MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA KVĚTEN 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Květen jako pátý měsíc v pořadí bude pod vibrací č. 5 (Osobní vibrace pětky znamená období, které představuje obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal. Během tohoto období může dojít k pohybu a k nezbytným změnám jak uvnitř dané osoby, tak ve vnějších okolnostech. Je důležité, aby lidé pochopili, že změny neznamenají jen nejistotu do budoucna, ale představují také příležitost postoupit dál. Svoboda je pro člověka v průběhu vibrace pětky velmi důležitá, a to platí jak pro svobodu myšlení – možnost zkoumat vlastní myšlenky bez přílišného vlivu a tlaku zvenčí – tak pro fyzickou volnost pohybu. Člověk cítí potřebu vyjít do přírody a být občas chvilku sám se svým sněním, ale zároveň má také potřebu společenských kontaktů, styků s lidmi a přátelství. Vibrace pětky nás učí přistupovat ke změnám odpovědně, s ohledem na potřeby všech, jichž se dotýkají, a tak posilovat vlastní vůli a sebekázeň. Pak je možné soustředit energii v určité chvíli jen na jediný problém a nerozptylovat ji snahou stihnout příliš mnoho věcí zároveň) 

BERAN (21.3. – 20.4.): (strom-dopis-měsíc-cesty-jetel)

Pro Berany bude KVĚTEN opět měsícem ve znamení citů a pocitů, předtuch, vnitřního napětí i proměnlivých nálad, stejně tak jako nervozity nebo emocí. Ve vztazích znamením přecitlivělosti, představ či vnitřní nejistoty nebo iluzí. V profesní oblasti potom ve znamení určitých obav, nejistoty, ale i úspěšnosti nebo uznání, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Květen bude pro berany prakticky o jejich nitru, představách, snech či vlastní úspěšnosti, stejně tak jako krátkodobých uznáních nebo šťastných pocitech. Ke slovu se ale dostane i podvědomí či psychika samotná. Proto by měli být opatrní na stres nebo vyčerpání či na proměnlivost nálad. Více ale také budou vnímat vlastní životní štěstí, v duchu se mohou zabývat nějakým rozhodnutím, východiskem nebo alternativou, což jim s koncem měsíce může přinést i uznání. Upevňovat ale také mohou chtít více své dlouhotrvající štěstí, vůči druhým nebo na druhé budou působit přirozeně a nenuceně, což u druhých přinese i větší důvěryhodnost. Pokud se budou v čemkoliv rozhodovat, bude štěstí i uznání stát na jejich straně, i když to ze začátku tak vypadat nemusí, přesto by si měli dávat menší pozor na jistou ukvapenost. Zaobírat se ale také Berani mohou více svým zdravím, zda se příliš nepřetěžují nebo nepodléhají většímu stresu v případě, že ne všechno jde tak jak by oni sami chtěli. Očekávat ale mohou i větší příděl úspěšných či šťastných zpráv, novinek nebo informací či pozitivně laděných zpětných vazeb. Nicméně častěji se mohou přistihnout, že utíkají do říše snění, přání či tužeb. Rozhodovat se budou tak, aby jim to přineslo úspěch, mnohá rozhodnutí ať už v jakékoliv oblasti tak po ně budou stěžejní a životní určující jejich další životní cestu. Ocitnout se ale stejně tak mohou i v určitých situacích nebo okolnostech na možné křižovatce, protože květen a to pro všechna znamení je měsícem jistých osvobození od minulosti nebo pout či od toho, co dlouhodobě svazuje a brzdí. Má to přinést nové životní cesty, které budou úspěšnější a přinášející uznání než ty předešlé…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (dům-květiny-hvězdy-loď-jezdec)

Pro Býky bude KVĚTEN měsícem ve znamení uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, nadějí, myšlenek nebo nápadů. Ve vztazích znamením pozitivního vývoje citů, ale i platonických citů či ideálů. V profesní oblasti potom ve znamení úspěchů a úspěšnosti, nápadů nebo vnuknutí, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Očekávat tak mohou Býci vcelku příznivý a úspěšný měsíc, plný nápadů, myšlenek i intuitivních vnuknutí. Stejně tak ale mohou očekávat i příznivé nebo úspěšné zprávy či novinky, ale také budou prožívat příznivé a hezké zážitky či šťastná a očekávaná sblížení. Jejich dlouhodobé plány se budou uskutečňovat a realizovat, záležitosti úspěšné, ale také budou disponovat jistým talentem či prožijí větší radost i štěstí nebo dokonce novou romantickou lásku. I jejich cesty či touhy nebo plány se setkají s příznivou odezvou, radost na ně prakticky tak bude číhat na každém kroku. Květen je navíc pro Býky i příznivý na cesty či cestování, ale i na návštěvy, pozvání, zábavu nebo společenské události. Jisté záležitosti se budou stáčet i k bydlení nebo zázemí domova, a právě tady může Býky leccos úspěšného napadnout nebo přijdou intuitivní vnuknutí. Obdržet ale mohou i jisté příznivé zprávy nebo informace z blízkého okolí, stejně tak jako se mohou směle pustit do zkrášlování svého domova. Prakticky nebude nic, čeho by nemohli dosáhnout, vše jim půjde pěkně od ruky a bude se jim v mnohém úspěšně dařit. Nad nimi totiž budou bdít šťastné hvězdy i příznivější vývoj. Součástí tohoto měsíce ale bude i jejich vlastní vnitřní cesta, kterou budou prožívat. Více by měli dát na svou intuici, protože ta jim v mnohém ukáže jasně dané cesty. Stejně tak jako jejich myšlenky budou mít vliv na budoucí stabilitu nebo jim tento měsíc přinese i větší porci optimističtějšího pohledu na svět i život…

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (klíč-kniha-věž-mraky-srdce)

Pro Blížence bude KVĚTEN měsícem ve znamení životní cesty, ega, způsobu života, ale i ambicí, neústupnosti, ustrnutí nebo samostatnosti. Ve vztazích znamením odtažitého přístupu, oddělenosti, ustrnutí nebo rozluky. V profesní oblasti potom ve znamení samostatných výkonů, dlouhodobé prosperity, ale i úspěchů, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Opatrní by Blíženci měli být především na možná omezení všeho druhu. Na možné mrzutosti v případě úředních osob, nebo v jednáních s úředními institucemi, ale také na určitou uzavřenost, izolovanost nebo vnitřní osamělost. Na vině tak trochu mohou být jejich vlastní vina, která zapříčiní větší překážky, než se může zdát. Především v citech a lásce by si měli Blíženci dávat pozor na zatajování nebo skrývání něčeho, co souvisí s jejich nitrem. Lidem okolo jakoby nebudou chtít ukazovat svoje skutečné pocity a není vyloučené, že se mohou setkávat i s určitou citovou krizí nebo chladem. V některých vztazích dokonce může situace vygradovat i rychlému a netušenému odloučení nebo rozchodu, i když před tím o něm nebyly žádné signály. Kolem nich se mohou objevovat i nejasné mrzutosti nebo problémy, ale také situace, které ještě nebudou zralé k řešení. Květen tak pro Blížence může být také proměnlivým měsícem. V případě úředních záležitostí nebo osob se mohou setkat s nepříjemnostmi, nevstřícností nebo nejasnostmi. V lásce a citech potom mohou prožít i jistá zklamání nebo menší trápení či omezení, i když nemusí zákonitě ihned chápat příčinu. Kolem nich také mohou být i určitá tajemství nebo zatajování, která je mohou ne zrovna příjemnou cestou překvapit a nahlodat to tak může i jinak jejich pevnější jistoty. Neznamená to ale, že celý květen bude v tomto znamení nebo bude nepříjemný. Spíše se bude objevovat to, co bylo uspáno nebo dokládáno v minulosti. Svým způsobem to má Blížence donutit přehodnotit vlastní pocity vůči druhým, vlastní chyby a omyly, kterými i oni mohli přispět ke stávajícím situacím. Vždy ale po ruce bude řešení, včasné a neměli by zapomínat, že důležitou součástí řešení je komunikace. Připravit by se ale měli i na to, že to co se dozvědí jim příliš lahodit nemusí, nicméně má je to přimět k určitým zamyšlením nebo pochopením…

RAK (22.6. – 22.7.): (lilie-mraky-loď-myši-dopis)

Pro Raky bude KVĚTEN opět měsícem ve znamení cest, cestování, návštěv, setkání, ale i prosperity nebo úspěchu či myšlenek a tužeb. Ve vztazích znamením toužení, plánování, nestabilizovaných citů, kdy se neví co cítí a co chce, ale i posunu kupředu. V profesní oblasti potom ve znamení nových úkolů, plánů, zodpovědnosti či projektů, ale i úspěchu, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Připravit by se Raci měli v květnu na zprávy, novinky nebo informace, které budou v úzké propojenosti s rodinou a svým obsahem spíše budou vážné, přinášející starosti či jistý podíl zodpovědnosti. Právě tyto zprávy mohou být příčinou následných cest, návštěv nebo rodinných setkání. Celý měsíc se tak pro raky spíše jeví jako rodinný a proměnlivý jak v náladách, tak i v situacích, což přinese mnohdy houpačkovitý charakter. Stejně tak se Raci mohou hned na začátku měsíce potýkat se ztracenými šancemi, nenaplněnými touhami či pesimismem. Tyto aspekty s polovinou měsíce opět odezní a s koncem znovu projeví. Do jisté míry ale Raci mohou pochybovat nebo si být nejistí i sami sebou, což se promítne i do jejich nejbližšího okolí nebo do rodiny. Tu navíc mohou zahltit i větší starosti nebo mrzutosti, což zapůsobí na chod rodiny samotné. I tady budou fungovat proměnlivá období střídání nálad nebo větších citových výkyvů. Co bylo plánováno může být zrušeno nebo odloženo. V návalu těchto okolností i situací mohou Raci více chtít toužit po klidu a pohodě. Dalším důležitým aspektem tohoto měsíce je cestování všeho druhu. V tomto případě by se měli raci obrnit trpělivostí a to v případě, pokud bude v souvislosti s cestami nebo cestováním docházet ke starostem, zácpám či zdržením. Jisté situace nebo okolnosti navíc mohou menší formou zkomplikovat i různé zprávy, novinky nebo informace, ale také dokumenty nebo korespondence. To bude Raky více nutit být komunikativnější, i když se jim příliš chtít nebude. Pokud sami budou chtít docílit většího klidu, příhodnější pro ně bude únik ze všedních dní do ticha přírody, daleko od lidí, aby se sami mohli opět navrátit do svého vnitřního klidu…

LEV (23.7. – 23.8.): (měsíc-cesty-liška-květiny-čáp)

Pro Lvy bude KVĚTEN měsícem ve znamení falše, zrady, vychytralosti, nedůvěry, ale i neupřímnosti, chytrosti a obratnosti. Ve vztazích znamením klamných nebo předstíraných citů, lží nebo skrývání něčeho, ale také žárlivosti nebo majetnictví. V profesní oblasti potom ve znamení intrik, závisti či nečestnosti nebo mazanosti, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Budou muset být v květnu značně ostražití a to především na změny nebo rozhodnutí, které je budou provázet. Ve změnách sice budou mít více otevřených možností, ale pokud se do nich pustí unáhleně nebo zbrkle, mohou si později nejen změny, ale i rozhodnutí v nich vyčítat jako špatné. Něco se ale také ještě navrátí z minulosti, proto mohou Lvi znovu čelit tomu, s čím se už jednou setkali. Na pořadu dní tak bude přetvářka, falešné předstírání, ale i vlastní sebeklam, iluze nebo si budou chtít namlouvat něco, co je ale nad slunce jasné a zcela jiné ve skutečnosti. Nicméně ani sami Lvi nemusí být za všech okolností ke druhým upřímní. Vůči druhým nebo v souvislosti s nimi budou mít jakoby nastavené dvě tváře. Jiná bude skutečná a jejich vnitřní, jiná ale ovšem bude ta se kterou budou předstupovat před druhé. Určitě by se ale toto znamení nemělo snažit dosáhnout změn díky intrikám nebo vychytralosti, mohlo by se to později obrátit proti nim. I rozhodnutí samotná budou příčinou mnoha změn, které mohou být navíc posíleny i milými radostnými překvapeními nebo dvojnásobnou radostí. Sami také ale mohou být vystaveni falešným informacím nebo falešnému štěstí, ale také by měli být opatrní na to, co komu říkají, protože v jejich blízkosti jsou osoby, které se tváří jako přátelské, ale je to jen zástěrka. Ocitnout se také mohou v dosahu pomluv nebo klevet, záležet ale bude jen na nich, zda se do tohoto procesu zapojí nebo raději zůstanou stát stranou. Svým způsobem se v květnu Lvi ale mohou tak trochu prát sami sebou, respektive ve svém nitru, protože součást jejich růst budou i jejich vlastní vnitřní duševní proměny. V jistých ohledech jim totiž dané změny přinesou na jednu stranu úspěch, nicméně ty ale znovu se opakující spíše menší duševní zátěž. Důsledkem je ale všechno to, co sami odkládali nebo nedotáhli do konce v minulých měsících…

PANNA (24.8. – 23.9.): (srdce-liška-kosa-klíč-ryby)

Pro Panny bude KVĚTEN měsícem ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekaných situací či okolností. Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V profesní oblasti potom ve znamení ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Pozor by si Panny měli tomto měsíci dávat na náhlé a nečekané situace, které je mohou zaskočit a týkat se budou jejich vytvářených jistot a to zejména, pokud půjde o finance. Objevit se mohou nečekané záležitosti, výdaje nebo investice, které by mohly finanční stability jakoby náhle ohrozit. Stejně tak by měly být opatrné i na možnost falešných úmyslů nebo záměrů či dokonce na možnost nějakého podvodu, který se může skrývat za příliš výhodnými nebo lákavými nabídkami. Celkově by ale v tomto měsíci měly být Panny na finance opatrné, příliš neutrácet a hlavně na rušných místech by měli mít své peněženky dobře schované, aby se případně vyhnuly ztrátě nebo krádeži. Nicméně některé finanční záležitosti ale ještě mohou souviset s něčím z minulosti. Také by se měly obrnit trpělivostí, pokud se setkají s nečestným nebo neférovým jednáním či falší, která by jim mohla uškodit, i když se dané nebezpečí ve výsledku prokáže jako jen zdánlivé. V citech a lásce se mohou objevit náhlé lži, žárlivost nebo vypočítavost či majetnictví, nicméně stejně tak může Panny zasáhnout i náhlý příval citů nebo lásky, která do jejich života vstoupí naprosto nečekaně a nemusí být na ni připraveny. V případě, že nová láska je už zasáhla, více se prohloubí. Přesto jsou tu ale menší varování v tom, aby si dávaly pozor, zda se ze strany druhého skutečně jedná o upřímné city nebo zda je vše jen pouhou falešnou hrou. Vyvarovat by se měly vytvářených vlastních falešných jistot, a to zejména pokud se právě bude jednat o city a lásku. Květen přinese nejen náhlé situace, ale stejně tak i náhlá řešení, posuny nebo překvapení, ale také jim v lecčems doširoka otevře oči…

VÁHY (24.9. – 23.10.): (dům-myši-důtky-kotva-květiny)

Pro Váhy bude KVĚTEN měsícem ve znamení rozhovorů, debat či jednání, stejně tak ve znamení výřečnosti, prchlivosti nebo unáhlenosti. Ve vztazích ve znamení napětí, diskuzí nebo dokonce konfliktů, ale i podrážděnosti či vnitřního rozporu. V profesní oblasti potom ve znamení jednání, zvýšené komunikace nebo menších konfliktů, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Jejich časté debaty nebo rozhovory se tak mohou v květnu stáčet k bydlení, zázemí domova nebo k profesi a kariéře. Sice se tu a tam mohou objevit i menší komplikace nebo mrzutosti ať už se sousedy, okolím nebo kolegy, nebudou zase až tak žhavé, jak se na začátku může zdát. Nicméně právě květen může Váhám přinést konečně úlevu se starostmi, spory nebo s konfliktními situacemi, naopak do jejich života se opětovně navrátí radost i veselost. Úskalím ale pro ně mohou být starosti, kterými se budou zaobírat, i když vlastně nepůjde o nic důležitého nebo starosti za to ani stát nebudou. Pokud Váhy ale budou chtít něco druhým sdělit, budou muset volit vhodná slova i věty a to co nejšetrnější formou, aby náhodou někomu neublížili nebo ho citelně nezasáhli. Těšit se ale mohou z milých návštěv, pozvání nebo setkání, ale i z radostnější komunikace, pokud budou v okruhu těch, se kterými se budou cítit dobře. Přesto ale může přijít něco, co dočasně Váhám ubere na ztrátě klidu a pohody, nebo se neuskuteční něco, co bylo dopředu naplánováno. Stejně tak se ale mohou objevit i nejistoty, obavy nebo pochybnosti o tom, zda to co dělají je skutečně pro ně přínosné a přináší jim radost nebo zda to co dělají je pouze z určité povinnosti. Tyto záležitosti budou ale spíše souviset s profesní oblastí, ve které budou zvažovat všechna pro i proti, proč dělají to co dělají a zda nenastal čas posunout se někam dál. Květen tak mohou střídat období radosti i nejistoty, ale nápomocny jim budou právě četnější rozhovory, diskuse nebo debaty, které jim mají ukázat jasnější směr…

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (had-kniha-cesty-prsten-věž) 

Pro Štíry bude KVĚTEN měsícem ve znamení rozhodnutí, křižovatek, alternativ i východisek, ale také pochybností či dilemat. Ve vztazích znamením rozpolcenosti, chtění změn nebo jejich doklad, ale také rozmýšlení. V profesní oblasti potom ve znamení dilemat, nových možností nebo jiných alternativ, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Květen přinese Štírům nejedno rozhodnutí, východisko nebo alternativu, přesto ale jejich rozhodnutí nemusí být v konečném výsledku takové, jaké by chtěli. Možná budou mít tendenci se i nějakým rozhodnutím vyhnout, protože se budou chtít vyhnout problémům. Proto mohou chtít volit postup delšími oklikami. V úředních záležitostech nebo jednáních mohou v tomto měsíci obdržet nebo se dozvědět i jistá rozhodnutí nebo další postupy. Nejvíce se ale květen v rozhodnutích odrazí ve vztazích a to zejména těch partnerských. Právě u těchto rozhodnutí by neměli Štíři nic uspěchat, ale nechat je více uzrát, než dospějí k vyslovení nebo vlastní realizaci. Oni se totiž budou sami v sobě rozhodovat, zda má smysl setrvat ve vztahu a hledat další nové možné cesty nebo zda nebude mít smysl odpoutat se a jít za hlasem svého srdce. Což Štírům může přinést určitou vnitřní rozpolcenost. Důvodem jejich nespokojenosti ale mohou být jistá omezení, odtažitost nebo izolovanost. Ale také tajnosti nebo nějaká zatajovaní a výjimkou nemusí být ani další ukrývaný vztah, který bude mít vliv na rozhodnutí ohledně současného vztahu. Ve vztazích, ale i v jiných životních situacích se mohou znovu opakovat stejné komplikace, které tu již byly v minulosti, což přiměje Štíry se s nimi znovu konfrontovat. Ale i oni sami se mohou cítit více izolovaní nebo vnitřně osamělí ale tuto osamělost budou mít tendenci před druhými tajit. Není ani vyloučené, že v květnu se mnohé vztahy mohou rozpadnout nebo rozvést a to díky neplánovanému nebo netušenému rozchodu či v případě dlouhodobého vztahového odloučení, který může vzniknout z náhlého pohnutí mysli. Štíři sami o sobě tak i ve svých rozhodnutích mohou být nevypočitatelní a jejich volby nebo východiska značně komplikované…

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (loď-hora-ryby-hvězdy-kosa)

Pro Střelce bude KVĚTEN měsícem ve znamení majetku, financí, zištnosti či zisků. Ve vztazích znamením hlubších citů a pocitů, určité chladnosti či snahy obohatit se. V profesní oblasti potom ve znamení cítit se jako ryba ve vodě či situace související s úkoly nebo finančními příjmy, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Květen tak pro Střelce bude o hlubších pocitech, ale i tom, co je skryto hluboko pod povrchem, stejně tak jako pro ně bude tento měsíc zaměřen na finance, finanční jistoty nebo úspěšnost či na náhlé a nečekané okolnosti s pocity nebo financemi související. Což do značné míry může ojediněle přivodit i dočasnou ohroženost jasného myšlení. Možná se také budou muset Střelci tak trochu uchýlit k šetrnosti a to pokud se objeví náhlé finanční investice či výdaje, nicméně i oni sami si mohou nějakým způsobem svou finanční hojnost blokovat nebo se ohledně ní setkávat s překážkami či dočasnou stagnací. Budou ale také přehodnocovat svou finanční situaci, do čeho investovat, co si pořídit nebo naopak kde ušetřit. Společně s tím se ale také mohou objevit náhlé a nečekané výdaje v souvislosti s nějakou cestou, ke které budou nečekaně vyzvání nebo ji budou muset absolvovat. Do jejich mysli se ale také mohou vkrádat myšlenky o jejich vlastní finanční úspěšnosti, což může přinášet témata, zda není možnost něco ohledně financí pozměnit, respektive jinak realizovat nebo plánovat. Je mnoho snů, plánů i tužeb, které by chtěli být naplněny, ale určitými překážkami na cestě k nim jsou právě finance nebo úspěšnost. Provázet je ale v květnu budou i náhlé situace, události nebo okolnosti, které budou mít za úkol prověřit Střelce v jejich odhodlání pustit se i do hlubších a neznámých vod. Zbrzdit ale jejich úspěšnost mohou i očekávání v podobě peněz, které měli dorazit již dříve, ale právě v tomto měsíci je mohou obdržet, i když se značným zpožděním…

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (dům-hvězdy-myši-kříž-rakev)

Pro Kozorohy bude KVĚTEN měsícem ve znamení ztrát, pochybností, nedůvěry i nahlodávání, stejně tak i zdržení či odmítnutí nebo odkladů. Ve vztazích znamením citové chudoby, nespokojenosti či pocitů méněcennosti. V profesní oblasti potom ve znamení trápení nebo užírání, ale také možnost ztráty postavení či pracovní pozice, neboť jejich dvorní kartou jsou „MYŠI“. Květen tak může být pro mnohé Kozorohy nejistým měsícem, kdy se díky osudovým a karmickým záležitostem budou nuceni od něčeho z minulosti s definitivní platností odpoutat. Budou muset pohřbít to, co je brzdí, co je táhne zpátky tam, kde již jednou byli. Bez těchto důležitých procesů se totiž nemůže zrodit nic nového. Osud sám ale výraznější měrou bude právě v květnu zasahovat do životů Kozorohů, což leccos objasní, ale také může přinést určité zlomy, zvraty nebo menší rány osudu. Nicméně záležitosti tohoto měsíce jsou nedílnou součástí jejich karmické cesty, což znamená že se bude něco opakovat tak dlouho, dokud se nebudou schopni Kozorozi z něčeho poučit. Může to přinést jistou nestabilitu nebo zmatek, ale také se osudově budou situace dotýkat bydlení nebo zázemí domova, což vynese na světlo témata, že tam kde Kozorozi žijí, zakotvili nebo chtějí zakotvit úzce souvisí s jejich minulými životy. Obrnit by se tak měli trpělivostí a to v případech, pokud v něčem osudově dosáhnou menší porážky nebo určité ztráty. S koncem měsíce už ale problémy nebo starosti mohou mít daleko menší razanci či zcela vyšumí nebo skončí. Důrazně nápomocná Kozorohům bude i jejich vnitřní intuice, takže i přes určitou nejistotu nebo obavy mohou své plány uskutečňovat. Květen je pro ně karmickým i osudovým měsícem, přinášející lekce a zkoušky, což má jasný úkol v posílení víry. Nicméně osud nebude jen zatěžovat a omezovat či přinášet příliš silné situace nebo záležitosti, ale právě také karmicky podmíněné štěstí v tom, že Kozorozi budou sice vtaženi do víru osudu, ale budou schopni vše ustát a ba co víc i úspěšně zvládnout…

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (jezdec-měsíc-důtky-liška-dům)

Pro Vodnáře bude KVĚTEN stejně jako pro Váhy měsícem ve znamení rozhovorů, debat či jednání, stejně tak ve znamení výřečnosti, prchlivosti nebo unáhlenosti. Ve vztazích ve znamení napětí, diskuzí nebo dokonce konfliktů, ale i podrážděnosti či vnitřního rozporu. V profesní oblasti potom ve znamení jednání, zvýšené komunikace nebo menších konfliktů, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Nebude to ale jen měsíc o komunikaci, zprávách nebo novinkách, ale také o dynamice a rychlosti, což do životů Vodnářů vnese zvýšenou rychlost. Opatrní by ale přesto měli být i na to, komu a co svěřují, protože se v jejich blízkosti mohou objevit lži, pomluvy, faleš ale i nastavování určitých masek či lichocení nebo přetvářku. Konfrontování ale také mohou být Vodnáři s vlastními iluzemi či sebeklamem v tom, jak vše okolo vidí oni a jaká je kolem nich vlastně skutečná realita. Intriky a faleš se tak může objevit v jejich blízkosti či přímo ohledně bydlení nebo zázemí domova. Budou chtít vědět a budou chtít znát. Obezřetní by stejně tak měli být na vychytralé, lstivé nebo zákeřné úmysly, na vlastní chybné myšlenky nebo na zprávy či informace dobré a upřímné jen na pohled. Vyvarovat by se měli i sporů, v květnu na to není vhodná doba, protože by si to vynutilo komplikované jednání nebo nesprávně odhadnuté situace, což znamená že by Vodnáři neměli věřit všemu, co se řekne nebo k nim dostane. Dostat by se tak mohly do zcela zbytečných sporů a konfrontací v tom, že něco jiného budou chtít oni a něco jiného druzí. Nicméně i oni si ale mohou sami chtít něco nalhávat nebo se vnitřně špatně stavět k něčemu nebo někomu, s kým přijdou do styku. Možná i oni sami budou chtít před druhými něco maskovat nebo předstírat či doplatí na vlastní faleš a iluze. Kdo ví… Vodnáři se vůči druhým nebo před druhými prezentují jako tajemní, takže málokdo vidí jejich skutečné záměry a tím pádem může být květen i jejich prověrkou upřímnosti a objektivity k sobě samým. Nicméně právě v tomto měsíci mohou být Vodnáři víc než kdy jindy komunikativnější, což přinese častější debaty, rozhovory, ale stejně tak i možné hádky. Získané informace by ale měly brát lehce s nadhledem, ne každá míněná rada nebo názor k nim směřovaný bude mít čestné a upřímné záměry, stejně tak jako od nich ke druhým…

RYBY (19.2. -20.3.): (čáp-kříž-dům-jezdec-prsten)

Pro Ryby bude KVĚTEN měsícem ve znamení bydlení, domova, dění v domě, stability, rodiny, ale i vlivu rodičů nebo okolí či něčeho trvalého nebo životní rovnováhy. Ve vztazích znamením jistoty, stability i zázemí či neměnnosti, ale i důvěry. V profesní oblasti potom znamením dobré a jisté práce, pracovní pozice, ale také podnikání či domácích prací, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. I pro Ryby bude květen osudovým a karmickým měsícem, zasahujícím nejen tedy do bydlení a zázemí domova, ale i do vztahů všeobecně, nejvíce ale do vztahů partnerských či rodinných. Docházet tak bude k dynamičtějším posunům, rychlým sledům událostí i situací, protože u součástí budou i osudově nevyhnutelné a podmíněné změny či proměny. Vztahové změny se tak dotknou vztahů, kde něco nevyřčeného nebo hlodavého najde cestu ven, ale také může přinést nový a pro Ryby karmický či osudový vztah, který se tak trochu rýsuje na obzoru. Osudové záležitosti se nevyhnou právě ani bydlení nebo zázemí domova, což si může vynutit změny v domě, ale stejně tak i změny související se stěhováním, změnou bydliště, opravami, rekonstrukcemi ale i například pořízením si něčeho zcela nového, ať už se to bude týkat nemovitostí nebo nového vybavení či zkrášlování domácnosti. Květen bude pro mnohé Ryby rychlým a dynamickým měsícem, vyvstávat budou i pochopení toho, proč se ne zcela náhodou ocitli zrovna na tom místě, kde žijí nebo kde naopak chtějí zakotvit. „Za vším hledej osud a jeho vyzpytatelnou cestu“, protože to bude právě on, kdo jistým způsobem bude řídit kroky, činy i myšlenky Ryb. V souvislosti s tím se ale také budou osvobozovat a zbavovat břemen minulosti nebo se naopak něco ať už z karmické nebo nedávné minulosti může znovu opakovat. Ryby, které plánují změnu bydlení nebo stěhování a ocitly se ve víru řešení mohou jásat, protože právě v květnu dojde ke spojení smlouvami ať už se bude jednat o pronájem nebo vlastní koupi. Nedílnou součástí prožívaného měsíce budou pro Ryby i důležité osudové zprávy, novinky nebo závazky, které ještě mají být karmicky završeny a naplněny. A kterým se nelze vyhnout…

 

UPOZORNĚNÍ:

Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama