VIZUALIZACE KVANTOVÉHO LÉČENÍ

 Vizualizujte si dotčenou tělesnou část nebo orgán a pak si představte, jak pronikáte do jeho nitra, jako byste do něj vnášeli kameru. Můžete vidět kosti, svaly, maso, šlachy, klouby. Nyní vnikněte dovnitř, dokud neuvidíte buňky, z nichž je daná část těla složena. Následně pronikněte do buňky a uvidíte proteiny, enzymy a DNA. Pronikněte do DNA a uvidíte atomy, z nichž je složena. Vyberte si atom a pronikněte do něj. Uvidíte subatomární částečky – protony, neutrony, elektrony a další. Představte si je jako hvězdy na noční obloze. Kvantové pole je pole energie, z něhož se kondenzují částečky, podobně jako kondenzují kapky vody z mraků. Částice začínají svůj život v kvantovém poli. Takže místo představ spíše pronikáte do nitra těchto částic, k jejich zdroji – do kvantového pole samotného. Představte si kvantové pole jako místo v hlubokém prostoru naprostého klidu. Představte si to tak, jak sami chcete.

Může vám pomoci představa zcela poklidného jezera energie, jako tomu bývá u rybníků a jezer brzy ráno. Nyní si představte vlny (vibrace) choroby a v duchu je odstraňte – symbolicky tím odstraníte nemoc. V duchu řekněte: „Ukaž mi vlny (či vibrace)…“ Vyslovte jméno choroby, pokud je znáte, nebo doplňte jednoduše „…nemoci“. Žádáte nevědomou mysl, aby vám symbolicky ukázala ony vlny. Vibrace si představte, jakkoliv se to vaší mysli hodí. Já je obvykle vidím jako rozbouřené moře. V duchu řekněte: „Stop!“ Pozorujte, jak se vlny zmenšují a mizí. Nyní jste zpátky v prostoru naprostého klidu a právě jste zrušili chorobu. Následně nechte nové vibrace vstoupit na místo. Představte si, jak házíte oblázek do klidného jezera. Je to oblázek složený ze světla, jež reprezentuje váš záměr. Může být buď bílé, nebo mít jakoukoliv barvu, která vám přijde na mysl. Ve stavu vyššího uvědomění, které vám KL přináší, možná uvidíte barvy či dokonce symboly. Jednou nebo dvakrát jsem viděl obličej. Můžete si představovat oblázky složené, z čehokoliv chcete, a tak obecně či konkrétně, jak si přejete. Pro svůj záměr někdy využívám „dokonalé zdraví“ nebo „léčení“ a obyčejně přidávám jednu či dvě kvality navíc. Často si například představuji oblázky míru, lásky, soucitu, vlídnosti či odpuštění nebo jakékoliv jiné emocionální či jiné kvality, kterou bych rád viděl a o níž si myslím, že pomůže, nebo v jejímž případě cítím, že je v souladu s onemocněním. Představte si, jak do energetického jezera házíte první kamínek. Uvědomujte si, zda slyšíte nějaké zvuky, nebo dokonce šplouchnutí. Oblázek míru, jak jsem zjistil, často vytváří zvonivý zvuk či mantru Óm. Pozorujte, jak oblázek šplouchnul do vody, a pak vnímejte světlo (zvolené barvy) vycházející z energetického jezera. Jedná se o vlny „dokonalého zdraví“ či „míru“ nebo čehokoliv jiného, co je vaším záměrem. Nyní vhoďte do vody další kamínek a pozorujte stejný proces. Můžete do vody hodit tolik oblázků, kolik chcete, a strávit tím tolik času, kolik si přejete. Můžete přidat několik kamínků se stejným záměrem. Zjistil jsem, že mi často stačí hodit do jezera dva až tři další oblázky. Ale kolik jich tam hodíte vy, je jen na vás. Nyní jste tedy odstranili vlny nemoci a nahradili je vlnami zdraví. Léčení je technicky dovršeno, ale já bych je rád ještě upevnil, abych tak řekl.

Teď se postupně vrátíte tam, kde jste začali, a po cestě zjistíte, že věci jsou jiné, protože ze zdroje vycházejí jiné vlny. To upevní vaši víru, že je léčení hotovo. Představte si, jak se vracíte z kvantového pole, abyste viděli subatomární částice. V duchu řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ To vám poskytne potvrzení, že léčení je u konce. Představte si něco mírně odlišného – například místo částic bílých jako hvězdy na noční obloze si představte, jak přebírají barvy oblázků. Nyní jsou to části tvořící nové, uzdravené tělo. Můžete je dokonce chtít pozorovat, jak blikají, nebo si představit jemný závoj světla vlnící se na obloze, podobně jako je tomu v případě polární záře. Nyní se vraťte nazpět k atomům. V duchu řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte atomy, jak na sebe berou světelné barvy oblázků, které jste pro ně zvolili. Jestliže si to přejete, můžete je také vidět, jak blikají a pohybují se. Vraťte se zpět k DNA a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte, jak DNA bliká barvami světlených oblázků. Můžete vidět také některé léčivé geny svítící jasnou září. Vraťte se k buňkám a řekněte: „Ukažte mi, že je všechno hotovo.“ Pozorujte, jak buňky blikají barvami vašich světelných oblázků. Nyní se vraťte zpět k dotčené tělesné části a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte,  jak daná tělesná partie bliká zvoleným světlem. A nemusíte v každém stadiu jen pozorovat blikání barev. Můžete si představovat změnu jakéhokoliv druhu, třeba, jak se vaše atomy či DNA ohýbají, jako když ohýbáte svalstvo. Možná, že vaše buňky dělají totéž, protože dýchají novým životem. Jestli chcete, můžete si v tomto stadiu vizualizovat, jak je choroba odstraňována – nádor roztává, virus opouští tělo, orgán či tkáň regenerují. V tomto stadiu není nutné přidávat vizualizaci, ale někteří lidé to dělají rádi, jako by chtěli jasně vidět potvrzení, že je léčení dokončeno. Nakonec si prohlédněte celé tělo a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak se obléká do barev, které jste si zvolili. Můžete dokonce pozorovat sami sebe, jak hýbete vlastním dokonale zdravým tělem. Abyste celou věc uzavřeli, v duchu řekněte: „Děkuji. Vše je hotovo. Vše je hotovo. Vše je hotovo.“ Několikrát se zhluboka nadechněte a otevřete oči. Vše je hotovo!

Jedna z výjimečných výhod KL spočívá v tom, že rozšiřuje vaše vědomí. V okamžiku, kdy pronikáte do atomu a pozorujete noční oblohu se subatomárními částicemi, které blikotají jako hvězdy, vaše mysl expanduje. Symbolizuje to překonávání limitů přesvědčení a předsudků. Pozvedá vás to k vyššímu stavu uvědomění či vědomí, a proto se vaše myšlenky dostávají do většího souladu se základy skutečnosti. KL můžete rovněž aplikovat na změnu hluboce zakořeněných postojů a přesvědčení nebo k odstranění přežitých emočních šablon, které si už nepřejete zakoušet. Mohli byste v duchu poprosit, abyste spatřili vlny (či vibrace) takového přístupu, přesvědčení či emoce, a zrušili je stejným způsobem. Pak je nahraďte novým postojem, vírou nebo emocí, které si přejete mít. Abychom si tuto techniku shrnuli:

1. Vizualizujte si nemocnou část těla.

2. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si buňky.

3. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si DNA.

4. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si atomy.

5. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si subatomární částice.

6. Pronikněte ke zdroji a představte si sami sebe v kvantovém poli – na místě naprostého klidu.

7. Řekněte: „Ukaž mi vlny či vibrace (choroby, nemoci, stavy, bolesti a tak podobně).“ Představte si chorobu jako rozbouřené moře.

8. Řekněte: „Stop!“ Pozorujte, jak se vlny uklidňují a mizí.

9. Řekněte: „Ukaž mi vlny (například dokonalého zdraví, uzdravení, odpuštění, míru a tak podobně).“ Představte si oblázky složené ze zářivého světla (jakékoliv barvy, která vás napadne), jak padají do klidu a jak se vlnky rozeběhnou směrem ven z kruhu, jakmile oblázky vklouznou do stojaté vody. Přihoďte tam ještě jeden nebo více oblázků.

10. Vraťte se zpátky k subatomárním částicím a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak přebírají barvy, jež jste vybrali, nebo se mění nějakým jiným způsobem (vypadají například jako nebe blikající polární září).

11. Vraťte se zpátky k atomům a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte změnu barvy, blikání či chvění. 12. Vraťte se zpátky k DNA a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

13. Vraťte se zpátky k buňkám a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

14. Pokud si to přejete, pozorujte léčebnou scénu.

15. Vraťte se zpátky k dotčené části těla a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

16. Vraťte se zpátky k tělu jako celku a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak tělo přebírá vámi zvolenou barvu a získává dokonalé zdraví.

17. Řekněte: „Děkuji. Vše je hotovo. Vše je hotovo. Vše je hotovo.“

Celý proces může zabrat jen pět minut nebo můžete setrvat déle v jakékoliv části procesu, u níž máte pocit, že je to třeba. Můžete si například s každým výdechem představit oblázek míru. U některých nemocí můžete mít dojem, že je potřeba přidat několik oblázků uzdravení, dokonalého zdraví či odpuštění, a prodloužit tak proces o několik minut, takže většinu léčebného času strávíte v tomto stadiu, čímž mocně vtisknete podstatu léčení do kvantového pole. Za čas, až se stanete skutečnými experty na vizualizace a získáte silnou víru v moc mysli, budete schopni dostat se do kvantového pole přímo, ve zlomku vteřiny, a chorobný stav zrušit.

 

Z knihy – David R. Hamilton – Mysl léči tělo – více ZDE

Zdroj: http://www.2012rok.sk/wp/terapia-2/1380-vizualizace-kvantoveho-leceni

Vaše komentáře

Reklama