Používejme tři síta

„Ty, poslyš, musím Ti říci něco důležitého o Tvém příteli.”

„Chvilku počkej”, přerušil ho mudrc. „Nechal jsi to, co mi chceš říct, přesít už přes tři síta?”

„Jaká tři síta?”

„Tak dobře poslouchej! První je síto pravdy.

Jsi přesvědčen, že vše, co mi chceš říct, je pravdivé?”

„To ne, jen jsem to slyšel od jiných.”

„Nechal jsi to tedy přesít alespoň přes druhé síto?

Je to síto dobroty.”

Člověk se začervenal studem a odpověděl:

„Musím se přiznat, že ne.”

„A myslel jsi na třetí síto a zeptal jsi se, jestli to bude užitečné, abys mi tohle o mém příteli řekl?”

„Užitečné? – Vlastně ani ne”.

„Vidíš”, dodal mudrc, „jestli to, co mi chceš říci, není ani pravda, ani dobré, ani užitečné, pak si to raději nech pro sebe.”

Zdroj: http://www.volny.cz/harmonia-bohemia/01-sokrates.htm

Vaše komentáře

Reklama