Test: Zjistěte, nakolik jisti si jste sami sebou

 Podívejte se pozorně na těchto 16 grafických symbolů. Z každé barevné skupiny vyberte jeden, který se vám na první pohled nejvíc zamlouvá a  je pro vás nejvýstižnější. Pak spočítejte počet bodů, které jste tak získali.

 

test-pohyb-klid

 

 8 – 13 bodů

 Pro  současnost platí, že vaše chování určují především lidé kolem vás. Snadno klesáte na mysli a jenom obtížně se přimějete zabývat se něčím, co vás nepřitahuje. Věta „to se musí“ vás  vždycky rozhodí. Pochybnosti vám brání  v navazování vztahů. Nedá se tak docela říci, že jste pánem vlastních  rozhodnutí. Jste velmi citliví a snadno podléháte emocím.

 

14 – 20 bodů 

I když zatím především plujete s proudem, usilujete o nalezení vlastní cesty. Jste schopni kriticky hodnotit vlastní činy. Pokud lidé kolem vás nemají dostatek přesvědčivých argumentů, nedokážou vás ovlivnit. Jestliže vám selský rozum napovídá, že názor, který jste dosud obhajovali, je vám na škodu, umíte se ho zříci.

 

21 – 27 bodů 

V hloubi duše se domníváte, že máte vždycky pravdu a nemýlíte se. Nicméně i vy se dáte ovlivnit. Existují dva tři pro vás významní lidé, před jejichž míněním se skláníte a jste ochotni svůj názor opustit. Jste obdařeni racionálním, analytickým myšlením, a proto vždycky usilujete o nalezení zlaté střední cesty mezi svými názory a situacemi, před které vás postaví život. Pomáhá vám přitom instinkt, který vám napovídá správnou cestu.

28 – 34 bodů 

Je pro vás opravdu nelehké zříci se vlastního názoru a zásad, a to i tehdy, když je zřejmé, že nemáte pravdu. Čím víc vás někdo chce přesvědčit, tím větší kladete odpor. Není za tím ani tak sebejistota, jako spíš strach z nepříjemné situace, kdy budete muset uznat omyl. Nakonec to většinou dokážete a býváte překvapeni, že to tak nepříjemné nebylo.

 

35 – 40 bodů

 Jestliže si něco vezmete do hlavy, nic vás nepřesvědčí. Jdete za svým cílem. Někdy však zbytečně pálíte mosty a pak toho tajně litujete. Ten, kdo vás dobře zná a dokáže předvídat vaši reakci, může s trochou šikovnosti nenápadně ovlivňovat vaše jednání. Méně tvrdohlavosti, více vnímavosti a flexibility by vám jistě prospělo.

 

Převzaté ze stránek www.pronaladu.cz

Vaše komentáře

Reklama