ANTIBIOTIKA – JEJICH POUŽITÍ I MOŽNÉ HROZBY

Lékařský slib „v prvé řadě neuškodit“ by možná měl být přeformulován jako „v prvé řadě neudělat nic“. Lékaři, kteří nepředepisují antibiotika okamžitě v případech ošetření zánětu spojivek nebo infekcí horních cest dýchacích, zjišťují, že se pacientům vede právě tak dobře, a navíc bez jakýchkoliv vedlejších účinků antibiotik.

Nový výzkum odhalil, že s antibiotiky nebo bez nich, zdá se, že běžná a drobná onemocnění trvají stejnou dobu, a také s podobnými nepříjemnými projevy nemoci.

Jediná výhoda léčby antibiotiky je ta, že může zabránit komplikacím. Avšak ten risk u většiny běžných onemocnění je tak malý, že vedlejší účinky léků převládají nad užitkem. Vedlejší účinky antibiotik jako jsou nevolnost, zvracení, průjem nebo vyrážka, jsou všeobecně rozšířené, a zbytečné předepisování těchto léků k tomu navíc zhorší problém odolnosti vůči nim.

V jedné výzkumné studii byl sledován rozvoj oční infekce u 307 pacientů s akutním zánětem spojivek. Jedné skupině byla okamžitě podána antibiotika v očních kapkách, druhá skupina byla ponechána bez medikace, zatímco u zbytku sledovaných osob byla zahájena léčba antibiotiky až 3 dny po návštěvě u lékaře. Nebyl zaznamenán žádný rozdíl mezi pacienty s okamžitou léčbou a zpožděnou léčbou antibiotiky ve smyslu závažnosti a doby trvání onemocnění. Ačkoliv skupina se zpožděnou léčbou užívala méně očních kapek.

Je to vzorový jev, který se opakuje u široké škály běžných drobných onemocnění. Předešlé studie zjistily, že pozdní nebo snížené množství užitých antibiotik nevedlo k žádným rozdílům v uzdravení dětí s akutním zánětem středního ucha, ušních infekcí nebo u pacientů s infekcemi horních cest dýchacích, jako např. rýmou.

Zdroj:British Medical Journal

Znečištění životního prostředí léky je příčinou vzniku superbakterií, odolných k antibiotikům

Výroba antibiotik napomáhá vytvořit generaci „superbakterií“, které jsou imunní vůči lékům, a která mohou rozpoutat globální epidemie neléčitelných nemocí.

Odpad při výrobě antibiotik a dalších léků znečišťuje řeky v Indii, kde se mnoho těchto léků vyrábí, a vytváří generaci bakterií, které jsou odolné vůči všem antibiotikům.

Je ionií, že výroba léků může být důvodem vzniku celosvětové epidemie infekčních nemocí, říkají výzkumní pracovníci z Univerzity v Goteborgu ve Švédsku.

Zdroj: PLoS One, 2011

Lékaři stále předepisují antibiotika na „špatné nemoci“

Lékaři to ještě nepřekonali- pokračují ve vydávání receptů na antibiotika na zdravotní problémy, na které tyto léky nepomáhají, jako např. kašel nebo zánět vedlejších nosních dutin (sinusitis). A přibližují tím katastrofický scénář vývoje superbakterie odolné vůči antibiotikům.

Jen v samotné Velké Británii lékaři vydávají ročně kolem 1,6 milionu zbytečných receptů na antibiotika, v ceně 8,4 milionů liber. Odhalil to nedávný výzkum.

Antibiotika nedělají absolutně nic, aby usnadnily průběh nemocí, způsobených viry, navíc pomohou nárůstu problému s odolností vůči antibiotikům.

Výzkumný tým z Univerzity v Cardiffu sledovali nadužívání antibiotik v ordinacích 68 praktických lékařů. Když byli praktičtí lékaři poučeni o druhu nemocí, pro které je předepsání antibiotik vhodné, počet jimi vydaných receptů klesl o 5,5 %, ve výsledku bylo ušetřeno 830 liber za jednu ordinaci. Kdyby tato úspora byla extrapolována na celou Velkou Británii, činila by 8,4 milionů liber.

Zdroj: British Medical Journal, 2012

Hrozba dalšího růstu superbakterie z důvodu ukončení kontroly nad antibiotiky v krmivech pro zvířata

Superbakterie hrozí opět více, protože bylo rozhodnuto ukončit zdravotní regulační dozor nad povinným omezením v používání antibiotik v krmivu pro zvířata.

Americký úřad pro potraviny a léky, FDA , říká, že nemá zdroje na to, aby vymáhal dodržování hladiny antibiotik v živočišných krmivech, ale místo toho chce, aby zemědělské a farmářské podnikání dobrovolně sledovalo a dodržovalo rozumné a bezpečné používání.

Dokonce i když FDA působil jako policajt, 80 % všech antibiotik, prodaných v USA , se dostalo do krmiv pro zvířata, což nakonec vstupuje do potravinového řetězce. jak jsme uvedli nedávno, 7 % masa je infikováno MRSA (multidrug resistant Staphylococcus aureus) odolným vůči antibiotikům a přispívá k evoluci superbakterie.

Jako ústupek skupinám, protestujícím proti ohrožení zdraví, vyhlásil FDA o několik dní později, že zavádí přísná omezení pro užívání cefalosporinu, speciální skupiny antibiotik, která jsou rutinně injekčně vpravována do vajec, a používají se také k léčbě infekcí u skotu. V roce 2008 vyhlásila FDA úplný zákaz cefalosporinu u skotu, avšak po obrovské bouři protestů farmářů a podnikatelů v zemědělství návrh opět stáhla.

Použití cefalosporinu je však malé v porovnání s penicilinem a tetracyklinem, dvěma nejrozšířenějšími antibiotiky, dávanými do živočišných krmiv a vody na farmách.

Zdroje: ANH-USA,New York Times, 2012. FDA Federal Register.

 

Zdroj: http://www.zdravapotravina.cz/clanky-o-jidle-potravinach-a-zdrave-vyzive/antibiotika-jejich-pouziti-i-mozne-hrozby-clanek

Vaše komentáře

Reklama