Dlouhodobý astrohoroskop pro jednotlivá znamení na rok 2015 a 2016

Beran 

Rok 2015 a další dva roky budou mít na vliv na proměnu Beranů. Saturn ovlivní jejich duchovní, politický i filosofický náhled. Budou si ujasňovat postoje a myšlenky. Přísný Saturn bude působit na dodržování daných domluv, pravidel a řádu. Pokud nebude všechno dle ujednání, zapůsobí Saturn a nastane nepříjemný problém. Úřady a úřední záležitosti se budou muset vyřizovat s asertivitou. Chovat se diplomaticky. Saturn bude bořit hranice v souvislosti se vzděláním, cizinou, zahraničím. Cestování, studium, výuka. V těchto tématech se otevírají možnosti životní transformace. Duchovno a ezoterika vstoupí všem Beranům do života. V polovině dubna 2015 planety přinesly ohromnou energii do nových začátků. Berani mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit. V první polovině roku 2015 si budou Berani ujasňovat svůj postoj v partnerských vztazích. S kým chtějí žít. Kvalita partnerství pro ně bude důležité téma k přemýšlení. Kdo hledal nového partnera, dostane možnost. Výtvory, plody, děti, nové pracovní aktivity. Toto jsou oblasti, kde je možné čekat rozmach díky vlivu planety Jupiter.
V druhé polovině roku se přesune Jupiter do Panny a bude působit v jiných oblastech života, a tím je zdraví. V průběhu tohoto období budou přicházet do pracovních aktivit noví lidé. Spolupracovníci, kolegové a partneři.
Koncem září je nutné ukončit a uzavřít vztahové záležitosti, které nemají budoucnost. Tématem roku 2015 je zdravotní oblast, a to do léta 2015. Od září 2015 do června 2016 budou Berani řešit téma vztahové a pracovní záležitosti. Veškerá energie bude vynakládána na vztahy, dohody, smlouvy. Vztahové záležitosti se budou řešit na všech úrovních, a to jak pracovních, partnerských tak rodinných. Na povrch v souvislosti se vztahy bude v tomto období vyplouvat vše nevyřešené. Je nutné dořešit veškeré úřední dohody a písemnosti. Je možné očekávat rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem. V druhé polovině roku 2015 a první polovině 2016 přichází doba hladšího průběhu událostí v zaměstnání, zlepšení vztahů s lidmi kolem. Při dlouhodobých zdravotních potížích dochází k celkovému zlepšení.

Býk

Rok 2015 prověří, jak jsou na tom Býci s finanční inteligencí. Majetek, vlastnictví a peníze se budou přetřásat v základech. Pod vlivem planet se otevře téma smluv a dohod ve finančním nebo úředním sektoru. Sdílený majetek s další osobou či institucí bude třeba dát do pořádku, jelikož zde přijdou změny. Býci budou nuceni obnovit smluvní ujednání. Doženou je problémy či dluhy z minulosti. Zde bude důležité dojednat nové podmínky a vše si řádně uspořádat. Rok 2015 jim přinese lásku nebo zamilovanost. Může jít o osobu z let minulých. Otevře se téma tajemna, intuice, duchovna a ezoteriky.
V druhé polovině roku budou řešit vztahy dítě – rodič, či rodič – dítě. Tedy rodiče a potomstvo. V oblasti kreativity a tvorby je možné vyniknout, zde Jupiter přinese úspěchy. V partnerské oblasti se také bude dařit. Kdo hledá nový vztah, může jej najít. Od prosince 2014 řeší Býci vztahové a partnerské záležitosti. Jaro 2015 v nich probudilo chuť vrhnout se do nových projektů a zrealizovat nové nápady. Začátek nové životní etapy. Říjen je donutí k zamyšlení nad vztahy. Podzim je vhodné období pro ukončení pracovních či partnerských vztahů. Uzavřít životní kapitolu a připravit se na následující období.
Druhá polovina roku 2015 otevře důležité téma zdraví. Celý rok je o tématu financí, majetku a vlastnictví, ale také o zdraví. Mohou se dostavit zdravotní problémy, nebo se setkání se zdravotními nepříjemnostmi u osoby blízké. Zde bude Černá Luna tlačit, aby pozornost byla zaměřena na oblast zdraví a zdravého životního stylu. Druhá polovina roku 2015 a první polovina roku 2016 pod vlivem Jupitera přinese pozitivní přínos vlivu planet. Rozmach lze očekávat v tématu tvorby, všech výtvorů i plodů včetně dětí a nových projektů. Přichází období rozmachu a štěstí v partnerských vztazích. Do života vstupuje láska, v této době se rodí děti či je možné vytvořit – vyplodit něco, co lze považovat za své „dítě“. Může přijít svatba, navázání nové spolupráce, práce. Přijde uznání, ocenění, pracovní úspěch.

Blíženci

Přísný Saturn dlouhodobě působí na změny týkající se prostředí a životního stylu. Blíženci změnili okolí a nyní budou měnit i osoby kolem sebe. Partneři, nové dohody a pracovní aktivity. To vše na ně čeká v roce 2015. Od prosince roku 2014 do srpna roku 2015 bude docházet, pod vlivem Černé Luny, k situacím, kdy si budou muset udělat jasno v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení nebo téma související s místem, kde Blíženci pobývají nebo tráví čas. Zde bude nutné vyřešit situace, vyčistit si nevyřešené záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Od září roku 2015 do června 2016 bude nutné udělat si jasno v souvislosti s partnery, a to jak pracovními, tak v partnerském vztahu. Otevře se vztahové téma, téma pracovní a téma dětí. Černá Luna bude ztěžovat téma partnerských vztahů, které projdou silným otřesem.
Začátek roku 2015 přál novým dohodám a smlouvám. Je nutné dbát na veškeré úřední dokumenty, zejména v souvislosti s prací. Veškeré důležité informace by měly být obsaženy ve smlouvě. Na Blížence čeká několikaletý pracovní posun. Během roku je třeba si ujasnit pravidla soužití. Utvořit si pořádek související se vztahy, ve smlouvách a dohodách. Bude nutné přemýšlet o partnerských vztazích, jistotě a odpovědnosti. Mohou se také vyskytnout hádky s partnery, společníky nebo s lidmi, kteří jsou úzce spjatí. Začátkem léta přijde zavalení prací a na nic nebude čas. Konec roku 2015 ukončí některé vztahové záležitosti.
2 pol. 2015 a 1. pol. 2016 je obdobím, kdy působí planeta štěstí a rozmachu v tématu domova a rodiny. Pokud panuje nespokojenost s bydlením, přijdou úvahy o přestěhování nebo zlepšení bydlení a zázemí. Vše, co se týká domova, se začne řešit. Po celou dobu pozitivního působení planet bude veškerá energie věnována domovu a místu, kde Blíženci pobývají.

Rak

Rok 2015 přinese změny pracovních partnerů, spolupracovníků a kolegů. Raci se budou muset naučit diplomacii a toleranci ve vztazích, zejména těch pracovních. Nadcházející období přeje službám a všemu v souvislosti se službami pro lidi nebo společnost. Je dobré vědět, kam směřovat, kudy se ubírat a jít krok po krůčku za svým cílem. Nespoléhat se na jiné, být opatrní na peníze a majetek. Směřovat k pevné půdě pod nohama, nevěřit slibům a nereálným projektům a vizím. V lednu 2015 bylo třeba ukončit životní kapitolu, a to ve vztazích jak pracovních, tak partnerských. Pokud vztah nefunguje, je dobré jej uzavřít a udělat si prostor pro budoucí nové možnosti.
Rok 2015 přinese do života důležitou osobu či skupinu lidí, kteří sehrají v budoucnu mnoho pozitivního. V první polovině 2015 přijde rozmach a štěstí v oblasti peněz, majetku a zvyšování hodnoty osoby. Důležitými tématy bude majetek a peníze. Rozmach přichází v podobě uvědomění si vlastní hodnoty. Dostaví se situace vedoucí ke zvýšení finanční stránky. Veškeré plány, které povedou ke zvednutí sebevědomí a zvýšení prestiže, vyjdou. Toto období je vhodné využít k rozmachu v souvislosti s financemi a majetkem, jelikož jsou planety příznivě nakloněny.
Druhá polovina roku přináší opět posuny v životě. Rodina, domov, bydlení a děti či tvorba budou důležitými tématy. Bydlení, toto téma se ozve ještě na konci roku 2015 a poté v roce 2016. Zlepšit nebo se přímo přestěhovat. Vytvořit nový projekt, dílo, počít dítě nebo začít nový partnerský svazek.
Červenec 2015 přinese čerstvou energii do budování a zahájení nových plánů. Naznačí začátek nové životní cesty. Zdraví a peníze jsou oblasti, které je nutné si dát do pořádku. Rok 2015 otevře záležitosti rodiny, vztahů a lásky. V té době bude docházet k situacím, kdy bude nutné udělat si jasno v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Zde bude nutné vyřešit situace, vyčistit si nevyřešené záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Domov a bydlení bude téma druhé poloviny 2015 až do června 2016, kdy se ještě dostaví překvapení, jenž připraví postavení planet. Druhá polovina 2015 a první polovina 2016 je obdobím, kdy Jupiter přináší rozmach a štěstí v oblasti tvořivosti, komunikace a mluveného slova. V tuto dobu je dobré se vzdělávat a získávat vědomosti.

Lev

Rok 2015 je období vzestupu a úspěchu, a to díky planetě Jupiter, která bude první polovinu roku 2015 na straně Lvů. Rok 2015 přináší úspěšné partnerské a pracovní spojení a také lásku. Kdo touží po lásce, dostane ji. Pod vlivem Jupitera je možné vytvořit velké věci. Úspěch v pracovní oblasti, upozornit na svou osobu, prosadit se v pracovní rovině. Jupiter přináší nevídané možnosti, naplnění citů, uskutečnění plánovaných aktivit, které se mohou proměnit v úspěšný projekt. Pracovní aktivity přejí podnikání a realizaci nápadů. První polovina roku 2015 je příznivá pro milování, tvoření a plození. Úplněk v únoru přinesl ukončení situací, které jsou nefunkční, nebo nejsou života schopné, aby uvolnily místo novým situacím. Druhá polovina roku přináší téma financí, ve kterém bude důležité hlídat si vše, co souvisí s penězi a majetkem. Další téma je nastartování nového směru v kariéře. V srpnu 2015 budou mít planety nejsilnější vliv. Jejich postavení bude přát zejména v oblastech mluvení, psaní a komunikace. Celý rok je třeba věnovat zvýšenou pozornost vztahům partnerským, rodinným. Vytvořit si domov a bydlení podle svých představ, vybudovat si kariéru a uspět v práci. V první polovině 2015 přichází rozmach osoby a ega. Tento pozitivní vliv planet přináší do života situace, které Lv posunou blíže ke štěstí. Budou pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy. Pod vlivem přijde spokojenost sami se sebou. Je dobré být činorodí a využít působení planet. Myšlenky jsou zaměřeny na budoucnost. Osobnost se změní, Lvy budou někým jiným, prožijí obrovský rozmach uvnitř sama sebe a začnou si více vážit své osoby. Jsou připraveni na velký úspěch. Pozitivní proměna osobnosti se nadále odrazí ve zvednutí prestiže a ve zlepšení financí a majetkových poměrů.
Od září 2015 do června 2016 bude mít vliv Černá Luna na oblast komunikace, psaného či mluveného slova. V této době bude docházet k situacím, kdy je třeba si udělat jasno ve vztahu se sourozenci a příbuznými. Otevře se téma cest a cestování, osob blízkých a komunikace na všech úrovních. Zde bude nutné vyřešit situace, vyčistit si nevyřešené záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Ve druhé polovině 2015 a první polovině 2016 je možné očekávat rozmach a štěstí v oblasti peněz, majetku a zvyšování hodnoty osoby. Aktivně se zabývat majetkem a penězi. Rozmach přichází v podobě uvědomění si vlastní hodnoty. Veškeré plány, které povedou ke zvednutí sebevědomí a zvýšení prestiže, vyjdou. Toto období je dobré využít k rozmachu v souvislosti s financemi a majetkem.

Panna

Černá Luna se v prosinci 2014 přesunula do konce srpna 2015 do znamení Panny. Přináší jistá omezení, pokušení, a změny v životě. V roce 2015 bude otevřené téma bydlení a domova. Kdo není spokojen s bydlením, dostane možnost změnit a uspokojit své touhy a přestěhuje se. Bude se dlouhodobě pracovat na zázemí, spokojené rodině a domově. První polovina roku přinese zdravotní problémy spojené s blízkou osobou, také vytáhne na povrch úřední záležitosti z minulého období. V březnu 2015 měly Panny na svůj úplněk ukončit vše nevyhovující, aby se připravily na nástup Jupitera, který přinese vzestup. Měly by nyní zapracovat na svém životě a využít pozitivní postavení planet v tomto roce. Druhá polovina roku, zejména léto, je ve znamení nových projektů a životních situací. V září opustí Černá Luna znamení Panny. Díky Černé Luně začnou na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Pochopí, že jediná změna, která je nutná, je uvnitř sama sebe. Po dobu působení přijdou pocity zbrždění, setkání se s lidmi a situacemi z minulých životů. Panny jsou připravovány na obrovskou proměnu, která bude následovat po skončení působení Černé Luny. Pak už nic nestojí v cestě k vykročení za úspěchem a vzestupem. Od září 2015 do června 2016 bude docházet k situacím, kdy si budou muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Otevře se téma peněz. Situace, které si přitahují, přinášejí problém s penězi, větší výdaje, ale i to, že někdo způsobí snížení hodnoty. Zde bude nutné vyřešit a vyčistit si nevyřešené záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. V září 2015 přichází rozmach osoby a ega. Tento pozitivní vliv planet přináší do života situace, které Panny posunou blíže ke štěstí. Budou pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy. Pod vlivem budou spokojeny samy se sebou. Měly byste být činorodé a využít působení planet, budou vyčnívat z davu. Planety je budou neustále popohánět kupředu, možná budou mít více plánů než dokáží uskutečnit. Myšlenky jsou zaměřeny na budoucnost. Osobnost se změní, Panny budou již někým jiným, prožijí obrovský rozmach uvnitř sama sebe a začnou si více vážit své osoby. Budou připraveny na velký úspěch. Pozitivní proměna osobnosti se nadále odrazí ve zvednutí prestiže a ve zlepšení financí a majetkových poměrů v druhé polovině 2016.

Váhy

Rok 2015 otevře Vahám rozšíření vědomostí, vzdělávání, kurzy, nebo školení. Téma rodiny, domova a dětí. V tomto roce přichází boom v rodině. Vdavky, zplození dítěte či křtiny. Důležitá rodinná událost. Cestování, cesty, řešení dopravního prostředku. Bude nutné si dělat pořádek v přátelích. Zde pozor na nepříjemná zklamání, či pokušení. Černá Luna se v létě přesune do znamení Vah a začne vše zdržovat, pročišťovat a vytvářet problémy ve všech vztazích. Partnerských, pracovních i rodinných. Duben 2015 přinesl ukončení důležité životní kapitoly. Může dojít také k setkání s důležitou osobou pro budoucnost. Podzim, jako každý rok, přinese plno energie do nových začátků. Říjen je měsíc, kdy je možné nastoupit novou životní cestu. Rok 2015 upevní a zlepší rodinné vztahy. Díky vlivu Černé Luny projdou Váhy zklamáním a tím posunou svou duši o kousek dál. Dojdete k pochopení, že věřit můžeme jen každý sám sobě. Je jen na každém, jak se postaví ke konfrontaci s Černou Lunou. Do konce srpna 2015 bude docházet k situacím, kdy bude nutné udělat si jasno v tématu minulých životů, tajností, nechtěných informací. V tuto dobu budou Váhy napojeny na “druhý břeh“, je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace. Téma pod vlivem Černé Luny je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy. Od září 2015 do června 2016 vliv Černé Luny aktivuje minulé životy. Situace, které přitahuje tato osoba, vyvolávají silné emoce vůči vlastní osobě. Člověk si připadá jako “blbec“. Lekce přicházející v podobě sobectví a egocentrismu velmi ovlivní vnitřní proměnu a Váhy začnou na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Najednou pochopí, že jediná změna je nutná uvnitř sama sebe. Po dobu působení tohoto vlivu přijde pocit, že je tato osoba brzděna.  Setkání se s lidmi a situacemi z minulých životů. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Být připraveni na obrovskou proměnu, která bude následovat po skončení působení Černé Luny, a to v druhé polovině 2016.

Štír

Pod vlivem Saturna se Štírům zásadně změnil život. Vliv přísného Saturna pocítili v předešlém období a ještě pocítí od června do září 2015. V tuto dobu bude vliv Saturnu přinášet témata pořádku ve financích, majetku a hodnot. Vlivem Černé Luny zaznamenali Štíři citelné změny ve vztahové a pracovní oblasti. Všechno, co bylo potřeba změnit, změnili. Bydlení, nevyhovující práce, problematické vztahy, toto vše prošlo prověrkou a došlo na pozitivní změny. Do konce léta bude život uklizený. Rok 2015 přinese proměnu osobnosti. Pokud na sobě budou Štíři pracovat, přinese jim to znatelný pracovní a kariérní posun. První polovina roku přinese pracovní změny spojené s budováním kariéry. Každá změna v souvislosti s pracovními aktivitami je pro dobro věci. Květen přinesl ukončení a uzavření vztahových záležitostí. Druhá poloviny roku bude tlačit do změny přátel a lidí v okolí. Štíři prošli velkou vnitřní proměnou a ještě je čeká další dlouhodobá očistná proměna. Díky vlivu Černé Luny projdou velkou zkouškou, kdy jim někteří lidé přinesou velká zklamání. Lidé, kteří zklamou, budou muset odejít. Vstoupí jim do života důležité osoby, které je posunou a budou hrát velkou roli v budoucnosti. Podzim přinese spoustu energie, nový životní posun a začátek nových projektů. Rok 2015 přináší prověrku v oblasti vztahů s osobami blízkými a kariérní úspěch. První polovina 2015 přináší zlepšení postavení v zaměstnání i ve společnosti. Jupiter přináší obrovský rozmach a potřebné štěstí v oblasti kariéry a pracovních aktivit. V tomto období bude získána potřebná důvěra a obdiv za svou solidnost a poctivou práci. Pokud je v řešení změna související s kariérou, pak bude jakákoliv změna velmi pozitivní. Druhá polovina 2015 a první polovina 2016 dá možnost využít veškeré možné kontakty, je možné se na své přátele spolehnout, oslovit je. Mohou přijít velké věci ve spojitosti s partnerstvím. Společné dosažení úspěchu. V této době přichází nový partner, přítel, nebo pracovní vztah. Přicházejí výhody z přátel a lidí kolem. Je dobré využít veškeré možnosti výhod, které poplynou z dobrých známostí.

Střelec

Díky vlivu Saturnu nastane generální úklid života Střelců. Rok 2015 přináší nastartování nových pracovních aktivit. Saturn ve Střelci otevře duchovní svět esoteriky, víry a filosofie. Začátkem června bude nutné ukončit některou životní situaci. Pracovní nebo partnerskou, která již nebyla životaschopná. Ukončit a uzavřít minulost, aby se vyčistil život a připravil na nové situace. Střelci budou toužit po změně bydlení, nebo změně pracovního zázemí. Vztahy jak partnerské tak pracovní, které nevyhovují, budou ukončeny, a ty pevné a silné se ještě více utuží. I když ve všech vztazích se to nejprve velmi otřese. Díky vlivu Černé Luny do konce srpna 2015 budou muset Střelci vytvořit pořádek v oblasti kariéry a práce. Vše co se děje, bude pro jejich dobro. Vliv planet otevře a vytáhne na povrch situace z minulých životů, které byly započaty a nebyly dořešeny. Nyní je na Střelcích, zda tato témata dořeší. Pokud ve věci něco podniknou, dostanou do roka odměny. Od září 2015 do června 2016 bude docházet k situacím, kdy si musí udělat jasno v souvislosti s přáteli, osobami v blízkosti, se společností, či známými. Přijdou situace, které budou chtít, aby Střelci změnili společnost, zemi, či lidi kolem. Mohou o někoho přijít, ztratit, nebo ukončit vztahy, aby se připravil prostor pro nové, příliv nových lidí do života, změna společenství. Vliv planety Jupiter je připravuje na vzestup, rozmach a úspěch v oblasti kariéry. Pokud mají práci, ve které je nečeká postup nebo úspěch, bude Jupiterem odebrána ze života. Vesmír se postará, aby se setkali s prací, která je vhodnější a díky které si vyřeší karmické úkoly z minulých životů. Přicházejí zkoušky a lekce v souvislosti s prací, které přinesou nasměrování, zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství nebo pracovních aktivit. První polovina 2015 přinese, díky vlivu planety Jupiter, duchovní rozkvět. Touha po cestách, cestování, cizině, zahraničí, rozmach ve studiu, v rozšiřování vědomostí. Toto období podporuje veškeré vzdělávání, spojení s cizinou, ezoteriku, ale také veškeré kontakty s úřady a úřední jednání by měly dopadnout pozitivně. Pokud je potřeba vyřešit soudní spor, úřední záležitosti, je toto ideální období na vyřešení, planety budou nápomocny pozitivnímu výsledku. Druhá polovina roku 2015 a první polovina 2016 je o kariéře a pracovních aktivitách. Nové pracovní nasměrování. Každá změna práce je ku prospěchu. Střelci dostanou příležitost a otevře se jim příhodná nabídka ke kariérnímu posunu. Začátek prosince 2015 přinese postavením planet spoustu energie a nápadů, které by měli realizovat. Rok 2015 prověří rozhodnost reagovat na příchozí změny. Dlouhodobě se otevře téma karmických vztahů z minulých životů. Rok 2015 započal životní transformaci. Práce, bydlení, vztahy projdou proměnou díky vlivu přísné planety Saturn.

Kozoroh

V roce 2015 pod vlivem přísného Saturnu není dobré plánovat budoucnost, ale rekapitulovat a přemýšlet, kterou životní kapitolu ukončit. Nevyřešené problémy, které se časem nahromadily, začnou vylézat na povrch a bude třeba je řešit. Některé situace najednou začnou být problémové. Rok 2015 bude očistným rokem. Kozorozi se setkají s pomluvami či s lidmi, kteří jim budou chtít škodit. Přijde zhodnocení chování z let minulých. Výzvy budou přicházet od lidí, kteří nastaví zrcadlo jejich vlastního chování. Kozorozi se musí naučit asertivitě a diplomacii. První polovina roku 2015 pod vlivem Saturna přináší urovnání majetkových a finančních záležitostí sdílených s další osobou. Na povrch vyplavou nesrovnalosti ve finanční oblasti. Červenec 2015 ukončí a uzavře některé vztahové záležitosti. Bude nutné učinit rozhodnutí, jak naložit se svým životem. Ukončit životní kapitolu.
Do konce srpna 2015 aktivuje vliv Černé Luny minulé životy v tématech duchovna, ezoteriky, ciziny a zahraničí. Otevírá oblast vzdělávání a soudů, úřady. Během této doby se otevřou a vytáhnou na povrch situace z minulých životů, které byly započaty a nedořešeny. Nyní je na každé osobě, zda tato témata dořeší. Pokud ve věci něco podnikne, dostane se jí do roka odměny. Dané téma připravuje na vzestup, rozmach a úspěch. Od září 2015 do června 2016 bude Vesmír z karmického pohledu tlačit na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Vše co se děje, bude pro dobro této osoby. Je to období, které rozmělňuje a pohlcuje vše, co je špatně. Vliv planet otevře a vytáhne na povrch situace z minulých životů, které byly započaty a nebyly dořešeny. Nyní je na osobě samotné, zda tato témata dořeší. Pokud v této věci něco podnikne, dostane se ji do roka odměny. Téma práce a kariéry se připravuje na vzestup, rozmach a úspěch. Pokud má osoba práci, ve které ji nečeká postup nebo úspěch, bude ji odebrána ze života. Vesmír se postará, aby se osoba setkala s prací, která je pro ni vhodnější a díky které si vyřeší karmické úkoly z minulých životů. Přichází zkoušky a lekce v souvislosti s prací, které přinesou nasměrování, zásadní rozhodnutí, které bude mít zásadní vliv na budoucnost v oblasti partnerství nebo pracovních aktivit.

Vodnář

Rok 2015 přinese díky vlivu Saturna vytřídění přátel, velké změny ve vztazích a ujasnění si životní pozice. Kde chce být a s kým chce propojit svůj život. První polovina roku přinese nové nasměrování pracovních aktivit. Otevřou se možnosti posunout ve všech oblastech. Bude důležité dodržet všechna ujednání a dohody. Hlídat si své peníze a majetek. Splnit vše v souvislosti s pracovní aktivitou. Neslibovat nereálné. Ve druhé polovině roku vstoupí do života důležitá osoba. Ozve se někdo z let minulých. Zde je potřeba být obezřetní a nevracet zpět situace a osoby, které jsou již minulostí. Otevře se téma úřadů, spojené s majetkem či penězi. Do srpna bude nutné ukončit a uzavřít některé situace. Koncem roku je nutné si hlídat své zdraví spojené s úrazy. Rok 2015 přináší mnohé v pracovní rovině. Pochopit finanční inteligenci. Jak se chovat k majetku. Chovat se zodpovědně, dodržet dané sliby. Do konce srpna 2015 díky vlivu Černé Luny bude veškerá energie vynakládána na peníze a majetek sdílený s další osobou či institucí. Budou se řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, a to pracovních, partnerských i rodinných. V této době bude vyplouvat na povrch vše nevyřešené v souvislosti s financemi. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy v souvislosti s majetkem. Srpen 2015 přinese ukončení a uzavření životní kapitoly související se vztahy. Od září 2015 do června 2016 Černá Luna aktivuje minulé životy v tématech duchovna, ezoteriky, soudy a úřady, cizina a zahraničí. Otevírá oblast vzdělávání. Během této doby se otevřou a vytáhnou na povrch situace z minulých životů, které byly započaty a nedořešeny. Nyní je na Vodnářích, zda tato témata dořeší. Pokud v této věci něco podniknou, dostane se jim do roka odměny. Dané téma připravuje na vzestup, rozmach a úspěch. První polovina 2015 bude pod vlivem Jupiteru a Vodnáři budou pociťovat silný vliv na vztahy s ostatními. Něco zásadního, pozitivního se bude dít ve vztazích, a to jak s partnerem, společníkem či spolupracovníky. Také někdo velmi důležitý přijde do života a položí základy stability. Druhá polovina 2015 a první polovina 2016 přinese možnost získat finance od příbuzných, manžela, partnera, druha či dědictví. Přichází peníze z cizích zdrojů. Možnost půjčky, hypotéky nebo úvěrů. Vliv Jupiteru přináší situace, kdy je možné získat peníze od lidí z okolí. V této době v souvislosti s penězi není dobré něco odkládat, pokud by byla potřeba výhodně prodat či koupit, planeta zde podpoří materiální zisk. Je možné očekávat ve zvýšené míře podepisování smluv a dokumentů týkajících se financí a majetku, který je společný s další osobou či intuicí jako je banka.

Ryby

První polovina roku 2015 bude o tématech, jako je práce, nové aktivity a kariérní postup. Změny spolupracovníků, partnerů a lidí, kteří souvisí s pracovní aktivitou. Zimní měsíce přinesou rekapitulaci, zpomalení, pocity něco změnit, touhy se posunout kupředu. Koncem února přinese novoluní energii a Ryby konečně mohou zrealizovat své nové projekty. Do konce srpna 2015 bude veškerá energie vynakládána na vztahy. Díky Černé Luně bude třeba řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, a to pracovních, partnerských i rodinných. V této době bude vyplouvat na povrch vše nevyřešené v souvislosti se vztahy. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy. Od září 2015 do června 2016 bude mít Černá Luna vliv na peníze a majetek sdílený s další osobou či institucí. Budou se řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, a to pracovních, partnerských i rodinných. Na povrch vyplují nevyřešená témata v souvislosti s financemi. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy týkající se majetku. Beze změn nelze čekat zlepšení, proto je důležité vynaložit veškerou energii do těchto témat. Rok 2015 otevře lásku, kdo hledá nového partnera, najde jej. Může přijít někdo důležitý z minulosti. Ve druhé polovině roku, do konce léta, bude potřeba ukončit a uzavřít minulost. Vše, co nemá pokračovat nebo brzdí v rozmachu. Přijde uzavírání dohod a smluv. Je důležité si pohlídat vše spojené s majetkem a penězi. Přemýšlet, zda jsou smlouvy výhodné. Hledání se v pracovních aktivitách bude pokračovat i v dalších letech. V tomto roce bude nutné najít si spolehlivé lidi, spolupracovníky a partnery. První polovina roku 2015, ve které vládne Jupiter –  planeta rozmachu, přinese štěstí a zisk, posun ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem. Přichází doba hladšího průběhu událostí zaměstnání, zlepšení vztahů s lidmi kolem. Při dlouhodobých zdravotních potížích dochází k celkovému zlepšení. V druhé polovině 2015 a první polovině 2016 je možné očekávat silný vliv na vztahy s ostatními. Něco zásadního, pozitivního se bude dít ve vztazích, a to jak s partnerem, společníkem či spolupracovníky. Někdo velmi důležitý přijde do života a položí základy stability.

 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon:736 20 15 87  www.astrokarty.cz

 

Vaše komentáře

Reklama