O POZNÁNÍ SEBE SAMA…..

A Mustafa odvětil :

Vaše srdce v tichu poznávají tajemství dnů a nocí.

A vaše uši žízní po hladu poznání vašeho srdce.

Chtěli by jste ve slovech poznat to,co jste v duchu vždycky znali.

Chtěli by jste se prsty dotknout nahého těla svých snů.

A je dobře že to chcete………….

Skrytý pramen vaší duše musí nutně vytrysknout a se zurčením spěchat k moři.

A vašim zrakům se odhalí poklad vašich bezedných hlubin.

Nehledejte však váhy,které by zvážily váš bezedný poklad.

Také se nepokoušejte změřit hloubku svého poznání tyčí nebo olovnicí.

Neboť vy sami jste o sobě bezedným mořem.

Neříkejte…Našel jsem pravdu…

Ale raději říkejte…Našel jsem jednu pravdu….

Neříkejte …Našel jsem cestu duše…

Raději řekněte…Potkal jsem duši,kráčející po mé cestě…

Neboť duše kráčí po všech cestách

Duše nekráčí přímočaře,ani neroste rovně jako rákos

Duše se rozvíjí jako lotos s nesčetnými plátky svého okvětí

Pro Vás …z knihy Chaíla Džilbrána  ……………….….Jasa

8.1.2011

Vaše komentáře

Reklama