DATUM 20.11.2011 NA MĚ MLUVÍ

Na mě však od počátku letošního roku mluví a volá jeden datum o kterém jsem na internetu hledala informace, ale nenašla.  Dnes tento datum vyloženě křičel a tak jsem vzala tužku do ruky a v rychlosti nakreslila jednoduchý obrázek. Nic není náhoda…vážně nic, protože už delší dobu mi v hlavě zraje pravdička o rovnováze v nás ….a tak když jsem dokreslila, jdu vám napsat o tom, jak vnímám den 20.11.2011.

V automatické kresbě se mi zakreslil obrázek:

na kterém se zakreslila bytost, která se rozpůlila a vlevo se zapsal den a měsíc 20.11 a vpravo se zapsal rok 2011 a celou bytost spirálovitě zahalila energie. V momentě, kdy jsme obrázek dokreslila, jsem pocítila a vnímala ROVNOVÁHU, kterou v tento den budeme vnímat….

Protože obrázek mluvil dál:

20.11.

dvojku tady vnímám jako bytost – mužská a ženská energie

nulu jako uvědomění si těchto aspektů

jedničku a jedničku ženská a mužská energie sólo

 

2011

dvojku vnímám jako člověka, který má žít v páru

nulu jako pauzu, volnost a svobodu ve vztahu 

jedničku a jedničku jako jedince žijícího s tím druhým

 

součet dne a měsíce = 4             součet roku =4

celkový součet = 8

OSMIČKU vnímám jako napojení se na univerzum a v tento den působení a uvědomění si ROVNOVÁHY, která vyplývá… ze dvou ČTVEREK, která je na každé straně  tak naznačuje smysl rovnováhy.

 

ROVNOVÁHA

Jen si vezměte, když nesete jen jednu tašku v ruce… jak se vám špatně kráčí…rozhodně je příjemnější a přirozenější, když zatížíte obě ruce stejně… a o tom je i rovnováha v životě, která když je narušena… tak se to začne odrážet na psychice, zdravotním stavu, postojích, a vůbec celkovém žití člověka.

Je třeba být v rovnováze

náhled obrázku

Žena                                                Muž

Nebe                                                Země

Hlavně tady cítím, že je základ rovnováhy…. Je třeba si uvědomovat a hlavně chápat ženský i mužský aspekt v nás…. je třeba mít hlavu v oblacích a přitom být pevně nohami na zemi a žít život v přítomném okamžiku…..

Pokud k datu 20.11.2011 přidáte ještě hodinu 20:11… tak nám celkový součet vyjde na číslo 12…. a pak na číslo 3 …. další trojka (trojité opakování se) nám vychází v opakování se 20.11/2011/20:11/ O jedničce i dvojce jak ji vnímám jsem už psala…a číslo tři v tuto chvíli, která nastane vnímám jako TROJNOST BOŽÍ… a opravdové propojení se s univerzem.

 

bůh

JIN                 JANG

Velmi hezky a srozumitelně popsala na svých stránkách teta Kateřina a tak jsem si dovolila pro vás tady její písmenka zkopírovat.

Jin-Jang. Jin a Jang jsou dva základní principy taoismu.Ženský jin je charakterizován jako pasivní, temný, přijímající, vlhký a mužský jang jako aktivní, plodící, světlý, teplý a suchý. Jin a Jang vyjadřují dvě prapůvodní tvůrčí síly. Dva protiklady. Jako je nebe a země, muž a žena , slunce a měsíc a další. Jsou chápány jako síla, ve které mají všechny věci svůj původ. Představují jakousi polaritu, ze které vše vzniklo. Určitě znáte symbol tohoto principu. Takzvanou monádu. Kruh, který je rozdělen na dvě poloviny – černou a bílou.   A v té černé najdeme bílý bod a v bílé zase černý. Podle taoistického učení, působením těchto dvou principů vzniká pět základních elementů. Kov, dřevo, voda, oheň a země. Tyhle elementy v různých kombinacích vytvářejí základ kosmu a princip jeho tvoření. Například voda uhasí oheň, ten spálí dřevo, ale dřevo vyroste za pomoci vody a tak dále. Zkrátka jde o základní podstatu, která je procesem vznikání a zanikání, takž se všechno stále přetváří ke svému protipólu. Prakticky se principu jin a jang využívá v taoistické medicíně k udržování rovnováhy lidského těla, osobnosti a také činností. Například povrch těla je jang, vnitřek jin. Dvojice tělesných orgánů pak na sebe reagují a třeba játra a plíce a jeden tak může ovlivnit činnost druhého. Tento princip je také základem akupunktury a akupresury. Body na povrchu těla ovlivňují činnosti vnitřních orgánů. A také to vše souvisí s tím, že tělesné a duševní zdraví pak závisí na harmonických vztazích mezi jin a jang lidského těla a psychiky.

