ASTROLOG P. HANZAL- PŘEDPOVĚĎ NA ROK 2012

Podíval jsem se proto na zoubek politickému vývoji, sociální oblasti, duchovním proudům, zdraví, České republice a také tolik diskutovanému konci světa v roce 2012. Politická situace ve světě a sociální smír v roce 2012

náhled obrázku

Jedná se o období, které podporuje spíše levicovější smýšlení lidí s důrazem na sociální rovinu soužití. Proto v této době problémy s nezaměstnaností jsou, a i nadále budou, vnímány velmi problematicky a citlivě. Z tohoto důvodu se domnívám, že ani příští rok nelze očekávat nějaký klid v oblasti pracovně – sociálních záležitostí. Současné ekonomicko – politické zřízení západního světa má podle mého názoru „na kahánku“. Ačkoliv se může zdát, že aktuální i budoucí problémy nahrávají levicovým stranám současného ražení, tak ani zde to není tak jednoznačné. Neptun, který se dostane naplno do hry v červnu 2012 ve znamení Ryb, totiž přináší nejen sociální myšlení, ale i určité ideály, které doposud zavedené sociálně demokratické, socialistické a případně komunistické strany nemůžou a neumí uspokojit. Proto očekávám výraznou poptávku po nových politických stranách, které se dokážou napojit na tento nový myšlenkový proud. Neočekávejme, že v příštím roce se vše změní lusknutím prstu, ale během následujících let můžeme předpokládat výraznou změnu kormidla ideologií právě u výše zmíněných stran, případně jejich zánik (zmenšení vlivu) v důsledku vzniku nových myšlenkových a politických proudů respektujících nové Neptunské energie. Neptun ovšem také rád nasazuje lidem růžové brýle a proto zde vzniká poměrně vysoké riziko a prostor pro vzestup stran, které dokáží zneužít nespokojenosti obyvatel a uchopí se moci. Tématem těchto chytráků bude uchopení tématu stále oslabující ekonomicko-sociální situace středních a také chudších vrstev, problémy v soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel a nepochybně i nekonečné finanční výdaje a dluhy států, které jsou snadno zneužitelné pro rétorické strašení a slibování toho, co chtějí lidé slyšet. Proto je důležité, aby lidstvo bylo obezřetné a neskočilo na každou udičku, kterou nějaká skupina lidí nahodí do éteru.

 

Duchovní proudy 2012

náhled obrázku

I nadále očekávám neustále se zvyšující zájem o věci „mezi nebem a zemí“. Neptun je také duchovní planeta, která rozhodně podporuje i toto téma. Nepřekvapilo by mě, kdyby již tak košaté různorodé duchovní proudy a metody byly i v následujícím roce obohaceny o mnoho dalších směrů. Duchovně hledající by se ovšem měli mít na pozoru, protože jejich vnitřní touha by mohla být snadno obestřena neptunskou mlhou, která rozostří vědomí i pozornost. Důsledkem by pak mohlo být nechtěné sejití z cesty a zamotání se do různých duchovních aktivit, které ovšem nevedou přímo k cíli. Domnívám se, že empatie a schopnost duchovních vhledů a ponorů do vyšších sfér se bude prohlubovat a všichni zájemci o skutečnou podstatu našich životů tak budou mít definitivně cestu otevřenou. Byla by škoda toho nevyužít! Ještě bych rád podotknul, že v následujících letech můžeme očekávat i nové umělecké proudy – umění tedy bude také v popředí zájmu a vývoje v příštích letech.

 

Komunikace a vzdělávání v roce 2012

náhled obrázku

V červnu 2012 vstoupí planeta Jupiter do znamení Blíženců. To je jednoznačná konstelace vedoucí k vyššímu zájmu o vzdělávání a poptávce po výměně informací. Proto lze předpokládat, že v roce 2012 by mohlo dojít k dalšímu zintenzivnění sdílení informací na sociálních sítích, ale i skrz další informační kanály. Domnívám se tak nejen podle postavení Jupitera v Blížencích, ale i díky podpůrném vlivu výše zmíněného Neptunu v Rybách. To je konstelace, která má také co mluvit do různých sociálních skupin, uskupení a logicky tedy i „sítí“ na internetu. Můžeme předpokládat další rozvoj skupinových kurzů a znalostí mezi lidmi. Jupiter v Blížencích také výrazně podpoří potřebu sdílení radosti s druhými lidmi. Samotářský život bude čím dál víc pozbývat na lákavosti i u těch lidí, u kterých byste to nečekali.

 

 

Zdraví lidstva a rok 2012

náhled obrázku

Domnívám se, že v roce 2012 má lidstvo velkou šanci uvědomit si, že zdraví nedostane člověk zadarmo a že je potřeba se o něj zajímat a starat se o něj. Čím dál větší počet našich spoluobčanů v tuzemsku i ve světě přestane být ve vleku záměrné dezinformovanosti a z ovcí, které se doposud nechávali „pást“ ze strany farmaceutického byznysu, se nestanou sice vždy vlci, ale aspoň berani, kteří si umí stát za svým, dokážou si prosadit svá práva a nenechají se obelhávat. Samozřejmě to platí pouze o části lidstva a je to běh na dlouhou trať. Přesto i díky předchozím odstavcům můžeme posun v této rovině určitě očekávat. Lidé se budou čím dál více zajímat o informace v návaznosti na vlastní zdraví a vědomosti v této sféře tedy porostou. Nelze ale znovu vyloučit snahu elit o přiživení se na tomto směru a proto různé šedé vlivy se nepochybně pokusí zamíchat kartami nejen přímo, ale i různými falešnými figurkami, společnostmi a dezinformacemi. Co v roce 2012 pro sebe udělat vyplývá z posledního odstavce této předpovědi, viď niže. Ještě bych rád zmínil, že následující rok zesílí téma rozhovorů a přístupu k různým drogám – jak u jejich soukromého užití, tak hlavně v oblasti zdravotnictví. Domnívám se, že tolik diskutované téma Marihuany bude na pořadu dne a její léčebné užití se může více prosadit.

 

 

Česká republika 2012

náhled obrázku

Zejména leden a duben jsou měsíce, kdy neočekávám příliš snadnou situaci v prosazování vládních záležitostí. Koalice by se proto v této době měla mít na pozoru. Jaro by mohlo přinést problémy v zahraničí, kde se nemusí dařit dobře prezentovat postoje naší země a je potřeba, aby náš stát dokázal udržet kontinuitu ve svých postojích. Prezentace vládních postojů občanům země bude také složitá a nepůjde hladce. Pokud bych měl našim aspoň trochu politikům poradit, tak je potřeba se v druhé polovině roku vyvarovat mocenským půtkám a taháním za nitky v zákulisí. Přes prsty by vláda mohla dostat zejména v listopadu, ale zároveň se obávám, že právě poslední měsíce roku 2012 přinesou nepříjemné informace o finanční situaci naší země pro všechny občany. Pokud mám celý rok v naší zemi nějak shrnout, tak je zřejmé, že bychom si v následujícím roce rozhodně neměli dělat velké naděje aspoň ve vztahu k vládním elitám a jejich ekonomickým a dalším činům. Čím dál více platí, že bychom se měli zaměřit na skutečné hodnoty a místo nějakého spoléhání se na politické garnitury se podporujme vzájemně mezi sebou – upřímně a s láskou. Pomoc bližnímu svému nabývá na významu!

 

 

Obávaný konec světa v roce 2012

náhled obrázku

Na toto téma jsem již poskytl několik rozhovorů a výňatek z jednoho, pro magazin Kafe, si vypůjčim právě pro tento účel: Obávat se určitě nemusíme. Za velmi podstatné považuji to, že doba kolem roku 2012 není faktickým koncem světa, ale obdobím významné transformace a změn, které se již nějakou dobu dějí! Není třeba se tedy fixovat na jedno přesné datum. Lidstvo má obrovskou příležitost změnit svůj život k lepšímu. Můžeme se konečně posunout od světa, jehož modlou je moc, majetek, chtíč a manipulace k době, kdy bude na prvním místě v našich srdcích láska, která je nesobecká, otevřená a upřímná. Je na každém z nás, zda to pochopí a otevře své srdce tomu, co je skutečné. To, že se svět mění, vidíme na každém kroku. Stále rostoucí nespokojenost se současným stavem věcí a způsobem života v různých koutech světa a zvyšující se počet lidí, kteří se nespokojí s manipulací a lhaním ze strany politiků a masmédií, je toho důkazem. Ačkoliv to na první pohled vypadá, že se svět hroutí, tak pevně věřím, že je již za dveřmi nový a krásnější svět. Nebojme se toho a přivítejme ho s otevřenou náručí!


Pavel Hanzal, astrolog, léčitel a terapeut

Zdroj: http://www.zahady-zdravi.cz

Vaše komentáře

Reklama