PODPORA VZESTUPU PŘÍRODY

 

 

Vnímám vibrace světla na Zemi a miluji vás celou svou duší a vším, čím jsem, já jsem Lord Merlin. Jsem potěšen těmi aktivními barevnými vibracemi lásky, které nyní žijete; jste krásní ve všech jejich projevech. Každým dnem ve svém čase každý z vás prolíná své energie se světlem Stvořitele ve stále větší míře.

 

Dnes bych s vámi rád mluvil o Království stromů, jak můžete v této době posloužit stromům a jak může propojení se stromy povznést vás vlastní duchovní vzestup. Nejprve bych rád promluvil o změnách probíhajících v přírodě.

 

Na Zemi se toho nyní děje tolik, po energetické stránce je to úl plný aktivity a možná, že to, co všichni obecně zažíváte, se teprve přetransformuje do fyzické reality Země. V Království přírody nyní probíhá velká transformace, protože přírodní duchové, energie a bytosti se zaměřují na zvýšení svých vibrací a pracují na tom, aby bylo zajištěno, že všechny části přírody budou sladěny se Stvořitelem a budou schopny přivádět do Země, tedy do půdy, energii Stvořitele. Přírodní duchové a ochránci se soustřeďují na ty přírodní oblasti na Zemi, které nesou negativní energie, vzpomínky a vzorce z minulosti, čistí všechny oblasti v rámci příprav na Stvořitelův proces navýšení energie od 12-12-12 do 21-12-12 a dále. Je důležité, aby příroda „pustila“ stagnující energie, což neznamená, že by se přírodní duchové a bytosti stagnujících energií drželi, je to skoro jakoby stagnující energie byla na jistých místech přírody pohřbena, díky situacím, které se na těchto místech odehrály, či jsou jakousi taktikou ke snížení vibrací Země. Království přírody má vysoké vibrace Stvořitelovy energie; je to a může to být pro lidstvo přímé spojení se Stvořitelem a s vnitřními rovinami, protože Království přírody transformuje vaše vibrace a slaďuje vaše bytí se Stvořitelem, abyste ho hlouběji prožívali. Právě proto je bytost Přírody, tato cesta k zakusení Stvořitelovy energie, často pustošena a ničena nebo je zde ukotvována negativní energie, aby porušila tento vzácný způsob spojení se Stvořitelem. Království přírody vám také může umožnit propojení na hlubší úrovni se sebou sama, umožní vám vidět, vnímat či vzít na vědomí pravdu ve vás a podpoří vás láskou a mírem.

 

Je třeba, aby lidstvo uznalo Království přírody jako chrám Stvořitelovy energie a uznalo i úctu, která náleží všem přírodním formám.

 

Nanebevzetí mistři, andělé a víly, všichni pracují na čištění Království přírody od všech negativních energií, je to proces oživení Země a dal by se přirovnat k očistě fyzického těla. Omýváme fyzické tělo Matky Země, abychom napomohli jejímu dalšímu léčení a vzestupu. Můžete si všimnout, že některé oblasti přírody jakoby měly nový život, možná se jen třpytí ve větším světle, či novou životní energií a vibracemi Stvořitele, které přijaly. Když navštívíte nějakou přírodní oblast a pocítíte, že její energie ještě nebyly oživeny, pak nás zavolejte a my v této oblasti začneme pracovat. Jednoduše řekněte:

 

‚Volám Lorda Merlina, Nanebevzaté mistry, anděly a víly, kteří jsou právě zaměřeni na čištění Království přírody. Rád bych nasměroval/a vaši pozornost k této oblasti (můžete říci jméno toho místa, jestli chcete) a žádám vás, abyste očistili Království přírody ode vší negativity, aby bylo oživené a zatřpytilo se Stvořitelovým světlem. Prosím, dovolte mi, abych vám pomohl/a, jak umím a veďte mě, je-li to vhodné. Děkuji.‘

 

Můžete pocítit, že vás vedeme k tomu, abyste zavolali určité energie, aby byly skrze vás ukotveny nebo vás povedeme, abyste přidali své vlastní světlo, uložili do země nabité krystaly nebo jiné vhodné postupy. Pokud to nebude nic takového, pak vás žádáme, abyste zavolali fialový plamen, aby jako vlna prošel zemí a Královstvím přírody a čistil veškerou negativitu, a pak požádejte o lásku andělů a víl, aby vtekla do Země, naplnila její půdu a všechny formy Království přírody, i zvířata a hmyz, dokonalou a absolutní láskou. Toto velmi pomůže.

 

Rád bych vás povzbudil, abyste požádali o čištění ve vašem místě, ať už půjdete do své zahrady a požádáte, aby byla vyčištěna zahrada, ať už máte jen květináč s nějakými rostlinami nebo jste-li obklopeni kvetoucí přírodou. Většina přírody se teď probouzí a rozkvétá do aktivity a tak je ideální doba, aby čištění začalo. Povzbuzuji vás, abyste hledali místa v přírodě, posadili se tam a pozorovali je a pokud to bude nezbytné, abyste požádali o čištění a oživení. Vaše úsilí velmi pomůže našemu záměru. To znamená, že až Stvořitel pošle na Zemi paprsek navýšení, celá vibrace a energetický vzorec Země a láska budou znásobeny, aby je všichni mohli zažívat a rozkvetli do vibrací blažené lásky.

 

Musím říci, že některé oblasti mohou potřebovat vaši pozornost pravidelně, jestliže jsou tato přírodní území nepřetržitě bombardována negativitou, dokonce i negativní myšlenky mohou být příčinou stagnujících energií, které poté mohou v přírodě zůstat.

 

Další oblast, kam bych rád upřel vaši pozornost, je energie stromů. Stromy vždy hrály roli kotvy energií Stvořitele, je to proto, že většina stromů plní funkci pojítka mezi fyzickou vibrací Země a rychlejší vibrací Stvořitelova vesmíru. Uvnitř energetické formy a fyzické formy je spirálovitá vibrace, která je spojená jek se Zemí, tak se Stvořitelem. Je důležité říci, že ne všechny stromy jsou takovouto spojkou, protože některé mohou být vystaveny negativním energiím a tak jsou nevyrovnané a odpojené. Není dobré jen předpokládat, že strom je vědomě propojen se Stvořitelem; je vždy třeba to prozkoumat.

 

Je třeba, aby ti, kteří se k tomu cítí vedeni ve svém srdci, pomohli stromům v propojení se s rychlejší vibrací Stvořitelova světla, s jejím navrácením do jejich fyzické formy a do Země. Společně se stromy, které si přejí dosáhnout splynutí se Stvořitelem na vyšší úrovni, toto pomůže i vzestupu Země. Chápeme, že se odehrává něco úžasného, že tělo Matky Země se čistí a léčí, když stromy ukotvují rychlejší vibrace, aby všem pomohly k hlubší jednotě se Stvořitelem.

 

Abyste mohli pomoci, můžete zaktivovat energii lásky ze svého srdce a duše a posílat tuto milující vibraci všem stromům na Zemi. Představujte si a prociťujte, že spirálovitá energie stromů je nyní propojena s rychlejší vibrací Stvořitelova světla, či požádejte, aby se tak stalo. Představujte si, jak stromy celého světa dosahují této své spirálovité energie, aby se propojily se Stvořitelem a Jeho světlo prší na každý strom, zvyšuje rychlost spirálovitého světla a tím zvyšuje vibraci jejich světla. Dobrý čas k této práci je večer, protože stromy budou v této době vnímavější k vaší pomoci. Díky tomuto procesu pomáháte vzestupu mnoha duchům stromů, které mají duši zrovna tak jako vy.

 

Spirálovitá energie stromů má obrovskou léčivou sílu a moudrost, existuje cvičení, kterým si umožníte splynout se stromem a Stvořitelem zároveň, tím navýšíte své vlastní vibrace i vibrace stromu, rozpustíte iluzi oddělenosti a umožníte si lépe pochopit a prožít jednotu. Můžete být ve fyzické přítomnosti stromu nebo můžete zavolat ducha stromu, což je k této práci také velmi dobré.

 

Jestliže chcete pracovat s fyzickým stromem, je důležité požádat svou duši a své průvodce, aby vás zavedli k tomu nejvhodnějšímu stromu. Pak se vědomě propojte s tímto stromem posíláním lásky ze svého srdce a zeptejte se ho, zda si přeje s vámi pracovat. Dostanete-li pozitivní odpověď, pak můžete vstoupit do aury stromu a položit ruce na jeho kmen.

 

Pokračujte v posílání lásky ze svého srdce ke stromu do všech úrovní jeho bytí.

 

Dovolte si vnímat spirálovité světlo uvnitř stromu a pošlete svou lásku nahoru centrem spirálovitého světla.

 

Představte si, že proud vaší lásky proudí nahoru spirálou, aby se propojil se Stvořitelem.

 

Spirála vás podporuje, ale dovolte lásce, kterou vysíláte, aby splynula se spirálou.

 

Díky tomuto sjednocení můžete pocítit, že energie vaší vibrace a energie stromu jsou povzneseny a mohou plněji splynout se Stvořitelem.

 

V tomto stavu můžete zůstat, jak dlouho chcete, potom stáhněte svou pozornost dolů ke kořenům stromu a podívejte se na vaše spojené energie proudící do Země a ukotvující se zde.

 

Potom pomalu s poděkováním odstupte.

 

Toto je pokročilé cvičení a učím je, jen když jsou studenti připraveni, ale cítil jsem, že to může být krásná zkušenost, kterou je dobré sdílet. Žádám vás, pokud chcete tuto zkušenost zažít, abyste k němu a také ke stromu přistoupili s velkým respektem, láskou a vědomě. Postupujte pomalu a požádejte mě o pomoc a vedení, ptejte se s každým krokem, zda je vhodné, abyste postoupili k dalšímu. Prosím, nedělejte toto cvičení jen s myšlenkou na podporu vlastního růstu; jde o spojení mezi energiemi, které je nutné respektovat.

 

S díky a láskou

 

Lord Merlin

 

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (http://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: http://www.posvatnesrdce.cz/news/lord-merlin-podpora-vzestupu-prirody/

Vaše komentáře

Reklama