Velká Merlinova mystická předpověď na září 2015 pro všechna znamení

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (pes-hvězdy-kříž-kotva-věž)

Pro Berany bude září měsícem ukončování starých postojů, smutku, osudu a karmy, víry nebo osudových zkoušek, ale také k rozcházení se, odpadání iluzí nebo k borcení starých modelů, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Do života se jim může navrátit jejich karmický přítel z minulosti nebo mohou potkat svou spřízněnou duši, stejně tak jako se mohou vyplavovat lekce minulosti, ale které nesouvisí jen se vztahy, ale i například s povoláním nebo rozhodováním. Ti, kteří prožívali déletrvající vnitřní osamělost, mohou jásat, bude pomalu v tomto měsíci odeznívat. Duchovnější berani si mohou zvolit svou další duchovní cestu. V zaměstnání budou prožívat jisté karmické lekce, bude se rozhodovat, zda je jejich zaměstnáním na delší dobu nebo zda je čas ho vyměnit za jiné. V jednání s úřady bude stát štěstí na jejich straně, ale neznamená to, že vše půjde lehce. Měli by si stanovit svůj jasný životní úkol, cíl, kterého chtějí dosáhnout, být více samostatní a vnímat vnuknutí nebo nápady, které jim budou přicházet především v osamění. To je pro tento měsíc pro ně tím nejdůležitějším, spoléhat se více na svou intuici, než na rady druhých. Důležitá pro ně bude spolehlivost a věrnost a to nejen od druhých, ale i od sebe samých.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (mraky-důtky-srdce-slunce-dopis)

Pro Býky bude září měsícem lásky, spokojenosti, všeho, co těší srdce, nalezení nových partnerů, ale také svateb nebo zásnub, srdečnosti nebo flirtování, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Budou o lásce nejen hovořit nebo ji prožívat, ale ti čerstvě zadaní se mohou dočkat prvních milostných hádek nebo rozepří. Budou si ujasňovat svoje srdeční záležitosti, ale to neznamená, že láska přijde jen v tom pozitivním. Někteří Býci se mohou naopak potýkat se starostmi ohledně lásky, budou hojně komunikovat, ale některé rozhovory mohou být pro ně nevyslyšené nebo bezvýsledné. Pozor by si měli dávat na to, že ne každý objekt jejich touhy nebo lásky je vyslyší, měli by se připravit i na možnost odmítnutí. Opatrní by měli být na vše, co k nim bude přicházet, mohou se stát součástí povrchních řečí nebo nejasností. Přicházet k nim také bude mnoho zpráv, některé objasní stávající situace vysvětlením, jiné naopak mohou lehce zklamat. Býci prostě budou milovat vše, co k nim bude přicházet, opatrní by ale měli být na možnost popálení se. Nicméně budou oplývat energickými rozhodnutími, budou v sobě nacházet odvahu všude tam, kde ji v minulosti postrádali, je to jejich měsíc projevování svých skrytých tužeb nebo přání, neměli by být zklamání prvním neúspěchem, pokud něco nevyjde.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (sovy-kniha-jetel-kotva-lilie)

Pro Blížence bude září měsícem brzkých změn, rychlosti, štěstí, radosti, příznivých událostí, oslav, přirozenosti, ale také pozitivního vývoje, harmonie, příjemných překvapení, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Štěstí ale dokáže být proměnlivé a pokud od něj budou příliš vkládat naděje, může jim naopak přinést neklid a mrzutosti. Štěstí mohou dosáhnout nejen ve vztazích, ale i v zaměstnání, ale i v rodinách nebo přátelstvích. Štěstí je jakoby ještě skryté, ale projeví se během měsíce. Opatrní by ale měli být na možnost něčeho nečekaného, pozitivního rozrušení, ale i tajemství, které mohou získat nebo sami budou něco tajit před druhými. Prožít mohou krátký, ale intenzivní sexuální vztah, který ale stejně rychle vyprchá jak začal. Přesto ale může být krátkodobě utajován a to velmi dobře. Ke konci měsíce by měli zbystřit, mohou se objevit drobnější problémy v rodině, nebo krátkodobá hektičnost, stres nebo napětí. V oblasti zaměstnání také mohou zažít určitý rozruch, zda pozitivní nebo negativní ukáží dané situace, ale těm blížencům, kteří touží po změně svítá naděje na změnu zaměstnání, tedy pokud jsou nespokojení. Blíží se k nim nové zaměstnání nebo povolání, které se ale v plné síle projeví v následujících měsících, v září dojde k prvotnímu impulsu.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (slunce-rakev-klíč-myši-strom)

Pro Raky bude září měsícem jistot, spolehlivosti, zabezpečení, rozřešení, ale také důvěry, k rozklíčování situací, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Nicméně tak trochu je může zaskočit nejistota nebo obavy, pokud budou o sobě pochybovat. Sice budou překypovat enormní energií, ale také jejich úspěch nemusí být zaručen, nebo se může projevit nějaká ztráta. Pro Raky bude jistota tím nejdůležitějším, opatrní by ale měli být na to, aby se ji nesnažili překotně zabezpečovat. Pokud špatně zvolí taktiku, mohou přijít o svou energii, jejich zdraví se nalomí a mohou počítat i s drobnější nemocí nebo zastavením. Něco ale naopak bude v jejich životě jisté a spolehlivé, končit pro ně bude určitá životní etapa nebo ji budou uzavírat. Budou se odpoutávat, nalézat sami sebe, ale připravit by se měli v této souvislosti i na možnost těžké ztráty. Rozložit by si měli svou životní sílu i energii, protože pokud to nebudou respektovat je tu hrozba vyhoření nebo vyčerpání. Uprostřed měsíce, ale vše jakoby začne odeznívat, pokud je trápily nějaké starosti, budou odeznívat. Neměli by vše sázet na jednu kartu, ale rozložit si to tak, aby vše nechali volně plynout, pak se dostaví přesně ten výsledek, který již delší dobu očekávají.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (důtky-květiny-cesty-sovy-myši)

Pro Lvy bude září měsícem rozcestí, křižovatek, alternativ, dilemat, výběru, ale také rozpolcenosti, nerozhodnosti nebo možností, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“.Tam, kde tápali se ukáží východiska nebo alternativy, stejně tak jako jim k tomu dopomohou rozhovory nebo telefonáty. Pozor by si měli dávat na občasné hádky nebo diskuse, přesto ale budou hodně komunikovat. Některé lvi může jistý rozhovor hlodat, ale přesto v něm nakonec najdou východisko. Čekají je radostné cesty, ale také rozhodování, možnost změnit směr, vydat se jinou cestou. V komunikaci by měli být opatrní a něco druhým sdělovat šetrně, protože pokud budou rázní, v druhých to bude vyvolávat projevy arogance a nadřazenosti. Vyvarovat by se měli negativní společnosti a připravit se na dvojitou ztrátu, která je může v tomto měsíci potkat. Naproti tomu, ale budou prožívat i radost a veselost, vše negativní se bude jakoby zmírňovat, neměli by se poddávat stresu, nervozitě nebo napětí, zbytečně by je to vysilovalo- Především ženy Lvice budou vystavovány různým zkouškám a řešením situací, tady by měli naslouchat své intuici, neměly by podléhat iluzím nebo klamům. Jo a také by si měly více věřit, budou se potýkat se svými komplexy nebo sebevědomím.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (dopis-měsíc-důtky-jezdec-věž)

Pro panny bude září měsícem rozhovorů, debat, komunikace, mluvení, řešení, ale také svárů a konfliktů, prchlivosti a unáhlenosti či zbrklosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Počítat by měli s tím, že prakticky celá měsíc budou v komunikaci, ale pozor, dotknout se to může i úředních záležitostí, tady se mohou objevit nepříjemnosti nebo mrzutosti. Některým Pannám do života může zasáhnout i soudní jednání, které nemusí dopadnout dle jejich představ. Budou se díky tomu muset stáhnout na chvíli do pozadí. Nebo také mohou očekávat úřední zprávy, jen by neměli uvíznout do svého myšlenkového vězení. Pokud k nim budou přicházet zprávy, měli by je vnímat s nadhledem, protože je mohou lehce rozhodit nebo povedou k rozepřím a zbytečným bezvýchodným rozhovorům. V průběhu měsíce ale do jejich duševního života bude přicházet pohyb, odpadat budou určité iluze, ale jakoby se více budou panny obracet do svého nitra. Protože tady mohou nalézt mnohé odpovědi. Tak trochu více může trpět jejich psychika, depresivní stavy se mohou více projevovat hlavně kolem úplňku. Ke konci měsíce už by se jejich situace měla stabilizovat a naopak k nim budou přicházet buďto vroucí zprávy nebo zprávy ohlašující úspěch. Jo a milé panny projevuje více svoje skutečné pocity, příliš se schováváte za maskou nepřístupnosti.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (jezdec-jetel-důtky-kříž-strom)

Pro Váhy bude stejně jako pro Panny září měsícem rozhovorů, debat, komunikace, mluvení, řešení, ale také svárů a konfliktů, prchlivosti a unáhlenosti či zbrklosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Stejně tak ale do jejich životů zasáhne osud, lekce a zkoušky, vyplavovaná minulost nebo zásah shůry v podobě šťastného osudu. Občas se tu a tam dostanou do krátkých hádek, ale spíše mohou počítat s tím, že je bude provázet radost a že také spory s druhými půjdou aspoň dočasně stranou. Nicméně i jisté zprávy jim mohou přichystat starosti nebo malou zlost. Osudem se u vah mohou projevit jejich karmické zdravotní obtíže z minulosti ohledně páteře, zad nebo plotének, neměli by na sebe přebírat přílišnou zodpovědnost za druhé, nepouštět se do zbytečných hádek, protože i ty mají vliv na jejich zdraví. Povedou aktivní život, budou plní energie, dozvědět se mohou osudové novinky nebo se stanou účastníky osudových rozhovorů. Neměli by proto podceňovat ani zprávy získané mezi řečí. V budoucnu se jim budou hodit. Důležitou pro ně ale bude především prožití malé události, která ale velký význam bude mít až ke konci roku.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (kniha-měsíc-klíč-lilie-dopis)

Pro Štíry bude září stejně jako pro Raky měsícem jistot, spolehlivosti, zabezpečení, rozřešení, ale také důvěry, k rozklíčování situací, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Měli by si uvědomit, že to , co chtějí vyřešit se ukrývá především v nich samotných. Dorazí k nim jistá tajemství, tajné zprávy nebo tajné nové známosti. Studující váhy se mohou těšit úspěchu, ale ne hned, spíše do dalších měsíců. Dočkat se mohou úspěchu, o kterém ale zatím ještě nevědí nebo nemají vědět, ale také by měli více vnímat svoji duši, její hlas nebo situace, které pro ně nejsou zcela běžnými. Aby něčeho dosáhli, budou muset mít tak trochu nervy z oceli. Řešit ale také budou záležitosti, týkající se rodiny nebo potomků. Rodina je pro Štíry důležitým bodem v jejich životem, dbají o její rozkvět nebo úspěch, budou se tedy snažit více rodině poskytovat jistotu nebo oporu, ale také budou hledat svou vlastní vnitřní vyváženost a harmonii. Vyvarovat by se měli klamných iluzí nebo nebýt naopak zklamaní ze snů a přání, které jim nevyjdou. Opatrní by měli být v případě rodinných nebo partnerských neshod na malou aférku, nemusí sice nic zásadního znamenat, ale může dostatečně rozčeřit jinak poklidné vody vztahů. Samozřejmě za předpokladu, že nejsou dlouhodobé problémy.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (hora-prsten-jetel-myši-cesty)

Pro Střelce bude září stejně jako u Blíženců měsícem brzkých změn, rychlosti, štěstí, radosti, příznivých událostí, oslav, přirozenosti, ale také pozitivního vývoje, harmonie, příjemných překvapení, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Jestliže se v jejich blízkosti vyskytuje někdo, kdo jim ubližuje nebo škodí, mohou Střelci počítat se štěstím ve styku s takovým člověkem. I ohledně vztahů se bude především točit celý měsíc, nezadaní mohou navázat nové vztahy, které mohou být trvalé, ale také jen krátkodobou záležitostí, v dlouhodobých se mohou projevit první náznaky krizí nebo začínajícího rozpadu. No nebudou to mít jednoduché, jakoby jim najednou dojdou všechny možné alternativy nebo možnosti. Neměli by ale hned propadat panice, každá krize se dá vyřešit, vždy se dá najít určitá cesta ve vztahu jak dál pokračovat. I když na jejich cestách budou překážky, dají se překonat, nicméně to, co vypadalo jako neřešitelné se ke konci měsíce definitivně rozetne. Blokáda nebo krize může totiž vypadat dlouhodobě, ale přitom může být jen krátkodobá.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (medvěd-strom-čápi-věž-loď)

Pro Kozorohy bude září měsícem změn, flexibility, pohybu, přesunů, těhotenství nebo stěhování, ale také proměnlivosti, nestálosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Prožívat budou změny na všech úrovních, ty jim mohou přinést nejen rozmnožení majetku, ale také jistotu a stabilitu. Budou se vydávat na cesty, ale mohou se i cítit omezování svými postoji, názory nebo modely. Měli by pamatovat, že změny, které chtějí podniknout mají své určité hranice, v mnohém touží po změnách, ale chybí jim rozhodnost, ta přijde s polovinou měsíce. Jejich život se bude měnit veskrze od základu, narazit mohou na tvrdost a nepřístupnost, stejně tak jako i na izolovanost a to především ve vztazích nebo v zaměstnání. Změny budou nejvíce patrné spíše pro střední věk Kozorohů, tam kde panovala nemoc dojde k jejímu ústupu. Obdržet mohou jistou vyšší sumu peněz, záleží ale na tom, jak s nimi budou chtít naložit. Neměli by vůči druhým působit příliš izolovaně, naopak by měli upřednostnit vstřícnost a empatii. Dolehnout k nim ale také může jejich minulost nebo se rozhodnout pro určitou cestu zpět. Budou i hodně cestovat, ať už za rodinou nebo s rodinou, čekají je úřední záležitosti a řešit také budou vztahy se svými rodiči, především pak se svými otci, jsou tu jisté nedořešené vazby, které budou bít na poplach. Pokud se rozhodnou cestovat, není vyloučené, že nakonec i po mnoha domluvách odcestují sami, je to ale důležitý mezník v jejich životě, sami si totiž potřebují ujasnit, co vlastně od sebe i druhých chtějí.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (park-hvězdy-kosa-prsten-rakev)

Pro Vodnáře bude září měsícem zlomů, překvapení, nehod, úrazů, radikálních řezů, náhlých událostí nebo situací, zbrklosti, ale také nástrah, nebezpečí nebo varování či studené sprchy, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Tento měsíc jim přichystá náhlé společenské události, pozor by si měli dávat na zranění nebo operace, tedy kromě těch, které již mají naplánované. Jejich Jasné myšlení může být ohroženo, ale také jakoby zpětně pochopí jisté situace, kterými prošli. Partnerské vztahy se také mohou dostat do jisté patové situace, kde bude jisté ohrožení jeho budoucnosti nebo láska v něm bude umírat nebo přinášet starosti. Nicméně ne vše bude jen černé nebo bílé. Vztahy, které nemají být dál funkční mohou dojít svého rozpadu, protože jakoby bude chybět jisté ujasnění toho, co který od vztahu očekává nebo chce. Možná až v důsledku se teprve dostaví náhlé jasno ohledně neuvážených kroků. Naopak se ale jako určité satisfakce může dostat nečekaného pozvání na nějakou akci nebo společnosti za zábavou. Ti, kterým bude přát štěstí se mohou dočkat žádosti o ruku nebo zásnub. Pro všechny je tu ale jedno velké varování – pozor na náhlé nebezpečné situace nebo události. Mějte se více na pozoru ať už budete směřovat kamkoliv.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (dítě-cesty-čápi-dům-ryby)

Pro Ryby bude září stejně jako pro Kozorohy měsícem změn, flexibility, pohybu, přesunů, těhotenství nebo stěhování, ale také proměnlivosti, nestálosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Dočkat se mohou nejen malých změn, ale také bude u nich velká možnost otěhotnění nebo bude těhotenství potvrzeno. Změny se dotknou i finanční oblasti, ale také možnosti stěhování, renovace, rekonstrukce nebo pořízení si nového vybavení či nového bydlení. Září je pro ně měsícem velkých změn, budou mít mnoho otevřených možností, změn, které se projeví do 7 týdnů. Tam, kde panovaly jisté domácí problémy bude nastolen mír a tyto problémy si najdou cestu ven z rodin. Důležitá ale budou pro Ryby i jejich rozhodnutí, možnost nových cest i nových směrů, budou se rozhodovat nejen v menších, ale i v těch větších věcech, budou projevovat svoji rozhodnost a to, jak si stojí za svými názory. Opatrní by jen měli být na možnost občasné duševní rozkolísanosti, měli by se více rozhodovat dle svých skutečných pocitů, než podle toho jak jim velí okolí. Pokud měli něco dlouhodobě naplánováno, měli by zbystřit, protože jejich plány dalších cest se mohou ze dne na den změnit. Samozřejmě nebude ani výjimkou řešení záležitostí ohledně jejich potomků, v rozpadlých vztazích se mohou řešit alimenty nebo dotace dětí, v ostatních vztazích nebo rodinách naopak kapesné či finanční zabezpečení ratolestí.

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama