KVĚTINOVÝ HOROSKOP

Je houževnatý a má dobré organizační schopnosti. Nepodléhá pesimismu a dovede si poradit i ve složitých situacích. Převládá u něho rozum nad citem. Získává si důvěru a obdiv druhých, protože je dokáže povzbudit a dát jim vždy novou naději. V lásce vyhledává partnera, který mu pomůže realizovat jeho sny, touhy a přání.

Astra
11. 1. – 20. 1.

Vyniká svou inteligencí, intelektem a racionálním myšlením. Svůj život dobře plánuje organizuje. Je praktická a odvážná. Pracuje svědomitě a přesně. V lásce je věrná a spolehlivá. Hledá partnera, který jí rozumí, je citlivý a temperamentní. 

Gerbera
21. 1. – 31. 1.

Ve styku s druhými lidmi je opatrná. Umí správně reagovat na jakoukoli nepředvídatelnou situaci v životě. Je pohotová a ve všem se dokáže orientovat. Ráda poznává nové věci, lidi i země. Je velmi citlivá a srdečná. Má smysl pro humor a umí žertovat i sama o sobě. Pro svůj optimismus je v kolektivu oblíbená a má hodně přátel. Dokáže se vžít do situace druhých a je ochotna jim pomoci.

Pampeliška
1. 2. – 10. 2.

V životě bývá konzervativní a nerada se přizpůsobuje novým změnám. Je přátelská a společenská. Vyzařuje harmonii a v kolektivu je velmi oblíbená. Ve společnosti působí oslňujícím dojmem. V lásce vyžaduje hodně trpělivosti a tolerance, protože často podléhá negativním emocím. Stresové situace ji velmi deprimují.

Sedmikráska
11. 2. – 19. 2.

Je velmi vytrvalá, obětavá a pracovitá. Ráda se obětuje pro druhé. Není lhostejná k cizímu neštěstí. V lásce je nestálá a přelétavá. Umí dobře komunikovat s lidmi a přesvědčit o své pravdě. Dovede se prosadit a je schopna zvládnout každou životní situaci. 

Tulipán
20. 2. – 29. 2.

Je zaměstnán sám sebou. Rád chodí do společnosti, kde se cítí jako ryba ve vodě. Je zábavný a vyzařuje z něho živelný optimismus a jistota. Neustále vyhledává nová dobrodružství. V lásce je značně nestálý a neustále nespokojený. Často prožívá milostná zklamání. Je důvěřivý, citlivý a velmi náladový. 

Mimóza
1. 3. – 10. 3.

Má velmi nestálou povahu. Není příliš zaměřena na život. Stále něco od života očekává a neustále po něčem touží. Chce získat jmění, titul a dobré sociální postavení. V lásce je nestálá. U partnera spoléhá na jistotu a vyžaduje něžnost. Není ani příliš sebevědomá.

Fialka
11. 3. – 20. 3.

Nemiluje žádný hazard ani riziko. Má ráda bezpečí a jistotu – vždy a ve všem. Je učenlivá a inteligentní. Ochotně pomáhá druhým. Je naivní, skromná a plná ideálů. Nemá žádné přehnané nároky. Ráda vyslechne zkušenosti druhých a nechá si poradit. Také sama bývá pro ostatní dobrým rádcem, protože v nich vzbuzuje důvěru. Vyzařuje klid a vyrovnanost. V lásce je milá, věrná a trpělivá. Ráda žije ve svém světě snů a fantazií, často přemýšlí o minulosti. 

Petrklíč
21. 3. – 31. 3.

Je podnikavý, přizpůsobivý a obratný v jakémkoliv zaměstnání. Snadno a rychle dosahuje významného postavení. Má talent podnikat, angažovat se v obchodě či politice. Je schopen rychle realizovat své plány a být dobře finančně zajištěný. Také v lásce rád dobývá a hledá jistotu. 

Hortenzie
1. 4. – 10. 4.

Má dobrou intuici. Je diskrétní a elegantní, křehkého a jemného vzhledu. Ve svém jednání je trpělivá a houževnatá. Dosahuje úspěchu a stanovených cílů. Ráda se učí a projevuje zájem o vše nové. Druhým lidem přináší klid, štěstí a pohodu. V lásce respektuje partnerovu svobodu a nezávislost.

náhled obrázku

Šeřík
11. 4. – 20. 4.

Působí citlivým a vyrovnaným dojmem. Je optimistický, veselý a družný, plný životodárné energie. V životě má štěstí a získává to, po čem touží. Pomáhá mu v tom jeho houževnatost, pracovitost a vytrvalost. V lásce je velmi citlivý a vyžaduje mnoho pozornosti. 

Kamélie
21. 4. – 30. 4.

Je ctižádostivá a vášnivá, usiluje o vedoucí postavení. Nerada se podřizuje. Všude dosahuje úspěchu a uznání. Upoutává pozornost nejen svým zjevem, ale i vystupováním. Vyzařuje z ní sebejistota a odvaha. Imponuje svému okolí. Má umělecké schopnosti a vyniká v různých druzích umění. V lásce je stálá a dokáže partnerovi hodně nabídnout. 

Pivoňka
1. 5. – 10. 5.

Rozhodná, konstruktivní a plná nových nápadů. Druzí si jí váží pro její moudrá rozhodnutí. Je optimista s osobitým smyslem pro humor. Ve společnosti je oblíbená. Má mnoho přátel. Umí se radovat ze života. V práci je přesná a pečlivá. V lásce je vášnivá a žárlivá. 

Konvalinka
11. 5. – 21. 5.

Má ráda přepych. Miluje nadevše dobré jídlo a pití, zlato a veškerý komfort. Je velmi cílevědomá, se sklonem k chladnému a střízlivému a racionálnímu uvažování v podnikání. Kráčí přímo ke svému cíli. Přesně ví, co od života očekává. V lásce vyžaduje věrnost, upřímnost a touží být hýčkána a silně milována.

Růže
22. 5. – 31. 5.

Touží po moci a obdivu. Nikdy nikomu nemůže být podřízena, protože chce rozkazovat, poroučet a vládnout druhým. Na své okolí působí magnetickým dojmem. Je nadaná a má zájem o umění i literaturu. Ráda vyhledává společnost moudrých lidí. Lásku dokáže prožívat naplno. Nezná žádnou střední cestu. Chce všechno, nebo nic. Je stvořena pro velkou a jedinou lásku.

Azalka
1. 6. – 10. 6.

Je sentimentální a náladová. Má vrozený cit pro spravedlnost. Patří k lidem, kteří vyzařují klid, štěstí a pohodu. Snadno podléhá citům a stává se obětí sympatií a antipatií. Také její milostný život je plný nestálosti a zvratů. Má dar výřečnosti a umí zaujmout druhé. Přitahuje pozornost lidí zcela odlišného zaměření, kteří s ní rádi vedou diskuze. 

Lilie
11. 6. – 20. 6.

Představuje osobu milující, ale chladné povahy, odmítavé, zdrženlivé a navenek nedotknutelné. Uvnitř je velmi citlivá, je smyslná, vášnivá a lze ji citově zranit. Bojí se projevit své skutečné city a pocity. Veřejně se k nim nechce nikdy přiznat. Má sklon snít o velké romantické a nekonečné lásce a štěstí.

Maceška
21. 6. – 30. 6.

Je plná porozumění pro ostatní. Má v sobě velké osobní kouzlo. Vyniká svou otevřeností a srdečností. Má mnoho přátel a je oblíbená ve společnosti. Nepřemýšlí o zítřku, ale žije přítomností. V citech má ráda pestrost a něžnost. V lásce je žádoucí a život s ní je strhující.

Jasmín
1.7. – 10. 7.

Je houževnatý a uzavřený. Dokáže odolávat všem překážkám. Má silně vyvinutý smysl pro odpovědnost. Jeho odvaha mu pomáhá dosáhnout cíle a realizovat svá přání. Dokáže se nadchnout pro vše nové a svou aktivitu i entuziasmus přenáší i na ostatní. O rodinu se stará svědomitě. Vyžaduje však mnoho lásky a pozornosti.

Kopretina
11. 7. – 20. 7.

Je velmi rozverná a koketní. Veselá, hbitá a netrpělivá se sklonem k flirtování. Lásku ani tolik neprožívá, spíše o ní jenom mluví. Snaží se upozornit na své výjimečné schopnosti a očekává obdiv a uznání druhých. Je přátelská a u druhých oblíbená, protože jim umí vyjít vstříc. Je dobrým psychologem. Štěstí a úspěch ji čekají ve finanční oblasti.

Karafiát
21. 7. – 31. 7.

Je upřímný a řídí se heslem „co na srdci, to na jazyku“. Má talent odhalovat slabiny druhých. Sám však není vůbec kritický, ani není ochoten přijímat kritiku od druhých. Pokládá sám sebe za dokonalého. Jeho osobnost charakterizuje rozhodnost a stálost. Výjimečně vyvinutý smysl pro povinnost ho nutí dokončit všechny započaté projekty.

Slunečnice
1. 8. – 10. 8.

Její otevřená, srdečná povaha a přirozené sympatie jí nabízejí štěstí a úspěch v každé oblasti. Umí se obklopit příjemnými a zajímavými lidmi, kteří vytvářejí pozitivní atmosféru. Ráda oslňuje druhé a bývá středem pozornosti. Lichotí jí každá pochvala. Je individualistka, plná výstředních a originálních plánů. V lásce je náročná a málokdy nachází uspokojení.

Čekanka
11. 8. – 20. 8.

Její trpělivost a vytrvalost jí dávají možnost dosáhnout svých životních cílů. Spoléhá jen na sebe a na svou nezávislost. Nebojí se rizika a mínění druhých ji nezajímá. Dokáže se radovat z maličkostí, a právě proto je její život šťastný. V lásce je oddaná a vášnivá. Je vždy plná citů, trpělivosti a pochopení.

Pomněnka
21. 8. – 31. 8.

Je citlivá, vnímavá a milující. Má porozumění pro ty, kteří potřebují pomoc. I když působí křehkým dojmem, má dostatek odvahy a síly zdolávat v životě všechny překážky. Často podléhá nostalgii a sentimentu. Vzpomíná na věci minulé. Je obětavá, starostlivá a srdečná. Potřebuje silného a vyrovnaného partnera, který ji podpoří v jejích slabých chvílích.

Leknín
1. 9. – 10. 9.

Umí si každého získat. Je obdařen dobrou intuicí. Má hodně přátel. Vyniká klidem a vyrovnaností. Jde stále kupředu za vytčeným cílem. Je velice přitažlivý. Věří v laskavost a lidskou dobrotu. Partnerovi dokáže být oporou v těžkých životních situacích. Má hodně tvůrčích nápadů.

Sněženka
11. 9. – 20. 9.

Je moudrá a ambiciózní. Nevzdává se svých předsevzetí a cílů. Je velmi pracovitá a ctižádostivá. Vyzařuje z ní jistota a suverénnost. Má velké umělecké schopnosti. Její optimismus pozitivně ovlivňuje její spolupracovníky a přátele. Umí si zvolit správný směr své cesty a udělat správné rozhodnutí. V lásce je nesmělá, jemná a citlivá.

Zvonek
21. 9. – 30. 9.

Je tak trochu tajnůstkář. V životě bývá většinou úspěšný. Je šikovný a všechno mu jde dobře od ruky. Dělá věci snadno a hravě. Jeho vystupování je natolik sebevědomé, že si je jistý sám sebou.U druhých vyvolává zdání pyšného a arogantního člověka. Je nestálý a vrtošivý. Vyniká svou inteligencí. Umí využít svého šarmu v životě i lásce.

Jiřina
1. 10. – 10. 10.

Je šarmantní, trošku tajemná a plná energie. Na všechno pohlíží střízlivě a realisticky. Je spolehlivá. Není příliš náročná. Peníze jsou pro ni nezbytnou nutností, aby jí zajistili sociální jistotu. Spoléhá na svou nezávislost a samostatnost. Nejvíce potřebuje svou rodinu, blízké a přátele. Partnerovi imponuje její krása a originalita.

Hyacint
11. 10. – 20. 10.

Je okouzlující a šarmantní, plný života a svěžesti. Svěřené úkoly plní přesně a včas. Můžeme se na něho spolehnout. Jeho nejsilnější zbraní je intuice, s níž zvládá všechny životní zkoušky. Lze se na něho spolehnout v práci i lásce.

Frézie
21. 10. – 30. 10.

Je trochu povrchní a zdrženlivá. Někdy pro okolí působí neseriózním dojmem. V práci je však vytrvalá a houževnatá. Umí prosadit svůj názor. V lásce je stálá a život s ní je příjemný a mírumilovný.

Chryzantéma
1. 11. – 10. 11.

Má bystrý rozum, vysoký intelekt a dobré intuitivní schopnosti. To vše dokáže dovedně využít v soukromém životě i v zaměstnání. Potřebuje se naučit trpělivosti. Neměla by tolik podléhat svým náladám a pocitům.

Narcis
11. 11. – 20. 11.

Síla, vůle a houževnatost jsou jeho hlavní znaky, které mu pomáhají v uskutečnění cílů. U druhých vzbuzuje úctu a stává se populárním. Je odvážný a touží po pochvale a poctách. Snadno se dostává do konfliktu. Má mnoho známých, ale málo opravdových přátel.

Orchidea
21. 11. – 30. 11.

Je moudrá a pravdomluvná. Má dostatek trpělivosti a je cílevědomá. Má dobrou intuici. Ostatní u ní obdivují její eleganci, bystrost a prozíravost. Pro druhé však zůstává tajemnou a věčnou hádankou. Je těžké se v ní vyznat. V lásce je velmi smyslná a vášnivá. Vyžaduje neustálou pozornost a komplimenty. V životě dosahuje všeho, po čem touží.

Chrpa
1. 12. – 10. 12.

Vyniká energií, ambicemi a nebojácností. Proto její činnost je korunována úspěchem. Má skvělé organizační schopnosti. Dokáže dobře řídit kolektiv a být úspěšným vedoucím. Obdiv si zaslouží její obětavost a pracovitost. V lásce bývá málokdy šťastná a hledá ji po celý svůj život.

Kalina
11. 12. – 20. 12.

Je nestálá a netrpělivá. Prožívá hodně emocí a citových zmatků. Ráda cestuje a miluje změny. Jde si svou vlastní cestou. Do práce se vrhá překotně a rychle, až někdy ztratí zájem a nedokončí ji. V lásce je žárlivá a majetnická.

Jmelí
21. 12. – 31. 12

Je povahy trpělivé a houževnaté. Daří se mu uskutečňovat přání a touhy. Má kolem sebe dostatek přátel, kteří jsou mu ochotni pomoci mu v těžkých chvílích. Je příliš racionální a má málo fantazie. Jeho život je naplněn nejistotou a ani v lásce není příliš šťastný a mívá problémy.

 

 

Vaše komentáře

Reklama