PRANOSTIKY NA ÚNOR

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.

Únorová voda – pro pole škoda.

 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

V únoru-li slavík zpívá, v dubnu zavřená ústa mívá.

V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

Komáři-li v únoru si bzučí, v březnu pak mrazivý vítr skučí.

Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.

Jestli v únoru se mušky mlely, zjara rády umírají včely.

 

Dny v únoru:

 

2. února (Hromnice) 

Na hromnice o hodinu více. 

Na hromnice zimy polovice. 

Na Hromnice si musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout. 

Na hromnice kalužky, budou jabka i hrušky. 

Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry neděle zpátky zas pílí. 

Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá. 

3. února (Blažej)

Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje. 

Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka střapec od biče smočil, čekají dlouhý len. 

4. února (Veronika) 

Svatá Veronika seká ledy z rybníka. 

O svaté Veronice bývá ještě sanice. 

5. února (Háta, Agáta) 

Svatá Agáta bývá na sníh bohatá. 

6. února (Dorota)

O svaté Dorotě uschne košile na plotě. 

Svatá dorota – sněhu forota. 

Když na dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice. 

Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory. 

9. února (Apolena)

Svatá Apolena bývá mlhou zahalena. 

10. února (Scholastiky)

O svaté Šcholastice navleč si rukavice. 

12. února (Eulalie)

Svatá Eulalie – se střech se lije. 

14. února (Valentin)

Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka. 

16. února (Juliána)

O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. 

Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek. 

18. února (Šimon) 

O svatém Šimoně schází sníh ze stráně. 

22. února (Nastolení sv. Petra) 

Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá. 

24. února (Matěj)

Je-li na sv. Matěje mráz, tož jich je ještě čtyřicet, není-li, tož je jich bezpočtu. 

Najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li led, dělá ho hned. 

Nenajde-li Matějova pila, najde Josefova širočina. 

Na sv. Matěje šelma sedlák, který nevěje. (obilí k setí) 

Prší-li na sv. Matěje, bude se brzo sít.

Zdroj: e-mail + http://www.isis.webgarden.cz/pranostiky/pranostiky-na-unor.html

Vaše komentáře

Reklama