Test: Zjistěte nejsilnější stránky své povahy

VÝSLEDKY
 
1. typ – «vedoucí»

Obvykle lidé se sklony k vedoucí a organizátorské činnosti. Chovají se podle striktních sociálních norem. Mívají dar dobrých vypravěčů, založený na vysoké úrovni rozvoje řečových schopností. Velmi dobře se adaptují v prostředí, svou dominanci nad ostatními dokážou udržet v určitých mezích.

Je třeba si uvědomit, že projev uvedených sklonů závisí na úrovni psychického rozvoje. U psychicky dobře rozvinuté osobnosti jsou individuální povahové rysy snadno pozorovatelné a nacházejí své uplatnění. U osob, kde psychický rozvoj není náležitý, mohou být tyto rysy potlačeny, neprojevují se v profesionální činnosti,  projevují se ad hoc, nebo dokonce v situacích zcela nevhodných. To platí také u všech následujících charakteristik.

 

2. typ – «odpovědný vykonavatel»

Má mnoho společných rysů s „vedoucím“, avšak při rozhodování o důležitých věcech často váhá. Tento typ je více orientován na „umění vzít za práci“ a vysokou profesionalitu. Vysoce zodpovědný a velmi náročný k sobě i jiným. Vysoce si cení „správnosti“ – charakterizuje ho zvýšený cit pro pravdivost. Často trpívá psychosomatickými onemocněními v důsledku pracovního přetížení

 

3. typ – «neklidný-pochybující»

Charakterizován nejrůznějšími schopnostmi a talenty – od jemných manuálních prací až po literární nadání. Lidem daného typu je obvykle těsný rámec jediného povolání, dokážou ho vyměnit za úplně jiné, zcela jiného a nečekaného zaměření. Mívají také koníčky, které jsou jim v podstatě další profesí. Přímo fyzicky nesnášejí nepořádek a špínu. Obvykle kvůli tomu mají konflikty s jinými lidmi. Vynikají zvýšenou zranitelností a často o sobě pochybují. Potřebují vlídné povzbuzování.

 

4. typ – «vědec»

Tito lidé lehce abstrahují od reality, vládnou „koncepčním myšlením“, vynikají schopností na všechno vypracovat vlastní teorii. Obykle jsou duševně vyrovnaní, racionální, své chování promýšlejí. Zástupce tohoto typu často najdeme mezi lidmi, kteří se věnují syntetickým druhům umění: filmu, cirkusu, divadlu, animaci apod.

 

5. typ – «intuitivní»

Lidé toho typu se vyznačují vysoce citlivou nervovou soustavou, která se snadno přetíží. Snadno zvládají práci s přeskakováním od jedné činnosti ke druhé. Obvykle obhajují menšinu, za níž se skrývají nové možnosti. Mají čich na novinky. Jsou altruisté, často projevují starost o druhé. Bývají velmi zruční a vybavení velkou obrazovou představivostí, což jim zajišťuje úspěch v technické tvůrčí činnosti. Obvykle si vytvoří vlastní normy morálky, řídí se vnitřními zákony, dávají přednost sebekontrole. Ostře reagují na jednání dotýkající se jejich svobody.

 

6. typ – «vynálezce, konstruktér, umělec»

Obvykle ho najdeme mezi lidmi s „technickou žilkou“. Je to člověk s vysokou představivostí a prostorovým viděním. Často se věnuje různým druhům technické, umělecké nebo intelektuální tvorby. Bývá introvert a stejně jako intuitivní typ si vytváří vlastní morální normy, nepodřídí se žádnému vnějšímu tlaku, řídí se pouze svou sebekontrolou. Emocionální, naplněn vlastními originálními idejemi.

 
7. typ – «emotivní»

Vysoká míra empatie, soucítění s jinými lidmi. Těžko snáší kruté záběry ve filmech. Těžké, drsné události jimi dokážou velice otřást a nadlouho je vykolejit. Bolesti a strasti druhých lidí nacházejí u tohoto typu soucit a pochopení, na které vydává mnoho energie. V důsledku toho je pro ně často mnohem těžší uplatnit vlastní schopnosti.

 

8. typ – «necitelný ke starostem jiných»

Vybaven zcela opačnou tendencí než emotivní typ. Obvykle nevnímá starosti jiných nebo ho nechávají lhostejným, dokonce je schopen na takové lidi vyvíjet nátlak. Jde-li o dobrého odborníka, dokáže lidi přimět, aby dělali to, co pokládá za potřebné. Někdy je pro něj charakteristická jistá „okoralost“ projevující se v případech, kdy se vlivem vnějších příčin uzavře v kruhu vlastních problémů.

 

Převzato ze stránek http://www.pronaladu.cz

Před vámi je 8 typů lidské figury, sestavených z jednoduchých geometrických tvarů: trojúhelníku, kruhu a čtverce. Vyberte si kresbu, která vám nejvíce vyhovuje a v odpovědi najděte informaci o svých silných stránkách a typu své osobnosti.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama