ZÁŘÍ 2012 – KOHOUT

Zkrátka legrace a lenošení skončilo a my bychom měli zase začít něco pořádně dělat.

 

Kohout náleží k období, kdy zesilují energie jinové, tzn že aktivity se v přírodě snižují a měly by se snižovat i ty naše. Vše bychom měli dělat s rozvahou a uvědomit si, že veškerý aktivní pohyb nás již vyčerpává, protože již okolní energie nejsou expandující a podněcující, ale spíše zklidňující.

Věci máme již dělat spíše s pečlivostí, nikoliv zbrkle, máme se zabývat detaily, dodržovat pravidla a dbát na dokončování věcí, které jsme započali dříve. Zkrátka práce, práce, práce. A to vytrvalá.

Kohout se nám dostává do konfliktu s ročním vládcem Drakem. Drak chce stále jít dál, ale Kohout chce dokončovat to, co bylo započato. Nesmíme se nechat strhnout od dokončování věcí silným Drakem. O co se nyní nepostaráme, nebudeme mít.

Emoční energie léta budou nahrazeny úsilím a snahou, které nám ale nakonec pomohou sklidit plody našeho ročního snažení. Dělejme tedy vše tak, jak máme a ne tak, aby se nám to líbilo.

Kohout potřebuje ocenění a chválu. Takže doporučuji při každé příležitosti chválit, chválit, chválit. Nejen naše partnery, ale i děti, zaměstnance, kolegy….v tomto měsíci to udělá dobře každému. Oceňujme výsledky druhých. Budou chtít toho pro nás udělat víc smiley

Kohout se také rád ukazuje, takže když se bude někdo chlubit ať už tím, že se mu něco povedlo nebo tím, kde byl na dovolené, pochvalte ho. Stejně tak ženy, které se rády po dovolené ukáží v nových šatech, si zaslouží naše ocenění jejich krásy.

Kohout nám také může pomoci s detailní analýzou a pomůže rozpracovat každý rok. Proto firmy, které mají fiskální rok v září, lépe využívají energií, které fungují v přírodě. Září je velmi vhodné období pro audity, připravování rozpočtů na příští rok, pro nastavování procesů, počítání peněz a rozhodování, jak s nimi naložíme.
 

PODZIM A ZDRAVÍ

kohout2

Z hlediska zdraví si stejně jako v minulém měsíci dávejme pozor na kašel, nachlazení a tlusté střevo. Stále se snažme ze života eliminovat to, co už nám neslouží a co nám nedělá dobře.

Nadále platí všechny informace, které jsme si řekli k energii kovu v minulém měsíci. Tato kovová energie bude naším průvodcem až do 8.října.
 

LETÍCÍ HVĚZDA

hvezda2

7. září přiletí nová Letící hvězda a přinese nám ještě více zesílenou energii Kovu.

Umožní nám tedy lépe se soustředit na detail, zvýší naši preciznost. Musíme vše dokončovat a „úrodu“ přinášet domů. Ať už se jedná o skutečnou úrodu z pole, nebo o výsledky duševní nebo duchovní práce.

Co je doma, to se počítá – je heslo následujících dní.

Měli bychom se také začít připravovat na budoucnost, přemýšlet o ní. Nezapomenout na radost a odpočinek. Příznivým směrem bude Západ.

Harmonizovat nás v tomto období bude domov, naše zázemí. Spousta z nás zná ten pocit, že už se nám nikam nechce, že chceme norovat. Tak si tu naši noru ukliďme, udělá nám to dobře. Harmonizovat nás také budou aktivity přicházející ze SV.

Omezujícím prvkem tohoto období by mohla být naše minulost, přílišné lpění na tradicích a nadměrná svázanost s rodinou. Nepříznivý směr je V.

Hezký podzim

Pro www.harmonie-zivota.cz napsala Denisa Kubíčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

 

Zdroj: http://www.harmonie-zivota.cz


 

Vaše komentáře

Reklama