Datum narození a Pythagorův čtverec řeknou o lidské povaze vše

 

Podobné testy jsou velmi užitečným trávením času. I když totiž jde jen o zábavu, člověk se občas nad něčím sám pro sebe zamyslí, pozná něco nového ve své povaze.

Pythagorův čtverec je užitečný tím, že dává možnost prozkoumat lidskou povahu dost důkladně. Potřebujete pouze znát datum narození člověka, který vás zajímá.

Dejme tomu, že se narodil 20. 02. 1989.

Postupně sečteme všechny číslice data narození:

1. 2+0+2=4,
2. 1+9+8+9=27,
3. 4+27=31.
První významné číslo je tedy 31.
Také jeho číslice sečteme: 3+1=4.
4 bude druhé významné číslo.

Nyní od prvního významného čísla odečteme první číslici data narození násobenou dvěma (v našem případě tedy 2 x 2 = 4): 31-4=27.
27 je třetím významným číslem. Sečtením jeho číslic (2+7) dostaneme čtvrté významné číslo: 9

Tímto způsobem jsme získali dva řádky potřebných číslic:

1. – datum narození, tedy 20. 02. 1989,

 

2. – významná čísla, tedy 31, 4, 27, 9.

 

Spočítejme teď jednu po druhé všechny číslice v obou řádcích.

Je jich 14. Toto číslo říká, že člověk, který je předmětem našeho zájmu, přišel na svět čtrnáctkrát. Pythagorás měl za to, že člověk se na svět zrodí patnáctkrát a potom jeho život začíná znovu, ve zcela jiné dimenzi.

Nyní si nakreslíme čtverec, který rozdělíme na dalších devět menších čtverců.

Do každého z nich postupně napíšeme číslice z obou řádků. Postupujeme zleva nahoře dolů, opět nahoru a dolů k poslední číslici v pořadí – devítce. Samozřejmě ne všechny číslice budou zastoupeny, zato však některé budou zastoupeny víckrát. Zapíšeme jich tolik, kolik jich v řádcích vidíme. V konkrétním případě to vychází takhle:

20.02. 1989
31, 4, 27, 9

 

 PYTHAGOR2

 

Číslice zapsané do čtverce vypovídají o mnohém…

Čtverec, do něhož zapisujeme jedničky, vypovídá o povaze člověka.

Počet jedniček:
Jedna – sklony k sobectví;

 

Dvě – slabý sklon k sobectví;
Tři – dobrá, ustálená povaha;
Čtyři – silná povaha s pevnou vůlí;

 

Pět – diktátorské sklony;
Šest – s tím se prakticky nesetkáme, nicméně jde o lidi tvrdé, pro své blízké však ochotné k čemukoli.

Čtverec s dvojkami informuje o energii v člověku ukryté.

Pokud dvojka vůbec chybí, člověk žádnou vlastní energii nemá a může ji doplňovat od jiných. Jeho kanály jsou k pohlcování energie jiných otevřeny.
Počet dvojek:
Jedna – nedostatek energie, vhodné by bylo sportovat; člověk citlivý na různé atmosférické změny;
Dvě – energie je dostatečné množství;
Tři – signalizace skvělých extrasenzorických schopností;
Čtyři – typ lidí schopných okamžitě si získat opačné pohlaví ;

<pstyle=“text-align: left;“>Čtverec s trojkami ukazuje schopnost se učit a také umění organizovat.

Pokud trojka chybí, jde o člověka extrémně přesného, puntičkářského, zároveň kulturního a dobře vychovaného.
Počet trojek:
Jedna – mnoho záleží na náladě;
Dvě – informují o vlohách k přírodním vědám;
Tři – informují o tom, že člověk má schopnosti ke studiu věd;
Čtyři – člověk velmi disponovaný k vědám, možná budoucí vědec;

Čtverec se čtyřkami vypovídá o lidském zdraví.

Pakliže čtyřky zcela chybí, jistě existují problémy se zdravím
Počet čtyřek:
Jedna – zdraví nijak špatné, problémy se objeví až ve vyšším věku;
Dvě – člověk je zcela zdráv, vynikající imunita;
Tři – ještě silnější verze bodu 2.

Čtverec s pětkami vypovídá o lidské intuici. 

Jestliže pětky vůbec nejsou, jde o člověka, který všechna svá rozhodnutí a činy musí promyslet, jakkoli intuice je v jeho životě přítomna. Často se na své životní pouti dopouští chyb.
Počet pětek:
Jedna – nějaká intuice tu je a člověk se nemýlí moc často;
Dvě – silně rozvinutá intuice;
Tři – mají jasnovidci;
Čtyři – možné u supermanů, schopných přesunů mezi dimenzemi.

<pstyle=“text-align: left;“>Čtverec se šestkami sděluje, jak je na tom dotyčný s uzemněností.

Nejsou-li šestky přítomny, zabývá se člověk fyzickou prací, ačkoli ji dělá nerad.
Počet šestek:
Jedna – člověk uzemněný, studuje, bez fyzické práce se však neobejde;
Dvě – člověk rád fyzicky pracuje, je to jeho hobby;
Tři – okouzlující člověk vybavený temperamentem, na partnera má však neúměrné finanční nároky;
Čtyři – ve svém minulém životě se dotyčný hodně nadřel.

Čtverec se sedmičkami vypovídá o talentu.

Nejsou-li sedmičky žádné, bude člověk obdařen talentem ve svém budoucím životě.
Počet sedmiček:
Jedna – nevýrazný talent;
Dvě – nadaní lidé, umějí malovat, pěstují hudbu; .
Tři – lidé poznamenaní, nebude jim lehko;
Čtyři – signalizují možné nebezpečí, tito lidé by měli být velmi opatrní.

 

Čtverec s osmičkami vypovídá o odpovědnosti.

Pokud osmička zcela chybí, měl by dotyčný svůj pocit zodpovědnosti rozvíjet.
Počet osmiček:
Jedna – zodpovědný člověk;
Dvě – velmi zodpovědný, vždy ochoten pomoci jiným;
Tři – posláním dotyčného je sloužit svému národu;
Čtyři – parapsychologické schopnosti.

 

Čtverec s devítkami vypovídá o lidském rozumu.

Počet devítek:
Jedna – dotyčný by se měl snažit svůj rozum rozvíjet;
Dvě – člověk chytrý, ale líný;
Tři – chytrý a úspěšný člověk;
Čtyři – velké rozumové schopnosti, avšak poněkud hrubé způsoby.

Výsledky vás nejspíš pobaví a možná se nad něčím i zamyslíte.

 

Převzaté ze stránek http://www.pronaladu.cz/

 

 

 

 

 

 

Vaše komentáře

Reklama