Zdroj: http://www.tetakaterina.cz 

 

Nic se neděje náhodou a tak když se střetla přes písmenka moje cestička s cestičkou numeroložky Andrei Vrbové, která vypracovala charakteristiku DNŮ, VE KTERÝCH JSME SE NARODILI  ( a my se na FB shodli, že výklad sedí jak prdel na hrnec )…. Napadlo mě, aby se k tomuto datu vyjádřila i ona…ze svého profesionálního pohledu….a věřte nevěřte…. Andrea přikývla a co nevidět její výklad na den 20.11.2011 přidám k tomuto článku….

Mějte se a smějte se…. a rovnováhu… tu bychom si měli udržovat každý den…

S láskou……vaše Zrzka

29.10.2011

 

 

Výklad k datumu 20.11.2011 od nemeroložky Andrey Vrbové …

autorky stránek http://www.numesrea.cz/

Tajemství čísel

 

 

Milá Zuzko,

tak jsem si rozepsala datum a pokusím se nastínit můj pohled na něj.

20. 11. 2011(4)  / 8

tarotovou kartou dne je Síla/Rovnováha

Esence čísel v tomto listopadovém dni poukazuje na propojení duchovního světa a světa materie. Vnáší velmi vysokou hladinu vnímání a intuice, citlivost a soucit s bližními, kdy by naší prioritou mohla být podpora a pomoc potřebnému, spolupráce a kolektivní práce ve smyslu širšího společenství a pro obecné blaho. Cesta dne směřující k nalezení rovnováhy a stability, možných obměn a proměn, které se dotýkají jak jednotlivce, tak veřejnosti. Snaha o vyjasnění situací a počinů, poukazování na zastřené a klamné stíny. Prostřednictvím různých situací a nebo setkání možná sáhneme do minulosti s uvědoměním si, co je třeba uchopit a vyléčit, jelikož je to pro náš život a duchovní vývoj již nepotřebné.

Harmonie a láska k druhým, diplomatické schopnosti a jednání, zodpovědnost a služba druhým jsou ingrediencí čísla dne umocněné přítomností nuly, která vždy aspekty daného čísla zvyšuje. Jedenáctka koresponduje s těmito aspekty svou vnímavostí a odvahou, mnohdy skrytou a vyplouvající na povrch či nalezenou v nepříznivých situacích. Je zdrojem vnitřní síly a ctižádostivosti, úžasných myšlenkových pochodů, postřehů a znalostí z mnoha sfér a oborů. V neposlední řadě oplývá darem výřečnosti a písemného vyjadřování, podobně jako dvacítka ze dne je oděna do uměleckého hávu a cítění, inklinující k duchovním naukám a alternativním způsobům žití. Průbojná osmička jako výraz dne společně s oddanou čtyřkou z roku jsou představitelkami hmotného světa, které jej vnímají realistickým a praktickým úhlem pohledu, svou práci odvádějí metodicky a s přesností sobě vlastní. Jsou to zodpovědné „dámy“, které nenechají nic náhodě, potřebují kráčet pozvolna, krůček po krůčku a vidět za svojí usilovnou prací výsledky. S tím je spojena touha po uznání a úspěchu, společenské prestiže a finančního ohodnocení.

Energie a číselné vibrace tohoto dne nás probíhajícími okolnostmi a událostmi, mnohdy nečekanými a s emotivním zabarvením, směřují k nalezení již zmíněné rovnováhy a stability, harmonie. Uvědomění si svých stinných i světlých stránek, propojení rozumu a hlasu srdce. Intuice, inspirace a „našeptávání shora“ může bravurně spolupracovat s tvořivou a systematickou stránkou dne, vytvářet nové projekty a přinášet výborné výsledky. V opačném případě budeme svá vnuknutí podrobovat přísné analýze a logické mysli, hodnocení. Vnitřní svět by měl být v souladu s vnějším projevem. Spolupracovat se životem a nevzdorovat.

Cílem dnešní cesty je cesta k sobě sama. Konfrontace s našimi skutky a počiny, myšlením a jednáním, přijetí zodpovědnosti za svůj život. Cesta k druhému, úctě, pochopení a toleranci bez mocichtivosti a sobectví.

Mějme na paměti, že jen láska dokáže zvítězit nad lží a nenávistí a že jen my jsme tvůrci svých zítřků…

Vaše Andrea

30.10.2011

 

Každý den, každý datum, je pro nás výjimečným…. V poslední době se objevilo v souvislosti s Mayským kalendářem několik dnů, o kterých se hodně píše.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama