MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA zaří 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (kotva-sovy-hvězdy-park-rakev)

Pro Berany bude září měsícem ve znamení uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, nápadů i inspirace, ideálů a snů, ale také platonických cílů, vyjasnění, úspěchu, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Berani budou mít po celý karmický měsíc jakoby štěstí v neštěstí, dočkají se radikální změn, ale i vlastních silných mediálních vlivů. Občas se u nich projeví zádumčinost nebo zamyšlenost, ale také vnitřní podrážděnost nebo nespokojenost a to především se sebou samými. V pracovní oblasti mohou narazit na něco nového, nebo něco starého naopak bude ukončeno, pozor by si měli dávat na jisté pracovní problémy, které se mohou vyskytnout. Ale také na určitou hektičnost nebo zmatek či stres na pracovišti. Nicméně dosáhnout většího společenského uznání i zviditelnění. Ti, co nastupují do nových zaměstnání brzy zjistí, že je to přesně to, co je pro ně vytoužené. Jistého rozporu ale mohou dosáhnout mezi rozumem a citem, ale stejně tak je může něco pozitivně rozrušit, a to zpráva či telefonát. Lépe se také budou vyrovnávat se stresem. Přesto by ale měli být opatrní na své zdraví, něco se může opakovat z minulosti, častější nachlazení nebo chronické projevy nebo častější střídání nálad. Prázdniny skončily a nastávají další povinnosti, proto by měli být Berani ostražití a trpěliví ohledně úředních záležitostí nebo se mohou v okolí v něčem cítit nesví. Ve vztazích ale mohou Berani zazářit, opatrní by ale měli být na určitá náhlá milostná vzplanutí, mohou se ukázat jako platonická. Přesto jejich nástup do září bude provázen úspěchem.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (slunce-kosa-liška-pes-klíč)

Pro Býky bude září měsícem ve znamení vychytralosti, nedůvěry, neupřímnosti, pokrytectví, přetvářky, ale také chytrosti, obratnosti, možných lží, podezíravosti, kořistnictví nebo intrik, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Setkávat se v tomo karmickém měsíci budou se svou minulostí, ale i s větším přívalem nebo vlivem falešných přátel, budou je odhalovat či náhle zjišťovat, kdo je a kdo není jejich skutečným přítelem. Na druhou stranu jim, ale tento měsíc přinese větší jistoty i náhlá uznání, náhlý příval energie i pozitivity i možný vzestup. Mezi svými skutečnými přáteli se budou cítit daleko lépe a bude jim to dodávat větší energii, ale i oni sami budou pro druhé tím pravým zdrojem energie. Pozor by si měli dávat na nečestná jednání nebo faleš která jim může uškodit, ale také se nějaké nebezpečí nebo ohrožení projeví jen jako zdánlivé. Také mohou podléhat pocitům, že je jejich vlastní sebevědomí příliš malé na to, aby dosáhli určitých cílů. Navíc něco z minulosti, co bylo zpřetrháno nebo může být právě tento měsíc přinese větší úlevu, nicméně by Býci neměli příliš přeceňovat svoje síly, i když budou hýřit energičností a vitalitou. Jisté situace k nim ale budou přicházet jistě, náhle a nečekaně, téměř s určitou pravidelností, prověřována bude jejich věrnost i spolehlivost, stejně tak mohou s jistotou něco získat. Přicházet budou nová přátelství, ale stejně tak se mohou stát součástí určité falešné hry, rozehrané kolem nich. Pro druhé ale budou přesvědčiví, jen by to neměli využívat ve svůj vlastní prospěch.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (dopis-srdce-měsíc-dítě-čápi)

Pro Blížence bude září měsícem ve znamení citů a emocí, romantiky, snů, ale i vzdušných zámků, určité nejistoty nebo vnitřního strachu, předtuch, podvědomí, přecitlivělosti i možných iluzí, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Opatrní by měli být Blíženci na určité dětinské myšlení, naivitu, nicméně na druhou stranu jim do myšlenek budou vstupovat myšlenky, budou procházet valstními vnitřními proměnami, hledat upřímnost v citech i lásce a přicházet k nim budou nejen zprávy o úspěchu druhých, ale i o úspěchu jich samotných. Něco zásadního navíc mohou prožít v časný podvečer nebo večer, mohou k nim dorazit vroucí nebo příznivé zprávy, láska i city je mohou více zaměstnávat, ale také se může projevit určitá iluze nebo nejistota. Pro nezadané, ale i pro ty zadané jsou tu nové začátky v lásce nebo příchod zcela nové lásky, ale pozor na iluze, které si ohledně toho mohou vytvářet, stejně tak by měli být Blíženci opatrní na proměnlivé city a věrnost. V tomto karmickém měsíci také může dojít k mnoha změnám, od nového zamilování, přes možnost stěhování nebo určitého pohybu až ke změnám, které přinesou úspěch nebo budou úspěšné, není u nich ale ani vyloučena možnost těhotenství či jeho zjištění. Na druhou stranu ale v něčem budou muset unést určitou duševní tíhu, pokud se dostanou pod určitý tlak. Sami ale budou dobrosrdeční a nezištní ke druhým, změny povedou k radosti, přicházet budou dobré zprávy a i lehčeji se budou seznamovat a to především s těmi, které znají z karmické minulosti.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (květiny-čápi-klíč-ryby-had)

Pro Raky bude září měsícem ve znamení jistot a spolehlivosti, pevnosti, zabezpečení, ale i řešení, rozklíčování, důvěry i završení a dořešení, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. V tomto karmickém měsíci se jim může podařit něco lehce získat, přicházet mohou dobré zprávy, ale i jisté změny, které mohou provázet okliky, nicméně budou pro ně veskrze radostné a překvapivé, přijdou nejen ve vztazích, ale i ve finanční oblasti, na druhou stranu ale také mohou způsobit malé komplikace nebo zádrhele. Příznivou zprávou pro Raky je fakt, že kde byly problémy, zádrhele a komplikace, nastoupí změny. Uvědomit by si ale Raci měli, že to, co mohou lehce získat, nemusí být pro ně trvalé. Jejich zisk něčeho bude ale vykoupen určitým úsilím nebo snahou, stejně tak by neměli podléhat iluzím, protože se v pozdějších měsících může jejich jistota projevit jako zdánlivá. Obdržet ale také mohou nějaký materiální nebo finanční dárek či dar, ve financích a to začátkem měsíce se mohou projevit malé komplikace s přílišnými výdaji nebo platbami, ale jejich finanční jistota právě v tomto měsíci bude dorovnávána. Jistí si mohou být i ve vztazích, ale hlavně těch, které jsou pevné a mají vybudovaný určitý základ. Opatrní by ale měli přesto být na nějakou falešnou ženu či intrikánku z okolí, sice může přinést nějaké změny nebo do něčeho zasáhnout, ale ne kvůli Rakům, spíše kvůli vlastními prospěchu či se bude snažit získat od Raků nějakou finanční hotovost. Stejně tak by měli zůstat pevní a neochvějní ve svých názorech, zastavit je může jejich račí přecitlivělost, a stejně jako jiná znamení i oni budou završovat karmickou minulost.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (květiny-kotva-park-prsten-medvěd)

Pro Lvy bude září měsícem ve znamení schůzek, setkání, návštěv, nových známostí i seznámení, randění i těch utajovaných, sympatií, náklonnosti, ale také angažovanosti, krásných míst či povyražení, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Štěstí bude nakloněno na jejich stranu, setkat se mohou s někým vlivným, či obdrží pozvání, především ženy Lvice bude více zářit než obvykle. Nezadané lvice, ale i ty zadané se mohou lehce zamilovat nebo navázat vztah s někým, kdo pro ně bude důvěryhodnou i atraktivní osobou, jejich vztah se stane stabilním spojením nebo jinak blízkým. Nebudou se schopny od tohoto člověka odpoutat, ale to stejné platí i pro Lvy pány. Na Lvy i Lvice také v tomto karmickém měsíci čekají nějaká usmíření, obdarování, dobré smlouvy i naděje na ukotvení v něčem, po čem touží jejich srdce, v něčem, čeho sami chtějí dosáhnout. Stejně tak se ale nejen ve vztazích budou opakovat stejné situace. Budou završovat a ukončovat nejen karmické ale i ty nedávné závazky, sliby nebo smlouvy. Dařit se jim bude nejen v pracovní oblasti, ale i v úředních záležitostech. Navrátí se k nim naděje, budou ale také více toužit, chtít mít nebo vlastnit. Nevyhnou se společenským pozváním, akcím, návštěvám i schůzkám. Někdo navíc významně může zasáhnout do jejich života. Pamatovat by ale měli na to, že vše nestabilní, vrtkavé a problematické právě v tomto měsíci může být definitivně ukončeno. Lvům i Lvicím jakoby dojde trpělivost, budou se chtít zbavit svých okovů i pout, ve kterých byli poslední měsíce. Budou chtít být opět svobodní a volní a milí Lvi a Lvice, ta naděje se vám naplní, to co bylo nepříjemné je za vámi.
 

PANNA (23.8. – 22.9.): (jezdec-kosa-klíč-slunce-lilie)

Pro Panny bude září stejně jako pro Raky měsícem ve znamení jistot a spolehlivosti, pevnosti, zabezpečení, ale i řešení, rozklíčování, důvěry i završení a dořešení, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Vzrůstat bude jejich sebevědomí, ale také k nim budou přicházet v tomto karmickém měsíci nečekané zisky nebo něco lehce získají, stejně tak jako budou přicházet nečekané, ale jisté situace nebo události. Pozor by si měli dávat na náhlá rozčarování, ale budou přesvědčivé v rozhovorech, diskusích i komunikaci. Pokud Panny vydrží ve svých plánech, nastane u nich významný a dobrý obrat či pozitivní výsledky. Také okolí, vztahy i rodina pro ně bude větší oporou, stejně tak jako Panny pro druhé. Čekají je nové dobré perspektivy, síla v tom, čeho chtějí dosáhnout, ale i náhlé rozhovory či diskuse, které je budou nabíjet. Budou spolehlivé, ale pozor by si měly dávat na to, aby se jejich pevná jistota ke konci měsíce nestala ohroženou. Dosahovat budou jistých výsledků ve svých záměrech, bude jim schopno plně důvěřovat, ale také mnohé Panny pochopí, že klíč k úspěchu i řešením je pouze v nich samých. Jejich aktivity i vztahy mohou být úspěšné, získávat mohou určitou čest nebo postavení, ale na druhou stranu by se měly obrnit trpělivostí, je tu možnost nečekaného sexuálního přehmatu či hrozba malé nehody a úrazy či situace, kterou mohou podceňovat nebo považovat za bezpředmětnou. Připravit se mohou ale i na sympatie a náklonnost okolí, na větší vitalitu či na úspěch v oblasti sexu a intimností. Pro druhé mohou být ztělesněním harmonicky vyzařující osobnosti, opatrné by ale však měly být Panny na svou kritičnost, může je dostat do náhlých a nečekaných situací, i když z nich budou schopny nakonec úspěšně vybruslit.

VÁHY (23.9. – 23.10.): (hora-kříž-kniha-štěstí-loď)

Pro Váhy bude září měsícem ve znamení tajemství, skrytých záležitostí, možné uzavřenosti či mlčenlivosti, osudových záležitostí, tajných nebo utajovaných vztahů, ale také o všem, co zatím ještě netuší, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Pro Váhy narozené ještě v září je připraven sled karmických a osudových událostí, naplnění a završení jejich karmické i osudové cesty, kterým se nevyhnou, ale také se budou potýkat a to nejen ty zářijové s osudovými nastavovanými překážkami, ze začátku měsíce s možností blokovaného štěstí, ale především se vším, co jim bylo a je skryto. Odhalovat se budou tajemství, do jejich života plně bude zasahovat osud v podobě karmických neuzavřených záležitostí, ale i osob z dob minulých, čistě zasáhne Váhy i „náhoda“ či zásah osudu v podobě nečekaného nebo pro ně do té doby skrytého štěstí. Plnit se budou jejich tajná přání, ale také se mohou připravit na nečekané cesty s neznámým cílem, za kterými ale bude na pozadí osud spojený s minulostí. Pozor by si měly Váhy dávat na skrytá nepřátelství, ty ale budou s koncem měsíce odhaleny, na určitou náročnost. Stejně tak se ale budou naplňovat či splňovat jejich přání, přicházet budou příznivé události, obdrží dárek nebo pozornost a přicházet k nim bude něco velmi pěkného. Nicméně by neměly podceňovat situace kolem nich, neměly by je zlehčovat, protože právě u Vah se z obyčejné legrace může záhy stát vážná věc, kterou budou muset přijmout zodpovědně. I osud sám bude vyžadovat po Vahách, aby vyjevily to, co sami v sobě mají ukryto. Nicméně tento měsíc Vahám může přinést to skutečné štěstí, naplněné sny i přání.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (pes-čápi-strom-loď-klíč)

Pro Štíry bude září měsícem ve znamení životní síly, vitality, odolnosti, životní cesty, ale i určité zatvrzelosti, klidu, pohodlnosti, zdraví, zakořeněnosti či těžkopádnosti, nebo jejich dvorní kartou je „STROM“. Zaobírat se budou svým zdravím, ale také životními změnami, které právě v tomto karmickém měsíci zasáhnou do jejich života. Budou měnit své postoje i názory, toužit po důležitějších změnách, snít, toužit, ale také své sny a touhy měnit v reálný výsledek. Změny celkově budou v tomto měsíci pro Štíry důležité, ale i jisté. Stejně tak jako jisté budou jejich cesty a plány. Hledat, nacházet budou jistotou i spolehlivost v nejvěrnějších přátelích, ale i věrnost sama bude výsadou Štírů v září. Měnit se stejně tak bude ale i okruh jejich blízkých, vcházet do jejich života budou noví lidé, nové známosti, ze kterých se mohou dokonce vyvinout i přátelství nebo vazby celoživotní. Více si ale také Štíři budou uvědomovat sami sebe, své zdraví, postavení i vztahy. Jisté cesty k za přáteli nebo s nimi, důvěra i bezpečí, to vše mohou Štíři v tomto měsíci poskytnout. Jejich cesta i nové životní dveře jsou otevřeny, pevně stačí uchopit kliku, nasednout na loď, letadlo, auto, kolo a vyrazit vstříc zásadních životním změnám. Pro Štíry s koncem září už nebude nic, co bylo v minulosti. To jim navždy zůstane uzavřeno a navracet se to může pouze formou vzpomínek. Jejich cesta je od září jiná, nově a zcela jiným způsobem vybudovaná. Jistotu i spolehlivost budou nalézat všude tam a v těch, o kterých až do tohoto měsíce pochybovali. Více si jistí ale budou i sami sebou. A co se týká zdraví? Více vitamínů, ovoce a zeleniny milí Štíři.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (prsten-hvězdy-cesty-dítě-dům)

Pro Střelce bude září ve znamení cest, rozhodování, východisek, alternativ, výběru, rozcestí, ale i životních křižovatek, rozmýšlení, rozpolcenosti či dilemat, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Vydat by se měli po zcela nových cestách, uzavřít staré, protože právě ty nové jsou součástí Střelců samých a budou pro ně jasně rozeznatelné i viditelné. Rozhodovat nebo hledat cesty či alternativy ale také budou ohledně vztahů, zda setrvávat v těch starých nebo do života přijmout nové, či naopak hledat další nové cesty ve vztazích stávajících. Nezadaným Střelcům se může podařit navázat nový vztah nebo dosáhnout jistého nového začátku ve vztazích odloučených osudem. Vztahy, ať už nově vzniklé nebo staronové budou předurčeny úspěchu, ale také budou jinou formou vztahů, mohou být založeny na spiritualitě a spřízněnosti. Nicméně I v rodinných či jiných vztazích bude docházet ke kompromisům, vyjasněním či odchodu nahromaděných konfliktů a minulých sporů. Vše si jakoby samo od sebe najde cestu z nepříjemností ven. Ale na druhou stranu mohou být Střelci v něčem lehce naivní, příliš důvěřiví, bezstarostní nebo dětinští. Rozhodovat se ale také pravděpodobně budou v souvislosti s bydlením nebo dětmi či případnou možností těhotenství. Pociťovat budou silná pouta prakticky ke všemu i ke všem, ale stejně tak se jim mohou ještě v září opakovat stejné situace z minulosti. Přesto jim ale hvězdy pro tento měsíc přejí úspěch, jasnozřivost i silnější intuici, nápady i nové úspěšné začátky. Stejně tak se rozhodovat budou i v menších bezproblémových záležitostech či se vydají za hlasem svého srdce.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (jezdec-kosa-sovy-jetel-květiny)

Pro Kozorohy bude září měsícem ve znamení malých komplikací, hektičnosti, napětí, stresu, nervozity, ale i vypětí, neklidu či překvapivých rozrušení, roztěkanosti ve vztazích nebo přelétavosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Všeho, čeho budou chtít dosáhnout, je bude stát značné úsilí nebo snaha. Střídat se u nich mohou nálady, ale i pocity štěstí, pozitivního rozrušení i euforie s nebezpečnou hektičností Kozorohům vlastní. Budou se chtít snažit dohnat resty z minulosti, ale na druhou stranu k nim budou přicházet šťastná pozvání i radost, náhlé a nečekaně šťastné zprávy či zprávy přinášející rozruch. Vše u nich bude takové náhlé a nečekané, neměli by to ale přehánět, tedy ve vztahu k sobě samým. Očekávat mohou jak nečekaná pozvání, schůzky, návštěvy tak i ta méně očekávaná nebo nepříjemná. V něčem může být i jejich štěstí náhle v nebezpečí, ale jen na krátkou chvíli, pozor by si ale měly dávat právě na vlastní nebezpečnou hektičnost, napětí nebo stres, na silnější výkyvy nálad. On totiž osud i září samotné s Kozorohy může v emocích notně zacloumat. Neměli by se Kozorozi nechat nikým zbytečně vyprovokovat. Září pro ně bude jako jízda na té nejrychlejší a nejdynamičtější horské dráze. Je to měsíc uzavírání, takže se budou snažit uzavřít, dokončit, završit prakticky vše – od pracovní oblasti, přes rodinu i vztahy samotné a to nejen partnerské nebo přátelské. Také ale na ně budou čekat malé radosti, šťastná setkání či možná výhra, stejně tak jako pozitivní myšlenky nebo naděje na nové začátky.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (srdce-park-rakev-kniha-loď)

Pro Vodnáře bude září měsícem ve znamení úplnosti, završování, transformace, zániku, vyvrcholení krizí, ale také významné změny, změn od základu, zlomů i ztráty, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Vodnáři ale nemusí zoufat, odcházet a zanikat bude skutečně to, co je v životě brzdí, co jim již nic nepřináší a nikam se neposouvají. Docházet tak bude ve všech oblastech, ale pravděpodobně nejvíc to pocítí v lásce a citech. City se buď stanou svazujícími nebo budou více problémové či přinášející utrpení. Nicméně Vodnáři jsou citlivé znamení, mohou to sice nést těžce, ale je to pro ně určitým způsobem vysvobození ze všeho, co je dlouhodobě a především od začátku roku provázelo. Nemusí zoufat, spíše se jen budou muset více obrnit trpělivostí. Karmické září dolehne v plné síle,a le pro Vodnáře je to speciální úkol zbavit se v životě všeho, co jim brání jít dál. Nebudou se odpoutávat jen od lásky, ale zlomy mohou nastat jak v pracovní, rodinné i finanční oblasti, mnozí Vodnáři mohou trpět pocitem vlastního selhání nebo neúspěchu, ale půjde jen o jejich subjektivní pocit. Protože to, co od nich bude odcházet, začne ještě v září nahrazovat nové. Stejně tak jako bolest ale mohou Vodnáři prožívat radostné šokující události. Září pro ně nebude jen černé nebo bílé, ono samo o sobě bude pestrobarevné, ale pokud nic neudělali do září, jen stěží mohou očekávat, že se to změní samo. Každé znamení bez výjimky bude sklízet, co zaselo. Ale to, čím budou procházet Vodnáři je nevyhnutelný karmický a osudový proces. Nezadaní Vodnáři naopak mohou věřit v naplnění toho, že láska, pokud jim byla skrývána, bude odhalena a naplno vstoupí v tomto měsíci do jejich života a nejen láska. Protože se nakonec ukáže, že mnohé neúspěchy byly prospěšné proto, aby si Vodnáři sami v sobě setřídili své životní priority.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (jezdec-dům-klíč-čápi-květiny)

Pro Ryby bude září měsícem ve znamení rozvernosti, důvěřivosti, hravosti, ale také přílišné dětinskosti, nestálosti, nevinnosti, jemnosti či něžnosti, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Začátek měsíce se ohledně nových začátků může jevit jako blokovaný, ale v průběhu měsíce se to uvolní. Ryby mohou o trochu větší potíže zaznamenat se svými ratolestmi, vyvstávat mohou překážky ohledně vzdělání nebo ve vztazích. Nicméně Ryby by si měly uvědomit, že i ony samy si tak trochu budou situace komplikovat, že si budou nebo mohou vytvářet domnělé překážky, i když se ve skutečnosti budou jevit jako bezvýznamné. Nicméně Silou ale Ryby budou disponovat po celé babí léto, něco v jejich životech a to nejen ohledně dětí bude jisté a 100%. V něčem dosáhnou jistého úspěchu i uznání, radosti i pozitivity. Nicméně ale i u tohoto znamení budou přicházet osudové lekce. Připravit se Ryby mohou na jistá omezení nebo nepříjemná pozvání či komplikovaný průběh setkání, návštěv nebo rodinných oslav. Prostě, tam, kam budou pozváni nemusí být zaručeno, že vše bude probíhat podle jejich představ. Stejně tak by se měly připravit i na určitou možnost odmítnutí nebo sami budou muset někoho odmítnout. Ne všechny ryby, ale pro ty, které touží po potomcích, září je pro vás nejpříznivějším měsícem pro těhotenství. Buď se podaří nebo těhotenství může být čerstvě zjištěno. Prostě září je devátý měsíc, měsíc kdy se jedno uzavírá, aby se druhé otevřelo. Staré umírá, aby se nové mohlo zrodit.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama