopis-park-kosa-klíč)

Pro Blížence bude ÚNOR měsícem ve znamení veřejnosti, angažovanosti, návštěv, kontaktů, setkání, ale schůzek a sympatií. Ve vztazích znamením setkávání, schůzek, sympatií nebo randění. V pracovní sféře potom znamením práce s veřejností, zábavy i společenského zviditelnění, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Nejen zábava, společenské zprávy i novinky ale i rozhodnutí pro společnost budou Blížence provázet. Zasahovat do jejich životů ale bude i osud, respektive je bude nutit rozhodnout se v něčem, co je společensky důležité, ale zároveň i přijatelné. Osud ale nebude jen vstřícnýma milým, pro Blížence bude zásadní i v tom, že je v něčem bude nutit rozhodnout se či hledat ty nejvhodnější alternativy a východiska. Nicméně v jiných případech je bude také nečekaně stavět na jejich křižovatky, aby otevíraly nové dveře a ty staré nechávaly zavřené. Osud ale bude Blížence i obdarovávat, ale také si pravděpodobně bude něco brát. Jisté je, že navracet se budou jistoty, které se zdály ztraceny, jistá rozhodnutí, jisté alternativy i jisté osudové zprávy a novinky budou pomáhat rozklíčovat všechno, v čem mohli Blíženci pochybovat nebo si být nejistí. Svým způsobem bude osud Blížence chtít i navracet do míst, která pro ně byla stěžejní nejen v současném životě, ale i v životech minulých. V mnoha situacích bude jejich rozhodnutí nezbytné, protože bez toho jejich další životní cesta nebude moci pokračovat, naopak v jiných rozhodnutích nebo na křižovatkách mohou zjistit, že tudy cesta dál už nevede, a že bude lepší změnit směr i další cestu. Navíc je jim právě pro tento měsíc předurčen i jistý a spolehlivý úspěch nebo zisk. Jistota ve společnosti, jisté pozitivně laděné společenské zprávy i bezpečná rozhodnutí jim budou nakloněny. A dokonce i osud bude obdarovávat Blížence, čímž bude posilovat a upevňovat jejich vlastní pocity jistoty…

RAK (22.6. – 22.7.): (slunce-cesty-dopis-kosa-ryby)

Pro Raky bude ÚNOR měsícem ve znamení zpráv, novinek, nabídek, korespondence, ale také o povrchnosti či dočasnosti. Ve vztazích znamením povrchních citů a pocitů, přelétavosti, sdělování i naslouchání. V pracovní sféře potom ve znamení dozvědění se něčeho důležitého, dokumentování i novinek či o výměně informací, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Únor ale nebude jen o zprávách, informacích nebo komunikaci ať už jakoukoliv formou, ale i o rozhodování, která po nich často budou vyžadována jako hbitá a žádoucí. Nicméně zprávy přinesou i nové možné cesty, alternativy i mnohá východiska. Svou roli v tomto měsíci sehraje i náhlost a neočekávanost, ať už v podobě náhlých zpráv nebo uznání či úspěšnosti. Raci samy o sobě budou i více energičtí, tvořiví a kreativní, což se nemalou formou projeví i na jejich finanční jistotě nebo prosperitě. Navíc i nečekanou cestou mohou přijít k náhle získané větší částce peněz. Ať už to může být výhra, odměna nebo díky úředním rozhodnutím. Celý měsíc pro ně bude nabitý vitalitou i pozitivitou nebo optimismem, nicméně přesto by měly mít své finanční závazky pod kontrolou. Finanční zprávy, finance, finanční otázky… Dost zásadní témata pro Raky v tomto měsíci. Co nešlo, půjde… Co stagnovalo, uvolní se… Únor je pro mnohé raky vzletovým měsícem do všech stran. Radost i spokojenost jim budou činit i šťastné nebo pozitivní zprávy a novinky, úsměv jim vykouzlí především to, co jim do života bude vstupovat náhle a nečekaně a mnohá z jejich rozhodnutí budou teprve tím pravým startovním výstřelem do dalších měsíců…

LEV (23.7. – 23.8.): (mraky-loď-květiny-srdce-lilie)

Pro Lvy bude ÚNOR měsícem ve znamení pozorností, pozvání, setkání i seznámení, ale i spokojenosti, koketérie či lichocení. Ve vztazích znamením zalíbení, sympatií, příjemných pocitů i náklonnosti či počáteční zamilovanosti nebo usmíření. V pracovní sféře potom ve znamení milejší atmosféry, pochval nebo radosti i chuti do práce, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Lvům i Lvicím se konečně uleví a budou si moci oddechnout po náročném lednu. Kde byly sváry, dojde k usmíření, ať už se bude jednat o přátelství, rodinu, práci nebo partnerství. I v citech, kde mohli strádat dojde k vyjasněním, jakoby najednou Lvi budou přesně vědět, co chtějí a koho chtějí. Těšit se mohou i na radostnější pozvání, setkání nebo návštěvy, ale i na nová seznámení. Prakticky by si tento měsíc měli lásky, srdečnosti i radosti užívat plnými doušky. Není dokonce ani vyloučené, že se v tomto měsíci s někým velmi zajímavým seznámí nebo ho potkají. Radost i harmonie také prosákne i do rodinných vztahů, kde bude dokonce i větší srdečnost, jistá pochopení i podpora. Navrátí se jim jejich lví šarm i síla a znovu povstanou jako bájný fénix z popela. Však už bylo na čase. Někteří Lvi a Lvice mohou řešit i čerstvou zamilovanost nebo náklonnost, ale stejně tak si budou sami uvědomovat pravou hloubku lásky a citů, projeví se více jejich vlastní srdce, které s největší pravděpodobností bude do okolí vysílat láskyplné signály. Ostýchaví Lvi, ale těch je pomálu, naopak mohou po svém ideálu i skutečné lásce toužit, ale pokud sami neudělají alespoň jeden malý krůček, zůstane jen u snění. Také se u mnoha Lvů schyluje v únoru k rodinným dovoleným, aby se i tady více projevila srdečnost a láskyplná harmonie. Však si Lvi po dvou neskutečně vysilujících měsících zaslouží trochu klidu a pohody…

PANNA (24.8. – 23.9.): (srdce-mraky-slunce-kříž-myši)

Pro Panny bude ÚNOR měsícem ve znamení štěstí, optimismu, vitality i síly, ale také tvořivosti, vítězství, vůle i vytrvalosti. Ve vztazích znamením velké lásky i sympatií, bezstarostnosti, veselosti i radosti. V pracovní sféře potom ve znamení skvělých výsledků, energičnosti nebo úspěšnosti, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. Start se povedl, jedeme dál… To je heslo většiny Panenek a nejinak tomu bude i v únoru. Tam, kde byly pochybnosti je najednou jasno, tam, kde byla nedůvěra je síla i vůle, a navíc se rozprostírá nádherná rozkvetla louka, co se lásky a citů týká. Sice bude občas únor proměnlivý a hašteřivý, ale Panen jakoby se to vůbec nedotýkalo. Jen nad tím mávnou rukou. A jakpak by ne, když jim bude všude přáno, všechny dveře budou otevřené a nezabrání tomu ani osud a jeho karmické zásahy. Přesto by ale Panny neměly příval energie přeceňovat, protože mohou přijít situace, které mohou dočasně zapříčinit ztrátu energie, vůle nebo sil. Na druhou stranu jim osud přichystá především zkoušky v lásce a citech, je tu silná osudová provázanost, osudové setkání ale i menší trápení, stejně tak něco, si Panenky nesou z minulých životů ke zpracování. Osud jim ale bude i nakloněn, takže pokud se s někým seznámily, je tu silná šance na posílení této lásky, která bude silnější a pevnější. Ony samy ale budou srdečnější k druhým, doslova jich bude všude plno, neměly by se nechat zviklat malichernostmi nebo něčím, co nebude stát za povšimnutí. Osudové situace, osudové záměry ale i odeznívání těžších lekcí a zkoušek, odeznění pochybností o vlastní víře. Osud bude pro Panny v tomto měsíci dobrým učitelem ale i štědrým obdarovatelem. Každému dle toho, co má ještě zvládnout nebo respektive co už zvládl…


VÁHY (24.9. – 23.10.): (had-jetel-park-ptáci-jezdec)

Pro Váhy bude ÚNOR stejně jako pro Blížence měsícem ve znamení veřejnosti, angažovanosti, návštěv, kontaktů, setkání, ale schůzek a sympatií. Ve vztazích znamením setkávání, schůzek, sympatií nebo randění. V pracovní sféře potom znamením práce s veřejností, zábavy i společenského zviditelnění, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Nechci tvrdit, že Váhy budou příliš společensky aktivní, ale v koutě rozhodně stát nebudou. Chvílemi doslova nebudou vědět z které do které, jaký o ně může být zvýšený zájem. Věnovat by se měly nejen prospěšným aktivitám, ale provázet je bude štěstí kdekoliv se objeví. Navazovat budou významnější seznámení a udržovat širší styky. Stejně tak mohou být hvězdami večírku, oslav a chybět jim rozhodně nebude ani touha po zábavě a užívání si. Proniknout mohou všude tam, kde to dříve nebylo možné, navíc je mnohdy překvapí nebo zaskočí i nečekané šťastné a pozitivní rozrušení, do čeho se pustí bude provázeno úspěchem. Váhy se vyznačují nejen nerozhodností,ale často i svou uzavřeností. Jenže právě tohle v únoru platiti nebude, protože budou nuceni společností se více druhým otevřít, umožnit jim nahlédnout pod povrch, přesto by ale Váhy měly být opatrné na to, komu a s čím se svěřují. Budou nejen společensky aktivnější, ale občas také mohou být drobnější tendence být tak trochu nesvůj, pokud se objeví před větší skupinou lidí. To, že Váhy budou sršet výřečností není žádné tajemství, ale ony budou i více romantické. Prakticky celý únor bude pro ně jeden soustavný sled nových a radostných či šťastných začátků, přesto by ale měly být připravené na možné okliky i na to, že ne všechno bude tak jak chtějí ony. Na něco si budou muset ještě chvíli počkat. Ale pozitivní zprávou pro ně je to, že to nebude dlouho a bude to stát za to…


ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (věž-had-lilie-čápi-jezdec

Pro Štíry bude ÚNOR měsícem ve znamení rodiny, jejich členů, intimity a upřímnosti. Ve vztazích znamením sexuální přitažlivosti, fyzického zájmu, ale i harmonie. V pracovní sféře potom ve znamení pohodovosti, čisté práce nebo harmonického prostředí, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Spíše ale únor bude zaměřen na rodinné záležitosti, rodinu i rodinné změny, takže se nejedni Štíři mohou dočkat nejen jistých změn, ale např. I těhotenství nebo příchodu nového člena rodiny. Nicméně, co se týká právě rodinných změn, měli by Štíři pamatovat na to, že ne každá změna bude pozitivní a měli být na paměti, že budou i změny, které stanoví pevné limity a hranice, které by neměly být překročeny. Narážet ale také mohou na určitou formu izolovanosti, chladnosti nebo úzkoprsosti, což je na jednu stranu může lehce rozhodit, ale na druhou stranu budou schopni dosáhnout svého. Výraznější měrou ale do chodu rodiny zasáhne nějaká starší žena, v případě změn potom budou muset počítat s menšími komplikacemi, nevstřícností nebo delšími oklikami. Sice se jim ze začátku měsíce bude zdát, že jsou změny nicotné nebo pomalé, to se ale následující týden může proměnit v rychlejší sled událostí, situací a vše nabere na dynamice i rychlosti. Změny se ale budou týkat i jich samotných, protože i oni budou nuceni vyjít na světlo ze své vnitřní uzavřenosti a více otevřít svá srdce. Dalším aspektem jsou úřední změny, úřední záležitosti i jednání. To, co zdálo být vleklé nabere na rychlosti. To, co se zdálo nepodstatné najednou bude středem veškerého dění. Štíři budou mít v tomto měsíci nakročeno k mnoha úspěchům, leccos mohou sami změnit, nebo budou příčinou změn. Jedno je ale jisté, zásadním způsobem se promění chod rodiny, více bude převládat harmonie i soulad a nejednoho Štíra potěší i nové zprávy, které pro ně i rodinu budou důležité. Ba co víc, k tomu všemu ještě budou vyzařovat silné charisma, takže neuniknou pozornosti druhého pohlaví…

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (pes-liška-lilie-srdce-štěstí)

Pro Střelce bude ÚNOR stejně jako pro Štíry měsícem ve znamení rodiny, jejich členů, intimity a upřímnosti. Ve vztazích znamením sexuální přitažlivosti, fyzického zájmu, ale i harmonie. V pracovní sféře potom ve znamení pohodovosti, čisté práce nebo harmonického prostředí, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Na rozdíl od Štírů ale Střelci pocítí harmonii spíše v citech a lásce. Únor bude svádět k novým setkáním i seznámení, ale také k jiskření. Přesto by ale střelci měli být opatrní na vypočítavost, předstírání nebo faleš, ti v pevných vztazích také na určité druhy manipulace nebo žárlivosti. Láska, láska a zase láska… Ústřední téma Střelců, štěstí nebo jen krátký románek? I touto otázkou se mohou zabývat, stejně tak jako v případě, že někoho zajímavého potkají, seznámí se s ním a naváží přátelství. U přátelství, která vznikla v nedávné době je navíc i velká šance, že se to posune v daleko něco hlubšího, než bylo znatelné na začátku. Právě ohledně rodiny i lásky a citů by si neměli příliš vsugerovávat pocity, že tohle je to pravé životní štěstí a láska, protože se později právě tyto pocity mohou projevit jako iluzorní nebo falešné. Zato v rodině bude daleko víc štěstí ve vztazích i v citech, než tomu bylo dřív. Šťastně prožívané chvíle, šťastné okamžiky se jakoby hlouběji vryjí do srdcí. Nicméně Střelci se budou cítit i šťastní v přítomnosti druhých, ať už půjde o přátele nebo kolegy, přesto ale i tady by měli být lehce ostražití, protože mnohdy ve své důvěřivosti netuší, kým se skutečně obklopují. Pro ně platí jedna malá rada: „Chcete-li dosáhnout štěstí, nesvěřujte se příliš druhým…“ Ono neuškodí občas si také něco nechat jen pro sebe, než se druhým okatě chlubit. Toto znamení ale bude i silně vášnivější, ale také srdečnější a vstřícnější ke druhým, na poli lásky i vztahů se jim právě v únoru bude dařit, ale nic by se nemělo zbytečně přehánět, jedině tak se ukáže, zda ta či ona láska je skutečná nebo jen falešně hraná…

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (kosa-ryby-pes-srdce-had)

Pro Kozorohy bude ÚNOR měsícem ve znamení přátel, příbuzných, poctivosti, spolehlivosti, ale také upřímné povahy, pomoci nebo ochrany. Ve vztazích znamením věrnosti, spolehlivosti, ohleduplnosti, ale i důvěry nebo prohloubení ve vztahu. V pracovní sféře potom ve znamení dlouhodobého uplatnění, dobrého kolektivu i férovosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Většinu měsíce u Kozorohů sehraje náhlost, náhlé situace či rozuzlení, ale i možná náhlá zklamání nebo něco s čím se nepočítalo. Bude tu takový protipól. Na jednu stranu nová seznámení, nová setkání a možnost přerodu přátelství v lásku, na stranu druhou ale tu mohou být i iluze nebo zklamání či citové zranění v případě, pokud z jedné strany bude náklonnost i zamilovanost, ale nebude to samé z druhé strany. Buďte někdo odmítne Kozorohy nebo oni odmítnou druhého. Menším rozporem také bude fakt, zda je daná láska skutečnou a hlubokou nebo zda jde jen o milostné vzplanutí. Tak trochu paradoxně mohou být právě Kozorozi na vážkách a připomínat budou svou nerozhodností Váhy. A to zejména ti Kozorozi, kteří mají Váhy jako ascendent. Náhlé situace, intriky, komplikace nebo rivalita ale budou zasahovat i do přátelství nebo financí, obojí určitým způsobem může být v ohrožení a je jedno, jakou roli v tom kdo sehraje. Navíc jim může hrozit i jisté menší nebezpečí ze strany nějaké ženy, jim citově blízké ať už se bude jednat o partnerku, kamarádku, kolegyni nebo někoho z rodiny či blízkého okolí. Stejně tak se může dočasně projevit i jistá menší ohroženost finanční stability a to v případech, pokud Kozorozi nejednali s financemi v předchozích měsících příliš čestně nebo pokud se snažili sami sebe obohatit…. Nejdůležitější pro ně ale bude podpora, i když se v lásce mohou splést a zaměnit si citové vzplanutí za hlubší lásku, nebude pro ně únor zase až tak zátěžový. Vliv vibrace dvojky ale bude v tomto měsíci nejsilnější, proto by se měli Kozorozi obrnit trpělivostí a řídit se heslem „carpe diem“, zítra už to nějak dopadne….


VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (dům-kniha-hora-ptáci-cesty)

Pro Vodnáře bude ÚNOR měsícem ve znamení odporu, neústupnosti, tvrdohlavosti, těžkostí nebo překážek, ale také umíněnosti či nepoddajnosti. Ve vztazích znamením zabýčenosti, uzavřenosti nebo nepřístupnosti. V pracovní sféře potom ve znamení protivenství či překážek či úkolů přesahující rámec vlastní síly, neboť jejich dvorní kartou je „HORA“. Překážky si s největší pravděpodobností ale budou Vodnáři nastavovat sami, stejně tak jako u nich v tomto měsíci může více převládat nerozhodnost nebo vnitřní rozpolcenost a to zejména v případě, pokud se dostanou pod tlak nebo se ocitnou ve slepé uličce bez možnosti jakékoliv alternativy či východiska. Problémem Vodnářů je tak trochu perfekcionalismus a snaha po neustálé dokonalosti, což je může v tomto měsíci tak trochu skřípnout. Mohou mít tendence se od druhých izolovat, ale setkat se mohou i s problémy, které nicméně nepůjdou řešit okamžitě a proto neuškodí, pokud si nejen ohledně těchto problémů, ale i v případě vlastních rozhodnutí dopřejí více času k tomu, než všechno do sebe zapadne, či než to dozraje k vlastnímu vyjádření a realizaci. Určitě by ale neměli Vodnáři sázet na unáhlenost a zbrklost, to by jim příliš odvahy a síly nedodalo. Jistým způsobem mohou mít strach i z konkurence nebo se v nich projeví dlouhodobě nahromaděný stres, což se pravděpodobně neobejde bez konečného výbuch a uvolnění. Ono to tak trochu bude i potřeba, protože pokud by v sobě Vodnáři čím dál víc toho blokovali, dohnalo by je to až k silné vyčerpanosti nebo k častější únavě nebo malátnosti. A sáhnutí po sklence alkoholu určitě není tím správným řešením stejně tak jako polykání kil prášků na zklidnění nebo na spaní. Prostě překážky budou a hotovo, není třeba brečet, ale naopak je brát jako výzvy a odhodlaně se před ně postavit. Co nepůjde hned, nevadí. I postupné překonávání překážek se cení a je silnou devizou v podobě odhodlání a odvahy. Jediné, co by skutečně mohlo Vodnáře srazit na kolena je jejich vlastní trucovitost, vzdorovitost a nerozhodnost v důležitých věcech. Zvláštním paradoxem je, že pokud si Vodnáři hrají, je to v pořádku. Pokud se ale hra přesune do vážnějších témat, znejistí… A nejinak tomu bude i v únoru…

RYBY (19.2. -20.3.): (kříž-srdce-pruty-jetel-kosa)

Pro Ryby bude ÚNOR měsícem ve znamení rozhovorů, debat, diskusí, mluvení, ale i výřečnosti,či hádek nebo konfliktů. Ve vztazích znamením napětí, podrážděnosti, sporů i vnitřního rozporu, stejně tak jako výčitek. V pracovní sféře potom ve znamení jednání, školení, porad, sporů nebo konfliktů či zvýšené komunikace, neboť jejich dvorní kartou jsou „PRUTY“. Ryby budou v únoru nejuštěbetanějším znamením ze všech, budou propírat, rozebírat prakticky cokoliv a budou komunikativnější snad ve všech dostupných oblastech života. Ale dílem jim k tomu bude přispívat i osud, jeho náhlé a mnohdy osudové rozhovory nebo diskuse, stejně tak jako je ke komunikaci budou nutit i náhlé a nečekané osudové situace. Osud ale také zasáhne do lásky a citů, zamíchá kartami a nabídne Rybám něco nového, neotřelého a šťastného, leč je v tomto ohledu a směru může lehce potrápit svými zkouškami, záměry nebo lekcemi. Osudová setkání, osudová seznámení i osudová propojenost, stejně tak ale i trápení s city, neustálé přemítání, hledání variant a dohledávání se detailů. Tyhle všechny aspekty mohou právě Ryby zasypat v únorů. Pestrý měsíc s ještě pestřejšími výsledky… Ke slovu se ale dostanou i náhlá a nečekaná seznámení, náhlé rozhovory či milostná vyjádření vlastních citů a to zejména kolem poloviny měsíce. Nicméně… Nicméně by se nic nemělo přehánět, nebo se to může zvrtnout v prudší výměny názorů nebo v ostřejší hádky, což by výrazně ohrozilo cokoliv do té doby vybudované. Převážnou část měsíce bude mít pod palcem osud a jeho manýry, nicméně jako určitou satisfakci bude Rybám pomáhat všude tam, kde budou o sobě pochybovat nebo v sobě tápat a dokonce v podobě bonusu i opakovaně šťastně zasáhne do rozběhlých situací a událostí nebo je nasměruje přece jen tím šťastnějším směrem. Únor bude pro Ryby trochu rychlejší,a ale než se rozkoukají, bude je s otevřenou náručí vítat už březen…

UPOZORNĚNÍ:

Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin

 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama