Velká Merlinova mystická předpověď na r. 2015 pro všechna znamení

BERAN (21.3. – 20.4.):

Ve vztazích budou berani především hledat soulad, harmonii a ne jedenkrát jim do života zasáhne osud v podobě osudových lásek a karmických vztahů. V první polovině se mohou ještě připravit na změny, které k nim budou přicházet. Odpoutávat se budou od starých a nepotřebných vazeb, na téma se častěji bude uvnitř jich samých dostávat téma rozchodu, objeví se skryté nebo utajované vztahy, bude docházet ke konfrontacím nebo definitivním ukončením. Budou se tak objevovat nové začátky ve vztazích nebo nové vztahy, partnerství budou provázet změny, vyplavovat se také budou emoce žárlivosti, falše nebo závislosti jednoho na druhém. Nezadaní berani naopak mohou počítat s tím, že začátkem jara do jejich životů vstoupí nová, ale nenadálá láska, mohou se nově zamilovat, nebo navázat přátelství, které později může přerůst v lásku a nový vztah. Měli by si jen uvědomit, že vše co jim bude přicházet do života je dáno osudem, procházet budou lekcemi a zkouškami, přesně tam kde chybovali v minulosti budou mít možnost nápravy. Také je během roku čeká jisté důležité rozhodnutí z lásky nebo pro lásku, neměli by však své rozhodnutí příliš uspěchat nebo naopak zbytečně protahovat, zůstalo by jim jen zklamání. Zadaní berani by se mohli připravit, že v druhé polovině roku mohou prožít „aféru od srdce“, podvádění nebo lži se jim však nemusejí vyplatit. Měli by jednat čestně a umět se rozhodnout, co skutečně chtějí.

V zaměstnání a pracovní oblasti se mohou dočkat úspěchu nebo uznání, ale také problémů, intrik nebo zrady ze stran kolegů nebo ze strany šéfa. Prokázat tak budou muset svůj smysl pro diplomacii, ne vše najednou řešit silou, rozvaha je tady na místě. Zaměstnání se jim může zdát hektičtějším, budou na ně navaleny větší úkoly, celkově se jim bude zdát že se pohybují ve špatném pracovním prostředí a zatouží po změně, nicméně pokud to budou chtít změnit, je tu pro ně povolání o kterém zatím ještě nevědí, nicméně jim bude správnými kroky ukázán směr. Neměli by se bát psát žádosti, i když vše nebude hned nebo přijdou jisté okliky, v brzké době mohou tak obdržet rozhodnutí a absolvovat přijímací pohovory. Dočkat se tak mohou nástupu do nového zaměstnání, které je bude naplňovat a které pro ně bude místem na dlouhou dobu, projevit tak budou moci více samostatnosti a tvořivosti, a odrazí se to i na jejich finančních příjmech.

Se zdravím na tom budou berani v celku dobře, nicméně opatrní by měli být na především na svůj pohybový aparát, páteř nebo nohy, ale také se mohou dostavit určité zubní problémy. Pokud nebudou respektovat signály svého těla hrozí krátké zastavení v podobě nemoci nebo obtíží, které je v jejich hektickém tempu jakoby aspoň na chvíli zpomalí a budou tak nuceni určité pauzy. Na jaře a na podzim by si měli dát více pozor na své průdušky, dýchací orgány nebo srdce, hrozí chronické obtíže a jejich zdlouhavé léčení. Během celého roku k nim budou přicházet také životní změny, nové začátky v životě a najít by především měli své životní štěstí, stanovit si jasný životní cíl. Neměli by se srovnávat s druhými, více projevovat svou vnitřní radost, se kterou je spojen především krev a srdce. Proto pozor na potíže s oběhovým systémem nebo tlakem, výkyvy nálad nebo přílišnou nervozitu nebo neklid. Radi by byli všude, ale jejich emoce je mnohdy až zbytečně zastavují na jejich cestě. Berani zpomalte, tento rok je rokem doznívajících změn v jeho první polovině, zpomalte své tempo a nechtějte jít hlavou proti zdi, zastaví vás to.

 

BÝK (21.4. – 21.5.):

Býci budou ve vztazích řešit zamilovanost, flirt, pobláznění, ale také často budou s druhými diskutovat o lásce nebo vztazích, nevyhnou se ani diskusí o svém vlastní vztahu, budou mít tendenci vše neustále rozebírat, hledat příčiny, starosti, jistoty nebo komplikace. Ať už zadaným nebo nezadaným býkům do života může vstoupit nová láska nebo krátký románek a to především kolem léta, ať ženy nebo muži mohou podlehnout kouzlu opačného pohlaví, a mohou tak stát před rozhodnutím, zda riskovat či sázet na jistotu. Ti co touží po vztahu a jsou delší dobu sami se mohou dočkat náklonnosti druhé osoby, ale uvědomit by si měli, co skutečně očekávají, aby jejich láska nebyla druhými blokována nebo oni sami neblokovali lásku jiných. Ve vztazích, kde byli jisté bouře dojde ke zklidnění a urovnání s přicházejícím jarem, ke stabilitě a rozhodnutím pro společnou další životní cestu, tam kde to ale přesto i nadále bude váznout hrozí vztahová krize, hádky a zbytečné výčitky a diskusemi, výjimkou nebude ani právě zmiňovaný krátký úlet nebo románek. Nicméně půjde jen o útěk od své vlastní zodpovědnosti za přínos do vztahu. Lásce se býci v tomto roce nevyhnout, dostihne je ať chtějí nebo ne, mají v ní totiž za úkol projevit především upřímnost svých citů a hloubku, pro některé bude tato láska výzvou, pro jiné zkouškou, rozhodnout se z lásky nebo pro lásku. Pokušení na ně může číhat prakticky na každém kroku.

V zaměstnání čekají býky pracovní změny, respektive především na pracovištích, mohou změnit své dosavadní místo za jiné, nebo se mohou dočkat povýšení ale i jiné funkce, je to pro ně rok růstu, ale i řešení kolegiálních a pracovních vztahů. Někteří se mohou také v tomto roce pustit do podnikání, štěstěna jim bude přát, ti co marně hledají nové zaměstnání nebo jsou v současném nespokojení se mohou dočkat nových možností a příležitostí, nového zaměstnání, které je jim karmicky předurčeno, je jejich posláním. Přijít k nim tak může jejich životní povolání, jejich životná úloha, přinese jim to úspěch a uznání, jisté prac. Místo a pravděpodobně najdou sami sebe. Projevit v tomto roce budou muset především svou samostatnost, vyjdou jakoby z krize, ale opatrní by měli být na přílišný stres, zátěž nebo hektičnost.

Po zdravotní stránce může být pro býky tento rok tak trochu neklidným a nevyrovnaným, něco bude nahlodávat pomalu jejich zdraví, jakoby postrádali životní energii a sílu, budou se muset naučit řešit nepřehledné životní situace, vyrovnat se nepřízní okolí a také přijmout, že je mnohdy jejich přístup ke zdraví povrchní. Neměli by se příliš přepínat v zaměstnání, podléhat stresu, vedlo by to k jistým depresivním stavům a zastavení v podobě úrazu nebo nemoci. Jejich energie jakoby byla najednou něčím silným blokována, hrozí pobyt v nemocnici a klidová fáze. Pak se může dostavit uzdravení a navrátit jejich chuť do života. Zastavení je pro ně nutné k přehodnocení vlastního přístupu k sobě samých, pozor by si měli dávat na jisté obtíže, mohou pramenit z minulosti, dokonce u nich i krátkodobé nemoci mohou vyvolat určité komplikace, pozor na hádky nebo zbytečné výbuchy emocí.

 

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.):

Blíženci v tomto roce pocítí silnou vazbu v lásce ke svému partnerovi, budou řešit především nedořešené lekce a zkoušky z minulosti, které k nim dolehnou. Prožít ale mohou veskrze šťastnou lásku, jen by se měli vyvarovat přílišné žárlivosti. Raněná láska nebo utrpení z ní není tím, co by chtěli opravdu prožít a mohou víc ublížit než získat. Nezadané blížence čeká štěstí v podobě nové lásky, nového zamilování (osobní karty muže a ženy jsou naproti sobě). Přicházejí si navzájem do života, může z toho vzniknout silné pouto, ale jak bylo řečeno, osud připraví nejeden nový vztah jako karmické pouto z minulosti. Karma je ústředním tématem vztahů blíženců. /spěch se dostaví prakticky v čemkoliv co se vztahů týká, tam kde byla nejistota, strach nebo obavy může dojít k vysvětlení a urovnání sporů, vydání se cestou srdce a hledání nových cest ve vztazích, tam kde došlo k narušení důvěry může dojít ke zklidnění a vyjasnění určitých nedorozumění. Okolo poloviny roku by se ale blíženci měli mít na pozoru, to co se urovnalo mohou znovu narušit, osud je v tomto směru nevyzpytatelný a přinést tak může další a nové zkoušky v podobě pokušení, flirtů nebo svodů k podvádění a lžím. Objevit se tak mohou nenadálé utajované nebo sexuální románky či aféry. Pozor riskujete víc, než si dokážete představit. V mnohý rodinách blíženců dojde k určitým změnám, vztahy se jakoby více upevní a semknout, přijít může i těhotenství, či jiné změny, např. žádost o ruku, svatba ale i znovu nabití jistoty.

V zaměstnání mohou očekávat větší zodpovědnost, pracovní příležitosti, samostatnost a kreativita. Jejich prac. Místo je na dlouhou dobu, přinese jim to kolem poloviny roku úspěch a uznání, mnozí se mohou dočkat i lepšího finančního ohodnocení nebo zlepšení pracovního klima či kolegiálních vztahů. V druhé polovině by si ale měli dát pozor na přílišnou hektičnost, nervozitu ohledně jejich dalšího setrvávání v zaměstnání. Více se mohou projevovat určité intriky nebo faleš, pracovní mrzutosti. Je to pro ně ale příležitost hledat změnu, psát žádosti, rozesílat životopisy, brzy obdrží rozhodnutí. Právě ke konci příštího roku k nim bude vstupovat jejich skutečné povolání pro život, jejich životní úloha, to co je bude naplňovat.

Po zdravotní stránce se mohou u blíženců projevit karmické obtíže související s jejich minulostí, starosti s láskou, trápení nebo vnitřní smutek, vše se to může podepsat na jejich energii i životní síle, jakoby se mohou cítit oslabeni. Pozor také na problémy nebo potíže s páteří nebo zády, blíženci budou mít tendenci si na sebe nakládat víc, než mohou zvládnout. Čekají je jistá životní rozhodnutí, která budou mít vliv na jejich budoucnost. Opatrní by také měli být na stres, neklid, depresivní stavy, hrozí úrazy, nehody nebo drobná poranění, která si ale mohou vyžádat ošetření v nemocnici a nucenou krátkou pauzu. Také jim do života může zasáhnout krátký šok, snažit by se měli mít své děti pod dohledem, tady číhá případné riziko. Pokud nebudou schopni něco ve svém životě ustát, může se lehce stát, že se budou chtít stáhnout do své uliti, do ústraní od rušivých vlivů, je to z toho důvodu, aby načerpali nové síly, potřebné ke zvládnutí závěru roku.

 

RAK (22.6. – 22.7.):

Raci začátkem roku může láska tak trochu blokovat, můžou se cítí nesví, je to ale pro ně důležitým krokem, aby si ujasnili své srdeční záležitosti, protože když toho dosáhnout pak může do jejich života opět vstoupit šťastná láska. Budou postaveni před určité rozhodnutí z lásky nebo pro lásku, pracovat znovu srdcem, být schopni přijmout druhé takové jací doopravdy jsou. Nově se mohou později zamilovat z přátelství může být láska,ale také se mohou setkat s někým, u koho si vůbec ničím nebudou jistí, nicméně pravá podoba se teprve ukáže. Vyvarovat by se jen měli jisté závislosti, nebudou totiž schopni se od druhého odpoutat. Vztahy budou raky provázet spíše z lásky, uvědomit si mají zda jejich současný vztah je tím, co skutečně chtějí nebo zda chtějí jít novou cestou, ale neměli by utíkat od problému do cizí náruče, ta jim jistotu sice přinést může, ale jen na krátkou chvíli. Vztahy, které jsou ale nefunkční nebo kde je hluboká propast mohou dojít ke svému definitivnímu konci a odpoutání, jiné vztahy se mohou naopak posílit a ještě více upevnit. Vyvarovat by se jen měli zbytečných a nesmyslných diskusí, hledání chyb jen proto, že se jejich vlastní myšlenky točí v kruhu, ze kterého nechtějí vystoupit. Vztahy celkově ještě budou procházet jistými změnami, nejsou vyloučené ani zásnuby či svatby z lásky během celého roku, manželství uzavřená v tomto roce totiž slibují stabilitu a spolehlivost s úspěchem.

V zaměstnání se ale hned se začátkem roku mohou setkat s pracovními změnami, problémy, nebo se zjištěním, že se nikam neposouvají, že jim prostě na té práci něco nesedí. Vyvstát ale také mohou zcela jiné komplikace, nespolehlivost nebo nedůvěra, mrzutosti, nebo nabubřelý šéf, pozor tedy, vaše pracovní místo může být ohroženo. Pro ty, pro které zaměstnání skončilo se starým rokem jsou tu naopak perspektivní vyhlídky, nové pracovní příležitosti, ale také práce o které ještě neví, nové zaměstnání, dobré pracovní klima a hlavně to co je může skutečně naplňovat, kde najdou sami sebe, své uplatnění, tvořivost, kreativitu, pozitivitu a energičnost. Vydat by se proto měli cestou své píle, nebát se nových podnětů a pozor vnímat by měli vše co k nim bude přicházet, i v nevinném rozhovoru se může skrývat ukazatel jejich nového povolání. Využijte svou všestrannost.

Po zdravotní stránce by si raci měli dát pozor na nemoc kvůli práci, psychika dokáže dokonale nahlodat zdraví, nervozita, strach nebo obavy mohou zapříčinit zablokování životní energie, ale nejen práce, ale i to co se jim děje v životě, co neřešili. Život, který se točí v kruhu může také přinést zastavení, vyhoření nebo vyčerpání, problémy s tlakem, nebo s oběhovým systémem a mohou tak být donuceni ke klidové pauze. Aby se do jejich života opět navrátil a elán, chuť je pro ně tato pauza důležitá, ale není to proto, aby trpěli sebelítostí,ale naopak aby přehodnotili vše, kde chtějí něco změnit, pak přijde uzdravení. Více by měli využívat přírodních léčivých prostředků a nejen chemických léků, ty spíše škodí než jsou k užitku. Síla a znovu získaná energie jim totiž bude potřebná k řešení jejich životních rozhodnutí a cesty.

 

LEV (23.7. – 22.8.):

Lvi v lásce a vztazích prožít krásné a láskyplné vztahy, osudové lásky, ale také řešení karmických vazeb z minulosti. Budou napravovat to, to co se jim nepodařilo nejen v minulém roce. Ženám licím může v tomto roce do života vstoupit muž, který je jim seslán osudem, má jim ukázat jejich sílu, ale také určitým způsobem nezpracované emoce, mínění o sobě samých a pozvednout jejich sebevědomí. Může do jejich životů zasáhnout coby přítel, ale také jako jejich budoucí partner. Vyvarovat by se ale také měli určitých zkoušek v podobě egoistické lásky, omezeními nebo svou žárlivostí a na uzdě tak trochu držet i svou vášeň, která z nich doslova bude vyzařovat. Je také ale docela možné že hned z počátku roku se ženy lvice bezhlavě zamilují, do jejich života jakoby vstoupí nenadálá láska, která může být šťastnou, ale pozor aby později nepřinesla spíše starosti jak z toho všeho ven. Pozor také by si měli dávat na faleš a přetvářku, ale i jistou vypočítavost a to platí i pro muže lvi, úspěch se pro ně tak jako tak dostaví, do života jim může vstoupit jejich životní vztah. Ať už budou toužit po vztahu či nikoliv, měli by mít na paměti, že dokud se jejich myšlenky budou neustále točit dokola, budou příliš očekávat, může se jejich nový začátek nebo nový vztah odsunovat. Měli by věcem nechávat volnější průběh, vyvarují se tak určitým nejasnostem. Ve stálých vztazích ale mohou zavládnout karmické lekce z minulosti, přijít tak mohou zkoušky v podobě pevnosti, odhalování lží, stejně tak jako může druhému lézt na nervy přílišná závislost partnera. I když půjde ve vztazích především o spirituální spojení, měla by se na povrch více dostávat upřímnost citů a hloubka lásky, ne povrchnost hraničící s arogancí. Lvi většinou dostanou, co chtějí, ale neuvědomují si váhu svých činů. Také se mohou dočkat zásnub, nebo prožít svůj nejkrásnější den svatbou, není vyloučené ani těhotenství či narození potomka.

Stejné je to pro ně i v pracovní oblasti, objevit se mohou překážky, momentální nebo krátkodobé těžkosti, problémy nebo dokonce výpovědi. Ale pro lvi to bude především vyjití z jejich vlastní krize, ve které se mohli sami utápět. Jejich nespokojenost bude čím dál tím víc viditelnější, něco jim na práci nebude sedět, tu se jim něco nebude líbit, nebo jim to nebude přinášet uspokojení, budou příliš zahlcen prací nebo naopak budou hledat okliky k úspěchu nebo uznání. Měli by se ale více zaměřit sami na sebe, být více kreativnější, energičtí, méně podléhat hektičnosti, být vstřícní. Během roku jim do života může konečně přijít TO zaměstnání, které je bude naplňovat, které pro ně bude posláním. Jedině tak se mohou odpoutat od toho nepraktického, prokázat svoji všestrannost a chuť bojovat, jít si za svým cílem, přinese jim to štěstí, uznání a mohou se postupně vypracovat na vyšší pozice. Pokud podnikají, bude se jim v tomto roce dařit.

Se zdravím by lvi neměli příliš hazardovat, pozor by si měli dát na poruchy spánku, či nespavost nebo časté noční buzení, jejich duše nebude příliš v rovnováze, napětí nebo stres se může podepsat na jejich zdraví, stejně tak jako přílišné emoční řešení krizových situací nebo situací vůbec. Stanovit si budou muset jasný životní cíl, příliš si na sebe nenakládat, jinak se jejich život bude točit v kruhu. Neměli by podceňovat ani návštěvu lékaře na preventivní prohlídku, mohou včas odhalit nastupující obtíže, které nemusejí být viditelné. Nervozní neklid je také jedním ze subjektů, které jim mohou škodit, proto pozor na zastavení v podobě nemoci, i když je zotavení jisté, mohou se přechodně objevit komplikace, nucená pauza a blokovaná energie. Mohou se více cítit unavení nebo podráždění, ale od druhé poloviny roku jakoby se jim navrátí síla, vrátí se elán, chuť do života, neboť projdou svým vlastním vnitřním pochopením a přijetím.

 

PANNA (23.8. – 22.9.):

Panny v partnerských vztazích čeká se začátkem roku jakoby určitý útlum, ještě bude něco doznívat z minulého roku. Láska tak může být z jejich strany nebo k nim blokovaná, nicméně spíše budou řešit nějaké odloučení, bolest nebo trápení, ale neznamená, to, že v jejich blízkosti není láska. Právě že je, ale ještě o ni nevědí, někdo je může totiž tajně milovat, jen to přes řešení svých starostí nevidí. Nová láska změny v ní přijdou začátkem jara, kdy se mohou panny již vyléčené nově zamilovat, nestabilní pocity jakoby sami odezní a jejich staré pouto lásky bude definitivně pryč. Milostné schůzky budou na denním pořádku. Navrátí se jim štěstí. Jen by měli být opatrné komu se se svojí novou láskou svěří, může to vyvolat žárlivost nebo závist a hned se může objevit domnělá rivalka, která se ji bude snažit v lásce bránit. Panny by se ale neměly nechat zviklat, dál by si měli užívat své nové lásce a vztahu. Některé vztahy, které mohou vzniknout příliš rychle také rychle mohou být ukončeny, ale je to jen z důvodu, aby přišel ten jiný. Panny totiž v tomto roce mohou tak nějak přeskakovat ze vztahu do vztahu, každý pro ně bude výzvou, ale i zároveň zkouškou, budou mít tendenci neustále něco hledat. Proto se mohou v jejich milostném životě vyskytnout častěji krátké románky než dojdou do pevného a stabilního vztahu, to může být ve druhé polovině roku. Vydají se konečně cestou srdce a vztahu, přijdou s tím i spojené změny, jakoby se panenky konečně ustálí a usadí, vyřeší nedořešenou minulost, ale partner by k nim měl být tolerantní, jinak to může přinést problémy ve vztahu nebo se změnit spíše v takové lepší přátelství. V pevných vztazích se především budou řešit karmické záležitosti, výzvy, lekce a stabilita. Ale i tady se rozbouřené vody zklidní až v průběhu roku, pozor by si ale zadané panny měli také dávat na občasné úlety, ne ale ze strany partnera.

V zaměstnání budou přicházet pracovní změny, tedy změny na pracovišti, přesuny, změny pozic, povýšení, ale i jisté nucené ohrožení. Panny si budou muset dávat pozor aby se při práci nestala chyba, budou muset být důsledné a pečlivé, nepodléhat příliš stresu nebo strachu a napětí, pohltit by je tak mohla hektičnost nebo pocit, že se vše spiklo proti nim. Přesto, ale pokud jejich vnitřní nespokojenost nebo okolnosti nastoupí, mohou se poohlédnout po novém zaměstnání, úspěch bude stát na jejich straně. Nové zaměstnání jim přinese větší jistotu, vyšší příjem, všestrannost a pocit naplnění. Díky tomu budou opět úspěšnými na pracovním poli, převládat bude kreativita, energičnost a pozitivita.

Ohledně zdraví mohou mít panny se začátkem pocit blokované energie, únavy nebo vyčerpání, ale bude to spíše způsobovat jistá nepřehlednost v situacích, a také jistým tajemstvím, které je může tížit. Nicméně s nástupem jara jakoby se vrátí jejich síla a chuť do života, přicházet budou životní změny, srovná se tak jejich neklid a vnitřní nevyrovnanost. Uvědomit by si ale během roku měli, že zdraví si člověk nekoupí, přijít mohou nějaké zdrav. Komplikace, pozor by si měli dávat na zažívání, zranění, náhlou událost, úraz nebo operaci. Také by se neměli příliš zatěžovat, mohly by se snadno ocitnout ve slepé uličce, následně provázenou klidovou fází a odpočinkem. Opatrní by také měli být na nebezpečnou lstivost někoho z okolí.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.):

Váhy ve vztazích čekají změny v lásce, nestabilní pocity, které pramení ještě z minulého roku, ale tak jakoby jisté utrpení nebo raněná láska spojená s jejich karmickou minulostí. V sobě si budou muset mnohé ujasnit, být k sobě upřímní, přiznat si, co jim chybí, ale stejně tak je jim osudem do jejich blízkosti seslána tajná láska, která k nim teprve dorazí, přinese určitou jistotu, protože této lásce se nemohou vyhnout, vše se začne odvíjet již od února, dostaví se vášeň, nový začátek v lásce ale také egoismus a pocit vlastnictví. V pevných vztazích kde již v minulosti nastoupila vztahová krize dojde k vygradování a definitivním koncům, jakoby váhy chtěly do nového roku vejít s čistým štítem. Touha po vztahu bude jedna z těch myšlenek, nad kterými se budou váhy pozastavovat, ale úspěch se brzy dostaví, stejně jako v lásce i tady se dostaví pocit jistoty, provázanosti s druhým, ale během roku jakoby to může z části vyprchat, váhy mohou být nespokojené a dostavit se může podvádění ve vztahu nebo krátký románek, protože váhy neustále hledají romantiku, naplnění a sounáležitost s druhým, jakmile se jim to nedostává, hledají jinde. Nicméně neplatí to ale pro všechny vztahy, ty pevné, které ustály vše co jim vstupovalo do cesty mohou své vztahy zpečetit zásnubami nebo svatbou, v polovině roku a později jakoby nejasnosti vymizí a vztahy naberou stabilitu, pevnost a větší provázanost v důvěře.

I pro váhy je tento rok rokem doznívajících změn, nových pracovních příležitostí a nových začátků. Vyřeší se mnohé kolegiální vztahy, to co váhám na práci nesedí, mohou opustit a vydat se po nových cestách, jen se nesmí bát jít vstříc novému. Vyrovnat se budou muset se stresem, nervozitou, falší nebo intrikami, bude to vyžadovat pevné nervy, nicméně pokud se rozhodnout pro změnu, bude pro ně vítaná, skutečně mohou najít své životní povolání, kde uplatní svou kreativitu, diplomacii i výřečnost, bude tam převládat dobré pracovní klima, štestí a úspěch, a dočkat se mohou i uznání. Jde jen o to nepolevit a vydat se cestou své píle, jedině tak mohou dosáhnout kýžených výsledků.

Po zdravotní stránce je mohou dostihnout jisté zdravotní komplikace, opatrní by měli být na prochladnutí a to zejména ledvin, zad nebo krku. Pozor na náledí nebo úrazy, může si to vyžádat krátký pobyt v nemocnici, stejně tak jako zastavení z vyčerpání nebo přílišného přetížení, následovala by klidová fáze. I emoce by měli mít pod kontrolou, vzhledem k tomu že si váhy neodpustí i hádku, může je to příliš zatížit, dostaly by se tak do slepé uličky a hrozí stáhnutí se ze scény do ústraní. Na jaře a v průběhu léta budou překypovat elánem, chutí do života, jen určitá melancholie a narušená psychika může přijít s nastupujícím podzimem. Přesto je ale čekají nové začátky v životě, mají za úkol najít své životní štěstí a stabilitu ve zdraví.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.):

Štíry v novém roce čeká na začátku jistá stagnace, osamělost, ale především ta vnitřní, blokování lásky k sobě i druhým, neustále jakoby se utápěli v určité bolesti a sebeobviňování, sžírala je žárlivost a tak trochu závist, že druzí jsou na tom líp, aniž by postřehli, že láska kolem nich chodí, jen ji nevidí. Pokud ale otevřou své srdce, uvidí ji, přijde upřímnost a nová láska, které se nebudou schopni vyhnout, pohltí je. I tady zaúřaduje osud a sešle jim novou lásku v mnoha podobách, od sexuálních vztahů, přes vztahy kvůli penězům nebo čistě jen přátelská spojení, ale štíři mají za úkol naslouchat v tomto roce svému srdci, vydat se jeho cestou, aby získali stabilní a pevný vztah. Nenechávat si ho nikým narušovat, ale také nemanipulovat a neovládat, snaží se mít vždy vše pod kontrolou. Pokud budou naslouchat svému srdci, úspěch se dostaví a budou ve vztahu, který je bude naplňovat nejen láskou, ale i harmonií a souzněním, i přesto, že budou řešit nedořešené nebo minulé chyby.

Po pracovní stránce se mohou dočkat určitého navýšení platu, prodloužení smlouvy nebo získání místa na dlouhou dobu, ale také mohou najít své poslání, to co je jim dáno v podobě nového zaměstnání, i když k nim může přijít oklikami nebo se jim bude něco zdát příliš zdlouhavé. Také budou jak se říká štěstí v neštěstí, tzn., že i když přijdou určité komplikace nebo překážky, štěstí bude stát na jejich straně a proto budou úspěšní, uznávaní a budou vytvářet harmonii v práci. Pracovně ale také mohou být častěji na cestách, pozor by si měli dát na splnění svých závazků nebo svěřených úkolů, lehce by se jim mohlo zdát, že se jim něco nelíbí, nebo se všichni spikli proti nim. Každý ze štírů najde své vlastní uplatnění a pokud se u nich projeví nespokojenost, mají vždy mnoho otevřených možností jak to změnit.

Také si budou častěji dělat starosti ohledně svého zdraví, vypořádat se s určitou životní lží, ve které dlouho dobu žili, přijde vystřízlivění a zcela jiný náhled na život. Pozor by si měli dát na časté poruchy spánku, špatné usínání nebo ranní únavu, bolesti hlavy, neklid a nevyrovnanost. Jejich duše může churavět, příliš se zaobírají jistou bolestí a hledat budou neustálý pocit jistoty ve vztazích, zdraví i životě. Rázem se tak mohou ocitnout ve slepé uličce, přijde zastavení a nucená pauza, také by si měli dát pozor na hlasivky, krk a štítnou žlázu a ženy především na opakující se gynekologické potíže. Štíři budou muset také zvládat vypjaté situace, i když jich nebude mnoho, ale prověří jejich psychickou odolnost, protože u nich hrozí zbrklost, návaly vzteku nebo depresivní stavy. Měli by si dávat pozor na drobné úrazy z nepozornosti nebo zbrklosti.

 

STŘELEC 23.11. – 21.12.):

Střelce čekají hned po začátku jisté komplikace, vztahové krize a ukončování nefunkčních vztahů, důvodem mohou být nejen dlouhodobé problémy, které se neřešily, ale i stagnace a odhalení podvádění. Někde se podaří krizi zažehnout a přijde nový začátek ve vztahu, jinde dojde k definitivnímu ukončení. Předmětem vztahů budou především diskuse a rozhovory, nicméně střelci nezůstanou dlouho sami, přijdou nové vztahy a to hned s přicházejícím jarem, nové osudové lásky, nové lekce a zkoušky, protože jejich touha nebýt sám bude skutečně velká. Tam, kde vztahy vydrží a ustojí nápor ze začátku roku může zavládnout stabilita, štěstí. Ale přesto jakoby stále něco bude hlodat na srdci, odpuštění není zase až tak jednoduché, jak se mnozí domnívají. Také se ve vztazích budou řešit témata žárlivosti, peněz, přetvářky nebo falešnosti, ale půjde jen o zrcadlení, toho co nebude ještě zpracováno. Také kolem nezadaných střelců bude často obcházet láska, i když v některých momentech skrytá, ale brzy ukáže svou tvář. Střelci prostě budou ve vztazích a lásce prožívat určitý kolotoč, nové lásky a rozcházení jakoby bude patřit k jejich životům. Až na konci roku se teprve budou schopni ustálit a usadit, vybouří se.

V pracovní oblasti budou zaznamenávat jisté úspěchy nebo uznání, ale také přibývající nervozitu, stres nebo hektičnost. Pozor na určité těžkosti, ukázat budou muset svoji sílu a postavení, překonávat překážky a vyrovnat se s určitou falší a intrikami na pracovištích. Pokud se jim bude zdát že nastala příhodná doba změny, nejvhodnější pro ně bude květen a červen, stejně tak jako pro ty, kteří budou zaměstnání hledat. V tomto období je příhodná doba na nové zaměstnání, nové smlouvy, budou moci ukázat svou energičnost, nadšení a elán, stejně tak jako samostatnost a kreativitu, jen si budou muset dát pozor na to, aby neudělali nějakou chybu, stálo by je to přinejmenším snížení finančního ohodnocení. Mají se naučit pečlivosti a nebýt lhostejní ke druhým.

Ohledně zdraví na tom budou střelci veskrze dobře, jen mohou občas postrádat svou energii nebo životní sílu, tam jakoby byly blokováni. Také mají najít své životní štěstí, chuť do života nebo jistotu, protože jejich život bude neklidný a tak trochu nevyrovnaný. Opatrní by měli být na své hlasivky, nohy, šlachy, páteř a hlavu. Tady hrozí úrazy nebo poranění, které si mohou vyžádat určitou klidovou fázi a pauzu, neměli by podceňovat svou psychiku, častěji mohou trpět nervozním neklidem. Občasná nachlazení nebo lehké virózy, pokud je budou podceňovat mohou přerůst v komplikovanější nemoci a zastavilo by je to. Také by si měli dát pozor na tajemství, které je může tížit, nebude nikdo, komu by ho mohli svěřit.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.):

kozorohy může navštívit krátká egoistická láska, nestabilní pocity, ale i vášeň nebo nové zamilování se. Také se ale mohou častěji trápit láskou než jiná znamení, jakoby jim nic nevycházelo. Opatrní by měli být na falešnou lásku nebo srdečnost, závist nebo žárlivost, i když to může ze začátku vypadat jako vášeň. I na kozorohy dolehnou lekce ve vztazích a mnozí, pokud nebudou vědět jak dál, jak řešit krize nebo nedorozumění, mohou začít pomýšlet na rozchod, který ale také v návalu emocí mohou dotáhnout až do konce. Nezadaní zatouží po vztazích, a ty k nim pozvolna budou přicházet, zažít tak mohou dobrý vztah, stabilitu a jistotu v něm. Úspěch jakoby k nim sám přijde. Kde vztahy překonají krizi, rozchod bude zažehnán, tam přijde nový začátek, nový nával radosti, urovnání sporů a nedorozumění, přijde pochopení, vztahy projdou těžkou zkouškou, které byly vystaveny. Dočkat se tak mohou od svých partnerů žádosti o ruku nebo sami mohou tuto žádost přednést. Také bude pro Kozorohy tento rok rokem svateb nebo očekávání či zplození potomka.

Po pracovní stránce budou zažívat určitou jistotu, stálost svého pracovního místa, zlepšení podmínek i své finanční situace. Jen se mohou více projevovat určit sklony k intrikaření nebo pomluvám. Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, to jsou hlavní témata kozorohů v zaměstnání, ale také jejich jistota nebo úspěšnost na pracovním poli. Někteří ale mohou zatoužit po změně, jiní budou nuceni opustit stávající místo, ale vše je vždy ukazatelem nových cesta směrů. Stejně tak jako zaměstnání tak i nezaměstnaní budou mít šanci nalézt své životní povolání a dělat skutečně to, co je naplňuje. Štěstěna bude stát na jejich straně. Žádosti, ale i přijímací pohovory pro ně dopadnou příznivě, jejich nástup bude korunován úspěchem a uznáním v pozdějším období.

Po zdravotní stránce by si měli kozorozi dát pozor na spánek, psychiku, energii, hrozí častější únava, stres nebo jejich energie může být blokována nadměrnou zátěží. Také by si měli dávat pozor na nohy, klouby nebo kotníky a pohybový aparát, sice jim neuškodí více pohybu, ale s opatrností, nic se nemá přehánět. V životě a tomto roce jakoby budou neustále hledat jistotu, přicházet k nim budou životní změny, jen by se měli mít na pozoru, aby je zvládali, více by měli využívat bylinné čaje nebo přírodní prostředky. Pozor na častější zažívací potíže nebo žaludek, kvůli přílišnému stresu nebo nervozitě, stejně tak na náhlé horečky, nebo churavějící srdce. 6Eny zase mohou potrápit jisté gynekologické obtíže nebo návaly. Je důležité, aby zklidnili své tempo, srovnali v sobě svou nevyrovnanost a neklid, nic jim neuteče. Díky tomu se naučí, jak zvládat překážky a budou se muset srovnat i s jistou životní lží, ve které nevědomky žili.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.):

Vodnáře čekají v tomto roce změny v partnerství, může se jednat o zásnuby nebo svatby, ale také i o rozchody. Naopak Nové vztahy přinesou také změny a úspěch, řešit se budou nejen nové začátky ve vztazích ale i nové vztahy, pozor jen na vypěstování určité závislosti, protože nebudou schopni se oprostit od svých partnerů. Stabilita a rozchod, dvě slova, která budou vodnáře zaměstnávat nejvíce, budou během roku jakoby na určité houpačce, radost a štěstí občas mohou narušovat jisté krize, nervozita nebo boj o moc ve vztahu. Také peníze budou dalším tématem vztahů, pozor na zbytečné hádky nebo diskuse. Vztah je především o svobodě a důvěře. Upřímnost citů, hloubka lásky a vášeň, to všechno budou moci vodnáři prožít, také srdečná náklonnost k druhým a zamilovanost bude tlačit vodnáře do jistých rozhodnutí jak z lásky tak i pro lásku. Rozhodně si nebudou moci stěžovat na to, že jsou partnery přehlíženi, právě naopak mohou prožívat to co dlouho předtím neprožili.

