VZKAZ OD ZLATÉ DUŠIČKY – ČAS PROMĚNY VĚDOMÍ


Mnozí berou tento měsíc vážně a opravdu si vyjadřují lásku častěji, než v jiných měsících. Květen však přináší také více pochopení a vcítění se do problémů druhých. Každý člověk touží, aby ho měli ostatní rádi, aby mohl mluvit o svých problémech s ostatními, aby byl vyslechnut. Stále více lidí má ale problémy s komunikací. Mají strach otevřít se plně druhým, aby nebyli odbyti anebo zesměšněni. Tyto umělé zdi je poté velice oddělují od ostatních, ale také od života samého. V těchto dnech je možné velice rychle bořit tyto zdi, neboť láska je nápomocna spolu se sluncem, přírodou a vším živým v ní. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Uvidíte rozkvetlé stromy, uslyšíte zpívat ptáky a vaše srdce se zahřeje. Mnozí pochopí, že je zde něco více a že otevřít se všemu kolem přinese duši mnoho pozitivního, neboť to pocítí právě ve svém srdci. Srdeční čakra se rozsvítí. A teplo, které se uvolní, spálí všechno, co brání vyzáření ven k ostatním. Mnozí se však přesto trápí, neboť v tomto čase odcházejí jejich blízcí. I přesto by však měli – i přes svůj smutek –  otevřít svá srdce. V tomto roce ještě mnoho duší odejde, neboť doba je nádherná, ale velice náročná. Tlaky, které lidé prožívají, jsou někdy velice zdrcující. Přesto prožití takových smutků uvolňuje emoce a mění vědomí lidí. Toto je čas proměny vědomí. Bolest není příjemná, ale někdy chrání a někdy pomáhá, aby lidé byli bdělí, aby si uvědomovali, že vůbec žijí. A také, aby vše nebrali jako samozřejmost a vážili si toho, co mají, vážili si svých životů. Neboť se děje mnoho sebevražd na tomto světě. Lidé si myslí, že odchodem ze života vyřeší své problémy, ale opak je pravdou. Přesto všechno však je všude kolem plno krásy, lásky, soucitu a pochopení. Jste božské bytosti, vše je ve vás. Nestyďte se projevit svou přirozenost, svou podstatu. I přesto, že vám vaše životy mnohdy připadají těžké, zdá se vám, že jste sami, tak opak je pravdou. Až budete jasnovidní uvidíte, kolik pomoci se vám dostává z vyšších sfér. Mnozí z vás jsou často schopni toto vnímat. A ti z vás, kteří ne, tak si vždy vzpomeňte a věřte. Jakmile toto uděláte, vaše světlo se rozzáří. Každý má své lekce, které si vybral, i když prožívání je poté složitým procesem. Ale buďte na sebe hrdí, neboť jste schopni nést svá břemena a postupovat vpřed. Někdo rychle, někdo pomaleji.

Máte naše požehnání, Boží děti. Maytreia

Vaše komentáře

Reklama