Pestrá mozaika dnů narození

Doufám, že vám informace zde uvedené pomohou třeba k lepšímu pochopení sebe sama nebo svých blízkých. Přeji vám, ať vaše touha po poznání vzrůstá a samotný proces poznávání ať vás naplňuje radostí a štěstím, tak jako mne.

S láskou a úctou,

Sofie Natarani

 

„Žádný člověk se nepodobá druhému, žádná tvář není stejná jako jiné, žádný otisk prstu se neopakuje. Milion tváří Boha se zrcadlí v milionu lidských obličejů. Jak mnohotvárné jsou vnější formy projevu, tak mnohostranné a neopakovatelné jsou i charaktery lidí.
Ale všechny usilují o dokonalost.
V každém dřímá obraz Nejvyššího v jeho nejčistší a nejpůvodnější podobě.
Kletba i požehnání provázejí člověka na jeho cestě k dosažení tohoto ideálního obrazu. Hluboko v duši dřímá vědomí toho nejušlechtilejšího, nejkrásnějšího a nejdokonalejšího. Ale nezapomínejme, že hmota se může stát dokonalou jen tehdy, když bude dokonalá Duše, jež ji oživuje, neboť podle žádostí duše se formuje to, co je viditelné a hmatatelné. Tak vypráví každá forma příběh svého vzniku, svého úsilí na cestě k prapůvodnímu obrazu.
Ukaž mi tvář, ukaž mi své tělo a já budu vědět, odkud pocházíš a kam chceš jít. I když se ukryješ do mnoha převleků, já tě přece poznám,neboť pravdu nelze zamaskovat.

Staň se tím, o co usiluješ: vlastní pravdou.“

Aymar

Vítám Vás na pokračování mého minikurzu Numerologie krok za krokem.
Dnes začneme poodhalovat tajemství, které skrývá náš den narození.
Numeroložka Penny McLean jej docela výstižně označuje jako „nástupní bod“.

 

Den narození 1., 10., 19. a 28.

Psychické číslo 1 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci.
Vaše vzpomínky se vztahují k roli vůdce, vládce, velitele, agresora, dominantního jedince, ale i k roli samotáře, osamělého a osamoceného bojovníka. Jste zvyklí jednat samostatně, prosazovat své zájmy bez pomoci jiných, uskutečňovat své myšlenky bez spolupráce se stejně smýšlejícími lidmi. I v nejkomplikovanějších situacích vždy najdete východisko a sami od sebe rozvinete síly, které vám pomohou zvítězit nad čímkoli.
Vaší vládnoucí planetou je Slunce.
Slunce je králem sluneční soustavy a okolních planet. Podle některých starých  rukopisů je Slunce sídlem nejvyšší duchovní energie. Představuje mužskou energii a symbolizuje asertivitu, individualismus,odvahu a sebevědomí.
Kabalisté odedávna učí, že Slunce je živým odrazem našeho pravého Já a že každá lidská  bytost je miniaturní sluneční soustava – že mikrokosmos je zrcadlem makrokosmu. Slunce souvisí se srdeční čakrou – když má člověk srdce otevřené, vypadá,jako by zevnitř zářil, vyzařoval ven jako slunce.
O psychických jedničkách se říká,  že mají šťastnou povahu a že jsou považovány za děti štěstěny.
Jsou odolné, mají oproti jiným lidem víc vitality. Mají rádi život v přepychu, utrácí často a královsky, a  to i tenkrát,  nedisponují-li právě příliš velkým kapitálem. Jsou velkorysí a na dary pro přátele a známé jsou schopni vydat spoustu peněz.
Psychické jedničky jsou často přesvědčeni, že se narodili se zvláštním posláním, pro jehož splnění pak velmi tvrdě a bez oddechu pracují; jsou ochotni přinášet oběti a zříci se konvencí a pohodlí.
Jsou neústupní a životním zvratům vzdorují s hrdým čelem, neztrácí při tom nervy ani odvahu.
Jedním z jejich nedostatků je neschopnost snášet kritiku, přestože sami rádi  kritizují jiné.
Tak jako Slunce, i oni jsou zdrojem světla a radosti,  jsou předurčeni k tomu, aby sloužili lidstvu.
Milují život, umí ocenit umění a krásu vůbec.
Svoboda bez hranic je jim životní potřebou. Navenek někdy působí jako osamělí bojovníci, kteří nestojí o pomoc druhých.
Milí nositelé psychického čísla 1, bude se Vám žít lépe a radostněji, když odhalíte a vyčistíte příčiny svých sklonů k extravagantnímu utrácení a když budete trochu opatrnější ve finančních záležitostech.  Vše zvažujte, nerozhodujte se unáhleně.
Zkuste se zamyslet nad tím, jestli nejste příliš pyšní, ambiciózní a autoritativní. (Celý příspěvek…)

Den narození 2.,11.,20. a 29

„Na cestách života potkáváme
stále znovu sami sebe v tisíceru převlecích“.

C.G.Jung

Milí přátelé, z pestré mozaiky dnů dnes vybírám ty, které po sečtení vyzařují energii čísla 2.

Pojďme se společně ponořit do oceánu citů, které jsou dvojkám vlastní…

Psychické číslo 2
Psychické číslo 2 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 2.,11.,20. a 29. dne v měsíci.
Vaše vzpomínky mají něco společného s protějškem, s nějakým „ty“, a chápání sebe sama se u Vás odvozuje vždy ze vztahu. Při jakémkoli svém konání hledáte ospravedlnění v reakci svého protějšku. Chcete se realizovat ve spolupráci a sice s člověkem, kterého akceptujete jako svůj protějšek a který nejvíc odpovídá vašemu vnitřnímu obrazu. Když jste ponecháni sami sobě, hůře nacházíte sama sebe a váš rozvoj postupuje pomaleji.
Číslo dvě vibruje s Měsícem, který reprezentuje představivost a  citlivost. Měsíc je odrazem sluneční záře. Je dárcem základní,mateřské a tvůrčí energie. Měsíc působí na naše podvědomí člověka, na náš vnitřní svět;podporuje naši představivost, vnímavost a proměnlivost.
Psychická 2 Vám propůjčuje jemnou a romantickou povahu a umělecké sklony. Dá se o Vás říct, že jste snílci s tendencí bát se neznámého nebo cizího. Jste velmi nápadití vynalézaví,  ale v uskutečňování svých plánů a nápadů nejste vždy tak důslední,  jak byste měli být. Potřebujete někoho, kdo Vaše nápady uvede v život.
Psychické dvojky mívají velmi silný vztah  ke svým rodičům, zejména ke své matce  -ať už v pozitivním nebo opačném slova smyslu. V každém případě jim hodně záleží na tom, aby se jejich blízkým dařilo dobře – dvojka je tzv. vibrace „slepičí polévky“. (Celý příspěvek…)

Den narození 3,12,21 a 30

Zaposlouchejte se do sebe a pohlédněte do nekonečnosti
prostoru a času.
Odtamtud zaznívá zpěv hvězd,
řeč čísel a harmonie sfér.

Thot-Hermes

Milí přátelé, v tomto pokračování Numerologie krok za krokem se podíváme na barevnost a rozmanitost vibrace čísla tři…

Psychické číslo 3 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 3.,12.,21. a 30. dne v měsíci.

Vaše vzpomínky jsou spojeny s nějakou partou, klanem, týmem, spolkem a samozřejmě rodinou. Jste od narození kolektivní, zřídkakdy se někde objevíte sami. Máte rádi společnost jakéhokoli druhu a vyhýbáte se tichému ústraní.

Rádi s druhými něco sdílíte, rádi mluvíte, ale umíte i naslouchat. Jste dobrými vypravěči vtipů a příběhů, přičemž máte občas sklony přehánět a vymýšlet si.

Máte rádi blahobyt a pohodlí, ale jste i velmi pracovití a býváte i sportovně založení.

Číslo tři vibruje s planetou Jupiter. Ta je popisována jako planeta optimismu, smělosti a odvahy, energie, vědomostí a daru slova.

Jako člověk narozený pod vlivem trojky (tzn. 3., 12., 21., nebo 30. dne v měsíci) zakládáte každou svou činnost na velkém ideálu. Usilujete o pravdu a nic než pravda Vás neuspokojí, ať už ji hledáte v lásce, v přátelství, v kariéře nebo v politice.

Psychické číslo 3 se vyznačuje velkou ctižádostí. Jako její nositelé byste rádi dosáhli „světové pověsti“ a v tomto smyslu také stále o budoucnosti uvažujete. (Celý příspěvek…)

Den narození 4,13,22 a 31

„Nic není tak silné jako idea,
jejíž čas přišel.
Victor Hugo

Milí přátelé,pojďme společně pootevřít dveře a podívat se, co v sobě skrývá archetyp čísla čtyři…

Psychické číslo 4 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci. Přináší vám změny, často nečekané a nenadálé, navzdory tomu, že zrovna vy změny příliš v lásce nemáte. Jako zrozenci  s psychickým číslem čtyři příliš nevzpomínáte na minulost, vy přímo jste svými vzpomínkami, které máte uloženy v každém koutku své duše a v každé buňce svého těla. S psychickým číslem čtyři se rodí mnoho postižených dětí i lidí náchylných k nemocem. Psychická čtyřka způsobuje, že není snadné získat vaši důvěru, býváte nejistí. Tato nejistota s sebou nese i vaši potřebu neustále něco s někým konzultovat. Na druhou stranu z vás Vaše pochybovačství dělá lidí svéhlavé a neústupné. Mezi vaše povahové rysy patří i smělost, odvaha a trpělivost. A pravdou je i to, že berete své náhlé vzestupy a pády tak jak přicházejí a nepříjemné věci nesete trpělivě. Tam, kde se ostatní hroutí pod tíhou  nepříjemností a potíží, si vy, čtyřky díky svému spojení se zemskými silami, dokážete poradit a celkem rychle se vypořádat s problémy, které na vás doléhají. Zdá se, že jste přišli na svět s heslem: „Pomoz si sám, stejně ti nikdo jiný nepomůže! „Nemáte rádi průměr, jste stoupenci krajního řešení. Povahou jste rebelanti. Ke všem situacím v životě přistupujete metodicky a nikdy nic nepodniknete, dokud si to velmi důkladně  nepromyslíte. Vaší touhou je zavést do svého života rovnováhu a harmonii, chcete být systematičtí. Psychické číslo čtyři dosahuje úspěchů pouze nebo hlavně vlastním přičiněním. Díky vlivu tohoto čísla jste extrémně rezervovaní, neumíte odkrýt své nitro ani před svými nejbližšími. Někdy býváte i hodně egoističtí a jdete dost bezohledně za svým cílem. (Celý příspěvek…)

Den narození 5,14 a 23

„Čemu učíš druhé, formuje i Tebe.
Proto věz, že co učíš, jako bys učil sebe sama.“
Course of miracles (Kurz zázraků)

Milí přátelé, v dnešním pokračování Numerologie krok za krokem se pokusíme společně porozumět, co se skrývá v psychice lidí narozených 5.,14.a 23. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je svobodomyslná pětka.

Psychické číslo 5
Základem vzpomínek všech zrozenců v pětce je neotřesitelné vědomí vlastní hodnoty. Dalo by se to shrnout větou: Důstojnost člověka je nedotknutelná.
Psychické číslo 5 dává svým nositelům jemnou a křehkou povahu. Jsou to rození intelektuálové. Májí velmi bystrý rozum, umí jej používat a to také nepřetržitě dělají. Jsou rychlí a pohotoví, často reagují impulzivně. Mají rádi změny a jejich plány se jen zřídkakdy týkají vzdálené budoucnosti – na to ostatně ani nemají dost trpělivosti. Rádi riskují. Mají mladistvou mysl. Lehce navazují vztahy, ale protože jsou poměrně nestálí, žádný z jejich vztahů moc dlouho nevydrží.
Psychické pětky jsou nadány velkou intuicí. Jsou velice přizpůsobivé – ve společnosti dětí se sami mění v děti, ve společnosti mládeže se mění v revoltujícího člověka s mladistvými názory a v přítomnosti starších a moudrých lidí se z nich rovněž stávají moudří lidé. Vynikají brilantní logikou. Svou výmluvností každého odzbrojí a přesvědčí ho o správnosti svého stanoviska.
Jsou velmi šaramantní, získávají si lidi svou přitažlivostí, pokrokovým myšlením, logickou a jasnou řečí a optimistickým postojem k životu.
Jsou marnotratní, ale v podstatě se dá říct, že mají štěstí a peníze si vždy dokáží opatřit, když je potřebují. Nespoléhají na  jediný zdroj příjmu, rádi podnikají a rádi investují peníze. Psychické pětky mají rády značkové zboží, protože jim dává pocit, že jejich hodnota je doceněna. Číslo pět vibruje s planetou Merkur. Ten reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost.
Je to číslo intelektu a písemného i ústního projevu. (Celý příspěvek…)

Den narození 6,15 a 24

„Je úplně jedno, co děláme, dokud nepřijmeme sami sebe. Jakmile jednou sami sebe přijmeme, je úplně jedno,co děláme.“ Charly Heavenrichová

Milí přátelé, dostáváme se nyní k psychice lidí narozených dne 6., 15. a 24. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je láskyplná a harmonii milující šestka. Číslo šest nám vypráví příběh o síle, která symbolizuje tělesnost, sexualitu, pudovost a instinkt.

Psychické číslo šest
Zrozenci v šestce si vzpomínají, hlavně v nočních snech, které se jim zdají jako velmi reálné, na život v harmonii, kráse, teple a plnosti a samozřejmě chtějí tyto sny uskutečnit i ve své nynější existenci. Velmi často se tyto bytosti potřebující lásku a hladovějící po kráse vydávají do prostředí svého dětství, které s tímto tématem nemá nic společného.
Šestkový člověk není vždy krásný, ale z očí mu vyzařuje nespoutané veselí. Září sám od sebe.
Číslo šest vibruje s planetou Venuše, která reprezentuje ženskou podstatu, soucit a také peníze.
Milá šestko, vibrace Tvého dne narození způsobuje, že k sobě magneticky přitahuješ ostatní; přináší ti také lásku k umění a hluboké spříznění s hudbou. Nejspíš miluješ krásné domy a vkusné zařízení, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí – tvůj domov je tvůj hrad, zvláště když ho můžeš naplnit teplem a láskou.
V průběhu svého života poznáš a budeš mít mnoho přátel, ale mnohokrát v životě zažiješ i samotu a osamělost. Nechceš si nikoho zavazovat a nechceš být někomu zavázána. Miluješ svobodu, přímost a upřímnost. Jsi trochu nestálá, roztěkaná, nejsi schopna zůstat po delší dobu soustředěna na jeden předmět zájmu. (Celý příspěvek…)

Den narození 7,16 a 25

„Ať tvoje mystická síla, lotos světla,otevře kuklu a motýl nechť vzlétne ke hvězdám.“

Moji milí, pojďme nyní společně nahlédnout do psychiky lidí narozených 7., 16. a 25. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je mystická, nezávislá a někdy melancholická sedmička. Číslo sedm nám vypráví příběh o touze po jednotě těla a ducha a o úsilí o „vyšší“ kvalitu života.

Psychické číslo sedm

Hluboko ve vzpomínkách lidí narozených tohoto dne (7., 16. a 25.) je ukryta touha po něčem vyšším. Rádi se ztotožňují se slavnými osobnostmi a velmi brzy si volí ideály a vzory, jejich charakteristickým rysem je ztělesnění reprezentativního, slavného postavení. Nejvýraznějším rysem zrozenců v sedmičce je, že rádi reprezentují a zaujímají pozice, které je alespoň o trochu vyvyšují nad ostatní. Na začátku svého života nejsou nikdy rády tím, kým jsou, i kdyby se narodili jako princ nebo princezna. Z jejich výrazu jako byste četli: „Kdybyste věděli, kdo vlastně jsem…“

Milá sedmičko, pod vlivem vibrace svého dne jsi velmi nezávislá a svobodomyslná. Stále pečlivě analyzuješ vše, co děláš; jsi velmi puntičkářská. I ty nejmenší detaily mají pro tebe velký význam. Tvá mysl se stále toulá v kosmickém prostoru. Obyčejným smrtelníkům se můžeš jevit trochu mimo, jako bys byla z jiné planety. Tvá hlava neustále zpracovává podněty, které druzí nevidí nebo je nedokáží vnímat. Jsi myslitel. Máš analytického ducha a velmi přesný pozorovací talent. (Celý příspěvek…)

Den narození 8., 17. a 26.

„Zvládat druhé vyžaduje sílu; zvládat sebe vyžaduje energii.“
Lao-c´

Milí přátelé, pojďme se dnes podívat na psychiku lidí narozených dne 8., 17. a 26. Jejich psychickým číslem je silná osmička, která chce všechno nebo nic. Nedělá kompromisy. Osmička je číslo spravedlnosti, plnosti a blahobytu. Zároveň je to číslo nejistých lidí, kteří musí své schopnosti neustále dokazovat – tak se osmičce daří mnoho vykonat, neboť nejistota je její pohonná látka. Číslo osm nám vypráví příběh o moci a bezmoci. Je to příběh vášně, vztahující se k věčnému vyrovnávání extrémů.

Psychické číslo osm

Lidé narození 8., 17. a 26. dne v měsíci si v sobě nesou vzpomínky ve formě tušení, která mají mnoho společného se stínovými stránkami a s propastmi lidské psychiky. Témata jako smrt, nemoc, rány osudu, prohry a těžké časy je nemohou polekat, protože je důvěrně znají jako své staré známé. Rodiče osmičkových dětí mají často pocit, že jejich potomci pozorují a že je dokážou prohlédnout, jako by se z jejich očí dívala na svět nějaká stará duše, ne vždy dobrotivá, ale chápající lidské utrpení. Onemocní-li osmičkové dítě, pak je nemocné těžce, je-li toto dítě smutné, pak hluboce, je-li uražené, pak dlouho. Prožívá-li nadšení, pak se toto nadšení mění v euforii, je-li veselé, je až exaltované. Pro osmičkové dítě existuje pouze černá a bílá a v žádné oblasti svého života nerado přistupuje na kompromisy.
Milá osmičko, je pravda, že Ti slabost nahání hrůzu a tak raději tiše trpíš a s nadějí čekáš na to, že druzí odhalí Tvé potřeby? Nerada kohokoli o cokoli žádáš, protože ti cizí pomoc málokdy vyhovuje a nejraději si děláš všechno sama. (Celý příspěvek…)

Den narození 9.,18.a 27

„Mým učením je můj život“

Gándhí

Milí přátelé, v naší pestré mozaice dnů narození dostáváme k psychice lidí narozených 9.,18. a 27.dne v měsíci.

Číslo 9 nám vypráví příběh o změně a chaosu. Výpověď teorie chaosu, že v největším chaosu lze najít harmonii a řád, se v devítkovém příběhu stává stále znovu prožívanou realitou.

Všechno nepochopitelné, nehmatatelné,což je nejhlubší povahový rys archetypu devítky, se projevuje u lidí narozených v těchto dnech jako hluboké předurčení jejich charakteru.

Psychické číslo 9

Lidem narozeným 9.,18.a 27. dne v měsíci se jako vzpomínky hlásí sny, fantazijní obrazy a imaginace, jimiž jsou tito zrozenci vystaveni víc, než kolik mohou konstruktivně zvládnout. Obklopuje je něco jemného a křehkého a zpočátku žijí ve zdánlivě snovém světě, jako by zapomněli nechat za prahem zrození to, co patří do onoho světa. Ztotožnění s tvrdou realitou je pro ně těžké, někteří z nich proto celý život žijí v iluzích, které si ustavičně vytvářejí. (Celý příspěvek…)

 

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani.

Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Zdroj úvodního obrázku https://pixabay.com/cs/

Doufám, že vám informace zde uvedené pomohou třeba k lepšímu pochopení sebe sama nebo svých blízkých. Přeji vám, ať vaše touha po poznání vzrůstá a samotný proces poznávání ať vás naplňuje radostí a štěstím, tak jako mne.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama