Správné stravování podle krevních skupin

 

Krev v sobě uchovává nesmírné množství informací, které jsou jedinečné a nezaměnitelné. Nejzákladnější členění dělí lidskou krev do čtyř krevních skupin. Krevní skupinu lze vnímat jako nepřetržitý provázek, který váže jednoho člověka k druhému. Dědíme ji většinou po rodičích, resp. po jednom z nich.

Samozřejmě, že nejdůležitější je znát svoji krevní skupinu při krevní transfuzi, kde jsou stanovena velmi přísná pravidla. Je ale nesmírně zajímavé, že jednotlivé krevní skupiny vykazují shodné charakterové rysy, resp. jejich nositelé. Pojďme si je teď stručně rozebrat a v příštích článcích se už budeme věnovat každé jednotlivé krevní skupině v souvislosti se správným způsobem stravování – tj. jednak pro zdraví, dále pro snižování nebo zvyšování váhy. Nejdřív se ale podívejme na historii, neboť vše se vším souvisí.

 

 

 

Skupina 0 – více naleznete po kliknutí na aktivní modrý odkaz 

Správné stravování podle krevních skupin – skupina 0

Nejstarší krevní skupina je 0 (Old – tedy starý). Zhruba před 40 000 lety se člověk dostal na vrchol potravního řetězce, takže se z něj stala nejnebezpečnější šelma na Zemi. Lidé začali lovit v organizovaných tlupách a byli schopni vyrábět zbraně a používat pracovní nástroje. Tyto hlavní výhody jim dodaly sílu a nadřazenost. Vzhledem k tomu, že neměli žádné přirozené nepřátele (kromě sebe samých), jejich populace se rozrůstala. Hlavní potravinou byly bílkoviny z masa, a to byl důvod, proč trávicí vlastnosti lidí s krevní skupinou 0 dosáhly svého plného vyjádření.

Lidem potrava z masa prospívala a trvalo celkem krátce, než vyhubili velkou zvěř ve svém loveckém revíru. Začali tedy mezi sebou bojovat o nová teritoria a dobré lovecké oblasti se staly vzácnými. Tak začala migrace lidských ras. Při této migraci byla modrá planeta osídlena základní populací s krevní skupinou 0, která dodnes převažuje.

Asi před 20 000 lety se lovci plně přesídlili do Evropy a Asie a vyhubili poslední stáda velké zvěře do té míry, že bylo nutné začít hledat jiné zdroje potravy. V té době se masožraví lidé změnily na všežravé a živili se smíšenou stravou složenou z bobulí, červů, ořechů, kořínků a drobných živočichů, ale rovněž rybami. Přibližně před 10 000 lety lidé osídlili všechny základní pevniny na Zemi, kromě Antarktidy. Přesídlení dávných lidí do oblastí s chladnějším klimatem vedlo ke vzniku světlejší barvy kůže, méně mohutné kostry a rovných vlasů.

Základní charakteristika: silný, spoléhá sám na sebe, vůdčí.

 

Skupina A – více naleznete po kliknutí na aktivní modrý odkaz 

Správné stravování podle krevních skupin – skupina A

Poměrně o hodně mladší je krevní skupina A (Agrarian – tedy zemědělec). Když nejstarším lovcům docházela lovná zvěř, bylo nutné hledat jiné možnosti obživy. Začalo vznikat zemědělství a domestikace zvířat.

Pěstování obilí a chov skotu vše změnily. Aby se lidé mohli vzdát své existence z ruky do úst a přežít, vytvořili stabilní společenství s trvalými společenskými strukturami. Tento naprosto odlišný životní styl, velké změny ve stravě a životním prostředí vedly k novým mutacím v trávicím traktu a imunitním systému neolitických lidí – k mutacím, které jim umožnily lépe trávit a vstřebávat kulturní obiloviny a další zemědělské produkty. Vznikla krevní skupina A. Potrava už nebyla považována jen za okamžitý zdroj výživy nebo za občasnou záležitost. Pole musela být obdělávána a kultivována, aby se zajistila následná úroda. Hlavním cílem se stalo plánování a spolupráce s ostatními. Toto byly základní rysy společnosti, ve které vynikala krevní skupina A.

Základní charakteristika: usedlý, spolupracující, systematický.

 

Skupina B – více naleznete po kliknutí na aktivní modrý odkaz 

Správné stravování podle krevních skupin – skupina B
Ještě mladší je skupina B (Balance – tedy rovnováha). Vznikla někdy mezi 10 000 a 15 000 lety v oblasti himalájských velehor. V důsledku přesídlení z horkých savan východní Afriky do chladných tvrdých velehor Himálajů mohla krevní skupina B původně vzniknout jako odpověď na klimatické změny.

Základní charakteristika: vyrovnaný, pružný, tvůrčí

Skupina AB – více naleznete po kliknutí na aktivní modrý odkaz 

Správné stravování podle krevních skupin – skupina AB
Nejmladší krevní skupina je AB a není starší než 1000 až 1200 let. Je nejvzácnější – nalezneme ji u méně než 5 % populace. Krevní skupina AB představuje mnohostrannou a někdy zmatenou identitu krevních skupin. 

Základní charakteristika: vzácný, charismatický, tajemný.


Použitá literatura: Výživa a krevní skupiny, Dr. Peter J. D’Adamo a Catherine Whitney

Převzato z http://www.esoterika.cz

Krev je nejvzácnější tekutina. Bez krve nemůžeme existovat. Odedávna byly v mnoha starých civilizacích uzavření nejvěrnějšího přátelství zpečetěno rituálem, kdy lidé krev míchali či pili na znamení jednoty a věrnosti.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama