MERLINOVA MĚSÍČNÍ PŘEDPOVĚĎ NA LEDEN 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Leden jako první měsíc nového roku nepřinese nejen dva stěžejní úplňky na začátku a konci měsíce, ale i silné novoluní a bude navíc pod vibrací č. 1 (Osobní vibrací jedničky si mohou lidé připadat velmi osamělí. Je to vibrace, kdy v již existujících vztazích vyvstávají problémy. Číslo jedna představuje nezávislost, nové začátky a příležitosti, a lidé mají sklon dělat věci více po svém. Většina lidí samozřejmě netuší, že touží po samotě proto, že jsou pod vlivem mnohem nezávislejší vibrace. Lidé mohou tuto vibraci prožívat různě, podle toho, jaká ponaučení tou dobou potřebují získat. Ocitnou se v situaci, kdy se buď musí ozvat, nebo ztratí něco, na čem jim velmi záleží, ať už je to partner, přítel nebo zaměstnání. Když k tomu dojde, pociťují osamělost, která je v období osobní roční vibrace jedničky velmi častá. Někdy může v průběhu této vibrace dojít k setkání s někým, kdo pro vás bude mnoho znamenat, zvlášť pokud se taková osoba objeví ve vašem životě, aby vám dala příležitost se prosadit; partnerské vztahy se však navazují spíše ve vibraci dvojky či jedenáctky a ještě častěji ve vibraci šestky.)

BERAN (21.3. – 20.4.): (kotva-had-pes-cesty-loď)

Pro Berany bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení přátel, přátelství, upřímnosti, ale i pomoci či ochrany nebo spolehlivosti. Ve vztazích znamením věrnosti, stálosti, ale i náklonnosti či vzájemné spolehlivosti. V pracovní sféře potom ve znamení kvalitnějšího uplatnění, většího klidu i dobrých pracovních vztahů, neboť jejich ústřední kartou je „PES“. Berani budou řešit nejen věrnost,a le i spolehlivost či vlastní rozhodnost. To vše se projeví prakticky ve všech oblastech. Nejvíce to ale bude viditelné v pracovní sféře a mezi přáteli. Stát tak budou i před mnoha rozhodnutími ať už ohledně kolegů nebo přátel samotných. Budou soucitní i loajální, ale také se budou rozhodovat pro to, koho mít a koho nemít ve svém životě. Obnovovat se mohou staro-nová přátelství nebo budou vznikat zcela nová. Berani tak budou i aktivnější co se právě vztahových vazeb týká. Také je v tomto měsíci čekají cesty nebo cestování či zimní dovolené. Mohou cestovat s partnery, ale také s přáteli, přesto ale budou mít tendence občas se uchýlit do své vlastní samoty, aby načerpali vlastní klid. Jediným rizikem u Beranů v tomto měsíci je možná nevěra nebo uklouznutí, pokud zmizí partnerovi z dohledu. Větší měrou do života Beranů také může zasáhnout žena z okruhu přátel, díky které bude právě věrnost a spolehlivost Beranů prověřována. Také ale v rozhodnutích občas budou mít touhy se něčemu vyhnout, opatrná by měli být na vlastní neobjektivitu v rozhodnutích nebo na možné okliky, stejně tak jako jim jejich rozhodnutí může přinést drobnější komplikace. Pokud budou postaveni před zásadní rozhodnutí, mohou se i bát tato rozhodnutí učinit, ale na druhou stranu, pokud se tomu postaví čelem, nemají co ztratit, naopak mnohé mohou získat, protože právě u nich bude vždy na blízku jiskřička naděje na zdárný průběh i řešení…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (myši-dům-ptáci-strom-rakev)

Pro Býky bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení malých komplikací, nervozity i napětí, ale také podrážděnosti, neklidu, rozčílení či hektičnosti. Ve vztazích znamením roztěkaných citů, nejistoty, přelétavosti či lehkomyslnosti. V pracovní sféře potom ve znamení velkého stresu, shonu, starostí nebo nervového vypětí, neboť jejich ústřední kartou jsou „PTÁCI“. Zapůsobit na ně může první měsíc tak trochu přívalem starostí, které se nakupily ještě v loňském roce, na něco budou rezignovat, jiné je může příliš zneklidňovat nebo znervózňovat. Ale nebude to takové horké, jak se na první pohled bude zdát, jen by měli Býci zachovat chladnou hlavu. Dělat si mohou totiž starosti i tam, kde nebudou. Co je ale může vystresovat jsou nepředvídatelné záležitosti nebo situace doma nebo v zázemí rodiny, nicméně i tyto starosti si nakonec najdou cestu ven. Čelit mohou i nečekaným ztrátám ve své blízkosti, stejně tak jako mohou čelit rozporu mezi rozumem a citem. Častěji u nich bude viditelné střídání nálad, od bezstarostnosti až po nevyrovnanost či větší nervozitu. Mnohé starosti ale budou domnělé a neopodstatněné, takže brzy vyšumí. Jen ty závažnější mohou Býky potrápit. Rozrušení jim může způsobit i jinak zcela banální zpráva nebo novinka, tentokrát si ji ale mohou příliš zaobírat. Starostem a problémům se nevyhnou doma, mezi rodinnými příslušníky nebo příbuzenstvem, přesto ale budou schopni se s těmito situacemi poprat a dotáhnout je ke zdárným koncům. Také na ně čeká i něco šokujícího, ale až ve výsledku pochopí pravé příčiny. Jejich start do nového roku může být plný rozporů nebo menších hektičností, ale jde o to, jak se k tomu samotní Býci postaví. Zda budou klidní nebo začnou panikařit…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (jetel-slunce-klíč-park-ryby)

Pro Blížence bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení jistoty, spolehlivosti, ale také pevnosti, bezpečí, zabezpečení, rozklíčování či řešení. Ve vztazích znamením důvěry, bezpečí i pevnějších svazků. V pracovní sféře potom ve znamení jisté úspěšnosti na pracovním poli, jistoty i bezpečí, neboť jejich ústřední kartou je „KLÍČ“. Nejenže bude pro ně leden pozitivně laděným měsícem, ale usmát se na ně může i větší štěstí či nalezení a rozluštění něčeho, co je mohlo dlouhodoběji trápit. Štěstí i posílení jejich jistot pravděpodobně nastanou nejen v citech, ale i ve financích. Sice v menších ziscích, ale za to jistějších a pevnějších. Také se ale v určitých situacích mohou dočkat energického i šťastného obratu, budou se řídit heslem: „všechno jde, když se chce“. Sami ale také budou i více společenštější i společensky aktivnější a viditelnější, uvítají setkání s přáteli nebo známými, které jim dodávají jistotu. Posilovat se ale bude i jejich sebevědomí, čeká je totiž od ledna nová a lepší perspektiva a to prakticky ve všech dostupných oblastech života. Určitým způsobem také dosáhnou jisté cti nebo postavení, přesto se ale občas nevyhnou vlastní náladovosti. Leden by si měli Blíženci náležitě užívat, bude jim přát zdraví i energičnost. S chutí se mohou pustit do čehokoliv, do čeho se jim zamane. Jedinou menší závadou bude jejich občasná lenost nebo pohodlnost udělat cokoliv hned. Začátek roku pro ně bude slibným, perspektivně nastartovaným, ale záležet bude především na nich, jaké že budou další nastupující měsíce. I štěstí bude tentokrát ve větší míře stát na jejich straně, sami Blíženci budou zábavní, budou bavit druhé, ale díky tomu, že především to, co je trápilo bylo uvnitř nich samotných a že našli ten pomyslný klíč k rozluštění i větší otevřenosti…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (sovy-myši-jezdec-mraky-dům)

Pro Raky bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení zpráv, vzkazů, informací, novinek, ale také myšlenek, představ, nápadů nebo rychlosti či dynamiky. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, nových zaujetí, ale i flirtování. V pracovní sféře potom ve znamení lehce pozitivního vývoje či příjemných změn, neboť jejich ústřední kartou je „JEZDEC“. Pro Raky tak může být hned leden trochy rychlejším měsícem, ale jen na oko, ono se toho zásadního aspoň v první polovině měsíce zase až tak dít nebude. Ke slovu se přihlásí záležitosti týkající se domova, jeho zázemí nebo v souvislosti s bydlením i okolím. Objeví se starosti, jejichž příčinou mohou být nejasné nebo nesrozumitelné informace či nepředvídatelné setkání nebo návštěva. Proto by měli být raci opatrná na své myšlenky, mohou se zvrtnou v negativní zápolení s vlastní myslí. Ke zmatku navíc ještě přispějí poplašné zprávy nebo fámy a pomluvy. To nejen že vzbudí nelibost, ale i možný menší hněv. Ale tato trápení nebo starosti spíše budou neopodstatněné a rychle se vysvětlí nebo se vše uvede na pravou míru. I sami zrozenci tohoto znamení se mohou postarat o nebývalý rozruch nějakou svou menší eskapádou nebo výstupem. Tak trochu již s lednem mohou do nového roku vstoupit s tvrdohlavostí nebo bojovností či vnitřní nejistotou, jaký že ten průběh roku vlastně bude. Určitě by si ale neměli dávat žádná předsevzetí, minula by se účinkem. A6 na tyto drobnosti bude jejich první prožitý měsíc vcelku poklidný. Jediné co jejich citlivosti může dát zabrat budou dva úplňky a jedno silné novoluní… V tomto období by také měli být opatrná na žaludek, ale co se týká jejich rodiny je pravděpodobné, že se někdo může odcizit nebo opustit rodinné hnízdo. Pokud budou uvažovat o zvelebení domácnosti, měli by být střízlivější, jinak pravděpodobně budou jejich investice určeny špatným směrem…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (lilie-ryby-kosa-kotva-rakev)

Pro Lvy bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 opět ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekanosti, Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V pracovní sféře potom znamením ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jejich ústřední kartou je „KOSA“. Svým způsobem ještě bude pokračovat konec loňského roku, Lvi si ho patrně přenesou, ale nemusí být pro ně příliš rizikový, respektive ne všude. Opatrnější by měli být pouze na dvě oblasti, práci a finance. Tady může dojít k ohrožení jistot i pracovní pozice. Opatrnost bude na místě. Projevit se mohou skrývané nepříjemnosti nebo problémy, Lvi by proto neměli příliš hazardovat, to by totiž mohlo vést i k unáhleným rozhodnutím, která by se otočila proti nim, což by mohlo skončit i dočasným přerušením, neschopenkou nebo nucenou pauzou. Rizikovější jsou u nich nehody, úrazy nebo poranění či zlomeniny. Nejen že to provětrá jejich peněženku, ale také na čas přeruší jejich pracovní aktivity. Ale netýká se to jen lvů samotných. Zatížit je mohou podobné situace i ohledně kruhu rodinného, právě tady může docházet k nečekaným a nepředvídatelným situacím, událostem nebo okolnostem, které mohou být více finančně zátěžové nebo se může ocitnout jejich finanční jistota v určitém ohrožení. Právě v rodině se v tomto měsíci mohou odehrát právě ony situace, které jsou pro Lvy ale důležitými lekcemi, on totiž celý rok pro ně bude ve znamení rodinných vztahů a jejich řešení. V pozitivnějším slova smyslu ale také pro Lvy může být jejich rodina mnohdy finanční záchranou a to pokud samotní Lvi budou potřebovat finanční injekci nebo pomoc. V rodině bude více opory, ale cokoliv problémového prokáže úzkou spojitost v rodinných vazbách. Lvi by tedy zejména ve druhé polovině měli být na sebe více opatrní, příliš se nepřemáhat, jinak riskují zbrklost a unáhlenost a s tím spojené i nepříjemnosti. Také se ale v rodině bude něco definitivně uzavírat, přesně to, co už nemá smysl dál udržovat…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (cesty-pes-věž-kotva-jezdec)

Pro Panny bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení životních cest, ambicí, ustrnutí či neústupnosti, ale také povýšenosti či samostatnosti. Ve vztazích znamením odtažitosti, odstupu, zábran, egoismu nebo hrozícího rozchodu. V pracovní sféře potom ve znamení vyšších postů, samostatných pracovních výkonů, ale i úspěchů, neboť jejich ústřední kartou je „VĚŽ“. Nebude to pro ně ale příliš těžký start do nového roku, naopak spíše budou prokazovat sami větší samostatnost a odpovědnost a to zejména v pracovní oblasti. Co úředně nevyřešily v prosinci, samo se přihlásí o slovo a to zejména, pokud se jedná o úřední záležitosti, rozhodnutí či jednání. Myšlenkově ale také ve vztazích mohou pomýšlet na rozchod nebo odloučení, a to zejména v těch vztazích, které stále vykazují nefunkčnost. Pokušitelem bude samotná Venuše. Skrývat před druhými ale mohou i svou osamělost, navíc to tak trochu může skřípat i v přátelstvích, která se buď projeví jako příliš egoistická nebo si v nich panny budou připadat spíše osaměle. Ale jak už to bývá, budou naopak přicházet noví lidé toužící po přátelství či větší družnosti. Milé Panenky se ale také budou rozhodovat a těmto rozhodnutím se mohou chtít bránit nebo se naopak rozhodnou pro jedno z mnoha novoročních předsevzetí, že tentokrát půjdou vlastní cestou. Ono tak nějak i odloučení nebo stáhnutí se do ústraní přinese pravděpodobnější rozhodnutí, navíc budou muset Panny i prokázat větší rozhodnost tam, kde by jiní tápali. Budou pracovně všestranné, ale také se jim bude zdát hned začátek roku tak trochu dynamičtější, než je zdrávo a bude jich tak trochu všude plno. Neměly by to ale příliš přehánět a spíše si šetřit síly i na další měsíce…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (strom-kosa-pes-dítě-kříž)

Pro Váhy bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 stejně jako pro Berany ve znamení přátel, přátelství, upřímnosti, ale i pomoci či ochrany nebo spolehlivosti. Ve vztazích znamením věrnosti, stálosti, ale i náklonnosti či vzájemné spolehlivosti. V pracovní sféře potom ve znamení kvalitnějšího uplatnění, většího klidu i dobrých pracovních vztahů, neboť jejich ústřední kartou je „PES“. Nebude to jen o spolehlivosti vah samotných, co se týká jich a druhých, ale opět do jejich života vstoupí osud a jeho záměry. Což znamená, že jednak bude Váhám vracet do života lidi z minulosti a to nejen té karmické, ale také jim do cesty bude sesílat osudová setkání či seznámení. Potkat tak mohou někoho velmi zajímavého, především ty nezadané, ale ani zadané nebudou výjimkou. Navracet se ale do života Vah mohou jejich bývalí partneři či jim osud bude podsouvat karmické záležitosti s jejich potomky. Dalším aspektem pro Váhy je náhlost a nepředvídatelnost, nečekané životní situace, náhlé osudové záležitosti, ale s tím spojená i možnost náhlé a nečekané ztráty. Nejen se svými potomky, ale případně i bývalými partnery nebo při obnově staro-nových přátelství mohou pro ně být začátky tak trochu těžší, ale zvládnou to. Ono se totiž v celém tom osudovém propojení bude skrývat něco, co souvisí s životní cestou Vah samotných, něco se jich osobně dotýká a co je náplní jejich karmické a osudové cesty. Mnoho situací i událostí v lednu pro ně bude stěžejních, důležitých protože právě v nich Váhy objeví skryté a navázat mohou něco dlouhodobě perspektivního či dokonce celoživotního a nemusí se jednat jen o přátele. I jejich vlastní potomci jim díky osudovým záležitostem budou více připomínat a zviditelňovat to, jak je důležité aby Váhy v sobě probudili své vnitřní dítě, které díky starostem a každodenním povinnostem často přehlížejí a více než na sebe se zaměřují na druhé…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (kosa-ptáci-prsten-park-věž) 

Pro Štíry bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení svazků, vztahů, smluv, slibů, ale i spojenectví, sjednocení či naplnění. Ve vztazích znamením závazků, vztahových záležitostí, stálosti i zodpovědnosti. V pracovní sféře potom ve znamení smluv, závazků nebo úkolů, neboť jejich ústřední kartou je „PRSTEN“. Leden pro ně bude především zkouškovým ohledně vztahů a to všeobecně. Neměli by v nich příliš riskovat, ani se přít natož hádat. Budou i trochu víc prchlivější, což by mohlo předznamenat ohroženost vztahů, riziko odloučení nebo přerušení kontaktů. Také ale ve vztazích, především těch neuspokojivých mohou podléhat větší nervozitě, hektičnosti, napětí nebo stresu. Ti Štíři, kteří jsou záletní by si obzvlášť měli dávat pozor na provalení jejich skrývaných vztahů. To už by totiž jen těžko vysvětlovali natož zachraňovali. Nicméně ne zrovna příjemná může být i společnost kolem nich, proto se často budou jakoby chtít stáhnout do své vnitřní samoty. Kolem nich bude panovat i větší nervozita nebo podrážděnost, ale vracet se budou i situace nebo události, které již jednou byli prožity, ale ne zrovna úspěšně uzavřeny. Štíři by si také měli tento měsíc hlídat své závazky, sliby nebo povinnosti, bude po nich vyžadována větší zodpovědnost. Stejně tak by se ale měli hned z kraje měsíce i nového roku připravit na možné nepříjemnosti s úřady nebo policií, pozor na pokuty za překročení rychlosti nebo na nehody. Kolem obou úplňků mohou být navíc vystaveni i větší hektičnosti, která se dokonce v krajních případech pro ně může stát nebezpečnou, protože budou chtít být mnohdy na vícero místech najednou, hlídat by si měli zažívání i žaludek a opatrná na sebe prakticky kdekoliv…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (dítě-liška-dopis-prsten-kříž)

Pro Střelce bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení zpráv, novinek, informací, nabídek, ale i zprostředkovanosti, dočasnosti nebo přechodnosti. Ve vztazích znamením povrchních citů, korespondence či komunikace. V pracovní sféře potom ve znamení dozvědění se něčeho důležitého, vyřizování dokumentů, smluv nebo schůzek či porad, neboť jejich ústřední kartou je „DOPIS“. Střelci budou v tomto měsíci zdatnější v komunikaci a to jakéhokoliv druhu, přicházet k nim budou novinky i důležité zprávy, ať už o potomcích nebo o chystaném narození nového človíčka, přesto by si ale měli dávat pozor na jeden aspekt. Ne každá zpráva, ne každá informace bude pravdivá. Nicméně jsou schopni to rozpoznat, přesto se ale někdo bude snažit mlžit, lhát nebo podávat falešné informace či polopravdy. Lži a podvádění ale zasáhnou Střelce i ve vztazích a to všeobecně. Jenže… Jenže tu budou i osudové záležitosti a karmická pouta, která budou nutit střelce srovnat se a vyrovnat se s vlastním a mnohdy falešně iluzorním pohledem na život či životní cestu. Toto pro ně ale budou cenné lekce a osudově souvisejí právě se vztahy. Připravit by se měli na něco, co bude chtít jejich vztahy rozbít, nahlodat nebo rozdělit a tyto informace budou mnohdy z „důvěryhodných zdrojů“… Svým způsobem se ale bude něco opakovat, něco, co tu již jednou bylo, opatrní by proto měli být na to, s čím a komu se svěřují. Ale i je samotné čekají jisté záludnosti nebo menší lži a faleš ve vlastních vztazích. Budou si muset dát ruku na srdce a přiznat si, že ani oni se ne vždy ve vztazích chovali vždy čestně. Projeví se to nejvíce ve vztazích karmických, osud navíc právě dle toho bude přinášet i nové sice obtížnější začátky, ale bude se to dát zvládnout. Stejně tak se budou naplňovat nebo uzavírat karmické vztahové vazby s dětmi nebo potomky, svým způsobem půjde o začátek osvobozování se od zaběhlých předsudků a dogmat souvisejících se vztahovými vzorci převzatými od vlastních rodičů…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (medvěd-loď-věž-klíč-ptáci)

Pro Kozorohy bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 stejně jako pro Panny ve znamení životních cest, ambicí, ustrnutí či neústupnosti, ale také povýšenosti či samostatnosti. Ve vztazích znamením odtažitosti, odstupu, zábran, egoismu nebo hrozícího rozchodu. V pracovní sféře potom ve znamení vyšších postů, samostatných pracovních výkonů, ale i úspěchů, neboť jejich ústřední kartou je „VĚŽ“. Kozorozi by si v tomto měsíci měli dávat největší pozor na překážky způsobené vlastní vinou, protože jejich odstranění je může stát více sil. Stejně tak by měli přestat lpět na něčem, co již postrádá svůj smysl a zaměřit se na něco zcela nového. Svým způsobem se budou chtít od ostatních distancovat nebo budou na okolí působit příliš uzavřeně, ale i to bude mít své důvody. Také ale na ně dopadne zátěž v podobě úředních jednání či záležitostí, takže jejich cesty mnohdy budou směřovat právě sem. Ať už se bude jednat o právní, soudní, bankovní či čistě úřední okolnosti. Netušeně ale také mohou směřovat k rozchodům ve vztazích, budou mít větší pocit, že jsou na všechno sami a že jim nikdo nepomáhá. Nejvíce mohou ale Kozorohy potrápit právě právní nebo soudní záležitosti, nebude to příliš pozitivní vstup do nového roku, ale díky tomu budou moci opět začít s čistým štítem. Tak trochu ale budou mít tendence k vlastními egoismu či k prosazování sebe samých, opatrná by měli být na přehnanou žárlivost nebo podezíravost, ale klíč k úspěšnosti je ukryt v nich samotných. Nabudou i na větší vlastní stabilitě a jistotě, stejně tak se bude zocelovat i jejich vlastní vnitřní síla. Řešení nebo nový směr jim navíc může ukázat jistá starší osoba, která jim bude dobrým pomocníkem i rádcem. Budou i hodně cestovat, ale opatrní by měli být na cestách na přílišný stres, nervozitu nebo podrážděnost…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (jetel-čáp-kříž-srdce-myši)

Pro Vodnáře bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení karmy, osudu, víry, ukončování, ale konců či možných utrpení nebo obětí. Ve vztazích ve znamení trápení, osudových propojení, karmických situací i dluhů ale i zkoušek. V pracovní sféře potom ve znamení určitých osudových těžkostí, ale i něčeho předurčeného, co má být prožito, neboť jejich ústřední kartou je „KŘÍŽ“. Do života Vodnářů tak po celý měsíc bude zasahovat a Vodnáře propojovat osud a jeho záměry. S tím také spojené nevyhnutelné změny, které zasáhnou nejvíce oblast citů a lásky, ale odrazí se i v ostatních životně důležitých sférách. Tyto změny nebudou jen podmíněné osudem, ale právě v nich budou mít Vodnáři pomyslné otěže ve svých rukou. Změny totiž mohou i díky šťastným zásahům osudu přines radost a déletrvající štěstí, ale stejně tak pro Vodnáře mohou být proměnlivé, nestálé a rychle vyprchající, což bude mít za následek, že se vše navrátí do původních kolejí. V lásce to budou takové nemastné a neslané. Budou pochybovat, budou znejistěni, a procházet jimi bude nestabilita, na druhou stranu ale mohou a to především nezadní Vodnáři poznat nebo potkat někoho osudového, protože právě osudová propojení navážou na nové další začátky. V lásce a citech ale budou i osudové lekce a zkoušky, stejně tak jako i možné utrpení s city i láskou. Navíc to co poznají může přinést štěstí i pevnost a stálost, ale stejně tak to vše může být jen krátkým, i když intenzivním románkem. Osud bude vážit na spravedlivých miskách vah, tu bude přidávat, jinde zase ubírat, po Vodnářích samotných bude vyžadovat, aby i oni sami byli ve větší rovnováze a to především citové, protože právě oni v této nejcitelnější oblasti bývají nejvíce nejistí sami sebou. Láska ale může i trochu potrápit a přinést menší krizi vlastní víry, a to v případech, pokud někteří Vodnáři propásnou svá osudová setkání nebo je nepoznají… Příliš se u nich totiž často bije rozum s citem, který vítězí…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (kosa-had-kniha-liška-klíč)

Pro Ryby bude LEDEN prvním měsícem v roce 2018 ve znamení tajemství, skrytých záležitostí, zatajování, ale i mlčenlivosti či uzavřenosti. Ve vztazích znamením nedozrálého času, tajností ve vztahu či tichých domácností. V pracovní sféře potom ve znamení dozvědění se něčeho důležitého, o čem ještě není tušení, ale také o možných tajnostech, kurzech nebo zkouškách, neboť jejich ústřední kartou je „KNIHA“. Pro ryby bude leden mnoho obrazovým měsícem, ale proč tomu tak bude? Bude tu více rozpolcenosti, zatajování, tajností ale i škodolibosti, falešných her, neupřímnosti nebo neúspěchů či závisti. Nicméně ale ne ze strany ryb. Tomu všemu spíše budou vystavovány. Mnoho situací se bude odvíjet bez jejich vědomí nebo za jejich zády, proto by měli být opatrní na to, komu se svěřují nebo komu co sdělují. Opatrní by také měli být na nějakou ženu v jejich blízkosti, náhle se totiž něco odhalí a Rybám to může způsobit nejedno překvapení. Na druhou stranu jsou tu ale i náhlé úspěchy, o kterých ještě nebudou mít nejmenšího tušení. Vliv falše a intrik může také rybám zkomplikovat jejich vnímání životních jistot, připravit by se měly i na to, že ne všechno, co je kolem nich je bezpečné nebo neohrožující. Falešné hry, úskoky, lsti, přetvářka… I to jsou témata, se kterými bude právě toto znamení konfrontováno a na které nemusí být zrovna naladěno nebo připraveno. I přesto by si ale Ryby měly zachovat chladnou hlavu, rozvahu a na tyto situace by měly být připraveny. S jistotou ale lze říci, že jejich důvtipu i intuici se jim podaří mnohé rozkrýt dříve nebo spíše odhalit, než se tak skutečně stane. Nicméně samy by ale měly být oaptrné na své kroky, slova, činy i ostřejší jazyk. Ale také na své velkolepé plány nebo vize. Nový rok teprve začíná a pokud by se Ryby přece jen do něčeho zapletly, nemalé problémy nebo starosti by jim to přineslo až o poznání později…

 

UPOZORNĚNÍ:

Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama