02.02.2020

2.2 2020 patří mezi tzv. palindromická data, což znamená, že se datum čte stejně odpředu i odzadu. Nese s sebou silnou ženskou (2) tvůrčí (0) energii projevu (4), která nám dává příležitost manifestovat (8) ve svém životě to, co chceme.

Dvojka je ženský princip. Esence kosmické Moudrosti, které bychom měli naslouchat. Ale také symbol polarity, kontrastu a zrcadlení. Ztělesňuje spojení s vnitřním světem (intuicí) a poznání dobra a zla. Kdekoli se objeví dvojka, objeví se i potřeba integrace protikladů, protože 2 reprezentuje dualitu světa – jin a jang, nádech a výdech; život a smrt, světlo a tmu. V dualitě je jedno obsaženo v druhém – bez temnoty bychom nepoznali světlo.
2 je v Tarotu zastoupena Velekněžkou, která nás vyzývá, abychom se na své cestě hledání obrátili dovnitř, učili se vnímat svůj vnitřní hlas a důvěřovali mu. Výrazné zastoupení dvojkové energie v tomto datu po nás  chce, abychom maximálně vstoupili do kontaktu se svými city a nechali se vést klidnou moudrostí svého srdce.
Nula je věčnost; neohraničené světlo; prázdnota; počátek i konec; absolutno. Je výrazem neohraničeného tvůrčího potenciálu Boha. Poukazuje na vyšší Sílu v nás. Je mostem do prázdnoty nebo také do života. Nula se svou podobou blízkou kruhu naznačuje, že život je koloběh. Po každé zimě přichází jarní probuzení. Z toho přirozeně vyplývá, že ani smrt nemůže být koncem. Musí být začátkem něčeho nového – tak jako se z  housenky vyklube motýl! Nula znamená proměnu a připravuje nás na vyšší úroveň.

V roce 2020 je dvakrát obsazeno číslo 20. Dvacítka je číslo znovuzrození, regenerace a obnovy. Také milosrdenství a spásy. Symbolizuje nový začátek na vyšším stupni. Tarotová karta 20 se jmenuje „Poslední soud“, v některých tarotových systémech se nazývá Znovuzrození. Nese v sobě aspekt transformace prostřednictvím Probuzení. Tarotová dvacítka je spojována s Plutem, planetou transformace, jehož náhlá a intenzivní energie každého v tom správném čase probouzí ze spánku nevědomí. Vibrace 20 nás na kolektivní úrovni ovlivňuje již od roku 2000. Letos je tato energie zdvojnásobena, což naznačuje, že už je opravdu čas!

Celé datum dává součet 8 (2+2+2+0+2+0=8). Osmička reprezentuje zákon „Jak nahoře, tak dole. 8  je také číslo smrti a vzkříšení. V obrácené poloze je to symbol nekonečna. Říká se, že kdo díky sedmičce vstoupil na nebesa, s osmičkou dospěje do sídla bohů. 🙂 Energie osmičky jako výsledná vibrace dne 02.02.2020 tedy pečetí to, co je zřejmé již z čísel 0 a 20, totiž že v našem životě nastává nový začátek na vyšší úrovni. Stojíme na prahu zcela něčeho nového!
Symbol ležaté 8 lemniskáta představuje rovnováhu všech projevů vědomí. Ležatá osmička je neohraničená rozlehlost v jednom; je to vibrace a rytmus; nepřetržitá celistvost v plynulém pohybu, je to vnitřní i vnější cesta. Vše, co žije a existuje v kosmu, na Zemi, a v nás, se neustále pohybuje a mění. A tak je zřejmé, že je třeba se připravit na změnu.

Stále více a více lidí začíná akceptovat, že mimo fyzickou realitu existují současně s trojrozměrnou realitou další dimenze. Z těchto vyšších duchovních světů a paralelních realit přichází skrze otevřené portály informace důležité pro zachování života zde na Zemi, a na nás je, abychom odhalili způsoby,  jak v souladu s těmito informacemi a jejich moudrostí žít a jednat .

Klíč k odemčení jejich tajemství leží v lásce, soucitu a hluboké moudrosti našeho srdce, proto je třeba, abychom se každý po svém dostali svým vědomím do středu té osmičky a tím se uvedli do klidu a rovnováhy. Potom budeme mít i sílu na potřebné změny.

Pamatujme na to, že každá naše myšlenka, každý náš čin a každá naše emoce ovlivňuje celek. Vše je propojené, tak jako jsou propojené dva kruhy v osmičce. Jak nahoře, tak dole… Mluvme a jednejme tedy ze svého srdce, s jasným záměrem těšit a uzdravovat, majíc na paměti, že každá částečka lásky, kterou vyšleme do nekonečna (do světa), se počítá. Vysíláním hojivých a harmonizujících myšlenek můžeme doslova obrozovat zemskou atmosféru a přispívat k prosvětlení kolektivního vědomí.

Prosme kosmický ženský princip (Pannu Marii, Máří Magdalénu, Bohyni Isis, nebo jakýkoliv jiný jeho projev) aby nás naučil milovat láskou, která prozařuje, mění a léčí.

Autor: Sofie

 www.novoucestou.cz

V roce 2020 je dvakrát obsazeno číslo 20. Dvacítka je číslo znovuzrození, regenerace a obnovy. Také milosrdenství a spásy. Symbolizuje nový začátek na vyšším stupni.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama