Astrohoroskop na duben 2018

 

Slunce se pohybuje v Rybách od 18/02/2018 až do 20/03/2018 kdy se přesune do znamení Berana.

Úplněk ve Vahách nastal 31/03/2018. 
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení VahVliv úplňku pocítíme ve vztazích pracovních a partnerských, a to v první polovině dubna 2018. V době úplňku se pohybuje Merkur u Slunce ve zpětném chodu.

Mars aktivuje Saturn v KozorohuVenuše přebíhá přes Uran.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018 ve znamení BeranaToto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Berana. Pro ostatní znamení otevírá cestu k práci a kariéře. Znamení Berana symbolizuje prvotní impuls, trknutí, výstřel, první záblesk osobního vědomí, zrození, počátek bytí, samostatné existence, první křik dítěte, které se hlásí na svět. Je tu silný nápor energie, vynoření z oceánu potencialit (z hlediska živlů střídá oheň vodu). Beran jde první, v čele stáda, aby razil cestu ostatním. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Uranem. Uran přináší rychlé změny a zvraty.  Mars přebíhá přes Černou Lunu, karmické Pluto se Saturnem v Kozorohu. Planety přinesou životní zkoušku. Čekají nás zásadní životní změny.

Úplněk ve Štíru nastane 30/04/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Štíra. Vliv úplňku ukončí téma sexuality, dětí a peněz. Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje.

Merkur nabral koncem března zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude do poloviny dubna 2018. V této době se vám bude vracet do života minulost. Nedořešené situace z minulosti. Je potřeba najít jiné, lepší řešení. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili. Jelikož se jedná o znamení Berana, budeme řešit pracovní oblast.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozoroha, kde bude působit do poloviny května 2018.

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvy čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Berani v první polovině dubna. Úplněk má vliv na veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Berani mohou uzavírat nebo ukončovat smluvní vztahy. Ujasní si partnerské vztahy. Vrací se jim nedořešené záležitosti.

Dubnové novoluní proběhne v Beranu 16/04/2018. Nejdůležitější novoluní roku je zde. Novoluní otevírá novou životní cestu. Zrealizování nových projektů. Berani budou v jednom kole. Telefonovat, psát, hovořit a podepisovat nové smlouvy. Berani mohou očekávat rychlý obrat v jejich životě.

Mars bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu. Berani mohou očekávat zásadní změny v pracovní oblasti.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí oblast sexuality. Vnese jasno do financí, které vlastní s další osobou nebo bankou, společníkem. Je potřeba si dát do pořádku dluhy, půjčky a majetek ve společném jmění.

BÝK

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v Býci v první polovině dubna. Vliv úplňku ukončí určitou spolupráci. Venuše přebíhá přes Uran. Býci by měli očekávat neočekávané v pracovní aktivitě. Dozví se nějakou tajnost, tajemství. Pozor na lži a pomluvy. Mohou získat důvěrné informace. Měli by si hlídat zdraví a psychiku.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přinese rekapitulaci celého roku. Vše co nefunguje by měli opustit a ukončit. Toto je měsíc náročný na psychiku. Venuše se pohybuje Býkem. Býci budou všude vidět a slyšet. Mohou podstoupit zkrášlující procedury. Býci budou měsíc čekat na své novoluní, kdy se konečně najdou a nastolí novou životní cestu.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, téma úřadů a soudů. Těmto tématům se budete několik týdnů věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce. Je potřeba si dát tyto oblasti do pořádku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí vztahovou oblast. Býci uzavřou pracovní a partnerské dohody a smlouvy. Čekají je velké životní změny. Vrací se jim do života partner z minulosti.

BLÍŽENCI

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v Blíženci v první polovině dubna. Vliv úplňku přichází v souvislosti s partnery. Blíženci ukončí pracovní partnerství. Úplněk vnese jasno do partnerské oblasti. Pokud řeší děti, úplněk jim pomůže dořešit i toto téma. Do života se jim bude vracet někdo z minulosti.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší zásadní zvrat v přátelích. Ve společnosti, kde se nachází. Mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost.

V tomto období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Řeší se majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Aktivita Marta také odemyká sex a vše co se sexuality týká. Ovšem co je pod Černou Lunou nedopadne dobře. Pozor na nevěru.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí oblast zdraví. Zejména psychiku. Blíženci by měli dokončit vše, co slíbili dodělat. Čeká je mnoho povinností a péče o druhou osobu.

Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje. Je nutné si dát do pořádku peníze a své sexuální vztahy.

RAK

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Raci v první polovině dubna. Úplněk ukončí téma zdraví. Uzavře a vnese jasno do tématu žen v rodině, domova a zázemí. Raci mohou očekávat zvraty v pracovní oblasti, něco se chystá.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá novou pracovní příležitost. Planety přináší rychlý a nečekaný obrat. Raci dostanou od Vesmíru novou práci, která přinese kariérním postup.

V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisovat nové smlouvy.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí téma spojené s rodiči nebo dětmi. Uzavřou vše souvisejí s pracovními i životními partnery. Do úplňku je nutné dokončit nějakou práci.

Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje. Je nutné si dát do pořádku veškeré vztahy a dohody. Pozor na vše, co se podepisuje a dohodne. Saturn může přinést životní lekci a Černá Luna vnese bolestivé emoce. Jupiter vrací z minulosti osobu, kterou Raci znají a která bude v jejich životě důležitá.

LEV

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Lvi v první polovině dubna. Vliv úplňku přinese jasno do úředních záležitostí. Uzavře situaci se sourozencem. Ukončí oblast učení a vzdělávání. Uzavírá se vše spojené s cestou, cestováním a dopravním prostředkem. Vrací se k dořešení situace týkající se ciziny, zahraničí, ale také úřední záležitosti. Lvi budou psát, telefonovat a zařizovat.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší rychlý obrat a novou cestu k rozšiřování vědomostí. Nové možnosti v cestování. Novoluní otevírá oblast ciziny, zejména ve spojitosti s prací. Úřední záležitosti přinesou posun k lepšímu. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Lvi by se měli věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci. Budou hledat cestu pro zvládnutí svých pracovních povinností. Lvi si musí dát do pořádku oblast zdraví, spolupráci a péči o někoho blízkého.

Jupiter přináší situace z minulosti, které přinesou zlepšení bydlení a také stabilním práci.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk přináší jasnější situace do tématu bydlení a domova. Lvy čeká zkvalitnění bydlení, nebo stěhování. Dále mohou očekávat zásadní zvrat v pracovní rovině. Nastalé situace přinesou do podzimu upevnění pracovní pozice. Úplněk uzavře zdravotní záležitost.

PANNA

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Úplněk ukončí situace spojené s penězi a majetkem. Vyjasní se téma financí. Do úplňku je nutné dořešit dluhy a půjčky. Vrací se z minulosti nedořešené resty. Přijde rychlý a nečekaný obrat spojený s financemi a prací.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nečekaný obrat ve financích. Přináší nové možnosti, jak si vydělat nebo získat peníze. Vrací se peníze, které Panny řešily v minulosti.

Mars zde aktivoval dům dětí, partnerů a tvorby. Díky jeho vlivu mají Panny chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pocítíte zvýšenou aktivitu v cestování. Dobré období na cesty. Pracovně se bude dařit, pokud si Panny dají do pořádku vše co souvisí s pracovními i životními partnery. V této oblasti dostanou životní zkoušku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí úřední záležitost, uzavře téma dopravního prostředku. Vnese jasnější světlo do oblasti komunikace, psaného a mluveného slova. Vrací se z minulosti soudní nebo úřední listiny.

VÁHA

Úplněk ve Vahách nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Váhy v první polovině dubna. Nejdůležitější úplněk tohoto roku je zde. Váhy dořeší vztahové situace. Vrací se smlouvy a dohody k dořešení z minulosti. Mohou očekávat nečekaný rychlý obrat v písemnostech a dohodách. Je nutné si dát do pořádku zdraví, bydlení, práci a ženy v rodině.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nová pracovní partnerství. Otevírá možnosti získat lepší smlouvu. Váhy mohou očekávat neočekávaný obrat ve všech dohodách.

Mars tlačí do aktivity související se soukromím. Váhy aktivně řeší ženy rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá Vaše aktivita bude zaměřena na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Veškerá aktivita se týká domova, kořenů a pevného zázemí. Domovem pro duši je tělo, proto můžete pocítit touhu pro něj udělat něco pozitivního, nebo řešit nemoc či zdraví.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí téma peněz. Do úplňku je nutné doplatit veškeré pohledávky. Vnese jasno do majetku, půjček, hypoték. Jupiter spolu s Lunou působí pozitivně na zvýšení osobní prestiže.

ŠTÍR

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Vliv úplňku přináší mnoho práce a povinností. Je nutné si hlídat psychiku a zdraví. Vrací se k dořešení z minulosti mnoho restů. Štíři se budou připravovat na příští úplněk, který proběhne ve vlastním znamení a přinese uzavření pracovních nebo partnerských situacích. Mohou očekávat neočekávané kolem spolupráce nebo spolupracovníků.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá novou spolupráci a přináší nové spolupracovníky. V této oblasti nastanou zásadní změny.

Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Saturn v této oblasti přinese životní zkoušku. Je nutné si dát do pořádku vše, co se týká listin a úředních smluv. Aktivity se týkají i dopravního prostředku.

Úplněk ve Štíru nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí veškeré dohody, smlouvy a partnerské vztahy. Do úplňku by si měli Štíři udělat jasno ve vztahové oblasti. Jupiter se vrací zpět a přináší nedořešené situace z minulosti, které přinesou na podzim životní posun.

STŘELEC

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Střelci v první polovině dubna. Vliv úplňku přinese ukončení působení v určité společnosti, nebo společenství. Střelci mohou očekávat neočekávané s pracovními nebo životními partnery či dětmi.Úplněk vnese jasno do oblasti přátel.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá příležitosti k novému partnerství. Přichází rychlý obrat událostí. Důležité obchodní partnerství. Kdo hledá životního partnera, tak jej nalezne, nebo si upevní své partnerské pozice.

Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době se Střelci budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Začnou si uvědomovat svou vlastní hodnotu. Mohou výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Zde je nutné si dát do pořádku peníze a majetek. Saturn přináší životní zkoušku v této oblasti. Jupiter se vrací do minulosti, aby si Střelci dali do pořádku své sexuální lásky a také peníze, které řeší v souvislosti s bankou nebo společníky.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk přináší roční rekapitulaci. Co se povedlo a nepovedlo. Vše co nemá budoucnost se pomalu bude ukončovat a rozplývat. Veškeré uzavření minulosti je pod Jupiterem, takže zde Střelci chybu neudělají. Co nechtějí ve své budoucnosti, nechť ukončí a nechají odejít. Mohou očekávat novou spolupráci.

KOZOROH

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Vliv úplňku přináší uzavření práce a pracovní aktivity. Vnese jasno do pracovní oblasti. Do úplňku je potřeba dořešit pracovní závazky.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nové pracovní možnosti. Kozorozi mohou očekávat neočekávané ve spojitosti s pracovní kariérou, nebo kariérním postupem. 

Působení Martu ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars nenechá Kozorohy odpočinout. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci. Díky Martu, planetě aktivity, zvládnou překonávat překážky. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Přichází výzva, kterou je nutné přijmout. Využít plně sílu a energii Marta ve svůj prospěch. Saturn s Černou Lunou a Plutem přinese zásadní životní zkoušku. Kozorohům se postupně mění a transformuje život. Jupiter se vrací zpět a přináší důležitou osobu z minulosti.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí působení v určitém společenství, uzavře přátelství. Vnese jasnější světlo mezi blízké osoby. Mohou změnit práci. Kozorozi přehodnotí své cíle a přání.

VODNÁŘ

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Vodnáři v první polovině dubna. Vliv úplňku působí do oblasti spojené s cizinou a zahraničím. Ukončí se téma vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Vnese jasnější situace do úředních listin. Vrací se minulost k dořešení.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší cesty a cestování. Možnost koupě dopravního prostředku. Zlepšení komunikace s úřady. Vodnáři mohou očekávat neočekávané v oblasti vzdělávání, komunikace, psaného a mluveného slova.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé mohou zaútočit a pomlouvat. Karmickém planety přinesou životní zkoušku. Něco se o sobě dozví, nebo se všichni dozví něco z jejich tajemství. Vodnáři by měli být připraveni na nepříjemnou situaci. Nic netajit, pozor na mimopartnerský svazek, který by vyplul na povrch.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí pracovní a kariérní oblast. Vodnáři uzavřou pracovní aktivitu. Do úplňku by měli dokončit všechny pracovní závazky. Nad pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou přinese kariérní úspěch.

RYBY

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Ryby v první polovině dubna. Vliv úplňku ukončí téma peněz. Do úplňku je nutné mít vyřízené veškeré pohledávky. Merkur vrací k dořešení vše co souvisí z penězi, dluhy a půjčkami.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší neočekávanou možnost jak vydělat, zvýšit si osobní prestiž. Novoluní otevírá dveře k výdělkům, financím a majetku.

Mars přináší aktivní pomoc od přátel. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Jít do společnosti, mezi lidi. Rybám přijde do života důležitá osoba pro budoucnost. Je třeba si udělat pořádek mezi přáteli a osobami blízkými. Uvědomit si, kde a s kým chtějí žít a pracovat. Planety přináší zásadní životní zkoušku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí určitou úřední záležitost. Vnese jasnější světlo do oblasti ciziny a zahraničí. Uzavře se situace se vzděláváním. Jupiter vrací zpět k dořešení tyto situace, aby se mohli Ryby posunout ve svém životě a splnit si své sny.

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

 

 

Vaše komentáře

Reklama