ŽIJ PODLE SVÉ VÍRY

 

A tak se rozjeli do světa se svým oslem.

Přijeli do první vesnice, lid jejich příchod komentoval: „Podívejte na toho nevychovaného chlapce…on na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky.

Že to tak nechají!“

A tak manželka řekla manželovi: „Nedovolme, ať mluví o našem synovi špatně“.Manžel sundal dítě a sám nasedl na osla.

Přijeli do druhé vesnice. Lid bručel:

„Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá manželku a syna trápit se pěšky, zatím co on se veze na oslu.“

Tak muž sestoupil a nechal posadit manželku, on se synem vedli osla za uzdu.

Přijeli do třetí vesnice a lid opět komentoval:

„Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci nechá sedět manželku na oslu. A chudák chlapec! Jak nešlechetnou matku má!“

A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři. Znovu vyrazili na pouť.

Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli jak lid říkal:

„Jsou to bestie. Větší bestie, než sám osel, co je nese. Umořili by ho k smrti, místo aby sestoupili a kráčeli svorně vedle něho…“

Ale v další vesnici, to už nemohli věřit vlastním uším..

„Jéé hele, to jsou ti idioti, co kráčejí pěšky, i když mají osla, který je může nést!“:-))

 

 

(Pořád tě budou kritizovat, budou o tobě špatně mluvit a bude obtížné potkat někoho, kdo tě bude brát takového jaký jsi..proto…žij podle vlastní víry a dělej co ti radí srdce,dělej to co chceš…Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj se rád a žij intenzivně každý okamžik tvého života..dříve než spadne opona a hra skončí bez potlesku.)

 

Charlie Chaplin

 

Zdroj: e-mail

 

Vaše komentáře

Reklama