V pracovní oblasti proběhne mnoho diskusí, ústředním tématem bude především komunikace, také nové přijímací pohovory, školení nebo kurzy budou vodnáře provázet, tento rok pro ně bude rokem zdokonalování, pozor by si jen měli dát na jisté okliky nebo spletitosti. Stejně tak budou moci projevit svou spolehlivost, zodpovědnost nebo úspěch na pracovním poli. Jejich pracovní místo bude jisté, ti kteří se rozhodnout změnit zaměstnání nebo najít nové budou mít příležitost prokázat, co v nich skutečně vězí za schopnosti a dary. Bude jim přát štěstí. Prací a vše spojené s ním bude pro ně harmonické, i když se občas mohou objevit situace, kdy budou mít pocit, že jim něco nesedí nebo zažijí určitý rozruch.

Ohledně zdraví by měli být vodnáři opatrní na svá záda, páteř, ztrátu hlasu, nervozitu, neklid, vyčerpání, vyhoření nebo dýchací obtíže a to především se začátkem a koncem roku. Budou se chtít do všeho vrhnout s vervou a po hlavě a způsobit si tak mohou drobná zranění nebo komplikace. Čekají je životní rozhodnutí, vypořádat se budou muset s jistou životní lží, ve které se dlouho pohybovali, ale přes kterou neviděli to, co vidět měli. Ocitnout se tak mohou ve slepé uličce, nicméně se také mohou projevit nějaké obtíže, které si s sebou nesou již z minulosti, znovu se může projevit v plné síle, nicméně karmicky mají dáno tyto obtíže nést jako kříž za důsledky svých činů z minulosti. Jak se říká zdravotně budou sklízet to, co sami zaseli. Ale i přesto budou většinou prožívat šťastný rok a nebude jim chybět chuť do života.

 

RYBY (21.2. -20.3.):

Ryby čeká hned se začátkem roku jisté trápení s láskou a nedorozumění, které vzniklo již před koncem roku, něco je může hlodat, nicméně ale vše se nakonec urovná, opět budou pracovat srdcem a láska se změní ve šťastnou, přijde radost a veselost. Nezadané ryby toužící po vztahu a lásce se s jarem dočkají úspěchu a doslova vplují do nových vtahů a osudových lásek, naleznou jistotu, kterou postrádaly a toto spojení jim přinese mnohé změny, nejasnosti vymizí a vztah se stane stabilním a pevným poutem. Zadané ryby také budou častěji pomýšlet jak více upevnit své vztahy, tématem k diskusím a rozhovorům se může stát zpečetit svou cestu např. Svatbou nebo početím potomka. V polovině roku jakoby ale ryby na chvíli zakolísají a do myšlenek se jim bude hnát téma nevěry nebo rozchodu, nastoupí nedůvěra a podezřívavost, ale mají jen pochopit, že partner není majetkem a jejich závislost je bezvýznamná. Do života jim ještě může zasáhnout minulost v podobě bývalých partnerů, ale spíše jako ubezpečení, že vše je ukončeno a pouze na úrovni stabilního přátelství. Opatrní by měli být na své zakolísání v letních měsících, tady hrozí tak trochu drobné flirty nebo úlety.

V zaměstnáních budou především řešit své postavení, kolegiální vztahy, ale také překážky, faleš nebo intriky. Pozor by si měli dávat komu se s čím svěřují, nebo co řeší s druhými, mohlo by se to obrátit proti nim. Opatrní by měli být na narůstající hektičnost, nervozitu nebo stres, doslova mohou být zavaleni prací, budou mít dostatek síly vše zvládnout. Jejich pracovní místo je na dlouhou dobu, takže se nemusí být výpovědí, pokud se sami nerozhodnou změnit své stávající místo za nové. Pokud ano, ve vzduchu visí nové zaměstnání, o kterém ale nebudou dlouho vědět, vstoupí do jejich života nenadále jako výzva k jejich další cestě za úspěchem, posláním a štěstím.

Ohledně zdraví by měli dbát na dostatečný spánek, jistotu a oporu, vyvarovat se hádek a zbytečných a nesmyslných diskusí nebo výměny názorů. Více by měli být v klidu, najít své životní štěstí, protože některé ryby se tak trochu budou trápit láskou nebo churavějícím srdcem, to když nebude vše ve vztazích v rovnováze. Stejně tak mohou občas trpět i na depresivní pocity nebo vnitřní osamělost. Řešit budou také nějakou dětskou nemoc v rodině, jinak se veskrze budou těšit dobrému zdraví až na výjimky v podobě krátkodobých viróz nebo nachlazení. Vše je vždy takovým varovným signálem, že něco není u nich v pořádku, že se může blížit určité zastavení a zklidnění. Nemoc ale nakonec vždy odejde, jen by z toho měli vyjít poučení, nepoddávat se emocím a nejistotám.

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama