AŤ JE RADOST TÍM, CO TĚ VEDE

maria

Nejste zde, abyste

trpěli, bojovali a sotva přežívali. Jste zde na Zemi, abyste měli radost, abyste byli tím, kým jste a zažili tento

zázrak. Jste nádherní – takoví, jací jste. Není třeba nic měnit či zlepšit. Vše je správně. Nechte to k sobě

proniknout.

Podstatou tvoření je radost. Bůh vás nestvořil pro důstojný a závažný účel. Vytvořil/a vás z radosti a z touhy

objevovat. Chtěl/a skrze Vás poznat život. Všichni jste výrazem Boží lásky a tvořivé radosti. A to je důvod, proč

je vám dovoleno toto zažívat v každém okamžiku vašich dní. Zvu vás, abyste se znovu spojili s tímto původním

proudem energie, Boží radostí z tvoření, která proudí skrze všechny a každého z vás.

Tíhnete k tomu, činit život příliš těžkým a vážným.

Představte si, že zde nejste kvůli dosažení nějakého cíle, ale pouze abyste byli sami sebou, nevyjímaje ty části

vás, které vnímáte jako temné, pochybné či problémové. Ano, tyto části vás jsou též vítány, jsou součástí této

zkušenosti, úplné zkušenosti duality ve všech jejích aspektech. Věřte, že to vede k něčemu krásnému, něčemu

zázračnému, k novému světu. Stále se pohybujete a měníte se. Neexistuje žádný pevný cíl, žádné konečné místo

určení. Jste neustále na cestě. Teď se radujte z toho, že jste na cestě, užívejte si proměnlivé proudy života,

a to zěžké břímě vám bude odebráno.

Žádám Vás, abyste se vrátili se mnou zpět v čase, k okamžiku před vaším zrozením na Zemi v tomto těle.

Nepochybujte o tom, zda je to možné, jen mne ve svých představách následujte. Nevadí, pokud máte dojem, že

si vše vymýšlíte. Věřte sami sobě a dovolte si pocítit, jak jste kdysi dávno byli volní, bez těla. Byli jste nezávislí

na fyzické formě, připadali jste si nekoneční, a vše bylo možné. Život byl kouzelný. Z této dimenze velké

svobody jste vnímali tah přicházející ze Země. Vaše pozornost byla – ze všech možných míst – přitahována

právě k této maličké planetě s tak ohromnými možnostmi, potenciály světla i temnoty, lásky i strachu. Vnímali

jste tah. Přemýšleli jste nad povahou zdejší reality a cítili jste, že s tím máte něco společného. Cítili jste, že tam

je něco, co chcete zažít.

Jako volný duch jste se rozhodli do toho skočit po hlavě a inkarnovat se na Zemi. Pociťte, jak i nyní, poté, co

jste prošli mnoha pozemskými zkušenostmi, stále existuje onen původní pocit zaujetí, úžasu a přitažlivosti, který

jste kdysi měli. Pociťujte, jak jedinečná je vaše přítomnost zde v této době, že se vaše vědomí vmáčklo do

pozemského těla, a vy vnímáte realitu vašimi fyzickými smysly jako je zrak, sluch a hmat. Tento způsob

vnímání reality není přirozený. Vaše původní vnímání je mnohem širší a méně omezené. Přesto jste si toto

omezení sami vybrali, neboť zde je k nalezení něco neuvěřitelně cenného.

Jste zde na Zemi, abyste vyjádřili svobodu a kouzlo duchovních sfér, z nichž pocházíte. Jste zde, abyste toto

vnesli do formy a hmoty a zpřístupnili sobě a ostatním. Ano, jste nositeli světla, kde světlo je svobodou, lehkostí

a radostí. A byli jste na Zemi již předtím, se stejnou touhou a popudem zažhnout zde světlo stvoření a šířit

radost a porozumění. Dovolte si to opět vnímat. Buďte si vědomi toho, kým jste.

Nepotřebujete být ničím zvláštním nebo něco zvláštního dělat, nemusíte dosáhnout ničeho, kromě toho,

že si vzpomenete, kdo jste a necháte se znovu naplnit radostí. Toto je vaše práce: dostat se zpět do svého původního stavu údivu a radosti mezi energiemi, které se zdají ukazovat zcela jiným směrem.

Byl na vás vyvinut velký nátlak. Realita Země, způsob, jakým lidé myslí, přesvědčení společnosti na vás mohou těžce spočívat a chvíli vás smáčet v zapomnění. Pamatujte, vy jste Božství ve fyzickém těle. Světlo vámi proudí právě teď, vašima rukama, očima… vnímejte to. Nikdy vás neopustilo, ale všem z vás bylo v určitém okamžiku vašeho života řečeno, že toto Světlo nemůže proudit volně do prostoru.

Věříte, že ho musíte skrývat a zadržovat uvnitř, ze strachu, že byste byli „jiní“. Být donucen k „normálnosti“, záviset na tom, co by si o vás ostatní mohli pomyslet, to je pravděpodobně to nejhorší vězení na Zemi. Nejvíce vás neomezuje to, že jste v těle. Skutečné omezení spočívá v tom, že vpouštíte ta mnohá hloupá, ustrašená přesvědčení společnosti a necháte je, aby snížila a oslabila vaše božské vyzařování.

Mým přáním je vám odtamud ukázat cestu ven. A KLÍČEM JE: TROUFNĚTE SI ZNOVU VE SVÉM ŽIVOTĚ PŘIJÍMAT RADOST

Jste! Jste manifestovanou radostí Boží. A abyste jí byli, není třeba ničeho dosáhnout, v pozemském smyslu

slova. Musíte jen být jednotou s tím, kým Jste. Musíte cítit, že jste znamenití takoví, jací jste teď a tady. Není

nic, čeho by se vám nedostávalo, nic nechybí. Přijměte úplnost toho, kým nyní jste: své strachy, emoční bloky,

a přece zároveň silný pocit zvědavosti a vitality v hloubi své bytosti. Proudí vámi život sám a rád by se vám

předal své četné zázračné dary. Podnikli jste cestu inkarnace do tohoto těla, do této společnosti, do této hmotné

dimenze. To stačí. Již jen tímto jste prokázali svou velkou odvahu a víru. Nyní věřte, že je vám dovoleno

přijmout vše, co ve svém životě potřebujete. Pociťujte v tomto okamžiku čirou radost z toho, že jste. Uvolněte

se a vnímejte to.

Představte si, že od této chvíle není ve vašem životě nic, co „musíte udělat“. Kdybyste si skutečně udělili

tuto svobodu, váš život by trvale plynul hladce a lehce. Já chápu, že to je v rozporu s tím, co vám bylo řečeno

vašimi rodiči, učiteli, zaměstnavateli, atd. Společnost vás učí, že musíte tvrdě pracovat a pilně rozvíjet důležité

dovednosti a schopnosti, abyste se vyrovnali s realitou. Říká vám, že se máte držet při zemi a zaměřit se na to,

co je možné, namísto toho, o čem sníte a v co doufáte. Neříká vám to jenom společnost, dokonce mnoho

duchovních učení má přísný a nekompromisní názor na to, jak dosáhnout osvícení.

Přestavte si, že propustíte právě tu myšlenku ohledně cílů a dosažení. Představte si, jak říkáte sami sobě: Já

jsem takový, jaký jsem, a jsem naprosto v pořádku takový, jaký jsem. Jaké osvobození! Pokud sami sobě umíte

dovolit být takto uvolnění, věci ve vašem životě začnou plynout a vy uvidíte, že bude docházet k přesnému

opaku toho, co vám společnost namlouvá. Věci se vám začnou dít, aniž byste kvůli nim museli tvrdě pracovat.

Pokud dovedete být sami se sebou v jednotě a přijímat věci takové, jaké jsou, přivábíte proud míru, který do

vašeho života přinese zázraky. Tím, že přijímáte sami sebe takové, jací jste, říkáte „ano“ životu, tomu, že jste

zde na Zemi, a dovolujete sami sobě přijmout cokoliv, co chcete, jednoduše proto, že jste tím, kým jste,

nezničitelnou součástí Boha, bezpodmínečně milovanou a opečovávanou.

Jestliže ve svém srdci tento mír naleznete a uvolníte své napětí a nervózní očekávání, pak umožňujete kouzlu

života, aby se o vás postaralo. Poddejte se jeho proudu a rytmu. Říkám vám, abyste začali hledat naplnění ve

vašem životě, abyste začali hledat tu správnou práci, správný partnerský vztah, správný dům k bydlení –

začněte tím, že sami sobě dovolíte znovu pociťovat radost.

Prostou radost z bytí, radost z toho, že jste sami sebou.

V celém duchovnu jde o jednoduchost a snadnost. Jde o to, cítit, jako cítí dítě, nepřemýšlet o zítřku,

ale pouze si užívat přítomnosti a dělat cokoliv, co nás napadne.

Já vím, že věříte, toto již pro dospělého není možné. To je tak tragické. Tolik smutku spočívá ve skutečnosti, že

jste cítili povinnost se vzdát té nejspontánnější a nejvíce bezstarostné části sebe. Vztáhněte ruku k onomu

vnitřnímu dítěti, které pro vás uchránilo vaši spontánnost. Tam, hluboko uvnitř, je stále to dítě, které si

chce hrát, užívat si, to dítě, které chce prozkoumávat život a věří, že vše bude v pořádku.

Ví, že Země je bezpečným místem pro vaše vyjádření. Vnímejte ho a nechte ho opět k sobě promlouvat. Možná vám chce

právě teď předat nějakou zprávu. Pokud zatím nic necítíte, je to také v pořádku. Důležité je, že si přejete se

znovu natáhnout k onomu dítěti, že říkáte „ano“ tomu původnímu proudu spontánnosti uvnitř sebe, podnětům

své duše. Jste zaplněni až po okraj představami, že toto není možné nebo žádoucí, že pro to, abyste našli směr a

vedení ve vašem životě, se musíte spíše obrátit ven než do svého nitra. Ale není tomu tak. Život má být žit

podle jiných zásad.

Opravdová tvůrčí síla, skutečně manifestující pozitivní tvoření ve vašem životě, vždy vychází ze stavu

jednoduchosti a snadnosti.

Právě tehdy, když se cítíte úplně uvolnění a božsky bezstarostní, když se nenutíte

něco dělat či něčím být, přitahujete do svého života ty nejpozitivnější změny. Kdybyste s láskou opatrovali

své sny a přání, a pak je pustili a nechali věcem volný průběh, vaše důvěra je k vám přitáhne.

nebudete čekat, až se uskuteční, neboť budete příliš zaměstnáni užíváním si přítomného okamžiku. Život je

rafinovaně jednoduchý….

Jsme s vámi a velmi dobře rozumíme tomu, čím procházíte. Žádáme vás, abyste věřili tomuto poselství a

důvěřovali v laskavost života a v radost, jež proudí každou živou bytostí. Pohlédněte na přírodu. Zvířata, stromy

a květiny jsou neodmyslitelně hnány k vyjádření krásy a harmonie. Nepochybují o sobě. Uznávají samy sebe

dokonale přirozeným a pokojným způsobem. Spojte se s onou přirozenou energií účelnosti a vězte, že jste drženi

v té samé pavučině života. Jste v bezpečí. Bůh je přímo zde s vámi, a nikdy vás neopustí. Odvažte se svěřit

sama sebe kouzlu života, které není ničím jiným, než božským proudem vaší duše, a radujte se!

http://www.jeshua.net

(z anglického originálu pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S.)

_________________

,,Když něco chceš,celý Vesmír se spojí,abys své přání uskutečnil…!“

Zdroj: e-mail

dohledáno na stránkách http://barboraopelkova.blog.cz/

Já jsem Marie z Magdaly a představuji ženský aspekt Kristovy bytosti. Všechny vás dnes zdravím a ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám k dispozici a které patří k podstatě toho, kým Jste.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama