Velká Merlinova mystická předpověď na únor 2015 pro všechna znamení

 
BERAN (21.3. – 20.4.): (kosa-dítě-věž-prsten-kříž)

Pro berany bude únor měsícem životní cesty. Ambicí, hrozícího rozchodu, určování hranic, samostatnosti, borcení starých dogmat a předsudků, ale i odtažitosti, egoismu, tvrdohlavosti, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Opatrní budou muset být na určitý projev agresivity nebo konfliktů a to nejen v zaměstnání, ale i ve vztazích. Určité kroky je donutí stáhnout se, zpomalit a na chvíli se zastavit, protože jakékoliv jejich jednání by bylo zbrklým a neuváženým. Vztahy mohou být více pod tlakem, ovládnout je mohou krize nebo nedorozumění, není vyloučené ani pomýšlení na rozchod nebo rozvod, budou se uzavírat karmické kruhy minulosti, naplňovat lekce a zkoušky, vztahy budou procházet důkladnou očistou proto, aby v nich nastal nový začátek, i přesto že může být obtížný, nebo se definitivně ukončily, osud může pořádně zamíchat kartami. Pro nezadané berany je tu naopak možnost vyjít ze své osamělosti a navázat tak nový vztah. V únory by měli být berani opatrní na jakékoliv uzavírání nebo podepisování smluv či dokumentů, stejně tak se jim do cesty může připlést malé nebezpečí, nebo se mohou objevit potáže s úřady nebo policií. Také by se měli připravit na určitou náhlou ztrátu něčeho, na čem až do teď lpěli.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (had-dům-pes-kotva-sovy)

Pro býky bude únor měsícem přátelství, poctivosti, upřímnosti,důvěry a spolehlivosti, ale také trpělivosti a vytrvalosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Budou řešit především přátelské a kolegiální vazby, utvrzovat a upevňovat svá přátelství, ale také řešit s přáteli jejich problémy nebo starosti. V zaměstnání býci mohou řešit kolegiální vazby, ale také vzniklé komplikace spletitosti nebo náročné úkoly. Především psychika bude u býků v tomto měsíci napjatá, mohou prožívat rozčarování, starosti, hektičnost, nervozní neklid nebo se dostat do zmatků, byť ne vlastním přičiněním. Pokud se rozhodnout o prodeji, koupi nebo změně bydlení, raději by měli posečkat až na následující měsíc, protože je tu malá hrozba zdržení, oklik nebo zápletek. Postupovat by měli tímto měsícem opatrně, bez unáhlených rozhodnutí, nebo zbrklých závěrů, příliš se neangažovat do sporů druhých, ale trpělivě vyčkávat příznivějšího období, které nastane až s koncem měsíce.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kotva-kříž-hora-srdce-liška)

Pro blížence bude únor měsícem soupeření, opozice, překážek, zábran, ale také tvrdohlavosti, výzev,tuhosti a zábran neboť jejich dvorní kartou je „HORA“. Především tyto aspekty mohou zaznamenat v zaměstnání, kde mohou mít pocit, že nikam nepostupují, že je kolem nic více vidět faleš a přetvářka, stejně tak jako i postoje nadřízených, na falešnou srdečnost. Blokáda a překážky budou odeznívat ke konci měsíce, opatrní by měli být na domnělé ale přitom neexistující překážky, které si mohou sami vytvářet, stejně tak jako se budou potýkat se špatným odhadem před překážkami nebo lží. Blíženci se budou muset zaměřit i na vztahy kolem sebe a to především partnerské, objevit se může tvrdohlavost v postojích, blokované lásce, ať už od sebe nebo od druhých, i v tomto měsíci za úřaduje osud, připustit si budou muset určitou životní lež, ve které se pohybovali, stejně tak jako prožít vše co souvisí s osudovými láskami procházejícími několik životů, vyrovnat se s žárlivostí, vypočítavostí i falší, ale také si uvědomit že až příliš často jsou závislí na svých partnerech nebo oni na nich. Ti kteří se seznámí v tomto měsíci by si měli dávat pozor, pro ně je tu varování že by u tohoto partnera nebo známosti neměli zakotvovat, přineslo by to zbytečné trápení v pozdějším období.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (důtky-sovy-jezdec-lilie-had)

Pro raky bude únor měsícem dynamiky, pohybu, rychlosti, novinek, ale i zpráv, informací, komunikace, menších překvapení, aktivity a činnosti, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Hned zkraje je tu varování v podobě úrazů a poranění způsobených náledím, proto buďte opatrní při cestování, ať už pojedete do zaměstnání, na návštěvy nebo různé společenské akce. Vyvarujte se v tomto měsíci přílišných diskusí na citlivá témata, náboženské postoje, můžete tak lehce sklouznout do zbytečných sporů a konfliktů. Pozor si dávejte na pomluvy, které se můžete dozvědět, ale také sami můžete někoho pomlouvat, také zprávy mohou přinést jisté rozčílení nebo nervozitu, ženy mohou mít až nezvykle nabroušený jazyk, projevit se mohou rodinné zápletky, mezigenerační postoje a názory, intriky a faleš ale i problémy jakoby si budou chtít najít cestu ven, vše potlačované u raků z nich bude spontánně vycházet ven, jakoby určitý způsob vnitřního očištění od nahromaděných pocitů, nespokojenosti. Pochopí, že v mnohých případech to nejde na přímo jak dosáhnout cíle, ale spíše oklikami, ale měli by si uvědomit, že většinou právě okliky přinesou starosti, se kterými se budou muset potýkat. Ke konci měsíce by se ale vše vypjaté mělo pomalu zklidňovat, nervozita, stres i hektičnost budou spíše nárazové.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (dopis-důtky-dítě-park-kříž)

Pro lvi bude únor měsícem nových začátků, důvěry, rozvernosti, hravosti, ale také nestálosti, lehkomyslnosti, naivitě nebo dětinskosti, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Pro mnohé lvi mohou být začátky obtížné, ale vzpamatovávají se ještě z předchozího období, proto budou jakoby opatrně a s určitou nedůvěřivostí postupovat kupředu. I do jejich znamení zasáhne osud v podobě osudových rozhovorů a důležitých zpráv, jejich poselství a význam mají lvi pochopit a přijmout. Také pro ně bude tento měsíc tématem dětí a vše kolem nich, o rozhovorech, jejich náhledu, dětských akcí, budou se upevňovat i karmická pouta mezi rodiči a dětmi, dospělí by měli svým dětem více naslouchat, co se jim snaží sdělit a nepodceňovat jejich názory, pochopit hlubší význam jejich společné vazby, která pochází z minulosti. Pozor na malé hádky, stejně tak jako na písemná ujednání, smlouvy nebo dokumenty a jejich podepisování. Obdržet mohou lvi pozvání na společenské akce všeho druhu od plesů až po divadelní představení. Vyhnout by se ale měli jakýmkoliv povrchním řečem o druhých, nahlédnout by spíše měli sami do sebe, co se jim podařilo a naopak v čem chybovali.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (srdce-dítě-hvězdy-loď-věž)

Pro panny bude únor měsícem naděje, úspěchu, uskutečňování plánů, pozitivního vývoje, myšlenek, nápadů a inspirace, ale také vyjasnění, srozumitelnosti a vyhlídek, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Po dlouhé době jakoby se na panny usmálo konečně štěstí, přichází k nim nové začátky, jasno v mnoha ohledech, pocitech a to především ve vztazích. Čeká na ně nový začátek v lásce, zamilovat se mohou prakticky kdekoliv, ale přesto by měli být opatrní na určitý egoistický přístup v lásce, na přílišné nároky a požadavky, to spíše platí pro panny v pevných svazcích. Měli by více umírňovat svoji kritičnost, perfekcionalismus. Panny, které opustily neuváženým způsobem partnerský vztah mohou v tomto měsíci a to kolem jeho poloviny zatoužit jakoby po návratu. Naopak ti, kteří touží po dítěti mají v tomto měsíci velkou šanci na jeho početí. Stejně tak se může pannám dařit i v úředních záležitostech, tedy respektive tam, kde v minulosti dosáhly buď žádného nebo jen minimálního výsledku. I cestování je tématem toho měsíce, ať už pracovně nebo s rodinou, přáteli či partnerem a dětmi. Mnohé panny také dosáhnout výsledku svého konání díky nápadům, které vzniknou v jejich vnitřním osaměním a nasloucháním své intu

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (kotva-liška-rakev-věž-měsíc)

Pro váhy bude únor měsícem transformace, vyjití z krize, zlomem, smutkem, vyvrcholením krize, ale také ukončováním toho, co je v životě nepotřebné, šokem, odpoutáváním se od toho, co je tlačí dolů, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Opatrné by váhy měli být na určitou nebezpečnou lstivost, na faleš a intriky a to především v zaměstnání. Spíše by se měli jakoby stáhnout, být více samostatné, držet si jistý odstup a jen být pozorovateli. Uvidí to, co jim mohlo být skryté, 2 tváře, předstírání nepravdivých skutečností nebo lží. Pokud by se až příliš soustřeďovaly na tato témata, hrozí u nich citové výkyvy vedoucí až k určitým depresivním stavům. Naštěstí se ale vše jakoby prolomí kolem poloviny měsíce, lži budou odhaleny, procitnutí z určité letargie, že v mnohém váhy klamaly sami sebe nebo byli v určitém mámení. Nicméně najdou v sobě sílu nevzdávat se, vědí že ústup není vhodným řešením a nakonec se dočkají ospravedlnění, úspěchu a dobrého konce, jejich ukotvení, stability a naděje.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (kosa-had-kniha-myši-mraky)

Pro štíry bude únor měsícem tajemstvím, skrytých záležitostí, studia, vzdělávání, ale také málomluvnosti, uzavřenosti nebo mlčenlivosti, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Na mnohé budou působit až tajemně a to především ženy pro muže. Mohou je trápit stará a temná tajemství, ale také jim bude odhaleno tajemství, o kterém neměli vědět, které se neměli dozvědět. Při studiu by měli být štíři opatrní, mohou se objevit určité nejasnosti, náhlá zloba nebo neúspěšné zkoušky. I při cestování neuškodí více opatrnosti, hrozí drobné nehody nebo kolize, jako určité varovné signály, stejně tak by měli být opatrní na své finance nebo doklady, je tu varování před nebezpečím krádeže či ztráty. Ženy štírky budou pro muže nejen tajemné, ale i svým způsobem neprohlédnutelné nebo dokonce nebezpečné, nikdo nebude schopen proniknout do jejich nitra přes jejich závoj tajemnosti. Také do jejich života může vstoupit náhlá ztráta, spletitosti nebo žaludeční obtíže. Štíři totiž velmi rádi v sobě potlačují veškeré emoce a pouze v návalu zlosti nebo vzteky jim dávají teprve volný průběh. Ke konci měsíce ale dosavadní nejasnosti odezní, štíři se trochu více zklidní a najdou i vhodná řešení stávajících situací.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (rakev-dítě-had-lilie-kotva)

Pro střelce bude únor měsícem určitých komplikací, zdlouhavosti, stagnace nebo pomalého vývoje, ale také průtahů, intrik nebo pokrytectví, zrady, rivality nebo se je někdo bude snažit stáhnout z jejich cesty, neboť jejich dvorní kartou je „HAD“. Ke slovu se dostanou především starší ženy, vychytralé až zákeřné z okolí střelců a střelkyň, mohou způsobit malé komplikace nebo šok. I v zaměstnání mohou právě tyto ženy přinést nebo způsobit určité komplikace, drobné neupřímnosti nebo malé leknutí. V rodinách zase mohou ke slovu nastoupit autoritativní matky nebo tchýně, budou se snažit zasahovat do výchovy nebo chodu rodin, i tady to může přinést drobné komplikace nebo starosti. Ti střelci nebo střelkyně, které se rozhodují o změně zaměstnání z důvodu, že v současném nikam nepostupují mají velké šance na získání nového zaměstnání nebo právě ti, kteří čerstvě nastoupí mají šance na dobré začátky. Také ale někteří střelci nebo střelkyně mohou zjistit radostnou událost ohledně početí nebo snažení se o potomka, potvrdit se tak může i nastupující těhotenství. I pro střelce je tu ale paprsek naděje a ukotvení, dobré zvládnutí a zklidnění všeho dění ke konci měsíce.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (medvěd-kotva-rakev-ryby-hora)

Pro kozorohy bude únor stejně jako pro váhy měsícem transformace, vyjití z krize, zlomem, smutkem, vyvrcholením krize, ale také ukončováním toho, co je v životě nepotřebné, šokem, odpoutáváním se od toho, co je tlačí dolů, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. V zaměstnání se mohou dočkat určitých neshod s nadřízenými, vypořádáním se s náladami nebo mrzutostí, ale také pocitem, že v zaměstnání není všechno takové, jaké zdá být. Projevit se u nich může naplno nemoc nebo obtíže, které zdárně přehlíželi, bude to pro ně taková nucená pauza a zastavení, pochopení, že pokud něco přehlíží, ignorují tím vlastně sami sebe a řeč těla, že není u nich vše v pořádku. Pokud se budou ale tomuto poznání bránit, pak si jen zbytečně mohou onu nucenou pauzu prodloužit, protože jejich postoje jim mohou v uzdravení bránit. Pozor by si měli dávat i na bolesti hlavy z příliš potlačených myšlenek nebo tvrdohlavosti, ale také na své finance, nejeden kozoroh touží po vyšším příjmu nebo bohatství, než je jeho dosavadní, i přesto že jsou jejich finance stabilními. Snadno tak mohou sklouznout k nabídce výhodné půjčky ať už od bankovních nebo nebankovních institucí nebo přátel. Rozmyslet by si to ale měli dobře, protože jim to může přinést do pozdějších období nemalé obtíže, byli by vystaveni šetrnosti, nebo by jim daná půjčka nemusela být poskytnuta. Opatrní by měli být i na ztrátu peněz, na kterou poukazuje jisté varování. Příliš nevydávejte, ale také příliš nechtějte, vždy máte všeho dostatek, i když to nevidíte.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (had-hvězdy-klíč-květiny-měsíc)

Pro vodnáře bude únor měsícem jistoty, bezpečí, rozřešení a rozklíčování toho co je mohlo dlouho trápit, ale také měsícem bezpečí, stability a vyjasnění nepříjemností, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Mnohé uvidí jinak a v jiném světle, uvidí vše kolem sebe i další vývoj zcela jasně, budou oplývat vnímavostí, intuicí, mnohé záležitosti pro ně budou úspěšnými, dosáhnout mohou uznání, ženy vodnářky budou prožívat jisté nové začátky, obdrží dárek nebo pozvání, ale také na druhou stranu budou muset ukázat, že mají nervy z oceli, pokud nebude vše vycházet tak jak si budou představovat. Opatrní by ale měli být na jisté komplikace, které právě může způsobit onen dárek nebo pozvání, také uznání k nim bude přicházet pomalu, jakoby jistými oklikami. Nicméně ke konci měsíce mohou prožívat radostné období, štěstí a naplnění díky tomu, že procitnou z určitého snu nebo iluze, jasně se jim ukáže jejich další cesta. Hvězdy, měsíc, květiny a klíč v předpovědi poukazují na velké zmírnění negativních situací, takže i to co ze začátku může vypadat nepříjemně, může mít zcela jiný průběh nebo jiný výsledek, neboť klíč k vyřešení je právě v srdcích vodnářů.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (pes-cesty-měsíc-důtky-kniha)

Pro ryby bude únor měsícem citů, pocitů, snů, vzdušných zámků, iluze, ale i psychiky, vnitřního napětí, nejistoty a strachu, proměnlivých nálad a nervozity, neboť jejich dvorní kartou je“MĚSÍC“. Také bude pro ně ale tématem přátelství, intuitivního vydání se tou správnou cestou, úspěchu, o kterém ještě neví, ale kterého právě v tomto měsíci dosáhnou. Nezadané ženy Rybičky mohou potkat muže, který se ještě později znovu objeví v jejich životě, ať už jako přítel, kamarád nebo partner. Řešit také budou úspěch přítele nebo přátel, budou jejich součástí, neboť se sami natomto úspěchu mohou částečně podílet. Také pro ně budou důležitá všechna rozhodnutí, muži budou muset prokázat svou rozhodnost a odvahu, vydat se cestou své duše, stejně tak jako mnohá rozhodnutí budou vyžadovat jistý čas, než budou uskutečněna nebo vyřčena. Vnímat by měli rozhovory s druhými, i v nich se totiž pro ně může ukrývat východisko k jejich rozhodnutí. Komunikace, rozhovory, diskuse, to vše budou ryby absolvovat, řešit prostě vše co se týká jich samotných nebo jejich přátel, pozor by si jen měli dát na to, aby se tyto diskuse nebo rozhovory nezvrtly v hádku, každý má jiné názory, jiné pohledy na dění nebo situace. Dokonce mohou ryby trpět i mluvením ze spánku, proto pozor na to co prožíváte… 🙂

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama