VELKÝ ASTROLOGICKÝ HOROSKOP NA ROK 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

  Vypracovala :  Eva Matulová

Astrologické předpovědi ukazují pouze jistý potenciál, souhrn všech možností, které se naskýtají, přirovnávám je k zahradníkovi, který vyseje spouty semínek,ale to jestli všechna vzejdou a vykvetou,zaleží na jakosti půdy,počasí a do značné míry na schopnostech semínka.

Ve své práci se setkávám se spouty lidí,kteří se odklánějí od svých osobních horoskopů a rozvíjejí některé vlastnosti,které jim nejsou vlastní a druhé,které jim vlastní jsou zanedbávají.

 Z MINULOSTI SE STANE PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST.

 

 

 

DYNAMICKÝ BERAN : 21.3 – 20.4  

Tvé přijmutí, pokora a učení …

Ty milý Berane, který jsi dostal do vínku upřímnost malého dítěte, temperament, ohnivost, výbušnost a dokonce útočnost, ty který, vše máš začínat a rozvíjet či rozpínat, ty který vždy v boji vítězit chceš se nyní v roce 2018 nauč i naslouchat a svá ústa někdy nechej zavřená.

Berane tvoje poslaní je zklidnit se a začít přemýšlet, jak bude tvůj život vypadat dále….dny dětských her jsou u konce, začíná duchovní učení, které spočívá v krocení všeho unáhleného a impulsivního.

Planeta Saturn tě bude volat k zodpovědnosti .

Berane měl by jsi příští rok být obezřetný a opatrný a důležité věci by jsi měl řešit s lidmi, kterým důvěřuješ s lidmi, na které se můžeš spolehnout. Měl by jsi se vyhnout v celém dalším roce různým taktikám a intrikám ve vztahových záležitostech a slovo manipulace by jsi měl na celý další rok vymazat ze svého slovníku . Bude zkoušená  tvoje pravdivost a čestnost.

Berane měl by jsi přestat nadměrné míře holdovat alkoholu a ukončit zlozvyk kouření, protože svým partnerům nabízíš nevalně vonící polibky .Vím Berane,že jsi  minulém roce změnil spoustu věcí a dostal se z různých svízelných situací a pokud nechceš spadnou do stejných louží ve kterých jsi byl v roce 2016 ,tak musíš přestat hrát hru židličky, židličky  hýbejte se a u některých rozehraných věcí konečně vydržet a opět neutíkat. Co se týče finančních záležitostí všichni Berani by si měli dát pozor na ztrátu peněz a velmi dlouze přemýšlet kam budou své finance investovat.Když se dívám na vztahy u Berana, tak si polepší,ale na úplné pochopení si budou muset počkat do podzimu roku 2018,tam by se mělo začít blýskat na lepší časy.

Ty Berane jsi silný a vše znovu a znovu začínáš a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

 

KLIDNÝ BÝK :  21.4 – 20.5

Tvé poznání a víra

Ty milý Býku , který jsi dostal do vínku stabilitu,označování,nebo ohraničování prostoru se vždy pokusíš místo kam se narodíš, nebo přestěhuješ prohlásit za své.Ty Býku chceč žít ve své radosti,jen často zapomínáš,že tvé radosti dávají ostatním boty betonové.

Máš rád důkladné zajištění, zakotvení, zabírání místa, chránění, uchovávání, hromadění to je to oč ti běží. Přišel čas milí Býku uvědomit si,že tohle vše bez poznání vyššího bytí a víry v sebe jako lepšího tě uspokojovat nebude.

Hmotné statky sice míti budeš, ale štěstí v nich nenajdeš, pokud do svého srdce nepůjdeš a lásku hledat nebudeš.

Veliké změny tě čekají,krásné změny,bude ti dáno vědomí,že po mnoha letech existenční strachové vjemy řešit nebudeš.

Pokud jsi svůj proces poznání v roce 2016 – 2017 započal, jsem šťastná za tebe, už jsi na cestě a jistě není jednoduchá, leč o to krásnější a smysluplnější konec cesty bude.

Všechny, kdož v tvé schopnosti nevěřili zanecháš v roce 2017 a nové přátele a lidi s vírou v tebe získáš.

Celý rok 2018 se bude vyvíjet dobře nejen v pracovních příležitostech, ale i ve zlepšení finanční situace, která je pro tebe toliko důležitá, ale co se týče peněz, přece jen se něco změní …. A to je jiný pohled na ně, z místa prvního se přesunuli na nižší pozice a ty už to víš …

Co se vztahů týče, tak dořešovat se stále bude to staré, ale jen v první polovině roku 2018 v té druhé už nová láska bude ťukat na dveře.

U zadaných Býku se vztahy narovnají s podmínkou, že budou muset něco z finančních prostředků obětovat tam, kde lakotní dříve byli.

Ty Býku jsi stabilní a zodpovědný a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví. 

 

SPOLEČENSKÝ BLÍŽENEC :  21.5.- 20.6

Tvé nalezení ztracenosti

Ty milý Blíženče, který jsi dostal do vínku společenskost, mnohostrannost, zábavnost toužíš předvést světu a rodině jak populární a úspěšný jsi, snažíš se vytvořit síť vztahů zaměřený hlavně na vědění a četnost kontaktů, by jsi se měl naučit, aby tvá slova nebyla planá. Zaměř se na nalezení své ztracenosti ve větách tvých vyslovených a zabraň své prodejnosti ve víře získání přátel svých.

Už dlouho jsi Blíženče frustrovaný z práce své a pracovního nasazení. Nespokojenost a nedoceněnost tě v roce 2017 provázela, jelikož jsi v tom svém věčném předvádějícím se a v zápětí litujícím se shonu ztratil kus sebe a je potřeba ten kus sebe opět najít.

Tenhle rok 2018 budeš míti čas k přemýšlení a nějaké závratné změny tě nečekají. Nastal čas hledání se.

Blíženče co se týče peněz a finančního zajištění doporučovala bych, abys neriskoval a dvakrát si rozmyslet kam své peníze dáš.

Zdraví bude dobré a hned tak něco tě neporazí.

Vztahy budou bojácné,protože nastanou situace,kdy  si uvědomíš,že ztráta partnera by byla daleko horší,nežli jeho  nedostatky.

Občas budeš Blíženče procházet různými menšími zkouškami, které nakonec vždy dobře dopadnou, jde pouze o určování pozic ve vztahu.

Ty Blíženče, který jsi svobodný se stále nevracej ke svým partnerům, které jsi už mnohokráte opustil a opět ses vrátil, dělal jsi to celý rok 2017 a v roce 2018 by to to nic dobrého nepřineslo,jen roční zdržení.

Ty Blíženče jsi informovaný o všem a vše pro nás zjistíš já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

ODUŠEVNĚLÝ RAK : 21.6 – 22.7

 

Tvá duše s předky promlouvá

Ty milý Raku , který jsi dostal do vínku zdůrazňovat soukromí a dbát na soudržnost rodiny, udržovat děti u rodinného krbu, dávat svým milovaným pocit blízkosti a vnoučaty zajišťovat další trvání rodu se budeš muset nyní postarat o to, abys měl v roce 2018 ty sám na rodinu čas. Budeš muset dát sobě řád a vymezit si hranice mezi časem na sebe,rodinu a práci.

Co se vztahů týče,řekla bych,že ty Raku budeš jako utržený ze řetězu,jelikož ti bude uděleno vyšším bytím kouzlo líbivosti.

Budeš si připadat neodolatelný a při poznámce,že délka tvé sukně,či nevhodné košile se nehodí k tvému věku,bude mít za následek,že srazíš dotyčného poznámkaře pohledem biče k zemi.

Ke zdraví milý Raku ti prospěje v roce 2018 pohyb,ikdyž je mě známo,že ho mnoho ke svému životu nepotřebuješ.

Finanční situace bude docela mdlá a pozitivní změna nastane v druhé polovině roku 2018.V pracovních záležitostech si musíš více dupnout,aby jsi dostal za svoji práci zaplaceno.

Novinkou pro tebe Raku bude v roce 2018,že budeš muset vynaložit veliké úsilí,abys slyšel promlouvat svoji duši a nepřehlušilo ji pozlátko,které ti mnozí lidé budou ukazovat.

Buď opatrný Raku,abys ty které miluješ netrestal za své neúspěchy,to by se ti sečetlo v roce 2019.Každá lidská bytost milý Raku potřebuje tvoji energii,energii kde klíčí rodina,pokud energie tvá chybí, rodiny vysychají a ztrácejí svoji duši.

Ty Raku jsi páteří rodiny a vše v rodinách stmeluješ a já ti děkuji za všechna znamení. To ty Raku jsi duší našich předků.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

SEBEVĚDOMÝ LEV : 23.7 – 22.8

 

Tvé ego odevzdej a naslouchej srdci

Ty milý Lve , který jsi dostal do vínku převědčení o své jedinečnosti, neomylnosti ,pýchu, autoritovnatost a potřebu navrátit svému původu čest, jsi vybaven touhou po moci a ve své povaze máš nástroj sebechvály a na chválu ostatních velmi často zapomínáš.

Ty Lve,příliš lpíš na svém JÁ a ze svého okolí někdy vnímáš jen to,co slouží k uspokojování tvých potřeb. Nyní přichází změna a lidé tobě blízcí ti musí ukázat cestu jak žít v normálnosti.

V roce 2018 se budeš učit naslouchat ostatním a obracet svoji sílu a ego do svého srdce s otázkami …. Kdo vlastně jsem  ?

Tvá touha po veliké a hlavně významné rodině s velkým majetkem se vytrácí jako pára nad hrncem a tobě se dostává milosti pochopení, proč tomu tak není. Zvláštní minulost tě Lve provází, je to minulost zatajování. Tebe Lve v Novém roce čeká pohled do sebe,bez všech těch pohádek,které tě provázejí od roku 2015.

Zanech svoji jedinečnost v roce minulém a vstup do roku Nového bez své povýšenosti a věčného upozorňování, že bez tebe by nic nešlo.

Tobě Lve dám dobrou radu, své partnery si hýčkej, zítra by jsi se mohl probudit sám a když pominu, že by ti láska chyběla, koho by jsi řídil.

Také ti musím napsat, že tvým partnerům se budou lýtka zapalovat, tak si to jemně ohlídej,

V druhé polovině roku se vztahy u zadaných jedinců zlepší a svobodní svoji lásku mohou najít.

Finanční situace bude stabilní a v druhé polovině roku se o mnoho vylepší. Nabídky práce se jen pohrnou.

Ze zdravotního hlediska se nemusíte Lvi ničeho obávat.

Ty Lve jsi sebevědomý a všem dáváš hrdost já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

ROZVÁŽNÁ PANNA : 23.8 – 22.9

 

Tvá Víra se ti navrátí

Ty milá Panno , která jsi dostala do vínku opatrné přistupování k životu, kritické a systematické myšlení, ty která očekáváš od lidí  skromnost a nenáročnost,tobě se po třech letech konečně uleví. Nezapomínej,že pracovní vytíženost je tobě Panno vlastní, ale neobtěžuj tím stále někoho druhého, druzí lidé nemají potřebu stále něco dělat. Tvá náročnost mnohdy druhé ubíjí a zábavnost s tebou velká není.

Ty Panno, která se dokážeš podívat přes TADY a TEĎ ti propůjčuje moudrost, rozvážnost, ale i melancholii a schopnost ovládnout se.

Ty Panno jsi zkouškami života ztratila v roce 2015 až  2017  … víru v lidi a samozřejmost činů… V roce 2018 se ti tvá víra navrátí.

Věř v sebe Panno a budou v tebe věřit i druzí.

Poslední 3 roky jsi byla zkoušena až na dřeň a mnoho slz proteklo,ale jsi pevná jako skála,však né nadarmo jsi zemské znamení.

Zapomeň v roce 2018 na přebírání zodpovědnosti za druhé, to možno není a ani ti to nepřísluší. Žij svůj život …

Vztahy u vás zadaných se konečně narovnají a já myslím, že to je to Panno na co jsi tak dlouho čekala.

Panny které nejsou zadané, rozhodně mohou očekávat  rychlé seznámení s rychlým nástupem dalších událostí.

Zdravotní stav bude příznivý a trochu pohybu by se také hodilo.

Finanční stránka Pannen bude více nežli příznivá a mladší ročníky si polepší v práci.

Ty Panno jsi rozvážná a všem se snažíš sloužít a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

HARMONICKÁ VÁHA : 23.9 – 23.10

 

Tvé já musí být nalezeno

Ty milá Váho, která jsi dostala do vínku krásu, dobrý vkus a vztah k umění očekáváš o lidí pochopení a schopnost vyrovnat se diplomaticky skoro se vším, hlavně se domluvit na všem a hlavně potichu ať to slyšeti není. Neuvěřitelná je tvá připravenost obětovat se pro svoji rodinu, aby ke slávě došla, ikdyž s ušpiněnýma botama.

Rok 2018 bude rokem,kdy si mnohé uvědomíš Váho a je to dobře.

Většina rozhodnutí v roce 2017 byla mylná a ty to Váho víš.

Najednou přichází pocit ztracenosti v druhých, pocit, že tvé stálé přizpůsobování se druhým lidem ti nedává žádný prostor pro tebe samu a proto tě žádám Váho, abys v roce 2018 byla sama sebou, jednala sama za sebe,naslouchala sama sobě,radila se sama se sebou a trávila čas tam, kde to tobě milé je.

Vztahy jsou již delší dobu nevalné u zadaných jedinců, ale na podzim 2018 se vztahy zlepší nicméně jen tehdy, zda si ohledně vztahů řeknete také své, jak chcete, aby vztah vypadal, co vám vadí a mnoho dalšího.

Nezadaní jedinci budou neodolatelní a nabídek budou míti mnoho, ale radím pečlivě vybírat, krása tváře není na vždy a tělo časem zestárne.

Zdravotní stav bude příznivý, jen doporučiji stejně jako u znamení Berana zbavit se zlozvyků,jako je alkohol a kouření.

Finanční situace bude nestabilní a možné starosti ohledně nich můžete Váhy očekávat. Zbytečně neutrácejte a nevkládejte své finance do nějakých fondů,velice by jste riskovali.

Doporučuji častěji kontrolovat svůj účet a došlé složenky.

Ty Váho jsi harmonická a vše se snažíš narovnat a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

HLUBOKÝ ŠTÍR : 24.10 – 22.11

 

Tvá transformace

Ty milý Štíre , který jsi dostal do vínku držet se v pozadí,se často nedržíš.Ty, který chtíč láskou nazýváš a stále k dalším utíkáš.

Své názory měníš ze dne na den s úsměvem pochopení.

Ty Štíre jsi citlivý,vždy hluboce zaujatý a velmi připoutaný k čemukoliv a komukoliv.Tvá hloubka ve nedohledná.

Jsi zrozen v čase,kdy příroda umírá a ty se znovu rodíš.

Ty jsi Štíre znamení, které nás učí odcházet,odpouštět a loučit se.

Učíš nás,jak je vše pomíjivé a bezvýznamné a přitom nejvíce trpíš bolestí,kdy tě opouštějí ti,které miluješ.… bláhový Štíre,nebuď smutný ,vzdyď ostatní přece neví co cítíš,pokud jim to nepovíš.

V létech 2014, 2015, 2016 a počátek roku 2017 jsi to měl milí Štíre velmi složité a mnohé jsi musel zakusit a mnohé spolknout,abys vše ve zdraví přežil,ale od 10.10.2017 se začíná blýskat na lepší časy.

Ty štíre začínáš nový 12 – tiletý cyklus svého života a věř,že se vše v dobré obrátí a já ti to moc přeji. Roztáhni křídla a teť ….

Partnerské vztahy u zadaných jedinců se budou v roce 2018 ještě zpřehledňovat a to z pohledu ujasňování si pozic.

Pro nezadané jedince mám dobrou zprávu a to,že najdou životního partnera,pokud konečně sleví ze svých komerčních nároků.

Zdraví Štíry trápilo už v roce 2017 a u starších Štírů bylo zaznamenáno, že se konečně dokopali k lékaři a svůj zdravotní problém začali řešit,což je jen a jen dobře,jelikož se jim v druhé polovině roku značně uleví. Mladším Štířů nic nehrozí.

Finanční situace Štíru se konečně zlepší,však bylo už taky na čase.

Konečně si budou moci vydechnout a pokud by přemýšleli nad změnami v profesi,kterou dělají,tak jim bude přáno.

Ty Štíre jsi hluboký a všem dáváš důvod k zamyšlení a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

 

OSVÍCENÝ STŘELEC: 23.11 – 20.12

 

Tvé čekání na úspěch

Ty milý Střelče , který jsi dostal do vínku víru a touhu stále stoupat vzhůru, ať už k nebi,či jen mimo běžné tady a teď jsi na startovní čáře.

Průzkum a dobývání jsou tvými hlavními znaky a jakmile prozkoumáno to dobyté máš, ladem to brzy zanecháš.

Chceš jít stále dále a toulat se v tom co tebe zajímá a tvoji škálů zájmů ostatním nutíš. Jemnost postrádáš ve vztazích a v neohrabanosti jsi král.. Vím co nyní namítáš, neumíš to a já to vím,jen mysli na ty jenž s tebou žijí .

Poslední tři roky jsi se Střelče dostal do dlouhodobé beznaděje a tvá víra a tvé vize byly prověřovány.Skládal jsi účty za svoji lehkomyslnost, nedbalost a nedisciplinovanost létech  2013 a 214.

Už si vydechni Střelče,tvé období  plné strastí a zkoušek pomalu končí a v druhé polovině roku 2018 se začne blýskat na lepší časy.

Partnerské vztahy u zadaných jedinců prošly krizí a ty které skončit měly skončit, skončily a ty které vydržely , vydrží už dlouhodobě.

Ke svobodným jedincům k podzimu láska dorazí a nový vítr napne jejich plachty spokojenosti.

Zdravotně se Střelci velkým nesnázím budou vyhýbat a kdyby přece jen něco náhlého přišlo,vše dobře dopadne.

Co se financí a práce týče,Střelci se budou schopni opět vyšvihnout na vrchol,který jim přinese jejich vytoužené uznání a příliv financí.

Kariéra vaše bude stoupat a své vize budete prosazovat.

Ty Střelče jsi osvícený a všem se snažíš dát vizi a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

NADOSOBNÍ KOZOROH : 21.12 – 20.1

 

Tvé zkoušky již započaly

Ty milý Kozorohu , který jsi dostal do vínku krocení nadšení v druhých a stahuješ je v dobrém k zemi,věř že tvé stahování bez jakéhokoliv projevu citu,může býti pro druhé vnímáno jako kruté a studené.Tvá pravidla jsou neohebná a nedají množnost úlevy.Dbáš až příliš na výkonnost a uznanost a pokud se ti tohoto nedostává, drezůra ostatních se stává tvoji denní náplní.

Buď prosím shovívavý alespoň k dětem svým,pokud ti ovšem času na ně zbývá,jelikož jimi nejsi rád obtěžován.

Nastalo období kdy Planeta Saturn tebe Kozorohu prověřovat bude.

Čas který nastal a bude v trvání cca tří let,uvede tvůj život v řád a pořádek.S pomocí lásky se budeš mít možnost přiblížit lidem a také sobě a s pomocí vyššího bytí ti bude navrácena tvoje důstojnost.

Saturn není zlý,jen dá věci do pořádku přesně v tom místě,kde jsi ty sešel z cesty ať se ti to líbí nebo ne.

Vztahové záležitosti jsou na bodu mrazu a pokud se vše u zadaných jedinců bude mít tendence v dobré obrátit,tak myslete na přísloví … když ptáčka lapají,pěkně mu zpívají….takže si to ohlídejte.

Pokud jste z nefunkčního  vztahu odešli ještě v roce 2017 ,dobře jste udělali,jelikož v roce 2018 by se vám to již nemuselo podařit.

Zdraví své neohrožuj soustavnou prací a nauč se odpočívat.

Pozor si dej na stres a energii lidí,která ti radost nepřináší.

Finanční stránka bude docela složitá jestli  jsi starší ročník a tady bych doporučovala si vše znovu a znovu prověřovat,nežli někam pustíš své peníze.Tebe mladší Kozorohu se to týkat nebude,tobě se bude dařit.

Ty Kozorohu jsi řád a všem se snažíš ho vštípit a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

SVOBODNÝ VODNÁŘ : 21.1 – 18.2

 

Tvé zpomalení a respekt

Ty milý Vodnáři, který jsi dostal do vínku svébytnost, originalitu, rebelství,svobotu a aroganci,ty,který si myslíš,že nepotřebuješ žádnou kontrolu,ty,který neustále proti všemu bojuješ čti pozorně.

Vím,že smýšlíš jinak nežli ostatní,ale tvá neomalená upřímnost mnohé lidi ke smutku dohání a srdce mnohým láme.Otevíráš hranice rodů a vnášíš cizí prvky v toužebném přáním, aby rodovými se staly.

Ty Vodnáři,který jsi se narodil v měsíci únoru neseš na bedrech poslaní a zvyk starých Římanů,kteří měli měsíc únor vyhrazen na úklid v rodinách a to je to,oč ty se stále snažíš,jsi uklizeč v rodinách.

Vím,že tvá čestnost a rovnost je pro tebe velmi důležitá,ale pokus se polidštit to,jak ji předkládáš druhým lidem.

Měj na mysli Vodnáři,že ne všichni umí lidmi tak manipulovat jako ty a tvá víra se může stát vírou i druhých.Nyní přichází čas,abys zvolnil v posuzování druhých a vkládání své pravdy do jejich úst.

Přišel čas respektu,ano Vodnáři o tobě mluvím a o tvém respektu k druhým lidem,o respektu k starším a o respektu k ženám.

Vztahové záležitosti zadaných jedinců se budou odvíjet ve směru,který jste jim dali  v roce 2017.

Mnozí jste si uvědomili,že ani vy doma nemáte ideálního partnera,jakého jste si vysnili….. Vodnáři neblázni,to by jsi musel žít sám se sebou a věř,že by jsi si i ty po určité době lezl na nervy.

Po zdravotní stránce by jste se neměli přepínat a v první polovině roku 2018 by jste měli více odpočívat a vyhýbat se stresu.

Finanční stránka vás Vodnářů bude dobrá a dojde k vašemu ocenění dlouhodobé práce. Starší ročníky si v práci polepší.

Ty  Vodnáři jsi svoboda a všem se snažíš svobodu dát a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

TICHÁ RYBA : 19.2 – 20.3

 

Ty vnímej svoji čistotu

Ty milá Rybo, která jsi dostala do vínku, dobrovolný ústup, nebránit samu sebe,nepříjmat samu sebe,udělat místo a mizet a mizet ….. vymanit se z bezprostřednosti života a snít si své sny tiše poslouchej.

Duše,blaženost a požehnání,to jsou slova,která tě vystihují.

Zabýváš se Rybo hlavně celistvostí a univerzalitou.Rybo vím,že nemáš ráda nadřazenost a chceš,aby si byli všichni rovni,ale ostatní znamení ti nerozumí a ani nemohou,jsou jiní,nerozumí tomu,proč odkládáš všechna řešení věcí a mávneš rukou nad vším,co ti malé připadá v nevědomí,že pro jiná znamení jest to zcela zásadní.

Jsi posledním zvířetníkovým znamením Rybo,místem kde přebývají boží mlýny,mysli na to,když těm,kteří, přišli k tobě pro odpovědi,odpovědi žádné nedáš. Vím Rybo milá,že nemáš ráda  omezování a řešení problémů a jen málokdo ví,že jako všechna ostatní proměnlivá znamení si nepostižitelná.

Vždy když tě Rybo pozoruji,tak se mi vybaví přenáška amerického astrologa jménem Richard Ideman,kdy popisuje Rybo tebe takto :

Nikoliv já,nikoliv tady a nikoliv teď.

Vnímej Rybo v roce 2018 svoji čistotu a pokus se alespoň na chvíli pustit duchovní poutníky k sobě …. Jsi předurčena pomáhat.

Vztahové záležitosti u zadaných jedinců se dořeší a přijde úleva.

Ke konci roku 2018 si dej pozor na třecí plochy ve vztazích a našlapuj Rybo opatrně.

Zdravotní stránka Rybo se zlepší,ale stále bude něco menšího přetrvávat.Koncem roku se vše v dobré obrátí.

Finanční příležitosti ti budou Rybo přímo bouchat na dveře.

Moc ti to po tom finančním půstu přeji.

Ty  Rybo jsi oduševnělá a všem se snažíš pomáhat a já ti děkuji za všechna znamení.

Přeji vše jen dobré a v Novém roce hlavně zdraví.

 

Evu Matulovou najdete na stránkách http://www.evamatulova.cz

Vaše komentáře

Reklama