Máří Magdalena – brána – 8-8-8

 

V těchto dnech je Máří Magdaléna hluboce přítomna v nás i kolem nás! Jak bychom si jen v posledních dnech nemohli nevšimnout její přítomnosti, když přichází s takovou silou znovunabytí existence. Hluboce se mě to dotýká. Téměř při každém čtení energií či sezení, a stejně tak i v mém osobním životě, je Máří Magdalena intenzivně přítomna a přichází tak silným způsobem. Řekla mi, že je zde, aby povolala bohyně Světla a probudila je v jejich lidských inkarnacích.

Teď, když se blížíme ke vstupu do Brány 8-8-8, která je bránou Máří Magdalény, je její přítomnost Bohyně ještě silnější. Vidím ji, jak vkládá růže do srdcí mužů, aby v nich probudila soucit a nové pocity, zatímco ženy povolává k tomu, aby se zde přítomné Bohyně na Zemi probudily a povstaly ze své skořápky. „Je čas,“ říká. Tohle poselství mi sdělila před několika dny během jednoho čtení energií:

„Bohyně Světla jsou volány k tomu, aby vystoupily ze sféry neviditelna a začaly si hrát se svými silami a mocí. Tímto způsobem opět na svět vstupuje jednota a zapojuje se do kolektivního procesu vzestupu v podobě Bohyň a strážců linie Bohyň. Je čas, aby zkušenější z Bohyň světla nechaly zářit své světlo a zapálily své pochodně s ohněm. Pomůžete tak světu pochopit, kým vy Bohyně jste i to, kým jste zde přišly být a co činit.“

Magdaléna vyzývá Bohyně, aby byly nyní přítomny v celé své kráse, a umožnily své jemné ženské energii opět povstat. Jedná se o velmi hluboký a vysoce duchovní synchronizační portál, vytvořený spoluprací světelných sil Síria a chrámů Elohimů na Slunci. Jak můžete cítit, tento portál a moment jsou o sjednocení obou stran, všeho, co vnímáte jako protiklady nebo polarity, například mužského a ženského principu, hmoty a antihmoty, světla a tmy, vyšší reality a hustší reality, pozitivního a negativního… Ke sjednocení dojde prostřednictvím energií inspirace a tvořivosti, sil Bohyň a posvátného ženství.

Máří Magdaléna říká:

„Následuj cestu vnitřních pokynů, které ti slouží jako tvé základy. Tyto základy jsou lůžkem, na kterém spočíváš a kterému můžeš důvěřovat, když se rozhodneš činit své první kroky. Srdce slouží jako hlas těchto základů, jelikož ono zná všechna jejich tajemství. Nechť je tento hlas tím, kdo tě vede k činnosti a ty buď tím, kdo se rozhodne konat vědomě na základě hlasu srdce.

Objev Svatý grál ve svém vlastním bytí, protože on se ukrývá pouze v něm. Nemůže ho spatřit nikdo jiný než ty sama a stejně tak ho nemůžeš objevit nikde jinde než v sobě samotné. Svatý grál je vaše hluboká moudrost a znalosti získané zkušenostmi z mnoha životů. Svatý grál je vším, čím jste: vaší nesmrtelností a vaším Duchem.

Má množství vnitřních impulzů vybízejících k činnosti, přesto je nekonečný a nemá žádné hranice, které by vymezovala pravidla. Jediné pravidlo, kterým se řídí, je otevřít srdce přijímání a vibrovat ve vědomí srdce, lásky a soucitu. Bez lásky a soucitu nemůže nikdo získat přístup ke Svatému grálu ukrytému uvnitř. Soucit je uložen na lůžku ze základů. Je jím vibrace poznání sebe sama a schopnost umožnit i ostatním, aby stejně tak dobře poznali sebe sama.“

Její překrásná Přítomnost překypuje neuvěřitelnou energií soucitu vesmírné strážkyně brány. Vždy jsem ji vnímala jako jemnou a cítící Přítomnost, ale teď se mnohem více vynořuje její stránka krásné Bohyně a síla krásy se projevuje jako její prapodstata. Její energie inspiruje, léčí, posiluje a uvádí vás do souladu s pravdou a láskou. Její přítomnost je velkým požehnáním.

Máří Magdaléna říká:

JSEM zde, abych probudila Bohyně světla, ty, které jsou přítomny na této Zemi, protože nadešel čas, aby povstaly v rámci procesu sjednocení. Je čas sjednotit ducha Bohyní a inspirovat mužské energie, aby udělaly totéž pro nás všechny. Mužské energie pomohou ženským energiím dovést sjednocení k tomu, aby se projevilo v realitě. Takže nejprve budeme my, jako Bohyně, působit jako inspirace a pak se posuneme dál po liniích našich předků, abychom se sjednotili ve velkém globálním vzestupu spolu s mužskými Božskými energiemi.

V lůně stvoření, které je naplněno ženskou energií, leží ohromná síla, proto vyzýváme Bohyně k tomu, aby se probudily, aktivovaly svou sílu a sehrály svou roli v tomto procesu sjednocení. Sjednocení tvoření je mužskou i ženskou záležitostí a manifestuje se skrze portál Bohyně, která umožňuje zrod osvobozeného stvoření. Jsou zde přítomny síly Světla, které vibrují energiemi vesmíru, a navrací vše na světě k vlastnímu potenciálu síly a tvoření ve prospěch světla sjednocení.

Můžete cítit volání, abyste sloužily jako inspirace pro mnohé lidi na své milované planetě. Učiňte tak a nechte se vést posvátným ohněm, který je skrytý uvnitř. Některé Bohyně jsou volány k tomu, aby se sjednotily se svým Duchem, který přebývá uvnitř nich, a následovaly svou cestu, díky které se o něco víc přiblíží opětovné spojení s tváří Bohyně pod dohledem Síria. Ostatní Bohyně jsou volány k tomu, aby se spojily se svým vlastním pravzorem a přenesly se do údů zraněné mužské energie a umožnily tak léčení a tvoření.

Mnoho Bohyň je povoláváno k tomu, aby sehrály svou roli, která je tak klíčová, v oblastech, do kterých se cítí být vedeny. Mnoho dalších bude pracovat doma ve svém vlastním vnitřním prostoru. Je to vaše vlastní cesta, na kterou se musíte vydat a cítit ji. Vynořující se Bohyně vám bude pomáhat, uzemňovat se a informovat vás o dalších krocích. Nechte svá křídla, ať vás zanesou tam, kde je vám souzeno být v této době a dovolte si jít dál. Nebojte se síly své vlastní vnitřní moudrosti, pouze tak budete moci letět za svým osudem, jelikož vám to pomůže stále více roztahovat vaše krásná křídla.

JSEM tady, abych léčila, JSEM tady, abych vyčistila rány, JSEM tady, abych sdílela bezpodmínečnou lásku a soucit, JSEM tady, abych probouzela, JSEM tady, abych vás všechny volala ke spojení se s vaší Božskou podstatou, JSEM tady, abych vám připomněla, co je potřeba, JSEM tady, abych se probudila, JSEM tady, abych byla v jednotě s každým jedním z vás. Moje číše Lásky je jedním z pokladů. Pokladem, který leží uložen hluboce ve vašich srdcích.

Vy krásní muži: Když do vašeho srdce pokládám růži, probouzím ze zajetí vašeho Ducha spojeného se Zdrojem a umožňuji vám svobodně cítit a chápat Lásku na zcela nové úrovni. OSVOBOZUJI emoce od strachu a starých ran, které vás držely ve strachu z pocitů a lásky. Činím tak s objetím plným soucitu, který je rovněž vaší pravou přirozeností.

Vy krásné ženy: Jste opravdu nadané Bohyně a přišel čas, abyste v sobě probudily tento potenciál a povstaly! Vstaňte a napřimte se, umožněte všem na světě, ať vás spatří. Kráčejte samy po cestě, o které mluvíte a buďte, kým jste. Vaše síla nyní posiluje tím, jak pomáháte krásným mužům a mužským energiím, aby byli obejmutí. Ukazujete světlo všem právě v tento moment, když jste povolány vést a ukázat světu sílu, která dřímá uvnitř vás. Ozařujete srdce a celý svět svým světelným plamenem, díky vám nemají strach z emocí a vnitřních pohnutek srdce.

Nyní nechte svítit to, co se ukrývá ve vašem srdci, v srdcích vás všech, a přijměte impulzy svého srdce. Povzbuďte i ostatní, aby činili totéž, tak, abyste se všichni mohli postavit do své vlastní síly Bytí a obejmout to množství ran, které se mohou léčit. Pomáhá vám v tom síla vesmíru, která odplavuje emoce tak, jak přicházejí. Díky schopnosti chápat srdcem a díky světlu pravdy jednoty skrze objetí, můžete zpracovat mnoho věcí ve vašich životech tak, jak přicházejí a když vznikají.

Miluji vás

Máří Magdaléna

Méline Lafont 2012 – 2015. Text lze šířit v plné a nezměněné podobě s odkazem na původní zdroj www.melinelafont.com ahttp://pleiadedolphininfos.blogspot.com 

Překlad: Jarisa

Převzaté ze stránek http://www.informaceodjinud.estranky.cz/

S tím, jak duše Máří Magdalény znovu vstupuje na Zemi skrze ducha Bohyně využívajíc k tomu zákonů nekonečna a jednoty, jsme svědky volání určeného Bohyním, aby povstaly z popela jako Fénix.

 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama